Personel

Araştırma Görevlisi EZGİ KUYU
Araştırma Görevlisi
Ezgi Kuyu
@ E-posta
ezgikuyu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finans Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (TAM BURSLU) 20.06.2014

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 14.06.2017

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, 2018. Farklı Demografik Profillerdeki Kadınların Yatırım Kararlarına İlişkin Finansal Risk Algılarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztop Ali Osman, Kuyu Ezgi, 2020. Influence of Socio-demographic Characteristics, Financial Literacy and Mood on Financial Risk Tolerance. Journal of Business, Economics and Finance
2-) Kuyu Ezgi, Poyraz Erkan, 2018. The Effect Of Microcredit Project in Preventing Women’s Poverty - The Case of Muğla Province. The Journal of Academic Social Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, Mirgen Çağatay, 2019. Finansal Piyasalarda İstihdamın Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam Ve Kariyer Kongresi
2-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, 2018. Can The Number of Fans in Social Media Be Clue for Share Investors?. 3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2018)
3-) Bayrakdaroğlu Ali, Mirgen Çağatay, Kuyu Ezgi, 2017. Relationship between profitability ratios and stock prices: an empirical analysis on BIST-100. Istanbul Finance Congress (IFC) – 2017

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, 2018. Farklı Demografik Profillerdeki Kadınların Yatırım Kararlarına İlişkin Finansal Risk Algılarının İncelenmesi. IWSC 2018 International Conference on Contemporary Women’s Studies

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Farklı Demografik Profillerdeki Kadınların Yatırım Kararlarına İlişkin Finansal Risk Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Relationship between profitability ratios and stock prices: an empirical analysis on BIST-100 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Mikrokredi, Kadın Yoksulluğu. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kadın Yoksulluğunun Önlenmesinde Mikrokredi Projesinin Etkisi - Muğla İli Örneği. 2016-2017