Personel

Prof.Dr. FAMİL ŞAMİLOĞLU
Prof.Dr.
Famil Şamiloğlu
@ E-posta
familsamiloglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1360 , 0252 211 5592

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi

Doktora

Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe ve Finansman 1997

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Samiloglu, F., Bagci,H., Polat,Y., The Effect of Capital Structure on Economic Value Added:Evidence from Turkey, 2014, International Research Journal of Finance and Economics, 119, 66-76 - 2014
2-) Samiloglu, F., Akgün, A.İ., Impact of Liquidity Ratios on Economic Value Added: A Case Study of Turkish Manufacturing Firms , 2014, International Research Journal of Finance and Economics, 119, 149-157 - 2014
3-) Savaş, B., Şamiloğlu, F., “Torism – Growth Nexus:An ARDL Casusality Analysis For Turkey”, Gazi Üniversitesi Endüstiriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 2011. - 2011
4-) Şamiloğlu F., Savaş, B., "Financial Development and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2010 - 2010
5-) Savaş, B., Şamiloğlu, F., "The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Returns in Turkey: An Ardl Bounds Testing Approach", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 12-1, 2010. - 2010
6-) Savaş, B., Başkaya, A. ve Şamiloğlu, F., "Analyzing the Impact of International Tourism on Economic Growth in Turkey", ZKU Journal of Social Sciences, Vol. 6, No. 12, pp. 121-136, 2010. - 2010
7-) Şavaş, B., Şamiloğlu, F., “Temporal Causality Between Economic Growth And Stock Market Development In Turkey:An ARDL Bounds Testing Approach:” Gazi Üniversitesi Endüstiriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi,Sayı:26, ss. 66-70, 2010. - 2010
8-) Şamiloğlu, F., “The Performance Analysis Of The Turkish Banks Through Vaictm And Mv/Bv Ratio”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, 2006. - 2006
9-) Şamiloğlu, F., Demirgüneş, K., “The Effect Of Working Capital Managament On Firm Profitability Evidence From Turkey”, International Journal Of Appiled Economics and Finance, 2008. - 2006

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şamiloğlu Famil, Kahraman Yunus Emre, 2019. Bitcoin, Blockchain ve Finansal Piyasa Değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Şamiloğlu, F., Akgün, A.İ., 2016. The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from Turkey . BERJ
3-) Aydoğdu, S., Şamiloğlu, F., Bağcı, H., 2016. EFFIZIENZVERGLEICH ZWISCHEN DEN AN DER BÖRSE ISTANBUL NOTIERTEN FIRMEN AUS DEM MARKT AUFSTREBENDER UNTERNEHMEN UND ZWISCHEN DEN BÖRSENGEHANDELTEN INDEXFONDS. JASSS
4-) Şamiloğlu, F., Kahraman, Y.E., Bağcı, H., 2016. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ersoy, E., Bayrakdaroğlu, A. ve Şamiloğlu, F., "Türkiye'de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı (Tobin-Q ve Anormal Getiri) Arasındaki İlişkinin Analizi", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 554, ss.71-83, Nisan 2011. - 2011
2-) Bayrakdaroğlu, A., Şamiloğlu, Famil, “,Performans Ölçümünde Özsermayenin Ekonomik Katma Değeri ( Ö- Ekd), İmkb’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21,ss.19- 38, 2011. - 2011
3-) Ünlü, U., Bayraktaroğlu, A., Şamiloğlu, F., “Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama:”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt:66, No.2, ss.201- 214, 2011. - 2011
4-) Şamiloğlu, F., Ünlü, Ulaş., "Sahiplik Yapısı ve Firma Performansı Arasındaki İlişki", MUFAD, Nisan 2010. - 2010
5-) Beşkaya, A., Savaş, B. ve Şamiloğlu, F., “Türkiye’de Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi - The Impact of Education on Economic Growth in Turkey”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, ss.19-42, 2010. - 2010
6-) Demirgüneş, K., Öztürk, B., Şamiloğlu, F., Ban, Ü., Güzel, A. "Ekonomik Katma Değerin Bilgi Verme İçeriğinin Analiz Edilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Ankara 2009. - 2009
7-) Şamiloğlu, F., “Entelektüel Sermaye: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Banklalar Üzerine Bir Uygulama”, MUFAD Dergisi, Sayı:31, Temmuz 2006. - 2006
8-) Şamiloğlu, F., “Şirket Büyüklüğü, Defter Değeri/Piyasa Değeri Ve Ortalama Getiriler: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Ampirik Bir İnceleme MUFAD Dergisi, Sayı:32, Ekim 2006 - 2006
9-) Şamiloğlu, F., “Ekonomik Katma Değer ve Hisse Getirileri: İMKB’de İmalât Sanayi şirketlerinde Ampirik Bir İnceleme”, MUFAD Dergisi, Sayı:255 Ocak 2005 - 2005
10-) Şamiloğlu, F., “Piyasa Katma Değeri ve Hisse Getirileri: İMKB’de İmalât Sanayi Şirketlerinde Ampirik Bir İnceleme”, MUFAD Dergisi, Sayı:25, Ocak 2005. - 2005
11-) Şamiloğlu, F., “Hisse Getirileri Ve Fiyatlarıyla, Kazançlar Ve Nakit Akımları Arasındaki İlişki: Deri Ve Gıda Şirketlerinde Ampirik Bir İnceleme”, MUFAD Dergisi, Sayı:26, Nisan 2005. - 2005
12-) Şamiloğlu, F., “Kazançlar, Nakit Akımları ve Hisse Getirileri Arasındaki Fonksiyonel İlişki: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Ampirik Bir İnceleme” MUFAD, Sayı:28, Ekim 2005. - 2005
13-) Şamiloğlu, F., “Ticari Alacaklarla Net Satışlar ve Özkaynaklar Arasındaki İlişki: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Tekstil Firmalarında Ampirik Bir İnceleme”, MUFAD, Sayı:22, Nisan (2004). - 2004
14-) Şamiloğlu, F., “Faaliyet Kârı, Artık Gelir Ve Ekonomik Katma Değer: Hangisi Hisse Getirileriyle Daha Yüksek İlişkilidir?” (İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:33, Sayı:1, Nisan (2004). - 2004
15-) Şamiloğlu, F., “Ekonomik Katma Değer: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Örnek Olay İncelemesi”, MUFAD, Sayı:24, Ekim (2004) - 2004
16-) Şamiloğlu, F., “Performans Ölçümünde EVA ve MVA: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki Şirketlerde Ampirik Bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, 2004. - 2004
17-) Şamiloğlu, F., Özçınar, F., “Entelektüel Sermayenin Muhasebe ve Finansman Alanlarında Yarattığı Yeniden Yapılandırma İhtiyacı”, MUFAD, Sayı:19, Temmuz (2003). - 2003
18-) Şamiloğlu, F., “Performans Ölçmede Ekonomik Katma Değer Ve Piyasa Katma Değeri Literatür İncelemesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, (2003). - 2003
19-) Şamiloğlu, F., Uygun, M., “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Teknoloji Finansmanı ve Risk Sermayesi Üzerine Konya İlinde Bir Araştırma”, MUFAD, Sayı:15, Temmuz (2002) - 2002
20-) Şamiloğlu, F., Akçalı, N., “Küreselleşme Sürecinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın Derinlik Sorunu”, İSMMMO, Mali Çözüm, Yıl:12, Sayı:60, Temmuz-Ağustos-Eylül (2002) - 2002
21-) Şamiloğlu, F., Uygun, M. Ve Diğ., “Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Boy İşletmeler Üzerine Denizli İlinde Bir Araştırma”, MUFAD, Sayı:16, Ekim (2002). - 2002
22-) Şamiloğlu, F., Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansman ve Pazarlama Sorunlarının Çözümünde Factoringin Yeri ve Önemi”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 167-177,(2001). - 2001
23-) Şamiloğlu, F., “İzmir’de Pamuğa Dayalı Futures Piyasasının Önemi”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl:40, Sayı:470, Şubat (2001). - 2001
24-) Şamiloğlu, F., Demirel, Y., “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Sorunları Üzerine Aksaray İlinde Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, (2001). - 2001
25-) Şamiloğlu, F., “Türkiye’nin Kamu Finansman Sorununun Çözümünde Kayıtdışı Ekonominin Kayda Alınmasının Önemi”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 40, 26-28, (2001) - 2001
26-) Şamiloğlu, F., “Etkin Bir Vergi Denetiminde Temel Finansal Tabloların Analizinin Önemi”, Mali Çözüm, İSMMMO, 11, 90-102, (2001). - 2001
27-) Şamiloğlu, F., “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm, İSMMMO, 11, 84-93, (2001). - 2001
28-) Şamiloğlu, F., Uygun, M., “KOBİ’lerde Ekonomik Kriz Yönetimi”, Mali Çözüm, İSMMMO, 12, 94-105, (2001). - 2001
29-) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği - 2000
30-) Şamiloğlu, F., “Modern Finansman Tekniklerinden Leasing ve Türkiye Uygulaması”, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:130, Ekim-Kasım-Aralık (2000). - 2000
31-) Şamiloğlu, F., “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansman Sorunları Üzerine Adana İlinde Yapılan Bir Araştırma”, MUFAD, Sayı:8, Ekim (2000). - 2000
32-) Şamiloğlu, F., “Türkiye’de Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansman ve Pazarlama Sorunlarının Çözümünde Factoringin Yeri ve Önemi”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:8, Sayı:8, (2000). - 2000
33-) Şamiloğlu, F., “Modern Finansal Tekniklerden Factoring ve Türkiye Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 153-168, (2000). - 2000

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şamiloğlu Famil, Bağcı Haşim, Eser Fatoş, 2019. Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Makroekonomik Değişkenlerle Olan İlişkisi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şamiloğlu, F. Akgün A., Kaya İ., "The Process of Historical Developments of Goodwill and Analysis of Goodwill According to Turkish Financial Reporting Standards", The 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, MUFAD, İstanbul 2010. - 2010
2-) Şamiloğlu, F., Kaya, İ., Ozan, M., "The Statesman Who Blanced The Revenues And Expenditures Of Great Seljuks In 11 Century: Nizam Al- Mülk" 12 World Congress Of Accounting Historians, Julay20- 24, 2008- İstanbul- Turkey - 2008
3-) Şamiloğlu, F., "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Fiziksel Sermayelerinin ve Entelektüel Potansiyellerinin Etkinlik Performansının Ölçümü", Marmara Üniversitesi Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul 2005. - 2005
4-) Şamiloğlu, F., Uslu, Ş., "Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Stok Politikaları Üzerine Bir Araştırma", 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar Fırsatlar ve Çözüm Önerileri”, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü, 3-4 Ocak 2002. - 2002

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bağcı, S., Şamiloğlu, F., Bağcı, H., Kahraman, Y.E., 2016. Dünya Ülkelerinde Yapılan Yabancı Yatırımların İşsizliğe Etkisi. ICOMEP
2-) Şamiloğlu, F., Bağcı, H., Kahraman, Y.E., 2016. Barter'in Dünya Ülkelerindeki Gelişimi. ICOMEP

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demirgüneş, K., Şamiloğlu, F. “İşletme Sermayesi Yönetiminin Kârlılık Üzerine Etkisi” 12. Ulusal Finans Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2008. - 2008
2-) Şamiloğlu F., “Avrupa Birliği İle Entegrasyon Açısından Türk Bankacılık Sektöründe Performans Analizi”, III. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., 29-30 Nisan 2004. - 2004
3-) Şamiloğlu, F., Akçalı, N., "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Finans Sektörü ve Reel Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri", VII. Ulusal Finans Sempozyumu, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 23-25 Ekim 2003. - 2003
4-) Şamiloğlu, F., Akçalı, N., "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sermaye Piyasası", VI. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu, S.D.Ü. İ.İ.B.F., 11-14 Aralık 2002. - 2002

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şamiloğlu Famil, Bağcı Haşim, 2019. THEORY AND PRACTICE IN EDUCATION/TEORİ VE UYGULAMALARIYLA SERMAYEYAPISI. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Nevide Akpınar Dellal, Susanne Koch, Witoki Stankowski
2-) Şamiloğlu Famil, Kahraman Yunus Emre, 2019. Theory and Practice in Education/Financial Education and Literacy: Theory and Practice. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP. Editör Adı: Akpınar Dellal, Nevide Koch, Susanne Stankowski, Witold

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şamiloğlu. F., Ali İhsan Akgün vd., Genel Muhasebe, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2010. - 2010
2-) Şamiloğlu,F. ‘Factoring ve Forfaiting Finansman Teknikleri’, Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar Gazi Kitapevi Ankara, 2008. - 2008
3-) Şamiloğlu, F., Entelektüel Sermaye, Gazi Kitapevi, Ankara 2002 - 2002
4-) Şamiloğlu, F., Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Finansal Kaynak Sorunu, Gazi Kitapevi, Ankara 2002. - 2002
5-) Şamiloğlu,F., Akgün,A., Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Tablolar Analizi, Ekin Yayınevi, Bursa. - 2002

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Finansal Yönetim - 2010

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

Verdiği Dersler

İŞL 5519 2020-2021 Güz

Yeni Finansal Teknikler

İŞL3511 2020-2021 Güz

Finansal Piyasalar

KON4501 2020-2021 Güz

Turizm İşl. Yatırım Proje Analizi

MUF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

MUF 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

MUF5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

MUF5090 2020-2021 Güz

Seminer

BUS1808 2019-2020 Bahar

General Accounting II

İŞL 5524 2019-2020 Bahar

Portföy Yönetimi

İŞL4520 2019-2020 Bahar

Portföy Yönetimi

MUF 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

MUF 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6707 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

MUF5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MUF5518 2019-2020 Bahar

Portföy Yönetimi

BUS1807 2019-2020 Güz

General Accounting I

BUS1901 2019-2020 Güz

Accounting I

ECO3509 2019-2020 Güz

Capital Market Analysis

İŞL3511 2019-2020 Güz

Finansal Piyasalar

BUS1808 2018-2019 Bahar

General Accounting II

İŞL 5524 2018-2019 Bahar

Portföy Yönetimi

İŞL 7502 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim

İŞL4520 2018-2019 Bahar

Portföy Yönetimi

İŞL8502 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim

MUF5518 2018-2019 Bahar

Portföy Yönetimi

BUS1807 2018-2019 Güz

General Accounting I

ECO3509 2018-2019 Güz

Capital Market Analysis

İŞL 5519 2018-2019 Güz

Yeni Finansal Teknikler

İŞL 7503 2018-2019 Güz

Sermaye Piyasası ve Borsa

İŞL8503 2018-2019 Güz

Sermaye Piyasası ve Borsa

KON4501 2018-2019 Güz

Turizm İşl. Yatırım Proje Analizi