Personel

Araştırma Görevlisi FARUK YÜKSEL
Araştırma Görevlisi
Faruk Yüksel
@ E-posta
farukyuksel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1861

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 19.06.2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı 03.09.2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yozukmaz Nisan, Kılıç Burhan, Yüksel Faruk, Bilici Hatice, 2017. Turizmde Mobil Pazarlama: Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tutumları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Yüksel Faruk, Bekar Aydan, 2017. Küçük ve Orta Ölçekli Yiyecek-İçecek İşletmesi Sahiplerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Motivasyonları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
3-) Yüksel, F., Kılıç, B., 2016. Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (E-Wom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılıç Burhan, Yüksel Faruk, Akçay Salim, 2019. BUT FIRST, LET ME TAKE A SELFIE! A Study on Female Tourists Visiting Marmaris. GLOSTOUR Global Congress on Smart Tourism
2-) Bilici Hatice, Yozukmaz Nisan, Kılıç Burhan, Yüksel Faruk, 2017. Yerli Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tutumları. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform
3-) Bekar Aydan, Yüksel Faruk, 2017. Küçük Ve Orta Ölçekli Yiyecek-İçecek İşletmesi Sahiplerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Motivasyonları. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform
4-) Yüksel Faruk, Kılıç Burhan, Aktan Volkan, 2017. Turistlerin Tatil Deneyimlerinin Tatil Memnuniyeti ve Genel Yaşam Memnuniyetine Etkisi. 3. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
5-) Bahar, O., Yüksel, F., Aslan, S., 2016. Muğla Sağlık Potansiyelinin Değerlendirilmesi. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches
6-) Ön Esen, F., Yozukmaz, N., Kılıç, B., Yüksel, F., 2015. Neden Rodos? Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksel Faruk, Bahar Ozan, Bülbüloğlu Bülent, 2017. Reklamasyon ve Türk Turizmine Etkileri: Marmaris Örneği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Turizm Şurası
2-) Yüksel, F., Yozukmaz, N., Kılıç, B., 2015. Marmaris'i Ziyaret Eden Turistlerin e-WoM Kullanımlarına İlişkin Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yüksel Faruk, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI/Spor Ekonomisi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz, Prof. Dr. Muzaffer Uysal

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Global Conference on Service Management (GLOSERV). 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Turizmde Mobil Pazarlama: Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Küçük ve Orta Ölçekli Yiyecek-İçecek İşletmesi Sahiplerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Motivasyonları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Küçük ve Orta Ölçekli Yiyecek-İçecek İşletmesi Sahiplerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Motivasyonları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (E-Wom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (E-Wom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Turizmde Mobil Pazarlama: Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (E-Wom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (E-Wom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Turizmde Mobil Pazarlama: Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Turizmde Mobil Pazarlama: Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Reklamasyon ve Türk Turizmine Etkileri: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatör Yrd.. Konu: We aim to minimize and eliminate desertification and non- establishment of the young age groups in less developed regions, promoting the mitigation and healing of some differences in the territory and access to the same opportunities, stagnation and possible cultural backwardness. Developing social exchanges between young people in the context of nature and sport, by developing walks in nature. This healthy lifestyles are stimulated, privileging a means of socialization, cooperation and interaction of excellence.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Trekking Europe - Rural Discovering. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatör Yrd.. Konu: Looking back to the future! is a Youth Exchange in Spain. The main objective is to gather young people from Europe in a unique environment (Gran Canaria Island - Canary Islands) and live together the learning experience of knowing about our past and how its remains can be used to improve the quality of life of the inhabitants.This experience will contribute to be aware of what we have in common as Europeans, and how we have been cooperating for centuries.The project uses historical, archaeological, ethnographic and artistic heritage as educational resource. Participants will learn about sustainable development. We also expect to impact them in a way that will make them feel more integrated in Europe. We hope as well that after participation they will become active European citizens, either as students, workers or young learners.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Looking Back to the Future!. 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatör Yrd.. Konu: We realised that in Europe there are many nations which hold grudge against each other, and it pulls back the EU from becoming a more unified integration. This situation is influenced by several factors: historical events, differences in economic and social situation, confrontation of religions, stereotypes, war situation, etc.In the framework of our project we will provide an opportunity for the participants to get to know each other and the different cultures represented. The main goal of the project is to sensitise the youth for the issues mentioned above, provide them an intercultural skill set, and improve their competences. We are confident that this YE can open the eyes of some of the participating young people who will live on with this positive new attitude.Along the YE the activities will require active participation. Most of the activities will be carried out with non-formal methods (role playing, discussion, group work, etc.). Team building activities and energisers will also be involved in order to let them get to know each other and give them positive experience. The participants must be prepared to represent the culture and the people of their country to implement intercultural nights and let the young people get more insight, thus improving the quality of the activities. We expect the participants to take active role and share their knowledge and ideas. We will put stress on and facilitate intercultural learning experience. Our aim is to let the youth taking part learn from each other. Along the activities we will provide them the frameworks, but after describing a task we will try to not interfere and let them work it out.We will be pleased to provide this mind-expanding, very European experience to people from the different countries, thus they can gain hands-on experience in contacting foreigners and how to address meeting them. We are confident that this YE can open the eyes of some of the participating young people who will live on with this positive new attitude.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Resolving International Social Conflicts (RISC). 2018-2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu. Türkiye. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Turizmde Okul Sektör Buluşması-13. Türkiye. . 2019
2-) Turizmde Okul-Sektör Buluşması-12. Türkiye. . 2018
3-) Turizmde Okul-Sektör Buluşması-11. Türkiye. . 2017
4-) 4. Turizm Fakültesi Dekanlar Toplantısı. Türkiye. . 2017
5-) Turizmde Okul-Sektör Buluşması-10. Türkiye. . 2016
6-) 17. Ulusal Turizm Kongresi. Türkiye. . 2016
7-) Alternatif Turizm Paneli. Türkiye. . 2015
8-) Turizmde Okul-Sektör Buluşması-9. Türkiye. . 2015
9-) Turizmde İstihdam ve Kariyer Olanakları Paneli. Türkiye. . 2014
10-) Turizmde Okul-Sektör Buluşması-8. Türkiye. . 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) The plus of Erasmus plus: Ideas matching and project management in the Youth field.. İspanya. . 2017