Personel

Doç.Dr. FATMA ÇAKMAK
Doç.Dr.
Fatma Çakmak
@ E-posta
fatmacakmak@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Myo / Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Myo

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Elektronik Ve Otomasyon Bölümü / Radyo Ve Televizyon Teknolojisi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler/ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2005

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler/ Halkla İlişkiler 2010

Doktora

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim/ İletişim 2017

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çakmak Fatma, 2018. The Role of Ideology in Political Communication and Media. The Journal of Social Sciences Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çakmak Fatma, 2019. Hollanda Özgürlük Partisi’nin Siyasal İletişimi: Bir İslamofobiYaratma Projesi Olarak “Fitna” Kısa Filmi. Journal of Current Researches on Social Sciences
2-) Ayhan Ahmet, Çakmak Fatma, 2018. Medyanın İdeolojik Şiddetinin Terör Haberlerine Yansımaları. Journal of Human Sciences
3-) Çakmak Fatma, 2017. TÜRK VE FRANSIZ BASININDA TERÖRÜN TEMSİLİ: ANKARA VEPARİS SALDIRILARININ SUNUMU. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Ayhan Ahmet, Çakmak Fatma, 2015. Demokratik Bir Çıkış Yolu Olarak Sivil İtaatsizlik İçin Şiddet Olgusu Ve Hukuksuzluk Paradoksu. Intermedia International E- Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Bilişli Yasemin, Çakmak Fatma, 2019. Michel Foucault’nun Biyo-İktidar Perspektifinden Türkiye’de Gazete Sağlık Haberlerinin Analizi. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
2-) Çakmak Fatma, Bilişli Yasemin, 2019. İdeoloji, Söylem ve İletişim Çalışmalarında Ruth Wodak. AUSBD
3-) Çakmak Fatma, 2019. Medyada Dezenformasyon Sorunsalı ve Manipülasyonun Gücü: İdeoloji ve Söylem Açısından Seçim Haberlerinin Siyasal İletişimdeki Rolü. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi
4-) Çakmak Fatma, Bilişli Yasemin, 2019. İdeoloji, Söylem ve İletişim Çalışmalarında Ruth Wodak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Ayhan Ahmet, Çakmak Fatma, 2018. Türkiye’ye Yönelik Algı Operasyonlarının Dijital Medyaya Yansımaları. Akdeniz İletişim Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çakmak Fatma, 2019. Siyasal Reklamların Alımlanması: Stuart Hall’ün Perspektifinden 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Örneğinde Bir Analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çakmak Fatma, 2018. Evrensel Bir Tehlike Olan Medya Manipülasyonuna Karşı, Bir Kalkan Olarak Medya Okuryazarlığı. Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi
2-) Ayhan Ahmet, Çakmak Fatma, 2018. Antalya’nın Yerel Gazete Haberlerinin Antalya Kent Markası ve İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Antalya Kongresi
3-) Ayhan, D., Çakmak, Ö., 2016. Sultanahmet Saldırısı Haberlerinin Gazetelerdeki Söylemi. 2.Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çakmak Fatma, 2019. Postmodern Çağda Siyasal İletişim/. Yayın Evi: Literatürk Academia Editör Adı: .

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çakmak Fatma, 2019. New Approaches in Media and Communication/Turkey and Perception Management in the Context of TurkishImagery and “The Promise” Film. Yayın Evi: Peter Lang Editör Adı: Ahmet Ayhan
2-) Çakmak Fatma, 2019. Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences-2019/2/News Discourse in Politics and Ideology Paradox: an Evaluation on Newspaper News Before the Election. Yayın Evi: IVPE Editör Adı: Prof. Dr. Zafer Gölen, Assoc. Prof. Dr. Abidin Temizer
3-) Çakmak Fatma, 2018. Last Term Researches in Turkey/Hegemony in Societies and ”The Other”: Discriminatory Discources and Imagery in Media. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Şinasi Akdemir
4-) Çakmak Fatma, 2017. Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar/Bir İnsanlık Ayıbı Olarak Şiddet Ve Toplumsal Olarak Şiddetin Medya Aracılığıyla Yeniden Üretilmesi. Yayın Evi: Strategic Researches Academy Editör Adı: Ömer Kürşad Tüfekci

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çakmak Fatma, 2019. Dijitalleşen İletişim/3 D’nin Hikayesi: Dijital Medya, Demokrasi, Dezenformasyon. Yayın Evi: Literatürk Academia Editör Adı: Prof. Dr. Ahmet Ayhan
2-) Çakmak Fatma, 2019. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı- AYBAK 2019 / II (Eylül)- İletişim Bilimleri Çalışmaları II/Medyada “Tarafsızlık” Söylemi ve Ekonomi Politik Yaklaşım Bağlamında Seçim Haberlerinde İdeolojik Yanlılık. Yayın Evi: Akademisyen Editör Adı: Aslıhan Doğan Topçu, Gürhan Topçu
3-) Çakmak Fatma, 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri/24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri Döneminde Siyasal Söylem. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Ali Acaravcı
4-) Çakmak Fatma, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 2/İDEOLOJİNİN GÖLGESİNDE TÜRK VE FRANSIZ BASININDA TERÖRHABERLERİ. Yayın Evi: Gece Akademi Editör Adı: Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç Dr. Murat Cem DEMİR, Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS, Dr. Uğur Köksal Odabaş

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Manas Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) TRT Akademi . 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Medyanın İdeolojik Şiddetinin Terör Haberlerine Yansımaları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Role of Ideology in Political Communication and Media - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Michel Foucault’nun Biyo-İktidar Perspektifinden Türkiye’de Gazete Sağlık Haberlerinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye’ye Yönelik Algı Operasyonlarının Dijital Medyaya Yansımaları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye’ye Yönelik Algı Operasyonlarının Dijital Medyaya Yansımaları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Medyada Dezenformasyon Sorunsalı ve Manipülasyonun Gücü: İdeoloji ve Söylem Açısından Seçim Haberlerinin Siyasal İletişimdeki Rolü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

RTV1801 2020-2021 Güz

İLETİŞİM

TOİ2517 2020-2021 Güz

TURİZM MESLEK ETİĞİ

TOİ2533 2020-2021 Güz

MİSAFİR İLİŞKİLERİ

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

EKF1006 2019-2020 Bahar

Ekonomi Sosyolojisi

İŞL3918 2019-2020 Bahar

Halkla İlişkiler

TOİ2510 2019-2020 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ2512 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TSH2502 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TUİ2004 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

UTL4514 2019-2020 Bahar

İletişim Teknikleri

İŞY2803 2019-2020 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2805 2019-2020 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

RTV1801 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2019-2020 Güz

İLETİŞİM**

EKF1006 2018-2019 Bahar

Ekonomi Sosyolojisi

İŞL3522 2018-2019 Bahar

Halkla İlişkiler

İŞL3918 2018-2019 Bahar

Halkla İlişkiler

TOİ2510 2018-2019 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ2512 2018-2019 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TSH1502 2018-2019 Bahar

KONUK İLETİŞİMİ

TUİ2004 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

İŞL4001 2018-2019 Güz

Girişimcilik

İŞY2803 2018-2019 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2805 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

RTV1801 2018-2019 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2018-2019 Güz

İLETİŞİM**

TUİ3001 2018-2019 Güz

Turizmde Girişimcilik