Personel

Prof.Dr. FATMAGÜL YUR
Prof.Dr.
Fatmagül Yur
@ E-posta
fatmagulyur@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5732

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yüzüncü Yıl Ünv Veteriner Fak Veteriner Hekim 1988

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı 1994

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Sedat, Değer Yeter, Dede Semiha, Yur Fatmagül, 2020. THE CONCENTRATION OF CERTAIN TRACE ELEMENTSIN THE WOOL OF SHEEP WITH FLUOROSIS. Fluoride
2-) Öner Ahmet Cihat, Dede Semiha, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, 2020. THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS. FLUORIDE
3-) Dede Semiha, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Çetin Sedat, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2019. In vitro Evaluation of Thymoquinone and Lycopene Supplementation on Oxidative DNA Damage and Oxidant Status in High Glucose Conditions. Latin American Journal of Pharmacy
4-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Yüksek Veysel, 2019. THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES. FLUORIDE
5-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Ekin İsmail Hakkı, 2018. Influence of Lycopene administration on neopterin, myeloperoxidase and gamma glutamyl transferase in diabetic rats.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
6-) Özbey Ülkü, Değer Yeter, Yur Fatmagül, Çambay Zafer, Özbey Gökben, 2017. INVESTIGATION OF BLOOD ANTIOXIDANT ENZYME LEVELS ANDGLUTATHIONE PEROXIDASE, CATALASE, AND SUPEROXIDEDISMUTASE GENE POLYMORPHISM IN SHEEPWITH FLUOROSIS.. FLUORİDE
7-) Çiftçi Yegin Sevim, Dede Semiha, Mis Leyla, Yur Fatmagül, 2016. Effects of Zinc Supplementation on DNA Damage in Rats with Experimental Kidney Deficiency. Biological Trace Element Research
8-) Çetin, S., Yur, F., 2016. Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis. Biological Trace Element Research
9-) Yegin, S.C., Yur, F., Cetin, S., Guder, A., 2015. Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats. INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
10-) Cumali, O., Aytug, N., Akgul, Y., Keles, I., Kaya, A., Yuksek, N., Agaoglu, Z.T., Ozbek, M., Yur, F., 2015. Relationship between Packed Cell Volume Levels and Serum Nitric Oxide Concentrations in Cattle with Tropical Theileriosis. PAKISTAN VETERINARY JOURNAL
11-) Yur, F., Dede, S., Karaca, T., Yeğin, S.C., Deger, Y., Ozdemir, H., 2013. The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY
12-) Yegin, S.Ç., Yur, F., Ceylan, E., 2013. Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines. J Membr Biol
13-) Fatmagül Yur, Nihat Mert, Semiha Dede, Yeter Değerali Ertekin, Handan Mert, Semih Yaşar, İnci Doğan, Alper Işik, 2013. EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS. Fluoride
14-) Yur, F., Mert, N., Dede, S., Değer, Y., Ertekin, A., Mert, H., Yaşar, S., Doğan, İ., Işık, A., 2013. Serum lipoprotein and tissue antioxidant levels in sheep with fluorosis. Fluoride
15-) Yılmaz, S., Yur, F., 2012. Nitric Oxide Products and The Activities of Catalase and Carbonic Anhydrase in Sheep with Fluorosis. Fluoride
16-) Yazar, M., Değer, Y., Yur, F., 2011. Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats. Journal of Animal and Veterinary Advances
17-) Oto, G., Ekin, S., Yaşar, S., Özdemir, H., Yur, F., 2011. The effect of CoQ10 and vitamin E on serum total sialic acid, lipid-bound sialic acid, some trace elements and minerals in rats induced with doxorubicin. African Journal of Biotechnology
18-) Yur Fatmagül, Mete Yazar, Değer Yeter, Dede Semiha, 2010. Na/K -ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis. ACTA VETERINARIA BRNO
19-) Yur, F., Yazar, M., Değer, Y., Dede, S., 2010. Na+ /K+ ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis. Acta Veterinaria Brno
20-) Mert, H., Yörük, İ., Ertekin, A., Dede, S., Değer, Y., Yur, F., Mert, N., 2009. Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis. J Nutr Sci Vitaminol
21-) Mert, H., Yörük, İ., Değer, Y., Mert, N., Dede, S., Yur, F., 2009. Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis. Turk J Vet Anim Sci
22-) Yaşar, S., Yur, F., 2008. Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis.. Biological Trace Element Research
23-) Yur, F., Dede, S., Değer, Y., Kılıçalp, D., 2008. Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses. Biological Trace Element Research
24-) Değer, Y., Mert, H., Mert, N., Yur, F., Kozat, S., Yörük, İ., Sel, T., 2008. Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle. Biol. Trace Elem Res.
25-) Dönmez, N., Belge, F., Yur, F., Tatar, M., 2008. The effects of protein deficiency on NaiK-ATPase activity in rat kidney.. Ind Vet J
26-) Değer, Y., Dede, S., Yur, F., Yörük, İ., 2007. The effect of Age and serum mineral profile in Turkey. Ind Vet J
27-) Değer, Y., Yur, F., Ertekin, A., Mert, N., Dede, S., Mert, H., 2007. Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats. Cell Biochem Funct
28-) Değer, Y., Mert, H., Dede, S., Yur, F., Mert, N., 2007. Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis.. Acta Veterinaria Brno
29-) Ertekin, A., Değer, Y., Mert, H., Mert, N., Yur, F., Dede, S., Demir, H., 2007. Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis. Biol. Trace Elem Res.
30-) Dede, S., Mert, H., Mert, N., Yur, F., Ertekin, A., Değer, Y., 2006. Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis. Biol. Trace Elem Res
31-) Yur, F., Belge, F., Mert, N., Yörük, İ., 2003. Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep. . Fluoride
32-) Kulcu, R., Yur, F., 2003. A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle. Biological Trace Element Research
33-) Yur, F., Dede, S., Değer, Y., Mert, N., 2003. Effects of Gestation and Lactation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Sheep. Indian Veterinary Journal
34-) Bildik, A., Yur, F., Odabaşıoğlu, F., Çep, S., Çamaş, H., 1999. Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmas. . Turkish Journal of Veterinary & Animal Science,
35-) Bildik, A., Çamaş, H., Yur, F., Odabaşıoğlu, F., Aslan, M., 1998. Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science
36-) Sekin, S., Voyvoda, H., Bildik, A., Yur, F., 1996. Kuzuların Subklinik ve Klinik Beyaz Kas Hastalığı Tanısı ve Prognozunun Tayininde Serum CK, AST ve LDH Aktivitelerinin Önemi. . Turkish Journal of Veterinary & Animal Science

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Öner Ahmet Cihat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Dede Semiha, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, 2017. THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON OXIDATIVE DAMAGE IN RATS WITH FLUOROSIS. Türk Biyokimya Dergisi
2-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Dede Semiha, Yüksek Veysel, Usta Ayşe, 2017. THE EFFECT OF SOME MINERALS ON TOTAL OXIDANT /ANTIOXIDANT STATUS IN SODIUM FLUORIDE (NAF)ADMINISTERED RENAL CELL LINE. Turkish Journal of Biochemistry, Türk Biyokimya Dergisi
3-) Çetin Sedat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECT OF CERTAIN MINERALS ON THE TOTALOXIDANT/ANTIOXIDANT SYSTEM IN SODIUM FLUORIDE (NAF)INDUCED OSTEOBLAST CELL LINE. Türk Biyokimya Dergisi
4-) Yur Fatmagül, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Çetin Sedat, 2017. THE EFFECTS OF GLUTATHIONE APPLICATION ON OXIDATIVEDNA DAMAGE AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN GLUCUSE-ADDEDRENAL CELL LINE. Türk Biyokimya Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çiftçi Yegin Sevim, Yur Fatmagül, 2019. The Effect of Lycopene Application on the Antioxidant Activity in Liver and Kidney Tissues of Diabetic Rats. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Dede Semiha, Yüksek Veysel, 2017. The Effects of Lycopene Application on Sodium Fluoride (NaF) AppliedRenal Cell Line. International Journal of Secondary Metabolite

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Bildik A., Belge F., Yur F., Alkan M., Kiliçalp D., 2002. The Effect of Hyperthyroidism on The Levels of Na KATPase Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and Glutathione. Israel Journal of Veterinary Medicine

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Burkay Neval, Yur Fatmagül, 2024. 30-45 Yaş Aralığındaki Kadınlarda Ovaryum Rezervlerinin Niteliği ve Niceliği Üzerine Bir Değerlendirme: Akdeniz Diyetinin Etkisi. Van Sağlık Bilimleri Dergisi
2-) Öner Ahmet Cihat, Yur Fatmagül, Mohammed Nooraddin Fethullah, 2023. Antioxidant and Antihyperlipidemic Effect of Solanum Nigrum Extract in Experimental Diabetes Model. Van Veterinary Journal
3-) Yur Fatmagül, Dede Semiha, Çetin Sedat, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, 2022. In vitro evaluation of glutathione implementation on oxidative DNA damage and oxidant status in high glucose conditions. Eurasian Journal of Veterinary Sciences
4-) Ormancı Neslihan, Yur Fatmagül, 2018. Investigation of the effect of vitamin E application on lipid peroxidation and antioxidants in exercised horses. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
5-) Yur Fatmagül, Çamaş Hayati, 2018. Investigation of values of some clinically important blood parameters in Van cats. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
6-) Çiftçi İhsan Nuri, Yur Fatmagül, Çiftçi Yegin Sevim, 2017. Deneysel Diyabet Oluşturulan ve Likopen Uygulanan Ratların Karaciğer Dokusunda Paraoksonaz Aktivitesinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
7-) Çiftçi Yegin Sevim, Yur Fatmagül, 2017. Akciğer Fibrozisi Oluşturulmuş Ratlarda Elektrolit Düzeylerinin Araştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
8-) Yur F., Dede S, Yeğin Sç, Değer Y, 2013. Florozisli Koyunlarda ACE Aktivitesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
9-) Yılmaz A B, Yur F, 2010. Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
10-) Dede S, Değer Y, Yur F, Mert H, Mert N, 2008. B ovis ile doğal olarak enfekte koyunlarda serum folik asit düzeylerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
11-) Kılıçalp D, Yur F, Değer Y, 2008. Elektromanyetik radyasyona maruz bırakılan kobayların serum bakır ve çinko seviyelerine yeşil çayın etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
12-) Yur F, Bildik A, Belge F, Kılıçalp D., 2002. Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yaşar Semih, Yur Fatmagül, Ceylan Ebubekir, 2021. Effects of CoQ10 and Vitamin E on Blood Lipid Peroxidation, Some Antioxidant and Biochemical Parameters in Doxorubicin Administered Rats. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2-) Çiftçi Yegin Sevim, Değer Yeter, Dede Semiha, Yur Fatmagül, 2021. Investigation of The Effect of Aminoglycosides on Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Turkish Journal of Veterinary Research
3-) Yazar M, Yur F, 2003. Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
4-) Yur F., Bayıroğlu F., Baydaş B., Belge F., 1999. Hipertiroidizm Oluşturulmuş Tavşanlarda Glukoz Total Protein Trigliserid Total Kolesterol HDL kolesterol ve LDL kolesterol Seviyelerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Tıp Dergisi
5-) Yur F., Belge F., Bildik A., Çamaş H, 1998. Norduz Koyun ve Keçilerinde Hemoglobin Tipleri Serum Protein Fraksiyonları ve Lipoprotein Seviyelerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
6-) Baydaş B., Ertekin A., Yur F., Belge F., Bayıroğlu F, 1998. Hipertiroidizmin Tavşanlarda Lipid Peroksidasyon Glutatyon ve Lipid Bağlı Sialik Asit Seviyeleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi
7-) Belge F., Çınar A., Yur F., Kılıçalp D., Yiğit M.f, 1998. Köpeklerde Ketaların Farklı Premedikan Ajanlarla Kullanımının EKG ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi
8-) Belge F., Çınar A., Yur F., Atasoy N., Taş A, 1997. Köpeklerde Halotan ve Enfluran Anestezisinin EKG ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
9-) Bildik A., Ertekin A., Yur F., Dede S, 1997. Karbontetraklorür Toksikasyonunun Lipid Peroksidasyonu Glutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
10-) Yur F., Belge F., Ateş C.t, 1997. Van Kedilerinde Hemoglobin Tiplerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
11-) 14. belge F., Yur F., Bildik A., Değer Y., Dede S, 1997. Karagül Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
12-) Bildik A., Yur F., Belge F., Değer Y., Dede S, 1997. Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Veteriner Bilimleri Dergisi
13-) Değer Y., Gül A., Bildik A., Dede S., Yur F., Değer S, 1997. Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler. Türkiye Parazitoloji Dergisi
14-) Dede S., Bildik A., Değer S., Değer Y., Yur F, 1997. Trichistrongylosis li Koyunlarda Serum Seruloplazmin ve Plasma Vitamin C Konsantrasyonları. Türkiye Parazitoloji Dergisi
15-) Belge A., Bakır B., Bildik A., Yur F, 1996. Piyetende Kan Kalsiyum Fosfor ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Veteriner Cerrahi Dergisi
16-) Bildik A., Yur F., Çamaş H., Dede S., Sekin S, 1996. Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda Hemoglobin Tipleri İle Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
17-) Yur F., Bildik A., Çamaş H, 1996. Morkaraman x Morkaraman Morkaraman x Dorsetdown F1 ve Morkaraman x Corriedale F1 Kuzuların Seruloplazmin Düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
18-) Voyvoda H., Sekin S., Yur F., Bildik A., 1996. Van daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi nin Kombine Olarak Görülebilirliği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
19-) Günay A., Yur F, 1996. Van Yöresinde Akkaraman Koyunlarında Bakır Serüloplazmin ve Albumin Miktarlarının Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksek Veysel, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Yur Fatmagül, Çetin Sedat, 2017. EFFECTS OF THYMOQUINONE APPLICATION IN THE RENAL CELL LINE. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
2-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Dede Semiha, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECTS OF LYCOPEN APPLICATION ON SODIUM FLUORIDE (NAF) APPLIED RENAL CELL LINE. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”
3-) Yur, F., Dede, S., Karaca, T., Çiftçi Yeğin, S., Değer, Y., Özdemir, H., 2016. The effect of glutathione treatment on the biochemical and immunohistochemical profile in streptozotocin-induced diabetic rats. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels
4-) Dede, S., Yur, F., Taşpınar, M., Çetin, S., Usta, A., Yüksek, V., 2016. Yüksek glikoz uygulanan böbrek hücre hattında timokinonun oksidatif DNA hasarı ve antioksidan sistem üzerine etkileri. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Elmaskaya Ayşe Nur, Yur Fatmagül, 2023. Covid-19 pandemi döneminde yeme davranış bozuklukları ile akdeniz diyeti bağlılık düzeyinin değerlendirilmesi. 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023) October 11-13, 2023. www.EurasianBioChem.org
2-) Çiftçi Yegin Sevim, Yur Fatmagül, Ceylan Ebubekir, 2018. EFFECT OF LYCOPENE APPLICATION ON THE RATS TO WHICH EXPERIMENTALDIABETES WAS MADE ON LYPOPROTEINE, PARAOXONASE, AND CYTOKINES. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April 2018, Hatay,Turkey
3-) Yur Fatmagül, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Çetin Sedat, 2017. Glukoz Uygulanmış Böbrek Hücre Hattında Glutatyon Uygulamasının Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress
4-) Yur Fatmagül, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Çetin Sedat, 2017. THE EFFECTS OF GLUTATHIONE APPLICATION ON OXIDATIVEDNA DAMAGE AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN GLUCUSE-ADDEDRENAL CELL LINE. Uluslararası Biyokimya Kongresi-28. Ulusal Biyokimya Kongresi
5-) Yur Fatmagül, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yıldız Sinan, Öner Ahmet Cihat, 2017. EFFECT OF GOJI BERRY FRUIT EXTRACT ON SOME VITAMIN LEVELS IN RATS FED HIGH FAT DIET. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”
6-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Dede Semiha, Yüksek Veysel, Usta Ayşe, 2017. Sodyum Florür (NaF) Uygulanan Renal Hücre Hattında Bazı Minerallerin Total Oksidan/Antioksidan Durum Üzerine Etkisi. International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress
7-) Çetin Sedat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2017. Sodyum Florür (NaF) ile İndüklenen Osteobalst Hücre Hattında Bazı Minerallerin Total Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi. International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress
8-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Dede Semiha, Yüksek Veysel, Usta Ayşe, 2017. The Effect of Some Minerals on Total Oxidant / Antioxidant Status in Sodium Fluoride (NaF) Administered Renal Cell Line. Uluslararası Biyokimya Kongresi-28. Ulusal Biyokimya Kongresi
9-) Çetin Sedat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECT OF CERTAIN MINERALS ON THE TOTALOXIDANT/ANTIOXIDANT SYSTEM IN SODIUM FLUORIDE (NAF)INDUCED OSTEOBLAST CELL LINE. Uluslararaı Biyokimya Kongresi-28.Ulusal Biyokimya Kongresi
10-) Öner Ahmet Cihat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Dede Semiha, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, 2017. THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON OXIDATIVE DAMAGE IN RATS WITH FLUOROSIS. Uluslararası Biyokimya Kongresi-28. Ulusal Biyokimya Kongresi
11-) Öner Ahmet Cihat, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Dede Semiha, 2017. EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ONSERUM BIOCHEMISTRY FOR PROTECTION IN FLOROSIS. Uluslararası biyokimya kongresi-2017, 28. Ulusal Biyokimya Kongresi
12-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECT OF SODIUM FLOURIDE (NAF) APPLICATION IN NRK-52E CELL LINE AND CERTAIN MINERALS ON APOPTOSIS AND DNA DAMAGE. Uluslararası biyokimya kongresi-2017, 28. Ulusal Biyokimya Kongresi
13-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Emekçi Selçuk, 2017. THE EFFECT OF THYMOQUINONE APPLICATION TO ACUTE SWIMMING EXERCISE RATS ON NESFATIN1 AND BETATROPHIN. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”
14-) Öner Ahmet Cihat, Yur Fatmagül, Fethulla Mohammed Nooraddın, 2017. ANTIOXIDANT AND ANTIHYPERLIPIDEMIC EFFECT OF SOLANUM NIGRUM FRUIT EXTRACT ON EXPERIMENTALDIABETES MODEL. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiftçi Yegin Sevim, Değer Yeter, Dede Semiha, Yur Fatmagül, 2018. DETERMINATION OF SERUM ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) ACTIVITYIN RATS ADMINISTERED AMINOGLYCOSIDE. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress
2-) Dede Semiha, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Çetin Sedat, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2018. THE EFFECT OF LYCOPENE ON OXIDATIVE DNA DAMAGE AND ANTIOXIDANTSYSTEM ON HIGH GLUCOSE TREATED RENAL CELL LINE. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress
3-) Emekçi, S., Yur, F., 2016. Effects of timokinon application on the apoptosis and DNA damage in rats exposed to acute swimming exercise. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels
4-) Yur, F., Oto, G., Ekin, S., Öner, A., Özdemir, H., Bulduk, M., 2016. The effects of resveratrol on apoptosis and oxidative dna damage in liver and kidney tissues of rats with experimental fluorosis. XXXIII Conference of the International Society for Fluoride Research
5-) Yur Fatmagül, Bozboğa Ayşe Dilek, 2015. Effect of Fluorosis Over Paraoxonase Enzyme Activity. 23rd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting
6-) Yaşar S., Yur F, 2004. Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. BCLF 2004, 12 th. Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. September 15-18, Neptun, Romania
7-) Bildik A, Belge F, Yur F, Alkan M, Kılıçalp D., 2001. The Effect of Hyperthyroidism on NaK ATPase G 6 P Dehdrogenase and GSH. 14 th. IFCC-F ESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 5 th Czech National Congress of Clinical Biochemistry. May 26-31, Prague, Czech Republic
8-) Yur, F., Bayıroğlu F., Baydaş B., Belge F, 2000. An Investigation of The Levels of Glucase Total Protein Trıglyceride Total Cholesterol HDL Cholesterol and LDL Cholesterol Following Hyperthyroidism in Rabbits. . 9 th. Arab Congress of Clinical Biology. May, Rabat

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ozan S T, Yur F, Maraşlı Ş, Erdoğan S, 2007. Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya nın Sorunları Dünü Bugünü ve Geleceği Biyokimyasal Araştırma ve Yayınlar. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23 Haziran, Konya
2-) Yur Fatmagül, 2004. Sitokinler. II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 9-11 Eylül , Elazığ

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yur, F., Kömüroğlu, U.A., Emekçi, S., Dede, S., Çetin, S., Yüksek, V., 2016. Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Leptin ve Adiponektin Üzerine Etkisi. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Serkan, Apaydın Yıldırım Betül, Yur Fatmagül, Yener Zabit, Atasoy Nurhayat, 2015. Biochemical histopathological and immunohistochemical investigation of the effects of lupinus albus urtica dioica and linum usitatissimum on pancreas damage in streptozotocin induced diabetes in rabbits. 5th International Congress of Molecular Medicine.
2-) Yur F, Dede S, Çiftçi S, Değer Y, 2010. Florozisli Koyunlarda ACE aktivitesi. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, P, Aydın,6-8 Eylül
3-) Yur F, Dede S, Deger Y, Kılıçalp D, 2009. Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses. IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, P-, İstanbul, 2-4 Temmuz
4-) Oto G, Ekin S, Yaşar S, Özdemir H, Yur F, 2009. Doksorubisin Uygulanan Ratlarda CoQ10 ve Vitamin E nin Total Siyalik Asit Lipid Bağlı Siyalik Asit ve Bazı İz Element Düzeyleri Üzerine Etkisi. 7.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongre Kitabı, 30 Mayıs-1 Haziran, Sayfa 91, Ankara,
5-) Yur F, Mert N, Dede S, Değer Y, Ertekin A, Mert H, Yaşar S, Doğan İ, Işık A, 2008. Florozisli koyunlarda serum lipit fraksiyonları ve doku antioksidan düzeylerinin incelenmesi. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası
6-) Yılmaz A.b, Yur F, 2007. Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23 Haziran, Konya
7-) Dede S., H. Mert, N. Mert, F. Yur, A. Ertekin Y. Değer, 2007. Bleomisin ile Akciğer Fibrozisi Oluşturulan Ratlarda Tokoferolün Serum İz ve Major Elementler Üzerine Etkisi. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,(Uluslararası Katılımlı), P-31, Konya, 21-23 Haziran.
8-) Mert H, Kozat S, Doğan I, Mert N, Yur F, 2005. Serum Vitamin A C E and b carotene Levels in Tearling Sheep with Growth Failure. 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 4-7 Temmuz, Kars
9-) Yur F., Dede S., Değer Y., Mert N., 2002. Effects of Gestation and Lactation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Sheep. I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 21-22 Haziran , Ankara
10-) Bildik A., A. Ertekin, F. Yur, S Dede, 1999. Karbontetraklorür Toksikasyonunun Lipid Peroksidayonu Glutatyon ve Vitamin C Düzeyleri Üzerine Etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, 68, Eskişehir, 12-22 Mayıs
11-) Yur F., Bildik A., Belge F., Kılıçalp D, 1999. Farklı Hayvan Türlerinde Serum Plazma ve Eritrositlerde Çinko Miktarı. Tıpta Teknolojik Yenilikler ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir
12-) Belge F., Çınar A., Yur F., Atasoy N., Taş A, 1998. Köpeklerde Halotan ve Enfluran Anestezisinin EKG ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Haziran, Elazığ
13-) Yur F., Çamaş H, 1997. Van Kedilerinde Klinik Açıdan Önemli Bazı Kan Parametrelerinin Normal Değerlerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, 28-31 Ekim İzmir
14-) Belge A., Bakır B., Bildik A., Yur F, 1996. Piyetende Kan Kalsiyum Fosfor ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. 5.Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-28 Haziran, Sarıkamış-Kars

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yur Fatmagül, Öner Ahmet Cihat, 2023. UYGULAMALI BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR/BİTKİLERİN FİTOÖSTROJENİK ETKİLERİ. Yayın Evi: IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE Editör Adı: Demirel Ahmet Fatih DEMİREL , YILMAZ Osman, ORUNÇ KILINÇÖzlem
2-) Yur Fatmagül, 2023. SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR - IV/FİTOÖSTROJENLER. Yayın Evi: IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE Editör Adı: Ayan Adnan, Öner Ahmet Cihat
3-) Yur Fatmagül, 2022. SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III/BESLENMEDEKİ ENDOKRİN BOZUCULAR. Yayın Evi: IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE Editör Adı: Doç. Dr. Adnan AYAN Doç. Dr. Osman YILMAZ Doç. Dr. Özlem ORUNÇ KILINÇ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihat ÖNER

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Food and Nutrition Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Biological Trace Element Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) IET Nanobiotechnology. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Biological Trace Element Research.. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Biocell. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Chemical Metrology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Biological Trace Element Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Pharmacognosy Magazine. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Biological Trace Element Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
11-) Pharmacognosy Magazine. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
12-) International Journal of Poultry Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Asian Journal of Animal Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Biological Trace Element Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Revista de Nutrição . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Austin Journal of Nutrition and Food sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Turkish Journal of Veterinary Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Van Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Turkısh Journal of Veterinary Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Florozisli Koyunlarda ACE Aktivitesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
8-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
9-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
10-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
11-) THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
12-) The Effects of Lycopene Application on Sodium Fluoride (NaF) AppliedRenal Cell Line - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
13-) THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
14-) THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
15-) INVESTIGATION OF BLOOD ANTIOXIDANT ENZYME LEVELS ANDGLUTATHIONE PEROXIDASE, CATALASE, AND SUPEROXIDEDISMUTASE GENE POLYMORPHISM IN SHEEPWITH FLUOROSIS. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
16-) THE CONCENTRATION OF CERTAIN TRACE ELEMENTSIN THE WOOL OF SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
17-) THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
18-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
19-) Relationship between Packed Cell Volume Levels and Serum Nitric Oxide Concentrations in Cattle with Tropical Theileriosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
20-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
21-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
22-) Nitric Oxide Products and The Activities of Catalase and Carbonic Anhydrase in Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
23-) Na/K -ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
24-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
25-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
26-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
27-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
28-) Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
29-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
30-) The Effect of Lycopene Application on the Antioxidant Activity in Liver and Kidney Tissues of Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
31-) INVESTIGATION OF BLOOD ANTIOXIDANT ENZYME LEVELS ANDGLUTATHIONE PEROXIDASE, CATALASE, AND SUPEROXIDEDISMUTASE GENE POLYMORPHISM IN SHEEPWITH FLUOROSIS. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
32-) Influence of Lycopene administration on neopterin, myeloperoxidase and gamma glutamyl transferase in diabetic rats. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
33-) Nitric Oxide Products and The Activities of Catalase and Carbonic Anhydrase in Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
34-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
35-) EFFECTS OF THYMOQUINONE APPLICATION IN THE RENAL CELL LINE - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
36-) THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
37-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
38-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
39-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
40-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
41-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
42-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
43-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
44-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
45-) THE CONCENTRATION OF CERTAIN TRACE ELEMENTSIN THE WOOL OF SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
46-) Effects of Zinc Supplementation on DNA Damage in Rats with Experimental Kidney Deficiency - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
47-) The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
48-) The Effects of Lycopene Application on Sodium Fluoride (NaF) AppliedRenal Cell Line - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
49-) Na/K -ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
50-) Florozisli Koyunlarda ACE Aktivitesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
51-) THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
52-) THE CONCENTRATION OF CERTAIN TRACE ELEMENTSIN THE WOOL OF SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
53-) Effects of Zinc Supplementation on DNA Damage in Rats with Experimental Kidney Deficiency - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
54-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
55-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
56-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
57-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
58-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
59-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
60-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
61-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
62-) Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
63-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
64-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
65-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
66-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
67-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
68-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
69-) Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
70-) INVESTIGATION OF BLOOD ANTIOXIDANT ENZYME LEVELS ANDGLUTATHIONE PEROXIDASE, CATALASE, AND SUPEROXIDEDISMUTASE GENE POLYMORPHISM IN SHEEPWITH FLUOROSIS. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
71-) Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
72-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
73-) Effects of Zinc Supplementation on DNA Damage in Rats with Experimental Kidney Deficiency - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
74-) Köpeklerde Ketaların Farklı Premedikan Ajanlarla Kullanımının EKG ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
75-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
76-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
77-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
78-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
79-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
80-) Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
81-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
82-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
83-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
84-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
85-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
86-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
87-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
88-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
89-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
90-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
91-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
92-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
93-) Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
94-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
95-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
96-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
97-) The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
98-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
99-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
100-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
101-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
102-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
103-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
104-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
105-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
106-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
107-) Na+ /K+ ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
108-) Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
109-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
110-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
111-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
112-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
113-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
114-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
115-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
116-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
117-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
118-) Na+ /K+ ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
119-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
120-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
121-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
122-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
123-) Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
124-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
125-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
126-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
127-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
128-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
129-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
130-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
131-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
132-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
133-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
134-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
135-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
136-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
137-) Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
138-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
139-) Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
140-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
141-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
142-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
143-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
144-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
145-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
146-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
147-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
148-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
149-) Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
150-) Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
151-) Trichistrongylosis li Koyunlarda Serum Seruloplazmin ve Plasma Vitamin C Konsantrasyonları - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
152-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
153-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
154-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
155-) Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
156-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
157-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
158-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2
159-) Kuzuların Subklinik ve Klinik Beyaz Kas Hastalığı Tanısı ve Prognozunun Tayininde Serum CK, AST ve LDH Aktivitelerinin Önemi. - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 2
160-) Kuzuların Subklinik ve Klinik Beyaz Kas Hastalığı Tanısı ve Prognozunun Tayininde Serum CK, AST ve LDH Aktivitelerinin Önemi. - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1
161-) Trichistrongylosis li Koyunlarda Serum Seruloplazmin ve Plasma Vitamin C Konsantrasyonları - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) The Effect of Lycopene Application on the Antioxidant Activity in Liver and Kidney Tissues of Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda Hemoglobin Tipleri İle Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Investigation of the effect of vitamin E application on lipid peroxidation and antioxidants in exercised horses - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) The Effects of Lycopene Application on Sodium Fluoride (NaF) AppliedRenal Cell Line - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Effects of Zinc Supplementation on DNA Damage in Rats with Experimental Kidney Deficiency - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) THE CONCENTRATION OF CERTAIN TRACE ELEMENTSIN THE WOOL OF SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
17-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) The effect of Age and serum mineral profile in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
20-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
21-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
23-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
24-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
5-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
6-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
12-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
14-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
15-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
16-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
17-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
18-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
19-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
20-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
21-) Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
22-) Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmas - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
23-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
24-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
25-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
26-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
27-) The Effect of Hyperthyroidism on The Levels of Na KATPase Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and Glutathione - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
28-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
10-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
13-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
14-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
15-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
16-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
17-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
18-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
19-) Karagül Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
20-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
21-) Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
22-) The Effect of Hyperthyroidism on The Levels of Na KATPase Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and Glutathione - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis. - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) In vitro Evaluation of Thymoquinone and Lycopene Supplementation on Oxidative DNA Damage and Oxidant Status in High Glucose Conditions - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) EFFECTS OF THYMOQUINONE APPLICATION IN THE RENAL CELL LINE - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
5-) THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Van daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi nin Kombine Olarak Görülebilirliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Relationship between Packed Cell Volume Levels and Serum Nitric Oxide Concentrations in Cattle with Tropical Theileriosis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmas - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Van daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi nin Kombine Olarak Görülebilirliği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
16-) Van daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi nin Kombine Olarak Görülebilirliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Karagül Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
19-) Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) Karagül Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
23-) Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
24-) Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
25-) Karbontetraklorür Toksikasyonunun Lipid Peroksidasyonu Glutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
26-) Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
27-) Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
28-) Effects of Gestation and Lactation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Sheep - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
29-) Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
30-) Kuzuların Subklinik ve Klinik Beyaz Kas Hastalığı Tanısı ve Prognozunun Tayininde Serum CK, AST ve LDH Aktivitelerinin Önemi. - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1
31-) Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
32-) Karagül Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
33-) Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Antioxidant and Antihyperlipidemic Effect of Solanum Nigrum Extract in Experimental Diabetes Model - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) In vitro Evaluation of Thymoquinone and Lycopene Supplementation on Oxidative DNA Damage and Oxidant Status in High Glucose Conditions - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
6-) THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Elektromanyetik radyasyona maruz bırakılan kobayların serum bakır ve çinko seviyelerine yeşil çayın etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) Effects of Gestation and Lactation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Sheep - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda Hemoglobin Tipleri İle Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) Van daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi nin Kombine Olarak Görülebilirliği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
5-) Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmas - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
6-) Köpeklerde Ketaların Farklı Premedikan Ajanlarla Kullanımının EKG ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
7-) Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmas - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
8-) Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
9-) Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
10-) Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
11-) Piyetende Kan Kalsiyum Fosfor ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Covid-19 pandemi döneminde yeme davranış bozuklukları ile Akdeniz diyeti bağlılık düzeyinin değerlendirilmesi. Konu: Covid-19 pandemi döneminde yeme davranış bozuklukları ile Akdeniz diyeti bağlılık düzeyinin değerlendirilmesi. AYŞE NUR-ELMASKAYA. 2023
2-) Tez Adı: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DA COVİD-19 DÖNEMİNDE BESİN TAKVİYESİ TÜKETİMİNİN İNCELENMESİ. Konu: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DA COVİD-19 DÖNEMİNDE BESİN TAKVİYESİ TÜKETİMİNİN İNCELENMESİ. SALSABEEL-ALSHABIB KAVAK. 2023
3-) Tez Adı: Renal ve Osteoblast hücre hatlarında NaF uygulaması, Minerallerin apopitozis ve DNA hasarı üzerine etkilerinin araştırılması. Konu: Minerallerin flor uygulanan ve flor toksisitesine maruz bırakılan böbrek ve kemik hücrelerindeki etkilerini araştırmak.. Sedat-Çetin. 2017
4-) Tez Adı: Diyabetik ratlarda neopterin, CRP, myeloperoksidaz ve GGT üzerine likopen uygulamasının etkisi, . Konu: Diyabetik ratlarda neopterin, CRP, myeloperoksidaz ve GGT üzerine likopen uygulamasının etkisi, . Ahmet Ufuk-Kömüroğlu. 2013
5-) Tez Adı: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının lipoprotein, paraoksonaz ve sitokinler üzerine etkisi. Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının lipoprotein, paraoksonaz ve sitokinler üzerine etkisi. Sevim-Çiftçi. 2012
6-) Tez Adı: Deneysel diyabet oluşturulan ve likopen uygulanan ratların karaciğer dokusunda paraoksanaz aktivitesinin incelenmesi. Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ve likopen uygulanan ratların karaciğer dokusunda paraoksanaz aktivitesinin incelenmesi. İhsan Nuri-Çiftçi. 2011
7-) Tez Adı: .Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda serum sitokin ve vitamin düzeylerinin incelenmesi. Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda serum sitokin ve vitamin düzeylerinin incelenmesi. Mete-Yazar. 2009
8-) Tez Adı: Doxorubisin uygulanan ratlarda CoQ10 ve vitamin E’nin lipit peroksidasyonu, antioksidan profil ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi. Konu: Doxorubisin uygulanan ratlarda CoQ10 ve vitamin E’nin lipit peroksidasyonu, antioksidan profil ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi. Semih-Yaşar. 2009
9-) Tez Adı: Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. Konu: Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. Ali Bilgin-Yılmaz. 2008
10-) Tez Adı: Egzersiz yaptırılan atlarda vitamin E uygulamasının lipit peroksidasyonu ve antioksidanlar üzerine etkisinin araştırılması. Konu: Egzersiz yaptırılan atlarda vitamin E uygulamasının lipit peroksidasyonu ve antioksidanlar üzerine etkisinin araştırılması. Neslihan-Ormancı. 2003

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kız Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanan Anne Tutumu İle Yeme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Konu: Kız Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanan Anne Tutumu İle Yeme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İLAYDA-APAYDIN. 2023
2-) Tez Adı: Yaşlı bireylerin beslenme durumları ve yeme farkındalıklarının saptanması; Muğla örneği. Konu: Yaşlı bireylerin beslenme durumları ve yeme farkındalıklarının saptanması; Muğla örneği. DİLEK-SİVRİ. 2022
3-) Tez Adı: Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stresin, Yeme Motivasyonu ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisinin Belirlenmesi. Konu: Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stresin, Yeme Motivasyonu ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisinin Belirlenmesi. FİRDEVS-İNCE TÜRKMEN. 2022
4-) Tez Adı: Yüksek yağlı diyetle beslenen ratlarda goji berry ekstraktının biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. Konu: Yüksek yağlı diyetle beslenen ratlarda goji berry ekstraktının biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. SİNAN-YILDIZ. 2018
5-) Tez Adı: ANTIOXIDANT AND ANTIHYPERLIPIDEMIC EFFECT OF SOLANUM NIGRUM FRUIT EXTRACT IN EXPERIMENTAL DIABETES MODEL. Konu: Diyabet oluşturulmuş rat modelinde solanum nigrum bitki ekstersinin antidiyabetik ve antilipemik etkisini araştırmak.. Mohammed NOOR ADDIN -FATHULLAH. 2017
6-) Tez Adı: Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. Konu: Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. Selçuk-Emekçi. 2016
7-) Tez Adı: Floroziste serum paraoksonaz enzim aktivitesi. Konu: Floroziste serum paraoksonaz enzim aktivitesi. Ayşe Dilek-Bozboğa. 2015
8-) Tez Adı: Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. Konu: Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. Ayşegül-Öner. 2014
9-) Tez Adı: Florozisli koyunların doku iz element miktarlarının belirlenmesi. Konu: Florozisli koyunların doku iz element miktarlarının belirlenmesi. Sedat-Çetin. 2013
10-) Tez Adı: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının paraoksanaz aktivitesi üzerine etkisi, . Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının paraoksanaz aktivitesi üzerine etkisi, . Hatice-Kaymaz. 2011
11-) Tez Adı: Florozisli koyunlarda nitrik oksit oksaidasyon ürünleri, katalaz, ve karbonik anhidraz aktivitelerinin araştırılması. Konu: Florozisli koyunlarda nitrik oksit oksaidasyon ürünleri, katalaz, ve karbonik anhidraz aktivitelerinin araştırılması. Sinan-Yılmaz. 2010
12-) Tez Adı: Van kedilerinde gebelik ve laktasyon dönemlerinde iz element ve mineral düzeylerinin araştırılması. Konu: Van kedilerinde gebelik ve laktasyon dönemlerinde iz element ve mineral düzeylerinin araştırılması. Sultan-Karaca. 2009
13-) Tez Adı: Florozisli koyunların antioksidan vitamin ve mineral seviyeleri. Konu: Florozisli koyunların antioksidan vitamin ve mineral seviyeleri. Semih-Yaşar. 2005
14-) Tez Adı: Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri. Konu: Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri. Mete-Yazar. 2003
15-) Tez Adı: Sığır ve koyunların gebelik, gebelik öncesi ve sonrası, laktasyon dönemlerinde mineral seviyelerinin belirlenmesi, . Konu: Sığır ve koyunların gebelik, gebelik öncesi ve sonrası, laktasyon dönemlerinde mineral seviyelerinin belirlenmesi, . Recep-Kulcu. 2002
16-) Tez Adı: Van ve yöresinde akkaraman koyunlarında bakır, seruloplazmin ve albumin miktarlarının tespiti, (. Konu: Van ve yöresinde akkaraman koyunlarında bakır, seruloplazmin ve albumin miktarlarının tespiti, (. Avni-Günay. 1996

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: YÜKSEK YAĞLI DİYETLE BESLENEN RATLARDA GOJİ BERRY EKSTRATININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. YÜKSEK YAĞLI DİYETLE BESLENEN RATLARDA GOJİ BERRY EKSTRATININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Deneysel Diyabet Modelinde Solanum nigrum Bitki Ekstresinin Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deneysel Diyabet Modelinde Solanum nigrum Bitki Ekstresinin Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi. 2016-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Deneysel Florozis oluşturulmuş ratlarda vitamin C ve vitamin E’xxnin DNA hasarı üzerine etkisi. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. 2015-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Renal ve Osteoblast Hücre Hatlarında NaF Uygulaması, Minerallerin Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkilerinin Araştırılma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Renal ve Osteoblast Hücre Hatlarında NaF Uygulaması, Minerallerin Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkilerinin Araştırılma. 2015-2019
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. 2014-2015
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Glukoz uygulanmıs böbrek hücre hattında glutatyon uygulamasının oksidatif DNA hasarı ve antioksidan sistem üzerine etkileri.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Glukoz uygulanmıs böbrek hücre hattında glutatyon uygulamasının oksidatif DNA hasarı ve antioksidan sistem üzerine etkileri.. 2013-2016
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yüksek Glukoz Uygulanmış Böbrek Hücre Hattında Timokinon ve Likopenin Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yüksek Glukoz Uygulanmış Böbrek Hücre Hattında Timokinon ve Likopenin Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. 2013-2016
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Diyabetik Ratlarda, Neopterin, CRP, MPO ve GGT üzerine likopen uygulamasının etkisi. 2012-2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Avokadodan Polifenol Oksidaz Enziminin İzolasyonu ve Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Avokadodan Polifenol Oksidaz Enziminin İzolasyonu ve Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması. 2020-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Florozisin commet metoduyla DNA da oluşturduğu hasarı tespit etmek amaçlanmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Deneysel florozis oluşturulmuş ratlarda vitamin C ve vitamin E'nin DNA hasarı üzerine etkisi.. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Buğday çiminin, Diabetli Ratlarda DNA hasarı, Oksidatif stres indeksi ve Histolojik Parametrelere Etkilerinin Değerlendirilmesi. 2013-2016

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. 2017

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Bağımlılık Çalıştayı. Türkiye. . 2018

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Dekan. Türkiye. . 2020
2-) Bölüm başkanlığı. Türkiye. . 2019

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Dekan Yardımcılığı. Türkiye. . 2016

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Jüri üyeliği. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

BDB2002 2023-2024 Bahar

Beslenme Biyokimyası II

BDB2502 2023-2024 Bahar

Toplum ve Sağlık

BDB2508 2023-2024 Bahar

Demografik Yapı ve Sağlık

BDB4514 2023-2024 Bahar

Proje ve Seminer II

BDB1503 2023-2024 Güz

Sağlık Terminolojisi

BDB2001 2023-2024 Güz

Beslenme Biyokimyası I

BDB4513 2023-2024 Güz

Proje ve Seminer I

HEM1005 2023-2024 Güz

Biyokimya

BDB2002 2022-2023 Bahar

Beslenme Biyokimyası II

BDB4514 2022-2023 Bahar

Proje ve Seminer II

BDB5516 2022-2023 Bahar

Besinlerde Bulunan Endokrin Bozucular

BDB2001 2022-2023 Güz

Beslenme Biyokimyası I

BDB4513 2022-2023 Güz

Proje ve Seminer I

BDB5533 2022-2023 Güz

Beslenme Biyokimyası I

HEM1005 2022-2023 Güz

Biyokimya

SABE5090 2022-2023 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği