Personel

Prof.Dr. FATMAGÜL YUR
Prof.Dr.
Fatmagül Yur
@ E-posta
fatmagulyur@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1325

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yüzüncü Yıl Ünv Veteriner Fak Veteriner Hekim 1988

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı 1994

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öner Ahmet Cihat, Dede Semiha, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, 2020. THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON DNA DAMAGE,OXIDATIVE STATUS, AND SOME BIOCHEMICALPARAMETERS IN RATS WITHEXPERIMENTAL FLUOROSIS. FLUORIDE
2-) Çetin Sedat, Değer Yeter, Dede Semiha, Yur Fatmagül, 2020. THE CONCENTRATION OF CERTAIN TRACE ELEMENTSIN THE WOOL OF SHEEP WITH FLUOROSIS. Fluoride
3-) Dede Semiha, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Çetin Sedat, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2019. In vitro Evaluation of Thymoquinone and Lycopene Supplementation on Oxidative DNA Damage and Oxidant Status in High Glucose Conditions. Latin American Journal of Pharmacy
4-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Yüksek Veysel, 2019. THE EFFECTS OF SOME MINERALS ON APOPTOSIS AND DNADAMAGE IN SODIUM FLUORIDE-ADMINISTERED RENAL ANDOSTEOBLAST CELL LINES. FLUORIDE
5-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Ekin İsmail Hakkı, 2018. Influence of Lycopene administration on neopterin, myeloperoxidase and gamma glutamyl transferase in diabetic rats.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
6-) Özbey Ülkü, Değer Yeter, Yur Fatmagül, Çambay Zafer, Özbey Gökben, 2017. INVESTIGATION OF BLOOD ANTIOXIDANT ENZYME LEVELS ANDGLUTATHIONE PEROXIDASE, CATALASE, AND SUPEROXIDEDISMUTASE GENE POLYMORPHISM IN SHEEPWITH FLUOROSIS.. FLUORİDE
7-) Çiftçi Yegin Sevim, Dede Semiha, Mis Leyla, Yur Fatmagül, 2016. Effects of Zinc Supplementation on DNA Damage in Rats with Experimental Kidney Deficiency. Biological Trace Element Research
8-) Çetin, S., Yur, F., 2016. Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis. Biological Trace Element Research
9-) Yegin, S.C., Yur, F., Cetin, S., Guder, A., 2015. Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats. INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
10-) Cumali, O., Aytug, N., Akgul, Y., Keles, I., Kaya, A., Yuksek, N., Agaoglu, Z.T., Ozbek, M., Yur, F., 2015. Relationship between Packed Cell Volume Levels and Serum Nitric Oxide Concentrations in Cattle with Tropical Theileriosis. PAKISTAN VETERINARY JOURNAL
11-) Yur, F., Dede, S., Karaca, T., Yeğin, S.C., Deger, Y., Ozdemir, H., 2013. The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY
12-) Yegin, S.Ç., Yur, F., Ceylan, E., 2013. Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines. J Membr Biol
13-) Yur, F., Mert, N., Dede, S., Değer, Y., Ertekin, A., Mert, H., Yaşar, S., Doğan, İ., Işık, A., 2013. Serum lipoprotein and tissue antioxidant levels in sheep with fluorosis. Fluoride
14-) Fatmagül Yur, Nihat Mert, Semiha Dede, Yeter Değerali Ertekin, Handan Mert, Semih Yaşar, İnci Doğan, Alper Işik, 2013. EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS. Fluoride
15-) Yılmaz, S., Yur, F., 2012. Nitric Oxide Products and The Activities of Catalase and Carbonic Anhydrase in Sheep with Fluorosis. Fluoride
16-) Oto, G., Ekin, S., Yaşar, S., Özdemir, H., Yur, F., 2011. The effect of CoQ10 and vitamin E on serum total sialic acid, lipid-bound sialic acid, some trace elements and minerals in rats induced with doxorubicin. African Journal of Biotechnology
17-) Yazar, M., Değer, Y., Yur, F., 2011. Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats. Journal of Animal and Veterinary Advances
18-) Yur, F., Yazar, M., Değer, Y., Dede, S., 2010. Na+ /K+ ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis. Acta Veterinaria Brno
19-) Mert, H., Yörük, İ., Ertekin, A., Dede, S., Değer, Y., Yur, F., Mert, N., 2009. Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis. J Nutr Sci Vitaminol
20-) Mert, H., Yörük, İ., Değer, Y., Mert, N., Dede, S., Yur, F., 2009. Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis. Turk J Vet Anim Sci
21-) Yaşar, S., Yur, F., 2008. Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis.. Biological Trace Element Research
22-) Dönmez, N., Belge, F., Yur, F., Tatar, M., 2008. The effects of protein deficiency on NaiK-ATPase activity in rat kidney.. Ind Vet J
23-) Yur, F., Dede, S., Değer, Y., Kılıçalp, D., 2008. Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses. Biological Trace Element Research
24-) Değer, Y., Mert, H., Mert, N., Yur, F., Kozat, S., Yörük, İ., Sel, T., 2008. Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle. Biol. Trace Elem Res.
25-) Değer, Y., Yur, F., Ertekin, A., Mert, N., Dede, S., Mert, H., 2007. Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats. Cell Biochem Funct
26-) Değer, Y., Mert, H., Dede, S., Yur, F., Mert, N., 2007. Serum total and lipid-bound sialic acid concentrations in sheep with natural babesiosis.. Acta Veterinaria Brno
27-) Ertekin, A., Değer, Y., Mert, H., Mert, N., Yur, F., Dede, S., Demir, H., 2007. Investigation of the effects of alpha-tocopherol on the Fe, Cu, Zn, Mn, and carbonic anhydrase in rats bleomycin-induced pulmonary fibrosis. Biol. Trace Elem Res.
28-) Değer, Y., Dede, S., Yur, F., Yörük, İ., 2007. The effect of Age and serum mineral profile in Turkey. Ind Vet J
29-) Dede, S., Mert, H., Mert, N., Yur, F., Ertekin, A., Değer, Y., 2006. Effects of alpha-tocopherol on serum trace and major elements in rats with bleomycin-induced pulmonary fibrosis. Biol. Trace Elem Res
30-) Yur, F., Belge, F., Mert, N., Yörük, İ., 2003. Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep. . Fluoride
31-) Kulcu, R., Yur, F., 2003. A Study on Some Serum Mineral Levels Before and During Pregnancy and During Lactation Period of Sheep and Cattle. Biological Trace Element Research
32-) Yur, F., Dede, S., Değer, Y., Mert, N., 2003. Effects of Gestation and Lactation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Sheep. Indian Veterinary Journal
33-) Bildik, A., Yur, F., Odabaşıoğlu, F., Çep, S., Çamaş, H., 1999. Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmas. . Turkish Journal of Veterinary & Animal Science,
34-) Bildik, A., Çamaş, H., Yur, F., Odabaşıoğlu, F., Aslan, M., 1998. Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science
35-) Sekin, S., Voyvoda, H., Bildik, A., Yur, F., 1996. Kuzuların Subklinik ve Klinik Beyaz Kas Hastalığı Tanısı ve Prognozunun Tayininde Serum CK, AST ve LDH Aktivitelerinin Önemi. . Turkish Journal of Veterinary & Animal Science

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Öner Ahmet Cihat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Dede Semiha, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, 2017. THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON OXIDATIVE DAMAGE IN RATS WITH FLUOROSIS. Türk Biyokimya Dergisi
2-) Yur Fatmagül, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Çetin Sedat, 2017. THE EFFECTS OF GLUTATHIONE APPLICATION ON OXIDATIVEDNA DAMAGE AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN GLUCUSE-ADDEDRENAL CELL LINE. Türk Biyokimya Dergisi
3-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Dede Semiha, Yüksek Veysel, Usta Ayşe, 2017. THE EFFECT OF SOME MINERALS ON TOTAL OXIDANT /ANTIOXIDANT STATUS IN SODIUM FLUORIDE (NAF)ADMINISTERED RENAL CELL LINE. Turkish Journal of Biochemistry, Türk Biyokimya Dergisi
4-) Çetin Sedat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECT OF CERTAIN MINERALS ON THE TOTALOXIDANT/ANTIOXIDANT SYSTEM IN SODIUM FLUORIDE (NAF)INDUCED OSTEOBLAST CELL LINE. Türk Biyokimya Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Dede Semiha, Yüksek Veysel, 2017. The Effects of Lycopene Application on Sodium Fluoride (NaF) AppliedRenal Cell Line. International Journal of Secondary Metabolite

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Bildik A., Belge F., Yur F., Alkan M., Kiliçalp D., 2002. The Effect of Hyperthyroidism on The Levels of Na KATPase Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and Glutathione. Israel Journal of Veterinary Medicine

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ormancı Neslihan, Yur Fatmagül, 2018. Investigation of the effect of vitamin E application on lipid peroxidation and antioxidants in exercised horses. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
2-) Yur Fatmagül, Çamaş Hayati, 2018. Investigation of values of some clinically important blood parameters in Van cats. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
3-) Çiftçi Yegin Sevim, Yur Fatmagül, 2017. Akciğer Fibrozisi Oluşturulmuş Ratlarda Elektrolit Düzeylerinin Araştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4-) Çiftçi İhsan Nuri, Yur Fatmagül, Çiftçi Yegin Sevim, 2017. Deneysel Diyabet Oluşturulan ve Likopen Uygulanan Ratların Karaciğer Dokusunda Paraoksonaz Aktivitesinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
5-) Yılmaz A B, Yur F, 2010. Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
6-) Kılıçalp D, Yur F, Değer Y, 2008. Elektromanyetik radyasyona maruz bırakılan kobayların serum bakır ve çinko seviyelerine yeşil çayın etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
7-) Dede S, Değer Y, Yur F, Mert H, Mert N, 2008. B ovis ile doğal olarak enfekte koyunlarda serum folik asit düzeylerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
8-) Yur F, Bildik A, Belge F, Kılıçalp D., 2002. Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yazar M, Yur F, 2003. Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
2-) Yur F., Bayıroğlu F., Baydaş B., Belge F., 1999. Hipertiroidizm Oluşturulmuş Tavşanlarda Glukoz Total Protein Trigliserid Total Kolesterol HDL kolesterol ve LDL kolesterol Seviyelerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Tıp Dergisi
3-) Yur F., Belge F., Bildik A., Çamaş H, 1998. Norduz Koyun ve Keçilerinde Hemoglobin Tipleri Serum Protein Fraksiyonları ve Lipoprotein Seviyelerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
4-) Baydaş B., Ertekin A., Yur F., Belge F., Bayıroğlu F, 1998. Hipertiroidizmin Tavşanlarda Lipid Peroksidasyon Glutatyon ve Lipid Bağlı Sialik Asit Seviyeleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi
5-) Belge F., Çınar A., Yur F., Kılıçalp D., Yiğit M.f, 1998. Köpeklerde Ketaların Farklı Premedikan Ajanlarla Kullanımının EKG ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi
6-) 14. belge F., Yur F., Bildik A., Değer Y., Dede S, 1997. Karagül Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
7-) Belge F., Çınar A., Yur F., Atasoy N., Taş A, 1997. Köpeklerde Halotan ve Enfluran Anestezisinin EKG ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
8-) Bildik A., Ertekin A., Yur F., Dede S, 1997. Karbontetraklorür Toksikasyonunun Lipid Peroksidasyonu Glutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
9-) Yur F., Belge F., Ateş C.t, 1997. Van Kedilerinde Hemoglobin Tiplerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
10-) Değer Y., Gül A., Bildik A., Dede S., Yur F., Değer S, 1997. Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler. Türkiye Parazitoloji Dergisi
11-) Dede S., Bildik A., Değer S., Değer Y., Yur F, 1997. Trichistrongylosis li Koyunlarda Serum Seruloplazmin ve Plasma Vitamin C Konsantrasyonları. Türkiye Parazitoloji Dergisi
12-) Bildik A., Yur F., Belge F., Değer Y., Dede S, 1997. Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Veteriner Bilimleri Dergisi
13-) Bildik A., Yur F., Çamaş H., Dede S., Sekin S, 1996. Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda Hemoglobin Tipleri İle Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
14-) Günay A., Yur F, 1996. Van Yöresinde Akkaraman Koyunlarında Bakır Serüloplazmin ve Albumin Miktarlarının Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi
15-) Yur F., Bildik A., Çamaş H, 1996. Morkaraman x Morkaraman Morkaraman x Dorsetdown F1 ve Morkaraman x Corriedale F1 Kuzuların Seruloplazmin Düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi
16-) Belge A., Bakır B., Bildik A., Yur F, 1996. Piyetende Kan Kalsiyum Fosfor ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Veteriner Cerrahi Dergisi
17-) Voyvoda H., Sekin S., Yur F., Bildik A., 1996. Van daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi nin Kombine Olarak Görülebilirliği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksek Veysel, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Yur Fatmagül, Çetin Sedat, 2017. EFFECTS OF THYMOQUINONE APPLICATION IN THE RENAL CELL LINE. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
2-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Dede Semiha, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECTS OF LYCOPEN APPLICATION ON SODIUM FLUORIDE (NAF) APPLIED RENAL CELL LINE. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”
3-) Yur, F., Dede, S., Karaca, T., Çiftçi Yeğin, S., Değer, Y., Özdemir, H., 2016. The effect of glutathione treatment on the biochemical and immunohistochemical profile in streptozotocin-induced diabetic rats. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels
4-) Dede, S., Yur, F., Taşpınar, M., Çetin, S., Usta, A., Yüksek, V., 2016. Yüksek glikoz uygulanan böbrek hücre hattında timokinonun oksidatif DNA hasarı ve antioksidan sistem üzerine etkileri. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiftçi Yegin Sevim, Yur Fatmagül, Ceylan Ebubekir, 2018. EFFECT OF LYCOPENE APPLICATION ON THE RATS TO WHICH EXPERIMENTALDIABETES WAS MADE ON LYPOPROTEINE, PARAOXONASE, AND CYTOKINES. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April 2018, Hatay,Turkey
2-) Yur Fatmagül, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Çetin Sedat, 2017. Glukoz Uygulanmış Böbrek Hücre Hattında Glutatyon Uygulamasının Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress
3-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Dede Semiha, Yüksek Veysel, Usta Ayşe, 2017. Sodyum Florür (NaF) Uygulanan Renal Hücre Hattında Bazı Minerallerin Total Oksidan/Antioksidan Durum Üzerine Etkisi. International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress
4-) Çetin Sedat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2017. Sodyum Florür (NaF) ile İndüklenen Osteobalst Hücre Hattında Bazı Minerallerin Total Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi. International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress
5-) Öner Ahmet Cihat, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Dede Semiha, 2017. EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ONSERUM BIOCHEMISTRY FOR PROTECTION IN FLOROSIS. Uluslararası biyokimya kongresi-2017, 28. Ulusal Biyokimya Kongresi
6-) Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECT OF SODIUM FLOURIDE (NAF) APPLICATION IN NRK-52E CELL LINE AND CERTAIN MINERALS ON APOPTOSIS AND DNA DAMAGE. Uluslararası biyokimya kongresi-2017, 28. Ulusal Biyokimya Kongresi
7-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Çetin Sedat, Yur Fatmagül, Dede Semiha, Yüksek Veysel, Usta Ayşe, 2017. The Effect of Some Minerals on Total Oxidant / Antioxidant Status in Sodium Fluoride (NaF) Administered Renal Cell Line. Uluslararası Biyokimya Kongresi-28. Ulusal Biyokimya Kongresi
8-) Yur Fatmagül, Dede Semiha, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Çetin Sedat, 2017. THE EFFECTS OF GLUTATHIONE APPLICATION ON OXIDATIVEDNA DAMAGE AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN GLUCUSE-ADDEDRENAL CELL LINE. Uluslararası Biyokimya Kongresi-28. Ulusal Biyokimya Kongresi
9-) Öner Ahmet Cihat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Dede Semiha, Yur Fatmagül, Öner Ayşegül, 2017. THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON OXIDATIVE DAMAGE IN RATS WITH FLUOROSIS. Uluslararası Biyokimya Kongresi-28. Ulusal Biyokimya Kongresi
10-) Çetin Sedat, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2017. THE EFFECT OF CERTAIN MINERALS ON THE TOTALOXIDANT/ANTIOXIDANT SYSTEM IN SODIUM FLUORIDE (NAF)INDUCED OSTEOBLAST CELL LINE. Uluslararaı Biyokimya Kongresi-28.Ulusal Biyokimya Kongresi
11-) Yur Fatmagül, Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yıldız Sinan, Öner Ahmet Cihat, 2017. EFFECT OF GOJI BERRY FRUIT EXTRACT ON SOME VITAMIN LEVELS IN RATS FED HIGH FAT DIET. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”
12-) Kömüroğlu Ahmet Ufuk, Yur Fatmagül, Emekçi Selçuk, 2017. THE EFFECT OF THYMOQUINONE APPLICATION TO ACUTE SWIMMING EXERCISE RATS ON NESFATIN1 AND BETATROPHIN. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”
13-) Öner Ahmet Cihat, Yur Fatmagül, Fethulla Mohammed Nooraddın, 2017. ANTIOXIDANT AND ANTIHYPERLIPIDEMIC EFFECT OF SOLANUM NIGRUM FRUIT EXTRACT ON EXPERIMENTALDIABETES MODEL. I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dede Semiha, Yur Fatmagül, Taşpınar Mehmet, Çetin Sedat, Usta Ayşe, Yüksek Veysel, 2018. THE EFFECT OF LYCOPENE ON OXIDATIVE DNA DAMAGE AND ANTIOXIDANTSYSTEM ON HIGH GLUCOSE TREATED RENAL CELL LINE. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress
2-) Çiftçi Yegin Sevim, Değer Yeter, Dede Semiha, Yur Fatmagül, 2018. DETERMINATION OF SERUM ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) ACTIVITYIN RATS ADMINISTERED AMINOGLYCOSIDE. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress
3-) Emekçi, S., Yur, F., 2016. Effects of timokinon application on the apoptosis and DNA damage in rats exposed to acute swimming exercise. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels
4-) Yur, F., Oto, G., Ekin, S., Öner, A., Özdemir, H., Bulduk, M., 2016. The effects of resveratrol on apoptosis and oxidative dna damage in liver and kidney tissues of rats with experimental fluorosis. XXXIII Conference of the International Society for Fluoride Research
5-) Yur Fatmagül, Bozboğa Ayşe Dilek, 2015. Effect of Fluorosis Over Paraoxonase Enzyme Activity. 23rd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting
6-) Yaşar S., Yur F, 2004. Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. BCLF 2004, 12 th. Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. September 15-18, Neptun, Romania
7-) Bildik A, Belge F, Yur F, Alkan M, Kılıçalp D., 2001. The Effect of Hyperthyroidism on NaK ATPase G 6 P Dehdrogenase and GSH. 14 th. IFCC-F ESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 5 th Czech National Congress of Clinical Biochemistry. May 26-31, Prague, Czech Republic
8-) Yur, F., Bayıroğlu F., Baydaş B., Belge F, 2000. An Investigation of The Levels of Glucase Total Protein Trıglyceride Total Cholesterol HDL Cholesterol and LDL Cholesterol Following Hyperthyroidism in Rabbits. . 9 th. Arab Congress of Clinical Biology. May, Rabat

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ozan S T, Yur F, Maraşlı Ş, Erdoğan S, 2007. Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya nın Sorunları Dünü Bugünü ve Geleceği Biyokimyasal Araştırma ve Yayınlar. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23 Haziran, Konya
2-) Yur Fatmagül, 2004. Sitokinler. II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 9-11 Eylül , Elazığ

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yur, F., Kömüroğlu, U.A., Emekçi, S., Dede, S., Çetin, S., Yüksek, V., 2016. Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Leptin ve Adiponektin Üzerine Etkisi. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Serkan, Apaydın Yıldırım Betül, Yur Fatmagül, Yener Zabit, Atasoy Nurhayat, 2015. Biochemical histopathological and immunohistochemical investigation of the effects of lupinus albus urtica dioica and linum usitatissimum on pancreas damage in streptozotocin induced diabetes in rabbits. 5th International Congress of Molecular Medicine.
2-) Yur F, Dede S, Çiftçi S, Değer Y, 2010. Florozisli Koyunlarda ACE aktivitesi. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, P, Aydın,6-8 Eylül
3-) Oto G, Ekin S, Yaşar S, Özdemir H, Yur F, 2009. Doksorubisin Uygulanan Ratlarda CoQ10 ve Vitamin E nin Total Siyalik Asit Lipid Bağlı Siyalik Asit ve Bazı İz Element Düzeyleri Üzerine Etkisi. 7.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongre Kitabı, 30 Mayıs-1 Haziran, Sayfa 91, Ankara,
4-) Yur F, Dede S, Deger Y, Kılıçalp D, 2009. Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses. IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, P-, İstanbul, 2-4 Temmuz
5-) Yur F, Mert N, Dede S, Değer Y, Ertekin A, Mert H, Yaşar S, Doğan İ, Işık A, 2008. Florozisli koyunlarda serum lipit fraksiyonları ve doku antioksidan düzeylerinin incelenmesi. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası
6-) Yılmaz A.b, Yur F, 2007. Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23 Haziran, Konya
7-) Dede S., H. Mert, N. Mert, F. Yur, A. Ertekin Y. Değer, 2007. Bleomisin ile Akciğer Fibrozisi Oluşturulan Ratlarda Tokoferolün Serum İz ve Major Elementler Üzerine Etkisi. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,(Uluslararası Katılımlı), P-31, Konya, 21-23 Haziran.
8-) Mert H, Kozat S, Doğan I, Mert N, Yur F, 2005. Serum Vitamin A C E and b carotene Levels in Tearling Sheep with Growth Failure. 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 4-7 Temmuz, Kars
9-) Yur F., Dede S., Değer Y., Mert N., 2002. Effects of Gestation and Lactation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Sheep. I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 21-22 Haziran , Ankara
10-) Bildik A., A. Ertekin, F. Yur, S Dede, 1999. Karbontetraklorür Toksikasyonunun Lipid Peroksidayonu Glutatyon ve Vitamin C Düzeyleri Üzerine Etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, 68, Eskişehir, 12-22 Mayıs
11-) Yur F., Bildik A., Belge F., Kılıçalp D, 1999. Farklı Hayvan Türlerinde Serum Plazma ve Eritrositlerde Çinko Miktarı. Tıpta Teknolojik Yenilikler ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir
12-) Belge F., Çınar A., Yur F., Atasoy N., Taş A, 1998. Köpeklerde Halotan ve Enfluran Anestezisinin EKG ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Haziran, Elazığ
13-) Yur F., Çamaş H, 1997. Van Kedilerinde Klinik Açıdan Önemli Bazı Kan Parametrelerinin Normal Değerlerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, 28-31 Ekim İzmir
14-) Belge A., Bakır B., Bildik A., Yur F, 1996. Piyetende Kan Kalsiyum Fosfor ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. 5.Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-28 Haziran, Sarıkamış-Kars

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Biocell. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Chemical Metrology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Biological Trace Element Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Biological Trace Element Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Pharmacognosy Magazine. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) International Journal of Poultry Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Pharmacognosy Magazine. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
9-) Asian Journal of Animal Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Biological Trace Element Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Revista de Nutrição . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Austin Journal of Nutrition and Food sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Van Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Turkish Journal of Veterinary Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Turkısh Journal of Veterinary Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
10-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
11-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
13-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
16-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
17-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
18-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
19-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 17
20-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
21-) Na+ /K+ ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
23-) EVALUATION OF SERUM LIPOPROTEIN AND TISSUE ANTIOXIDANT LEVELS IN SHEEP WITH FLUOROSIS - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
24-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
25-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
26-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
27-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
28-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
29-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
30-) Na+ /K+ ATPase Activity in Sheep with Natural Babesiosis - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
31-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
32-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
33-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
34-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
35-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
36-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
37-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
38-) Vitamin levels in lung tissue of rats with bleomiycin induced pulmonary fibrosis - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
39-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
40-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
41-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
42-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
43-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
44-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
45-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
46-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
47-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Concentration of products of nitric oxide oxidation and some vitamins in sheep with naturally acquired babesiosis - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
5-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Levels of Trace Elements in Muscle and Kidney Tissues of Sheep with Fluorosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) The Effect of Glutathione Treatment on the Biochemical and Immunohistochemical Profile in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
5-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Effect of Lycopene on Serum Nitrite-Nitrate Levels in Diabetic Rats - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
8-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
10-) Effect of lycopene application in rats with experimental diabetes using lipoprotein, paraoxonase and cytokines - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
12-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
13-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
14-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
15-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
16-) Serum cytokine and vitamine levels in experimental diabetic rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
17-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
18-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
19-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
20-) Changes in Erythrocyte Parameters of Fluorotic Sheep - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
21-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Serum selenium vitamin E and sialik acids concentrations in lambs with White Muscle - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Antioxidant Vitamin and Mineral Levels in Sheep with Fluorosis. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
4-) Protective effect of alpha-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
5-) Effect of Vitamin E and Se on Serum Trace and Macro Elements in Horses - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Renal ve Osteoblast hücre hatlarında NaF uygulaması, Minerallerin apopitozis ve DNA hasarı üzerine etkilerinin araştırılması. Konu: Minerallerin flor uygulanan ve flor toksisitesine maruz bırakılan böbrek ve kemik hücrelerindeki etkilerini araştırmak.. Sedat-Çetin. 2017
2-) Tez Adı: Diyabetik ratlarda neopterin, CRP, myeloperoksidaz ve GGT üzerine likopen uygulamasının etkisi, . Konu: Diyabetik ratlarda neopterin, CRP, myeloperoksidaz ve GGT üzerine likopen uygulamasının etkisi, . Ahmet Ufuk-Kömüroğlu. 2013
3-) Tez Adı: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının lipoprotein, paraoksonaz ve sitokinler üzerine etkisi. Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının lipoprotein, paraoksonaz ve sitokinler üzerine etkisi. Sevim-Çiftçi. 2012
4-) Tez Adı: Deneysel diyabet oluşturulan ve likopen uygulanan ratların karaciğer dokusunda paraoksanaz aktivitesinin incelenmesi. Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ve likopen uygulanan ratların karaciğer dokusunda paraoksanaz aktivitesinin incelenmesi. İhsan Nuri-Çiftçi. 2011
5-) Tez Adı: .Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda serum sitokin ve vitamin düzeylerinin incelenmesi. Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda serum sitokin ve vitamin düzeylerinin incelenmesi. Mete-Yazar. 2009
6-) Tez Adı: Doxorubisin uygulanan ratlarda CoQ10 ve vitamin E’nin lipit peroksidasyonu, antioksidan profil ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi. Konu: Doxorubisin uygulanan ratlarda CoQ10 ve vitamin E’nin lipit peroksidasyonu, antioksidan profil ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi. Semih-Yaşar. 2009
7-) Tez Adı: Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. Konu: Ratlarda deneysel akciğer fibrozisinde nitrik oksit oksidasyon ürünleri ve kan gazları düzeylerinin araştırılması. Ali Bilgin-Yılmaz. 2008
8-) Tez Adı: Egzersiz yaptırılan atlarda vitamin E uygulamasının lipit peroksidasyonu ve antioksidanlar üzerine etkisinin araştırılması. Konu: Egzersiz yaptırılan atlarda vitamin E uygulamasının lipit peroksidasyonu ve antioksidanlar üzerine etkisinin araştırılması. Neslihan-Ormancı. 2003

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yüksek yağlı diyetle beslenen ratlarda goji berry ekstraktının biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. Konu: Yüksek yağlı diyetle beslenen ratlarda goji berry ekstraktının biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. SİNAN-YILDIZ. 2018
2-) Tez Adı: ANTIOXIDANT AND ANTIHYPERLIPIDEMIC EFFECT OF SOLANUM NIGRUM FRUIT EXTRACT IN EXPERIMENTAL DIABETES MODEL. Konu: Diyabet oluşturulmuş rat modelinde solanum nigrum bitki ekstersinin antidiyabetik ve antilipemik etkisini araştırmak.. Mohammed NOOR ADDIN -FATHULLAH. 2017
3-) Tez Adı: Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. Konu: Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. Selçuk-Emekçi. 2016
4-) Tez Adı: Floroziste serum paraoksonaz enzim aktivitesi. Konu: Floroziste serum paraoksonaz enzim aktivitesi. Ayşe Dilek-Bozboğa. 2015
5-) Tez Adı: Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. Konu: Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. Ayşegül-Öner. 2014
6-) Tez Adı: Florozisli koyunların doku iz element miktarlarının belirlenmesi. Konu: Florozisli koyunların doku iz element miktarlarının belirlenmesi. Sedat-Çetin. 2013
7-) Tez Adı: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının paraoksanaz aktivitesi üzerine etkisi, . Konu: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopen uygulamasının paraoksanaz aktivitesi üzerine etkisi, . Hatice-Kaymaz. 2011
8-) Tez Adı: Florozisli koyunlarda nitrik oksit oksaidasyon ürünleri, katalaz, ve karbonik anhidraz aktivitelerinin araştırılması. Konu: Florozisli koyunlarda nitrik oksit oksaidasyon ürünleri, katalaz, ve karbonik anhidraz aktivitelerinin araştırılması. Sinan-Yılmaz. 2010
9-) Tez Adı: Van kedilerinde gebelik ve laktasyon dönemlerinde iz element ve mineral düzeylerinin araştırılması. Konu: Van kedilerinde gebelik ve laktasyon dönemlerinde iz element ve mineral düzeylerinin araştırılması. Sultan-Karaca. 2009
10-) Tez Adı: Florozisli koyunların antioksidan vitamin ve mineral seviyeleri. Konu: Florozisli koyunların antioksidan vitamin ve mineral seviyeleri. Semih-Yaşar. 2005
11-) Tez Adı: Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri. Konu: Hiperkolesterolemik insanlarda lipoprotein ve fosfolipit seviyeleri. Mete-Yazar. 2003
12-) Tez Adı: Sığır ve koyunların gebelik, gebelik öncesi ve sonrası, laktasyon dönemlerinde mineral seviyelerinin belirlenmesi, . Konu: Sığır ve koyunların gebelik, gebelik öncesi ve sonrası, laktasyon dönemlerinde mineral seviyelerinin belirlenmesi, . Recep-Kulcu. 2002
13-) Tez Adı: Van ve yöresinde akkaraman koyunlarında bakır, seruloplazmin ve albumin miktarlarının tespiti, (. Konu: Van ve yöresinde akkaraman koyunlarında bakır, seruloplazmin ve albumin miktarlarının tespiti, (. Avni-Günay. 1996

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: YÜKSEK YAĞLI DİYETLE BESLENEN RATLARDA GOJİ BERRY EKSTRATININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. YÜKSEK YAĞLI DİYETLE BESLENEN RATLARDA GOJİ BERRY EKSTRATININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Deneysel Diyabet Modelinde Solanum nigrum Bitki Ekstresinin Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deneysel Diyabet Modelinde Solanum nigrum Bitki Ekstresinin Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi. 2016-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Deneysel Florozis oluşturulmuş ratlarda vitamin C ve vitamin E’xxnin DNA hasarı üzerine etkisi. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Timokinon Uygulamasının Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri. 2015-2016
5-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Renal ve Osteoblast Hücre Hatlarında NaF Uygulaması, Minerallerin Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkilerinin Araştırılma. 2015--1
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Florozisli koyunlarda oksidatif DNA hasarı. 2014-2015
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Glukoz uygulanmıs böbrek hücre hattında glutatyon uygulamasının oksidatif DNA hasarı ve antioksidan sistem üzerine etkileri.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Glukoz uygulanmıs böbrek hücre hattında glutatyon uygulamasının oksidatif DNA hasarı ve antioksidan sistem üzerine etkileri.. 2013-2016
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yüksek Glukoz Uygulanmış Böbrek Hücre Hattında Timokinon ve Likopenin Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yüksek Glukoz Uygulanmış Böbrek Hücre Hattında Timokinon ve Likopenin Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. 2013-2016
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Diyabetik Ratlarda, Neopterin, CRP, MPO ve GGT üzerine likopen uygulamasının etkisi. 2012-2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Florozisin commet metoduyla DNA da oluşturduğu hasarı tespit etmek amaçlanmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Deneysel florozis oluşturulmuş ratlarda vitamin C ve vitamin E'nin DNA hasarı üzerine etkisi.. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Buğday çiminin, Diabetli Ratlarda DNA hasarı, Oksidatif stres indeksi ve Histolojik Parametrelere Etkilerinin Değerlendirilmesi. 2013-2016

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. 2017

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Bağımlılık Çalıştayı. Türkiye. . 2018

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Dekan. Türkiye. . 2020
2-) Bölüm başkanlığı. Türkiye. . 2019

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Dekan Yardımcılığı. Türkiye. . 2016

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Jüri üyeliği. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

BDB1004 2019-2020 Bahar

Demografik Yapı ve Sağlık

BDB2002 2019-2020 Bahar

Beslenme Biyokimyası II

BDB2006 2019-2020 Bahar

Fizyoloji II

BDB5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BDB5516 2019-2020 Bahar

Besinlerde Bulunan Endokrin Bozucular

BDB5530 2019-2020 Bahar

Beslenme Biyokimyası II

BDB5533 2019-2020 Bahar

Beslenme Biyokimyası I

BDB5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BDB5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BDB1001 2019-2020 Güz

Beslenme İlkeleri - I

BDB1503 2019-2020 Güz

Sağlık Terminolojisi

BDB2001 2019-2020 Güz

Beslenme Biyokimyası I

BDB2005 2019-2020 Güz

Fizyoloji I

BDB5533 2019-2020 Güz

Beslenme Biyokimyası I

HEM1005 2019-2020 Güz

Biyokimya

BDB1002 2018-2019 Bahar

Beslenme İlkeleri II

BDB1004 2018-2019 Bahar

Demografik Yapı ve Sağlık

BDB5513 2018-2019 Bahar

Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri

BDB5516 2018-2019 Bahar

Besinlerde Bulunan Endokrin Bozucular

BDB5533 2018-2019 Bahar

Beslenme Biyokimyası I

HEM1006 2018-2019 Bahar

Beslenme İlkeleri

HEM2532 2018-2019 Bahar

Obezite

BDB1001 2018-2019 Güz

Beslenme İlkeleri - I

BDB1503 2018-2019 Güz

Sağlık Terminolojisi

HEM1005 2018-2019 Güz

Biyokimya

HEM2523 2018-2019 Güz

Klinik Biyokimya