Personel

Doktor Öğretim Üyesi FATMA YILDIZ TAŞCIKARAOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu
@ E-posta
fatmayildiz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5615

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Lioris Jennie, Pedarsani Ramtin, Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Varaiya Pravin, 2017. Platoons of connected vehicles can double throughput in urban roads. Transportation Research Part C: Emerging Technologies
2-) Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Ucun Levent, Küçükdemiral İbrahim Beklan, 2015. Receding horizon H infinity control of time delay systems. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL
3-) Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Engin Şeref Naci, 2015. Regulation of methane gas output from an anaerobic reactor system using moving horizon H control. Turkish Journal of Electrical Engineering and ComputerSciences
4-) Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Küçükdemiral İbrahim Beklan, Imura Junichi, 2014. Robust moving horizon control of discrete time-delayed systems with interval time-varying delays. Mathematical Problems in Engineering
5-) İnce Mahir, Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Engin Güleda, Engin Şeref Naci, Keskinler Bülent, 2008. Respirometric kinetic parameter calculations of a batch jet loop bioreactor treating leachate and oxygen uptake rate estimation by DTM. Journal of Hazardous Materials

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Dursun Ufuk, Üstoğlu İlker, Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, 2018. Model Predictive Control of Hydraulic Test System. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Lioris Jennie, Pedarsani Ramtin, Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Varaiya Pravin, 2016. Doubling throughput in urban roads by platooning. 14th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems
2-) Engin Şeref Naci, Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, İnce Mahir, Engin Güleda, 2007. Modeling and parameter identification of a jet loop bioreactor. 2007 AMERICAN CONTROL CONFERENCE, VOLS 1-13

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Lioris Jennie, Varaiya Pravin, 2015. PointQ mikrosimulator ile modellenen kent ici yol aginin kalibrasyonu. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK'2015,

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) IEEE Transactions on Vehicular Technology. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
3-) IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
4-) IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Platoons of connected vehicles can double throughput in urban roads - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 30
2-) Receding horizon H infinity control of time delay systems - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Doubling throughput in urban roads by platooning - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
4-) Receding horizon H infinity control of time delay systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
5-) Robust moving horizon control of discrete time-delayed systems with interval time-varying delays - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Platoons of connected vehicles can double throughput in urban roads - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 17
7-) Platoons of connected vehicles can double throughput in urban roads - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
8-) Receding horizon H infinity control of time delay systems - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Doubling throughput in urban roads by platooning - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Robust moving horizon control of discrete time-delayed systems with interval time-varying delays - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Receding horizon H infinity control of time delay systems - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Receding horizon H infinity control of time delay systems - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Robust moving horizon control of discrete time-delayed systems with interval time-varying delays - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Design and implementation of an adaptive traffic control system. Konu: Kentsel ulaşım sistemlerinin halkın sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesine etkili bir şekilde katkıda bulunması için gerekenin yapılmaması trafik sıkışıklığının önemli sebeplerinden biridir. Bu trafik tıkanıklığı sorununu çözmenin en kolay yolu kavşaklardaki trafik ışıklarını uygun bir şekilde kontrol etmektir. Günümüzde, dünyadaki çoğu şehir sabit zamanlı trafik kontrol sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistemlerde, önceden toplanmış trafik verileri kullanılarak sinyal planları günün farklı zamanlarına göre tasarlanırken, kavşaklardaki trafik taleplerindeki beklenmedik değişiklikler veya trafik akışının zamanla değişmesi tıkanıklığa neden olmaktadır. Kavşaklarda seyahat sürelerini ve gecikmeleri azaltmayı hedefleyen bu çalışmada, koordineli çalışan üç kavşaklı trafik ağının uyarlanabilir kontrolü için bir algoritma geliştirilmiştir. Arduino kart denetleyicileri tarafından kontrol edilen üç kavşaklı bir trafik prototipi oluşturularak uygulama yapılmıştır. Kavşaklar arasında iletişim sağlamak için seri iletişim teknolojisi uygulanmıştır. Ek olarak, Arduino yazılımından gelen seri monitör komutları, kavşaklardan gelen trafik verilerini görüntülemek üzere programlanmıştır. Prototip üzerinde deneyler yapılarak elde edilen sonuçlar sabit zamanlı trafik kontrol sisteminden alınan test sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, değişen trafik dinamiklerine göre önerilen sistemin etkinliğini ve gerçek bir trafik ağında uygulanabilme imkanını göstermektedir.. MARTINIEN GLOIRE-KANGUET. 2019

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kısıtlı veriye sahip bir kent içi trafik ağının modellenmesi, ağ algılayıcılarının en iyi şekilde konumlandırılması, kısa dönem trafik tahmini ve trafik akım kontrolü. 2018--1

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kent Içi Yol Ağlarının Modellenmesi Kalibrasyonu Ve Yeni Bir Mikrosimülatörün Yaygın Olarak Kullanılan Simülatörlerle Karşılaştırılması. 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu projede, literatürde oldukça sık karşılaşılan bir yöntem olan model öngörülü kontrolün teorisinin geliştirilmesi ve ortaya koyulan yeniliklerin sadece simulasyon ortamında kalmayarak gerçek zamanlı uygulamasının yapılması hedeflenmiştir. Kontrol edilen proses ise son yılların hızla gelişmekte olan teknolojisi rüzgar enerjisinin verimliliğinin artırılması üzerinedir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bir rüzgar türbini laboratuar deney düzeneğinin kurulması ve model öngörülü kontrol MPC ile gerçek zamanlı kontrolü. 2011-2014

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . International XPLORE New-Automation Award, Üçüncülük Ödülü. 2008

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Otomatik Kontrol Turk Milli Komitesi, TOK2019. Turkiye. . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) CEIT 2018 - 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology. Turkiye. . 2018

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Otomatik Kontrol Turk Milli Komitesi, TOK2017. Turkiye. . 2017
2-) Otomatik Kontrol Turk Milli Komitesi, TOK2009. Turkiye. . 2009

Verdiği Dersler

EEM 4002 2019-2020 Bahar

Graduation Project

EEM 4003 2019-2020 Bahar

Engineering Design

EEM 4520 2019-2020 Bahar

Introduction to Optimal Control

EEM5090 2019-2020 Bahar

Seminar

EEM5702 2019-2020 Bahar

Specialization Field Course

EEM5704 2019-2020 Bahar

Specialization Field Course

EEM6090 2019-2020 Bahar

Seminar

EEM6507 2019-2020 Bahar

Numerical Methods in Optimization

EEM6702 2019-2020 Bahar

Specialization Field Course**

EEM 4003 2019-2020 Güz

Engineering Design

EEM 4517 2019-2020 Güz

Programmable Logic Controllers

EEM 4521 2019-2020 Güz

Control Theory

EEM6503 2019-2020 Güz

Analysis and Control of Dynamic Systems

EEM 1004 2018-2019 Bahar

Computer Aided Technical Drawing

EEM 4002 2018-2019 Bahar

Graduation Project

EEM 4520 2018-2019 Bahar

Introduction to Optimal Control

EEM6507 2018-2019 Bahar

Numerical Methods in Optimization

EEM 4003 2018-2019 Güz

Engineering Design

EEM 4517 2018-2019 Güz

Programmable Logic Controllers

EEM 4520 2018-2019 Güz

Introduction to Optimal Control

EEM6503 2018-2019 Güz

Analysis and Control of Dynamic Systems