Personel

Prof.Dr. FATMA AYHAN
Prof.Dr.
Fatma Ayhan
@ E-posta
fayhan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1495 , 0252 211 1510

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Biyokimya Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Biyokimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Haziran 1989

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Şubat 1993

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Eylül 1999

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2018. Water based PHEMA hydrogelsfor controlled drug deliveryKontrollu ilaç salımı için su bazlı PHEMA hidrojeller. Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi
2-) Bilgili, B., Keven Karademir, F., Bozacı, E., Özdoğan, E., Ayhan, H., Ayhan, F., 2016. Liquidambar orientalis Mill. Leaf Aqueous Extract for the Synthesis of Silver Nanoparticles and Immobilization on Textile Fabrics for Biomedical applications . Journal of Textile and Apparel
3-) Ayhan, H., Ayhan, F., 2014. Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller. Turk Biyokumya Dergisi
4-) Gülsu, A., Ayhan, H., Ayhan, F., 2012. Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microsphere. Turkish Journal of Biochemistry
5-) Ayhan, H., Ayhan, F., Gülsu, A., 2012. Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L-lysine. Turkish Journal of Biochemistry
6-) Ayhan, F., Tabrizi, A., Ayhan, H., 2011. Microgravimetric DNA Detection with Gold Nanoparticle Immobilized Piezo Quartz Crystal Microbalance . Sensor letters
7-) Ayhan, F., Özkan, S., 2007. Gentamicin Release from Photopolymerized PEG Diacrylate and pHEMA Hydrogel Discs and Their In Vitro Antimicrobial Activities. Drug Delivery
8-) Ayhan, F., Ayhan, H., Pişkin, E., Tanyolaç, A., 2002. Optimizition of urease immobilization onto non-porous HEMA incorporated poly(EGDMA) microbeads and estimation of kinetic parameters. Bioresource Technology
9-) Ayhan Fatma, Çelebi Serdar Suut, Tanyolaç Abdurrahman, 2001. The effect of fermentation parameters on the production of Mucor miehei acid protease in a chemically defined medium. Journal of Chemical Technology and Biotechnology
10-) Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, Pişkin Erhan, 1998. Steriliziation of sutures by low temperature argon plasma. journal of bioactive and compatible polymers
11-) Şeker, Ş., Beyenal, H., Ayhan, F., Tanyolaç, A., 1998. Production of microbial rennin from Mucor miehei in a continuously fed fermenter . Enzyme and Microbial Technology

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, 2017. Albumin and IgG Removal by Cellulose Biosorbents. Scholars Journal of Applied Medical Sciences
2-) Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2017. Functional PEG Macromers for Biomedical Applications. journal of Composites and Biodegradable Polymers
3-) Ayhan, F., Gülsu, A., Ayhan, H., 2014. PEG/Gelatin Composite Hydrogels as a Support of Enzyme Immobilization. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
4-) Gülsu, A., Demirci, S., Ayhan, F., Ayhan, H., 2014. Human IgG Adsorption by Spherical Albumin Biosorbents in SBF Medias. Hacettepe Journal of Biology and Chemisty
5-) Ayhan, F., Kaya, G., Ayhan, H., 2014. Homosistein-BSA-afinite temelli biyosensör tasarımı. Turkish Journal of Biochemistry
6-) Ayhan, F., Kocakulak, M., Akpolat, O., Ayhan, H., 2012. Statistical analysis of blood cells and blood proteins behaviours contacted with PMEA-coated and uncoated oxygenators. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
7-) Ayhan, F., Kocakulak, M., Akpolat, O., Ayhan, H., 2012. Statistical Analysis of Blood Cells and Blood Proteins Behaviours contacted with PMEA-coated and Uncoated Oxygenators. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
8-) Tabrizi, A., Ayhan, F., Ayhan, H., 2009. Gold nanoparticle synthesis and characterisation . Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
9-) Sökmen, N., Uysal, S., Ayhan, F., Özyazıcı, M., Ayhan, H., 2009. Photopolymerized Poly(Ethylene Glycol) Diacrylate Hydrogels for Controlled Release of Ketoprofen. Hacettepe Journal of Biology and chemistry
10-) Çelen, G., Özkan, S., Ayhan, F., 2008. The phenolic compounds from Hypericum perforatum and their antimicrobial activities. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akpolat Oğuz, Kütük İbrahim, Demir Nilüfer, Ayhan Fatma, 2018. MODELLING OF DRUG RELEASE KINETICS FROM SPHERICAL PEGDA HYDROGELS. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods Technologies

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ayhan Fatma, İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2011. Cross Linked Glucose Oxidase Aggregates Synthesis and Characterization. Hacettepe journal of Biology and Chemistry

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozacı Ebru, Demir Aslı, Özdoğan Esen, Ayhan Fatma, 2018. The antibacterial effect of green synthesized silver nanoparticles of cotton fabric. ETT201, 8th ınternational İstanbul teştile Conference, Evolution of Technical textiles
2-) Demirci Sabiha, Bozacı Ebru, Ayhan Fatma, 2017. Synthesis of Microcristalline Cellulose from Waste Cotton Fibers. 16th International the Recent Progress Symposium on Textile Technology and Chemistry
3-) Demirci, S., Ayhan, F., Ayhan, H., 2016. ConA/PEG-DA Kompozit Hidrojellerin Anti-Kanser İlaçların Kontrollü Salımında Kullanımının Araştırılması . 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
4-) Demirci, S., Gülsu, A., Ayhan, F., Ayhan, H., 2013. Investigation of IgG adsorption behavior on albumin biosorbents in simulated body fluid. TERMİS-EU Meeting 2013

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yüksektepe Ecem, Gülsu Aydan, Karademir Fikret, Ayhan Fatma, 2020. Telef pamuktan selüloz nanopartikül eldesi ve enfeksiyona bağlı hastalıklarda kullanılabilirliğinin araştırılması. 3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020)
2-) Akpolat Oğuz, Ayhan Fatma, 2019. The Size Distribution of Albumin microspheres synthesized with natural cross-linking agent. 4th International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
3-) Aslan Gülşah, Karademir Fikret, Ayhan Fatma, 2018. Vücut Dışı Biyomalzeme Yüzeylerine Atmosferik Plazma Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Kzandırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences.Ankara
4-) Demirci Sabiha, Bozacı Ebru, Ayhan Fatma, 2017. ATIK PAMUK LİFLERİNDEN MİKROKRİSTAL SELÜLOZ SENTEZİ. 16ıncı Ulusal ve 2inci Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler
5-) Karademir Fikret, Arslan Gülşah, Ayhan Fatma, 2017. Muğla Yöresi Liquidambar orientalis Mill. Yaprak Özütü ile Sentezlenen AgNP Kaplı Biyomateryallerin Antimikrobiyal Özellikleri. 8th International Advanced Technologies Symposium
6-) Demirci, S., Öztürk, E., Gülsu, H.A., Ayhan, F., 2015. Separation of Tannins by Affinity to Albumin Biosorbents. AFFTECH2015
7-) Bilgili, B., Keven Karademir, F., Ayhan, H., Ayhan, F., 2015. Silver Nanoparticles (AgNP) Immobilized Extracorporeal Polymeric Biomaterials: Their Antimicrobial Properties . NANOMED 2015

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İçier Filiz, Ayhan Fatma, Bayana Damla, 2018. Quality effects of atmospheric plasma teratment o sour cherry juice sample. , IFT-EFFoST 2018 International Nonthermal Processing Workshop and Short course
2-) Gülsu, A., Ayhan, F., Ayhan, H., 2015. Mucosadhesive Biomaterial for Use in Controlled Drug Delivery Systems: Synthesis and Characterization  . AFFTECH2015
3-) Sokmen Nazlı, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2008. Gelatine containing photopolymerized poly (ethylene glycol) diacrylate hydrogels for drug delivery. Polym Prepr (Am Chem Soc, Div Polym Chem)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akpolat Oğuz, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2017. Mucor miehei ile Rennin Üretiminde Süt Pıhtılaştırma Aktivitesi için Deneysel Tasarım. AKADEMİK BİLİŞİM 2017
2-) Demirci, S., Bilgili, B., Karademir, F., Ayhan, F., Ayhan, H., 2016. Anti-Kanser İlaç Salım Uygulamaları İçin Gümüş Nanopartikül (AgNP) Aşılanmış Biyopolimerik Biyokompozitlerin Antimikrobiyal Özellikleri . 10. Afinite Teknikleri Kongresi
3-) Keven Karademir, F., Ayhan, F., 2016. Zeytin Karasuyunun Ozonlama ile Arıtımı: Mikroorganizma Türlerine Etkisi . 3. Ulusal Çevre Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2017. Jelatin Biyosorbentlerle Albumin ve İmmunoglobulin G Uzaklaştırılması. 2. Ulusal Proteomik kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2017. Jelatin Biyosorbentlerle Albumin ve İmmunoglobulin G uzaklaştırılması. 2. Ulusal Proteomik Kongresi
2-) Bilgili, B., Demirci, S., Aktürk, S., Ayhan, H., Ayhan, F., 2016. Sığla (Liguidambar Orientalis Mill.) Yaprağı Sulu Özütü İle AgNP Sentezinde Sıcaklığın Yapıya Ve Boy Dağılımına Etkisi . 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
3-) Gülsu, A., Ayhan, H., Ayhan, F., 2016. Preparation and Characterization of Biopolymeric Microspheres for Medical Applications. 3rd International Congress on Biosensors

(D-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Composites and Biodegradable Polymers .

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Designed Monomers and Polymers . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Turkish Journal of Biology . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Drug Target Insights. 2016. Hakemlik Sayısı:
4-) Turkish Journal of Biology. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Designed Monomers and Polymers . 2015. Hakemlik Sayısı: 2
6-) ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Composites and Biodegradable Polymers.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal of Composites and Biodegradable Polymers .
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Journal of Composites and Biodegradable Polymers .

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microsphere - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Microgravimetric DNA Detection with Gold Nanoparticle Immobilized Piezo Quartz Crystal Microbalance - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Optimizition of urease immobilization onto non-porous HEMA incorporated poly(EGDMA) microbeads and estimation of kinetic parameters - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
5-) Cross Linked Glucose Oxidase Aggregates Synthesis and Characterization - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L-lysine - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
7-) Gold nanoparticle synthesis and characterisation - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
8-) Gentamicin Release from Photopolymerized PEG Diacrylate and pHEMA Hydrogel Discs and Their In Vitro Antimicrobial Activities - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Gold nanoparticle synthesis and characterisation - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Photopolymerized Poly(Ethylene Glycol) Diacrylate Hydrogels for Controlled Release of Ketoprofen - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
3-) The phenolic compounds from Hypericum perforatum and their antimicrobial activities - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Production of microbial rennin from Mucor miehei in a continuously fed fermenter - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) The effect of fermentation parameters on the production of Mucor miehei acid protease in a chemically defined medium - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Steriliziation of sutures by low temperature argon plasma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The phenolic compounds from Hypericum perforatum and their antimicrobial activities - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: BİYOPOLİMER ESASLI MAKRO VE MİKRO AKIŞKAN HİDROJEL SİSTEMLER VE BİYOMEDİKAL UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI . Konu: Biyopolimer içeren PEGDA hidrojel sentezi, karakterizasyonu ve ilaç salımı . Sabiha -Demirci. 2017

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Küresel Hidrojellerden İlaç Salım Kinetiğinin Modellenmesi . Konu: Mikroküre PEGDA hidrojellerden model ilaç salımının farklı kinetik modellere uygunluğu rapor edilmiştir. . İbrahim-KÜTÜK. 2017
2-) Tez Adı: GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN (AgNP) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Konu: Yöresel bitki (Sığla ağacı) yapraklarının özütü ile gümüş nanoparçacık sentezi ve karakterizasyonu yapılmıştır.. Benol . 2014
3-) Tez Adı: BOVİN SERUM ALBÜMİN (BSA) İMMOBİLİZE PİEZO KRİSTALLER İLE HOMOSİSTEİN BİYOAFİNİTESİ. Konu: Kuartz Kristal Mikrodenge (QCM) sistemi ile gümüş kristallere Albumin immobilizasyonu sonrası homosistein tayinin optimizasyonu ile biyosensör tasarımı . Gizem . 2013
4-) Tez Adı: KÜRESEL POLİ(ETİLEN GLİKOL) DİAKRİLAT HİDROJELLERİN SENTEZİ, TANIMLANMASI VE İLAÇ SALIMINDA KULLANIMI. Konu: Küresel mikroküre hidrojel sentezi, FTIR ve optik mikroskop ile karakterizasyonu, şişme davranışı ve ilaç salımı incelenmiştir . Nilüfer . 2011
5-) Tez Adı: TANENLERİN BİYOPOLİMERİK BİYOMALZEMELERDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI . Konu: Doğal bitkiden tanen izolasyonu, saflaştırılması, karakterizasyonu ve enzim aktivitesine etkisi incelenmiştir. . Gönül. 2010

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Enfekte Yara Bakımında Kullanım Amaçlı Antimikrobiyal Peptid Konjüge Edilmis Aljinat Jel Gelistirilmesi. 2016-2018
2-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kontrollü İlaç Salınım Araştırmaları İçin Nano Yapılı Model Sistemler Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu. 2016-2018
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Multi-Enzimatik Kataliz Reaksiyonları Için Üniversal Model Gelistirilmesi: Lignoselülozik. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Biyosensor geliştirilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Homosistein biyosensörünün geliştirilmesi ve sürekli sistemde kullanımının optimizasyonu. 2008-2009
5-) Homosistein biyosensörünün geliştirilmesi ve sürekli sistemde kullanımının optimizasyonu - 2008
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Biyosensor geliştirilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kuartz kristal mikrobalans yöntemiyle kanda homosistein tayini ve HPLC yöntemiyle karşılaştırılması. 2005-2008
7-) Kuartz kristal mikrobalans yöntemiyle kanda homosistein tayini ve HPLC yöntemiyle karşılaştırılması - 2005

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek molekül ağırlıklı PEG'den PEG-DA sentezi ve model ilaç salımının karakterizasyonu . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kontrollü İlaç Salımı için Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen glikol diakrilat (PEG-DA) sentezi ve karakterizasyonu. 2016--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL (AgNP) İMMOBİLİZE ANTİMİKROBİYAL EKSTRAKORPOREL POLİMERİK BİYOMALZEME ELDESİ. 2016--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL AgNP İMMOBİLİZE ANTİMİKROBİYAL EKSTRAKORPOREL HEMODİYALİZ MEMBRANLAR. 2016--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kontrollü İlaç Salımı için Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen glikol diakrilat PEG DA sentezi ve karakterizasyonu. 2016--1
5-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İnsan İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerinin Erişkin Pankreatik Hücrelere Farklılaştırılmasında Ekstrasellüler Moleküllerinin Rolü. 2016-2017
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Küresel olarak farklı büyüklüklerde sentezlenen hidrojellerden ilaç salım kinetikleri belirlenmiştir. . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KÜRESEL HİDROJELLERDEN İLAÇ SALIM KİNETİĞİNİN MODELLENMESİ. 2013-2017
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Farklı biyopolimerler içeren hidrojellerin sentezi ve kontrollü ilaç salımı amaçlı özelliklerinin belirlenmesi . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Biyopolimer Esaslı Makro ve Mikro Akışkan Hidrojel Sistemler ve Biyomedikal Uygulamalarının Araştırılması. 2013-2017
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sentetik ve doğal polimer esaslı hidrojel sistemlerin sentezi, karakterizasyonu ve ilaç salım uygulamalarında kullanımı incelenmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BİYOPOLİMER ESASLI MAKRO VE MİKRO AKIŞKAN HİDROJEL SİSTEMLER VE BİYOMEDİKAL UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI. 2013-2017
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Küresel olarak fotopolimerizasyon yöntemi ile sentezlenen hidrojellerden model ilaç gentamisinin salım kinetiğinin modellenmesini amaçlamaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Küresel Hidrojellerden İlaç Salım Kinetiğinin Modellenmesi. 2013-2017
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gümüş Nanopartiküllerin (AgNP) Sentezi, boy ve boy dağılımının belirlenmesi. 2012-2014
11-) KÜRESEL POLİ(ETİLEN GLİKOL) DİAKRİLAT HİDROJELLERİN SENTEZİ, TANIMLANMASI VE İLAÇ SALIMINDA KULLANIMI - 2011
12-) TANENLERİN BİYOPOLİMERİK BİYOMALZEMELERDE - 2010
13-) Organik çözücü içermeyen polimerizasyon yöntemi ile hidrojel sentezi, karakterizasyonu ve ilaç salımı - 2005
14-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Hidrojel Sentezi ve Kontrollü İlaç Salımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Organik çözücü içermeyen polimerizasyon yöntemi ile hidrojel sentezi karakterizasyonu ve ilaç salımı. 2005-2006

Verdiği Dersler

KİM3514 2019-2020 Bahar

Endüstriyel Mikrobiyoloji

KİM4002 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışma. II

KİM5553 2019-2020 Bahar

Biyomateryaller

KİM5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

KİM6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

KİM3009 2019-2020 Güz

Fizikokimya II

KİM4001 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışma. I

KİM4013 2019-2020 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

KİM4515 2019-2020 Güz

Biyokimyasal Teknikler

KİM5539 2019-2020 Güz

İmmobilizasyon Teknikleri

KİM5553 2019-2020 Güz

Biyomateryaller

KİM3514 2018-2019 Bahar

Endüst. Mikrobiyoloji

KİM5009 2018-2019 Bahar

İleri Biyokimya I (1)

KİM5532 2018-2019 Bahar

Biyoaffinite

KİM1003 2018-2019 Güz

Genel Kimya Lab. I

KİM5553 2018-2019 Güz

Biyomateryaller

KİM5560 2018-2019 Güz

Kontrollu İlaç Salım Teknikleri