Personel

Öğr.Gör.Dr. FİLİZ YILDIZ CONTUK
Öğr.Gör.Dr.
Filiz Yıldız Contuk
@ E-posta
fcontuk@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Muhasebe Ve Vergi Bölümü / Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Muhasebe Ve Vergi Bölümü / Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Muhasebe ve Finansman

Doktora

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Muhasebe ve Finansman

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldız Contuk Filiz, Nas Yahya, 2019. Y KUŞAĞININ İSTİHDAM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
2-) Yıldız Contuk Filiz, 2018. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi
3-) Yıldız Contuk, F., Güngör, B., 2016. Finansal Piyasaların Gelişmesinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1998-2014 Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
4-) Yıldız Contuk, F., Güngör, B., 2016. Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi
5-) Burucu, H., Yıldız Contuk, F., 2016. Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Rekabet Yapısı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
6-) Yıldız Contuk, F., Burucu, H., 2016. CONCENTRATION AND COMPETITION IN BANKING SECTOR: TU RKEY CASE (2001-2015) . The Journal of International Social Research
7-) Burucu, H., Yıldız Contuk, F., Güngör, B., 2015. TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
8-) Yıldız Contuk, F., Burucu, H., Güngör, B., 2013. "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY". INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES
9-) Burucu, H., Yıldız Contuk, F., 2011. "The Dynamıcs Between Mutual Funds Flows And Stock Returns: Empırıcal Evıdence From The Turkey Markets". International Journal of Economics and Finance Studies

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldız Contuk, F., Burucu, H., Kaya, A., Güngör, B., 2013. "MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE IN PRODUCTION SECTOR". SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Contuk Filiz, 2020. HUMAN DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH. INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES -V
2-) Yıldız Contuk Filiz, 2019. Aracı Kurumların Finansal Performansının Ölçülmesi: Gri İlişkisel Analiz. 3rd International Conferenceon Management and Social Sciences
3-) Yıldız Contuk Filiz, Nas Yahya, 2018. Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Reel Getirisi. İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
4-) Nas Yahya, Yıldız Contuk Filiz, 2018. Ekonomik Kalkınma Hedefinde Yerli Otomobil Projesinin Yeri. İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
5-) Yıldız Contuk, F., Burucu, H., Güngör, B., 2013. "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY". INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND FINANCE
6-) Güngör, B., Burucu, H., Yıldız Contuk, F., 2012. "COMPATATION IN TURKISH MUTUAL FUNDS". International Finance Banking & Insurance Congress
7-) Burucu, H., Yıldız Contuk, F., 2011. "The Dynamıcs Between Mutual Funds Flows And Stock Returns: Empırıcal Evıdence From The Turkey Markets". INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND FINANCE

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Contuk Filiz, 2019. Altın ve Hisse Senedi Fiyatları Arasında Nedensel İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. 3rd International Management and Social Research Conference
2-) Yıldız Contuk Filiz, 2018. BİTCOİNİN FİYAT DALGALANMALARININ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. 8.INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES(CUDES)
3-) Yıldız Contuk, F., Burucu, H., Kaya, A., Güngör, B., 2012. "MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE IN PRODUCTION SECTOR". EURASIA BUSINESS AND ECONOMICS SOCIETY

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yuvalı Öznur, Yıldız Contuk Filiz, 2020. Theoretical and Applied Studies on Turkish Economy -Vol. I/The Relationship between Informal Economy and Economic Growth. Yayın Evi: IJOPEC PUBLICATION Editör Adı: Prof. Dr. Selim Adem Hatırlı, Prof. Dr. Şevket Alper Koç, Dr. Öğr. Üyesi Onur Demirel
2-) Yıldız Contuk Filiz, 2020. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI/Finansal Okuryazarlık ve Finansal Planlama: Öğretmenler Üzerine BirAraştırma. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU
3-) Yıldız Contuk Filiz, 2020. FARKLI BOYUTLARIYLA MUHASEBE VE FİNANSMAN ARAŞTIRMALARI/TOPSİS YÖNTEMİYLE BIST İNŞAAT ENDEKSİNDEYER ALAN ŞİRKETLERİNFİNANSAL PERFORMANSININDEĞERLENDİRİLMESİ. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, Dr. Öğr. Üyesi Ceyda YERDELEN KAYGIN
4-) Yıldız Contuk Filiz, 2019. FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR/TÜRK KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜLMESİ. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Uğur UZUN - Murat BERBEROĞLU
5-) Yıldız Contuk Filiz, 2019. SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 1/BİST-100 ENDEKSİ ve MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yayın Evi: GeceAkademi Editör Adı: Dr. Öğretim Üyesi İsmail ELAGÖZ, Dr. Öğretim Üyesi Göktürk ERDOĞAN, Dr. Abdül GEZER, Dr. Abdullah YILMAZ
6-) Yıldız Contuk Filiz, 2018. Recent Perspectives and Case Studies in Finance Econometrics/A LITERATURE REVIEW ON THE CAUSES OF BITCOIN PRICE RIPPLES. Yayın Evi: IJOPEC Publication Limited Editör Adı: Gönüllü, Ozan Turan İçke, Başak
7-) Yıldız Contuk Filiz, Yuvalı Öznur, 2018. Social Sciences Researches in the Globalizing World/Assessment of Financial Performance of Agricultural and Livestock Companies Traded at BIST using the Topsis Method. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Rusev, Marin Straus, Eric Avcıkurt, Cevdet Soykan, Abdullah Parlak, Bekir Efe, Recep
8-) Yıldız Contuk Filiz, 2018. Social Sciences Researches in the Globalizing World/Product Life Cycle Costing Method: A General Evaluation. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Rusev, Marin Straus, Eric Avcıkurt, Cevdet Soykan, Abdullah Parlak, Bekir Efe, Recep

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldız Contuk Filiz, 2014. Genel Muhasebe I II/Muhasebeye Giriş. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Yrd.Doç.Dr.İlkay E. Erturan,Dr.Hacı Arif Tunçez

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) "The Dynamıcs Between Mutual Funds Flows And Stock Returns: Empırıcal Evıdence From The Turkey Markets" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) "The Dynamıcs Between Mutual Funds Flows And Stock Returns: Empırıcal Evıdence From The Turkey Markets" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
5-) Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Finansal Piyasaların Gelişmesinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1998-2014 Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
8-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
9-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) "The Dynamıcs Between Mutual Funds Flows And Stock Returns: Empırıcal Evıdence From The Turkey Markets" - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) "MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE IN PRODUCTION SECTOR" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) "MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE IN PRODUCTION SECTOR" - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Rekabet Yapısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
7-) Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) Finansal Piyasaların Gelişmesinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1998-2014 Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) "The Dynamıcs Between Mutual Funds Flows And Stock Returns: Empırıcal Evıdence From The Turkey Markets" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) "EFFECT OF GOLD PRICE VOLATILITY ON STOCK RETURNS: EXAMPLE OF TURKEY" - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Finansal Piyasaların Gelişmesinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1998-2014 Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Pamukkale Üniversitesi Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Yaz Seminerleri-XI. Türkiye. . 2012

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL3005 2020-2021 Güz

Maliyet Muhasebesi I

MUH1001 2020-2021 Güz

GENEL MUHASEBE I

MUH2001 2020-2021 Güz

MALİYET MUHASEBESİ

MUH2501 2020-2021 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

UET1001 2020-2021 Güz

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN TANITIMI

İŞL3006 2019-2020 Bahar

Maliyet Muhasebesi II

MUH1002 2019-2020 Bahar

GENEL MUHASEBE II

MUH1498 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ)

MUH2004 2019-2020 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH2522 2019-2020 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞL3005 2019-2020 Güz

Maliyet Muhasebesi I

MUH1001 2019-2020 Güz

GENEL MUHASEBE I

MUH2001 2019-2020 Güz

MALİYET MUHASEBESİ

MUH2501 2019-2020 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH2511 2019-2020 Güz

MESLEKİ SEMİNER I

İŞL3006 2018-2019 Bahar

Maliyet Muhasebesi II

İŞY1808 2018-2019 Bahar

İSTATİSTİK

MFY1002 2018-2019 Bahar

Finansal Muhasebe II

MUH1002 2018-2019 Bahar

GENEL MUHASEBE II

MUH2004 2018-2019 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH2522 2018-2019 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞL3005 2018-2019 Güz

Maliyet Muhasebesi I

MFY1001 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

MUH1001 2018-2019 Güz

GENEL MUHASEBE I

MUH2001 2018-2019 Güz

MALİYET MUHASEBESİ

MUH2501 2018-2019 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH2803 2018-2019 Güz

MALİYET MUHASEBESİ