Personel

Araş.Gör.Dr. FERDA AKYÜZ ÖZDEMİR
Araş.Gör.Dr.
Ferda Akyüz Özdemir
@ E-posta
ferdaakyuz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3194

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 05.06.2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 06.06.2018

Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 07.07.2022

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Dilek, Çiriş Yıldız Cennet, Akyüz Özdemir Ferda, Harman Özdoğan Merve, Can Gülbeyaz, 2022. Effects of Mindfulness-based Stress Reduction Program on Stress, Depression and Psychological Well-being in Cancer Patients: A Single-blinded randomized controlled trial. Cancer Nursing
2-) Akyüz Özdemir Ferda, Can Gülbeyaz, 2021. The effect of warm salt water foot bath on the management of chemotherapy-induced fatigue. European Journal of Oncology Nursing

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akyüz Ferda, Can Gülbeyaz, 2019. Abstracts for MASCC/ISOO Annual Meeting 2019. Supportive Care in Cancer

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Can Gülbeyaz, Akyüz Özdemir Ferda, 2023. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Bakım ve Araştırma Süreci. University of Health Sciences Turkey
2-) Genç Zeliha, Yıldırım Dilek, Akyüz Özdemir Ferda, Gülmez Zeynep, Can Gülbeyaz, 2023. Beslenme Desteği Alan Kanser Hastalarının Beslenme Profilinin Belirlenmesi: Retrospektif Çalışma. Izmir Democracy University
3-) Yıldırım Dilek, Genç Zeliha, Akyüz Özdemir Ferda, Can Gülbeyaz, 2022. Evaluation of the caregiving roles and attitudes of nurses during the COVID-19 pandemic. Nursing Forum
4-) Enç Nuray, Uysal Hilal, Tülek Zeliha, Can Gülbeyaz, Polat Dünya Cansu, Yıldız Ayvaz Meryem, Kayıkçı Emel Emine, Yeni Kübra, Bıçak Ayık Derya, Akça Doğan Derya, Akyüz Özdemir Ferda, 2022. Öğrencilerin Fiziksel Muayene Beceri Uygulama Yeterlilikleri, Öğrenme Memnuniyetleri ve Öz Güven Düzeyleri. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
5-) Can Gülbeyaz, Genç Zeliha, Tekin Süda, Akyüz Özdemir Ferda, 2022. Evaluation of Factors That Affect COVID-19 Infection in Turkish Society. Florence Nightingale Journal of Nursing

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Can Gülbeyaz, Şekerci Abdüsselam, Akyüz Özdemir Ferda, Egeli Derya, Akbaş Melike Nur, Sümbül Şekerci Betül, Akçakaya Adem, 2023. Psychometric validation of the Turkish version of the questionnaire on the integration of complementary and alternative medicine in oncological treatment. World Cancer Research Journal
2-) Genç Zeliha, Yıldırım Dilek, Akyüz Özdemir Ferda, 2022. Medical Care of Patient with HIV-Associated Kaposi’s Sarcoma: Case Report. SN Comprehensive Clinical Medicine

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kayıkçı Emel Emine, Kocatepe Vildan, Akyüz Ferda, Can Gülbeyaz, 2020. The Effects of Abdominal Massage on the Management of Constipation: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials. Bezmialem Science
2-) Oskay Ümran, Büyükyılmaz Funda, Ünaldı Baydın Nihal, Karaman Ahmet, Yılmaz Büşra, Akyüz Ferda, 2018. 2017 Uluslararası Hemşireler Birliği Teması’na Genel Bakış (Overview of International Council of Nurses 2017 Theme). Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akyüz Özdemir Ferda, Çömlekçi Necmiye, 2023. Hemşirelikte Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Teknostres. 7. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi
2-) Çömlekçi Necmiye, Akyüz Özdemir Ferda, 2023. Onkoloji Hastalarının Semptom Yönetiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımı-Sistematik Derleme. 7. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kayıkçı Emel Emine, Kocatepe Vildan, Akyüz Ferda, Can Gülbeyaz, 2018. Konstipasyonun Yönetiminde Abdominal Masajın Etkisi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akyüz Ferda, Can Gülbeyaz, 2019. We Can Use Salt Warm Foot Bath for Chemoterapy Related Fatigue. MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer
2-) Akyüz Ferda, Kocatepe Vildan, Kayıkçı Emel Emine, Can Gülbeyaz, 2018. PALYATİF BAKIM HASTALARINDA KONSTİPASYONUN YÖNETİMİ: LİTERTÜR İNCELEME. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akyüz Özdemir Ferda, Toyğar İsmail, 2024. YOĞUN BAKIM SEÇİLMİŞ SEMPTOM VE BULGULARIN YÖNETİMİ/YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYONUN ÖNLENMESİ. Yayın Evi: akademisyen Editör Adı: ETİ ASLAN FATMA, OLGUN NERMİN
2-) Akyüz Özdemir Ferda, Can Gülbeyaz, 2023. Temel Hemşirelik: Uygulama için Esaslar/Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları ve Hemşirelik Uygulamaları. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitapevi Editör Adı: Şerife Karagözoğlu
3-) Akyüz Özdemir Ferda, 2023. Medical Nursing/Nursing Process. Yayın Evi: Nova Science Publisher Editör Adı: Can Gülbeyaz, Tülek Zeliha
4-) Akyüz Özdemir Ferda, 2023. Tamamlayıcı ve Bütünleşik Sağlık Uygulamaları/Manipülatif ve Beden Temelli Terapiler. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: Can Gülbeyaz
5-) Akyüz Özdemir Ferda, 2023. Tamamlayıcı ve Bütünleşik Sağlık Uygulamaları/Gastrointestinal Hastalıklarda Tamamlayıcı Tıp. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: Can Gülbeyaz
6-) Akyüz Özdemir Ferda, 2022. Konsensus 2021 İmmünoterapide Kanıta Dayalı Bakım/Pulmoner Toksisite. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: Can Gülbeyaz, Kutlutürkan Sevinç, Kapucu Sevgisun
7-) Akyüz Özdemir Ferda, 2022. Konsensus 2021 İmmünoterapide Kanıta Dayalı Bakım/Endokrin Toksisite. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Can Gülbeyaz, Kutlutürkan Sevinç, Kapucu Sevgisun
8-) Akyüz Özdemir Ferda, Can Gülbeyaz, 2022. Semptom Yönetimi ve Hemşirelik/Konstipasyon. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitapevleri Editör Adı: Sıdıka Oğuz, Vesile Ünver, Gülşah Çamcı, Vildan Kocatepe
9-) Can Gülbeyaz, Akyüz Özdemir Ferda, 2020. İç Hastalıkları Hemşireliği Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı/Akut Viral Hepatitler. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: Nuray ENÇ
10-) Can Gülbeyaz, Akyüz Özdemir Ferda, 2020. İç Hastalıkları Hemşireliği Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı/Karaciğer Sirozu. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: Nuray ENÇ
11-) Çalışkan Kader, Kocatepe Vildan, Akyüz Ferda, Seçkin Erdal, Can Gülbeyaz, Arat Murat, 2020. Kemik İliği Nakli Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım - Konsensus 2018/Güvenli Hazırlanmış Diyet. Yayın Evi: NOBEL TIP KİTABEVİ Editör Adı: Can Gülbeyaz, Erdal Seçkin, Koçuba Şerife
12-) Akyüz Ferda, Can Gülbeyaz, 2019. Onkoloji Hemşireliği – Güncellenmiş ve Genişletilmiş Baskı/Enerji Yaklaşımları. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Can G
13-) Akyüz Özdemir Ferda, 2019. Onkoloji Hemşireliği – Güncellenmiş ve Genişletilmiş Baskı/Sıcak Basması. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Gülbeyaz CAN
14-) Akyüz Ferda, Saygılı Ülkü, Can Gülbeyaz, Başıbüyük Meryem, Ghrayeb Ibtisam, Meron Tikva, Özcan Kezban, Bingöl Hülya, Karabacak Ükke, Zadjali Manal Al, Çakır Fatma Betül, 2018. Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım – Konsensus 2017/Diyare. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Gülbeyaz Can

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Nursing in Critical Care. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) European Journal of Oncology Nursing. 2022. Hakemlik Sayısı: 6

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Effects of Abdominal Massage on the Management of Constipation: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) The effect of warm salt water foot bath on the management of chemotherapy-induced fatigue - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Öğrencilerin Fiziksel Muayene Beceri Uygulama Yeterlilikleri, Öğrenme Memnuniyetleri ve Öz Güven Düzeyleri - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1
2-) 2017 Uluslararası Hemşireler Birliği Teması’na Genel Bakış (Overview of International Council of Nurses 2017 Theme) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) Öğrencilerin Fiziksel Muayene Beceri Uygulama Yeterlilikleri, Öğrenme Memnuniyetleri ve Öz Güven Düzeyleri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) The effect of warm salt water foot bath on the management of chemotherapy-induced fatigue - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) The Effects of Abdominal Massage on the Management of Constipation: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) The effect of warm salt water foot bath on the management of chemotherapy-induced fatigue - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) The Effects of Abdominal Massage on the Management of Constipation: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
8-) 2017 Uluslararası Hemşireler Birliği Teması’na Genel Bakış (Overview of International Council of Nurses 2017 Theme) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) 2017 Uluslararası Hemşireler Birliği Teması’na Genel Bakış (Overview of International Council of Nurses 2017 Theme) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Onkoloji Hemşireliği – Güncellenmiş ve Genişletilmiş Baskı/Sıcak Basması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yoğun Bakım Hemşirelerinde Teknostres Ölçeği Geliştirme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Teknostres Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 2023--1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Hemşirelik Uygulamalarını Yüz yüze ve Çevrimiçi Alan Öğrencilerin Mesleki Yetkinlik, Özgüven ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Covid-19 Pandemisi Sırasında Hemşirelik Uygulamalarını Yüz yüze ve Çevrimiçi Alan Öğrencilerin Mesleki Yetkinlik, Özgüven ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması. 2022-2024

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Palyatif Bakım Uygulanan Hastalarda Konstipasyonun Yönetiminde Konstipasyon Tabanlığının Etkisi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Palyatif Bakım Uygulanan Hastalarda Konstipasyonun Yönetiminde Konstipasyon Tabanlığının Etkisi. 2023--1

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Brakiterapi Hemşireliğinde Bakım Standartları. Türkiye. . 2024
2-) Konsensus 2021 İmmu¨noterapide Kanıta Dayalı Bakım. Türkiye. . 2021