Personel

Doç.Dr. İBRAHİM FERİD ÖGE
Doç.Dr.
İbrahim Ferid Öge
@ E-posta
feridoge@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2208

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Maden İşletme Abd

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Maden İşletme Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 28.07.2006

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü / Maden İşletme 05.09.2008

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü / Maden İşletme 13.06.2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öge İbrahim Ferid, Erkayaoğlu Mustafa, 2024. Pre- and post-failure characterisation of low-strength rocks by generalised crack initiation and crack damage. Bulletin of Engineering Geology and the Environment
2-) Öge İbrahim Ferid, 2021. Revisiting the assessment of squeezing condition and energy absorption of flexible supports: A mine development case. Tunnelling and Underground Space Technology
3-) Öge İbrahim Ferid, 2020. Field evaluation of flexible support system with radial gap (FSRG) under a squeezing rock condition in a coal mine development. Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources
4-) Öge İbrahim Ferid, Çırak Mustafa, 2019. Relating rock mass properties with Lugeon value using multiple regression and nonlinear tools in an underground mine site. Bulletin of Engineering Geology and the Environment
5-) Öge İbrahim Ferid, 2018. Determination of deformation modulus in a weak rock mass by using menard pressuremeter. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
6-) Öge İbrahim Ferid, 2018. Prediction of Top Coal Cavability Character of a Deep Coal Mine by Empirical and Numerical Methods. Journal of Mining Science
7-) Öge İbrahim Ferid, 2017. Prediction of cementitious grout take for a mine shaft permeation by adaptive neuro-fuzzy inference system and multiple regression. Engineering Geology
8-) Öge İbrahim Ferid, 2017. Investigation of design parameters of a failed soil slope by back analysis. Engineering Failure Analysis
9-) Basarir, H., Ferid Oge, I., Aydin, O., 2015. Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
10-) Tutluoğlu, L., Öge, İ.F., Karpuz, C., 2015. Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin. Rock Mechanics and Rock Engineering
11-) Tutluoglu, L., Ferid Öge, I., Karpuz, C., 2011. Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine. Computers & Geosciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Öge İbrahim Ferid, 2018. Regression Analysis and Neural Network Fitting of Rock Mass Classification Systems. Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik
2-) Öge İbrahim Ferid, 2018. BİR MADEN SAHASINDA KAYA KÜTLESİ HİDROLİK İLETKENLİĞİNİN ÇOKLU REGRESYON YÖNTEMİ İLE KESTİRİMİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kutay Oytun, Öge İbrahim Ferid, Tuz Caner, Erel Ahmet, Kahraman Ergin, 2019. SEDİMANTER ZAYIF KAYA KÜTLESİNDE REÇİNELİ HALAT SAPLAMALARIN UYGULAMAPARAMETRELERİNİN ÇEKME DAYANIMINA ETKİSİTHE INFLUENCE OF APPLICATION PARAMETERS ON PULL-OUT STRENGTH OF RESIN GROUTED CABLEBOLTS IN WEAK SEDIMENTARY ROCK MASS. Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
2-) Saral Selim, Öge İbrahim Ferid, Tarhan Şebnem, Hür Ali, Çiçek Hasan Hüseyin, 2019. SOMA KÖMÜR HAVZASINDA BİR YERALTI İŞLETMESİNDE ALT TABAN YOLU DESTEK SİSTEMİNİNİYİLEŞTİRİLMESİTHE IMPROVEMENT OF THE SUPPORT SYSTEMS USED IN MAINGATE ENTRIES OF A MINE LOCATED INSOMA COAL BASIN. Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
3-) Öge İbrahim Ferid, Kutay Oytun, Erel Ahmet, Soyer Eren, Tuz Caner, Ersoy Cihan, Kahraman Ergin, 2019. AŞIRI BASKILI SINIFTA BİR KAYA KÜTLESİNDE AÇILAN DERİN YERALTI AÇIKLIKLARINDA TAHKİMATSİSTEMLERİNİN DAVRANIŞITHE SUPPORT SYSTEM BEHAVIOUR OF DEEP UNDERGROUND OPENINGS IN AN EXTREMELY SQUEEZINGROCK MASS. Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
4-) Öge İbrahim Ferid, Yazar Ramazan, Yazar Mehmet Arif, Hür Ali, Tarhan Şebnem, Göle Mustafa, 2019. AŞIRI DEFORMASYONA MARUZ KALAN GALERİDE ÇOK KATMANLI TAHKİMAT SİSTEMİNİNUYGULANMASITHE IMPLEMENTATION OF A MULTI-LAYER SUPPORT SYSTEM IN AN EXCESSIVELY DEFORMED ROADWAY. Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
5-) Öge İbrahim Ferid, Sarıtaş Mehmet, Yağımlı Feridun Emre, Türkoğlu Ali, Tonbaktepe Yusuf, 2018. Volkanik bir kaya kütlesinde şev duraylılığının Q-Slope ve limit denge yöntemleri ile değerlendirilmesi. KAYAMEK’2018- 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
6-) Öge İbrahim Ferid, Göksu Hamdi, Özkan Bilal, Soyer Eren, Ersoy Cihan, Yağımlı Feridun Emre, Türkoğlu Ali, Tonbaktepe Yusuf, 2018. Çimentolu enjeksiyon ile bir maden kuyusunun geçirimsizliğinin sağlanması ve enjeksiyon alırının kaya kütlesi özellikleri ile ilişkilendirilmesi. KAYAMEK’2018- 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
7-) Öge İbrahim Ferid, Yağımlı Feridun Emre, Türkoğlu Ali, 2017. Soma Kömür Havzasında Pliyosen Kaya Birimlerinde RMR, Q-Sistemi ve GSI Değerlerinin İlişkilendirilmesi. Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
8-) Öge İbrahim Ferid, Kahraman Ergin, Koçak Çağlayan, 2017. Reçine Enjeksiyonlu Kaya Saplamalarının Zayıf Kaya Birimlerinde Çekme Dayanımının İncelenmesi. Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
9-) Öge İbrahim Ferid, 2017. Assessing Rock Mass Permeability Using Discontinuity Properties. EUROCK 2017 HUMAN ACTIVITY IN ROCK MASSES
10-) Öge, İ.F., 2016. Investigation of Top Coal Cavability and Roof Behavior by Ground Response Curves. International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium 2016

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tutluoğlu, L., Karpuz, C., Öge, İ.F., 2012. Slope Stability Risk Assessment On Structures of a Nearby Residential Area Around a Surface Lignite Mine In Bursa-Turkey. ISRM International Symposium - EUROCK 2012, 28-30 May, Stockholm, Sweden

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öge, İ.F., 2012. Numerical Analysis of Tunnels and Support in Plane Strain: A Practical Guide: Analysis of Excavation and Support in Tunnelling Using 2-D Plane Strain Numerical Analysis Programs. Yayın Evi: LAP Lambert Academic Publishing Editör Adı: -
2-) Öge, İ.F., 2010. Slope Stability Analysis and Design in Open Cast Mine - Slope Stability Analysis and Design in Elbistan-Çöllolar Open Cast Mine. Yayın Evi: LAP LAMBERT Academic Publishing Editör Adı: -

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öge İbrahim Ferid, Güney Avni, 2017. Temel Madencilik Bilgileri/Bölüm 6: Yeraltı Madenlerinde Kazı Makineleri. Yayın Evi: Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Editör Adı: Aksoy C Okay; Kömürlü Eren; Yaman Hasan Eray;

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT. 2024. Hakemlik Sayısı: 22
2-) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2024. Hakemlik Sayısı: 3
3-) TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY. 2024. Hakemlik Sayısı: 4
4-) BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT. 2020. Hakemlik Sayısı: 3
5-) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING . 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Energy reports. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Arabian Journal of Geosciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 10
9-) International Journal of Oil, Gas and Coal Technology. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
10-) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Arabian Journal of Geosciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 7
12-) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
13-) International Journal of Oil, Gas and Coal Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 9
14-) Engineering Failure Analysis. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 4

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Determination of deformation modulus in a weak rock mass by using menard pressuremeter - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1
2-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
3-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
4-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
5-) Prediction of cementitious grout take for a mine shaft permeation by adaptive neuro-fuzzy inference system and multiple regression - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) Prediction of Top Coal Cavability Character of a Deep Coal Mine by Empirical and Numerical Methods - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) Relating rock mass properties with Lugeon value using multiple regression and nonlinear tools in an underground mine site - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
8-) Investigation of design parameters of a failed soil slope by back analysis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
9-) Determination of deformation modulus in a weak rock mass by using menard pressuremeter - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) Field evaluation of flexible support system with radial gap (FSRG) under a squeezing rock condition in a coal mine development - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) Revisiting the assessment of squeezing condition and energy absorption of flexible supports: A mine development case - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
12-) Assessing Rock Mass Permeability Using Discontinuity Properties - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
13-) Assessing Rock Mass Permeability Using Discontinuity Properties - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
14-) Determination of deformation modulus in a weak rock mass by using menard pressuremeter - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
15-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
16-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
17-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 12
18-) Prediction of cementitious grout take for a mine shaft permeation by adaptive neuro-fuzzy inference system and multiple regression - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) Relating rock mass properties with Lugeon value using multiple regression and nonlinear tools in an underground mine site - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
20-) Investigation of design parameters of a failed soil slope by back analysis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
21-) Field evaluation of flexible support system with radial gap (FSRG) under a squeezing rock condition in a coal mine development - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
22-) Revisiting the assessment of squeezing condition and energy absorption of flexible supports: A mine development case - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
23-) Prediction of Top Coal Cavability Character of a Deep Coal Mine by Empirical and Numerical Methods - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
24-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
25-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
26-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
27-) Revisiting the assessment of squeezing condition and energy absorption of flexible supports: A mine development case - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
28-) Field evaluation of flexible support system with radial gap (FSRG) under a squeezing rock condition in a coal mine development - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
29-) Determination of deformation modulus in a weak rock mass by using menard pressuremeter - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
30-) Relating rock mass properties with Lugeon value using multiple regression and nonlinear tools in an underground mine site - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
31-) Investigation of design parameters of a failed soil slope by back analysis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
32-) Prediction of Top Coal Cavability Character of a Deep Coal Mine by Empirical and Numerical Methods - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
33-) Prediction of cementitious grout take for a mine shaft permeation by adaptive neuro-fuzzy inference system and multiple regression - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
34-) Assessing Rock Mass Permeability Using Discontinuity Properties - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
35-) Assessing Rock Mass Permeability Using Discontinuity Properties - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
36-) Determination of deformation modulus in a weak rock mass by using menard pressuremeter - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
37-) Investigation of design parameters of a failed soil slope by back analysis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
38-) Prediction of cementitious grout take for a mine shaft permeation by adaptive neuro-fuzzy inference system and multiple regression - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
39-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 15
40-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
41-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
42-) Prediction of Top Coal Cavability Character of a Deep Coal Mine by Empirical and Numerical Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
43-) Prediction of cementitious grout take for a mine shaft permeation by adaptive neuro-fuzzy inference system and multiple regression - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
44-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
45-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
46-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 17
47-) Relating rock mass properties with Lugeon value using multiple regression and nonlinear tools in an underground mine site - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
48-) Prediction of cementitious grout take for a mine shaft permeation by adaptive neuro-fuzzy inference system and multiple regression - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
49-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
50-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
51-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
52-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
53-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
54-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
55-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
56-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
57-) Relationship Between Pre-failure and Post-failure Mechanical Properties of Rock Material of Different Origin - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
58-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
59-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
60-) Two and three dimensional analysis of a slope failure in a lignite mine - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: YENİ GÜNEY CEVHER KÜTLESİ ARAKATLI DOLGULU ÜRETİM AÇIKLIKLARI (STOPE) BOYUTLANDIRILMASININ KAYA MEKANİĞİ VE STABİLİTE DURUMUNUN YENİLİKÇİ YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI, YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİMESİ. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ - YENİ GÜNEY CEHVER KÜTLESİ PROJESİ - ÜRETİM AÇIKLIKLARI BOYUTLANDIRILMASINA YÖNELİK KAYA MEKANİĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ. 2024-2024
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: ÖZŞEN MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne ait EDİRNE ili Uzunköprü ilçesi 1058 ruhsat sahasında planlanmakta ve/veya işletilmekte olan kömür sahalarında yeraltı kömür madencilik faaliyetleri kapsamında yeraltı açıklıklarında havalandırma, tabaka kontrolü ve karşılaşılan ve/veya karşılaşılabilecek duraysızlık problemlerinin belirlenmesi ve çözümlenmesine yönelik gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme çalışmalarında ve de yer altı koşullarına uygun destek sistemlerinin tasarımı ve uygulanması aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmesi işidir. Çalışma kapsamında, yenilikçi yöntemler, yenilikçi uygulamalar ve AR-GE amaçlı uygulama ve deneyler planlanmaktadır.. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. ÖZŞEN MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (EDİRNE UZUNKÖPRÜ) UHDESİNDEKİ, EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN 1058 RUHSAT NO’LU KÖMÜR SAHALARINDA KAYA MEKANİĞİ (YERALTI AÇIKLIKLARINDA TABAKA KONTROLÜ, KULLANILAN DESTEK (TAHKİMAT) SİSTEMLERİNİN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI VE UYGUN DESTEK SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ), HAVALANDIRMA ve KAYNAK&REZERV RAPORLARI HAZIRLANMASI KONULARINDA ARAŞTIRMA PROJESİ. 2023--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yeraltı metal işletmesinde hazırlık ve yeraltı açıklıkları tahkimat sistemlerinin yenilikçi sistemler ile geliştirilmesi. Yeni uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi, yerlileştirilmiş ve sahaya özel tahkimat sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi.. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş., ÇANAKKALE İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN 6292 RUHSAT NO’LU METALİK CEVHER SAHASINDA KAYA MEKANİĞİ, TAHKİMAT TASARIMI KONULARINDA ARAŞTIRMA VE UYGUN DESTEK SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONULARINDA ARAŞTIRMA PROJESİ. 2023-2024
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kaya Mekaniği - Şev Stabilitesi . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Yeniköy Kemerköy Açık Kömür İşletmesi - Kaya Mekaniği - Şev Stabilitesi Danışmanlık/Projesi. 2021-2021
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: ŞEV STABİLİTE ANALİZ ve DEĞERLENDİRME. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. SİVAS İLİ DİVRİĞİ İLÇESİ C PLASERİ AÇIK OCAK DEMİR İŞLETMESİ ŞEV STABİLİTESİ DEĞERLENDİRMESİ. 2021-2021
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Siirt madenköy yeraltı bakır işletmesi üretim yönteminin kaya mekaniği ilkelerine göre seçilmesi ve üretim açıklıklarının tasarımı. Tahkimat sisteminin revize edilmesi ve yeniden tasarlanması.. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Siirt madenköy yeraltı bakır işletmesi kaya mekaniği projesi. 2019-2019
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmesi - Yeraltı İşletme Projesi Değerlendirilmesi. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Afromin Madencilik - Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmesi - Yeraltı İşletme Projesi Değerlendirilmesi. 2018-2018
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Lapseki Altın-Gümüş İşletmesi Yeraltı İşletmesi Kaya Mekaniği Çalışması. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. TÜMAD Lapseki İşletmesi Yeraltı İşletmesi Kaya Mekaniği Çalışması. 2018-2019
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yeraltı açıklıklarının kaya mekaniği ilkelerine göre incelenmesi ve bir adet üretimi tamamlanmış pano için kalıcı bekleme barajı tasarımı. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Demir Export - Fernas Adi ortaklığı Kaya Mekaniği ve Kalıcı Bekleme Barajı Projesi. 2017-2017
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yeraltı İşletmesi, Destek sistemleri tasarım, iyileştirme ve optimizasyonu esaslı kaya mekaniği çalışması. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. DEMİREXPORT-FERNAS ADİ ORTAKLIĞI DOĞU-EYNEZ İŞLETMESİ kAYA MEKANİĞİ ÇALIŞMASI. 2017-2019
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Polyak Yeraltı Kömür İşletmesi Projesi kapsamında yeraltı açıklıklarının (kuyu, galeri ve üretim panoları gibi) ve ilgili tasarımların kaya mekaniği ilkeleri ile tasarımı. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Polyak Yeraltı Kömür İşletmesi Projesi kapsamında yeraltı açıklıklarının (kuyu, galeri ve üretim panoları gibi) ve ilgili tasarımların kaya mekaniği ilkeleri ile tasarımı. 2016-2020
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kapsamdaki şev duraylılığı ile ilgili çalışma. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Polyak Eynez Santral Yol Şev projesi. 2016-2016

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sondaj karotlarının geoteknik loglaması Açık ocak tasarımı sonlu elemanlar ve sonlu farklar metotları kullanılarak rezerv tahmini 3 boyutlu cevher gövdesi modellemesi Micromine yazılımı ile 3 boyutlu açık işletme modellemesi ekipman seçimi ve maden işletme yöntemi seçimi havalandırma tasarımı üretim planlaması. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Bilfer Ayazmant demir ve bakır cevherleri işletme projesi. 2013-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sondaj karotlarının geoteknik loglaması Yeraltı açıklıklarının geoteknik tasarımı sonlu elemanlar ve sonlu farklar metotları kullanılarak tahkimat tasarımı kaya mekaniği parametrelerinin tespitine yönelik geoistatistik uygulamaları. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Demir Export Soma Eynez yeraltı kömür işletmesi tahkimat tasarımı projesi. 2013-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sondaj karotlarının geoteknik loglaması yeraltı açıklıklarının geoteknik tasarımı Açık ocak tasarımı sonlu elemanlar ve sonlu farklar metotları kullanılarak 3 boyutlu yeraltı işletme tasarımı. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Bilfer Elazığ Karaçeşme yeraltı krom işletmesi projesi. 2013-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sondaj karotlarının geoteknik loglaması Yeraltı açıklıklarının geoteknik tasarımı sonlu elemanlar ve sonlu farklar metotları kullanılarak. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Özkoyuncu Madencilik Kayseri Karaçat and Karamadazı açık ocak ve yeraltı demir işletmeleri duraylılık analizi projesi. 2013-2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Zenit Madencilik KızıltepeYatağı,Pasa Döküm Sahası Duraylılık Değerlendirmesi (DSIM,kodno:2012-03-05-2-00-01). 2012-2012
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Dedeman Madencilik Adana Sivişli ve Şelale Yataklarının Ön Jeoteknik Parametrelerinin Belirlenmesi (DSİM,kodno:2011-05-03-2-00-12). 2011-2011
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Zenit madencilik, Kızıltepe Yatağı, Geoteknik ve Sismik Aktivite Risk Projesi (TeknokentProjesi). 2011-2011
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. ALKİM Çayırhan Yeraltı Sodyum Sülfat İşletmesi Üretim Panoları ve Ana Galerilerin Duraylılığının Araştırılması (TeknokentProjesi). 2010-2010
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Adıyaman Gölbaşı Linyit Sahası İle İlgili Fiziksel-Mekanik Deneyler ve Şev Stabilitesinin Araştırılması (TeknokentProjesi). 2010-2010
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Kangal Etyemez Linyit Sahası ile ilgili Fiziksel-Mekanik Deneylerle, Kazı Şev Stabilitesi Analizlerinin Yapılarak Duraylılığın Araştırılması (TeknokentProjesi). 2010-2010
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Elbistan-Çöllolar Açık Ocak İşletmesi Heyelan Analizleri ve Çözüm Önerileri (Teknokent Projesi). 2010-2010
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Elbistan-Çöllolar Sektörü, Linyit Sahası, Karstik Akiferin Ocak Faaliyetlerine ve Şevlere Etkisinin ve Palplanş İstinat Yapısı Olanaklarının Araştırılması (TeknokentProjesi). 2008-2009
13-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Elbistan-Çöllolar Sektörü, Linyit Sahası, Şev Duraylılığı Analizleri ve Laboratuvar Deneyleri. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Elbistan-Çöllolar Sektörü, Linyit Sahası, Şev Duraylılığı Analizleri ve Laboratuvar Deneyleri. 2008-2008

Verdiği Dersler

ISG 1802 2023-2024 Bahar

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II

MAD5508 2023-2024 Bahar

Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler

MAD5510 2023-2024 Bahar

Yeraltı Maden Ocaklarının Tasarımı

MINE 2014 2023-2024 Bahar

Underground Mining Methods

MINE 3002 2023-2024 Bahar

Rock Fragmentation and Mechanical Excavation

MINE 3016 2023-2024 Bahar

Soil Mechanics

MINE 4004 2023-2024 Bahar

Project Design in Mining or Mineral Processing II

MINE 4510 2023-2024 Bahar

Coal Mining Methods and Design***

ISG 1801 2023-2024 Güz

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I

İSG2503 2023-2024 Güz

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

MAD5505 2023-2024 Güz

Kaya Mekaniğinde Aletlendirme ve Ölçüm Teknikleri

MAD5507 2023-2024 Güz

Kazı Mühendisliği

MINE 4003 2023-2024 Güz

Mine Ventilation

MINE 4005 2023-2024 Güz

Project Design in Mining or Mineral Processing I

MINE 4503 2023-2024 Güz

Tunneling, Shaft Sinking and Support Design***

ISG 1802 2022-2023 Bahar

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II

MAD5103 2022-2023 Bahar

Maden İşletme II (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

MAD5508 2022-2023 Bahar

Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler

MAD5510 2022-2023 Bahar

Yeraltı Maden Ocaklarının Tasarımı

MINE 2014 2022-2023 Bahar

Underground Mining Methods

MINE 3006 2022-2023 Bahar

Mine Surveying

MINE 3016 2022-2023 Bahar

Soil Mechanics

MINE 4004 2022-2023 Bahar

Project Design in Mining or Mineral Processing II

MINE 4005 2022-2023 Bahar

Project Design in Mining or Mineral Processing I

MINE 4510 2022-2023 Bahar

Coal Mining Methods and Design***

ISG 1801 2022-2023 Güz

Occupational Health and Safety I

İSG 1811 2022-2023 Güz

Occupational Health and Safety

MAD5101 2022-2023 Güz

Maden Mühendisliğinin Temelleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

MAD5507 2022-2023 Güz

Kazı Mühendisliği

MINE 3002 2022-2023 Güz

Rock Fragmentation and Mechanical Excavation

MINE 3016 2022-2023 Güz

Soil Mechanics

MINE 4003 2022-2023 Güz

Mine Ventilation

MINE 4503 2022-2023 Güz

Tunneling, Shaft Sinking and Support Design***

MINE 4526 2022-2023 Güz

Computer Applications in Mining***