Personel

Doktor Öğretim Üyesi FATİH GÜNGÖR
Doktor Öğretim Üyesi
Fatih Güngör
@ E-posta
fgungor@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1440

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 15.06.1990

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 14.02.1995

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 15.06.2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Nichols, T., Güngör, F., 1999. Road Traffic Accidents in Turkey: Some Historical and Sociological Perspectives. New Perspectives on Turkey

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Purkis, S., Güngör, F., 2016. Drifting Here and There But Going Nowhere: The Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis. . Journal of International Migration and Integration
2-) Purkis, S., Güngör, F., 2015. İtalya, Milano'da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
3-) Güngör, F., Akkaya, Y., 2000. Düzen ve Kalkınma Arayışları İçinde Türkiye'de Sendikacılık ve Milliyetçilik. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
4-) Güngör, F., 1992. Sendikal Eğitim, TÜRK-İŞ ve AAFLI Üzerine Bazı Hatırlatmalar. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
5-) Güngör, F., 1992. İşsizlik Sigortası ve Kıdem Tazminatı. Mülkiyeliler Birliği Dergisi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güngör, F., 2000. Esnek Üretim: Japon Modeli . Değişen İstihdam Biçimleri ve Endüstri İlişkileri
2-) Güngör, F., 1998. Türkiye’de Milliyetçilik ve İşçi Sınıfı: 1945 Sonrası. Mersin Üniversitesi Tarih ve Milliyetçilik Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Güngör, F., 2011. Asian-American Free Labor Institute (AAFLI). Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius. B. Rodriquez
2-) Güngör, F., 2011. International Program on the Elimination Child Labor (IPEC). Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius B. Rodriquez

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin, Ö., Güngör, F., 2007. Bir Toplumsal Direnişi Belgelemek: Yatağan’da Özelleştirmeye Karşı Mücadele ve Sözlü Tarih. Yayın Evi: Müğla Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Ayşe Durakbaşa, Özlem Şahin
2-) Güngör, F., Özuğurlu, M., 2001. İngiliz Yoksul Yasaları: Paternalizm, Piyasa ve Sosyal Devlet. Yayın Evi: Mülkiyeliler Birliği Yayını Editör Adı: Fatih Güngör
3-) Güngör, F., 2000. Üretim: Japon Modeli”, Değişen İstihdam Biçimleri ve Endüstri İlişkileri. Yayın Evi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını Editör Adı: Fatih Güngör
4-) Güngör, F., 1998. İİSB (İstanbul İşçi Sendikaları Birliği). Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
5-) Güngör, F., 1998. İşçi Hareketleri: Osmanlı’dan 1960’a. Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
6-) Güngör, F., 1998. Kuzey Kıbrıs’ta Sendikal Hareket. Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
7-) Güngör, F., 1998. AAFLI (Asya-Amerika Hür Çalışma Enstitüsü). Yayın Evi: Tarih Vakfı Editör Adı: Oya Baydar
8-) Güngör, F., 1998. Demokrat İşçi Partisi. Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
9-) Güngör, F., 1994. 1946-1960 Döneminde Türkiye’de Sendikacılık Hareketi ve Demokrasi. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yayını Editör Adı: Alparslan Işıklı

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Eğitim Bilim Toplum. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bir Toplumsal Direnişi Belgelemek: Yatağan’da Özelleştirmeye Karşı Mücadele ve Sözlü Tarih - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İtalya, Milano'da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İtalya, Milano'da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Drifting Here and There But Going Nowhere: The Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Drifting Here and There But Going Nowhere: The Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İtalya, Milano'da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İtalya, Milano'da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Drifting Here and There But Going Nowhere: The Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye'de fiili çalışma sürelerinin uzunluğu: Banka sektörü örneği. Konu: Çalışma Ekonomisi. DAMLA-CAN. 2017
2-) Tez Adı: Türkiye'de 1980 sonrası dönemde çalışan yoksullar. Konu: Çalışma Ekonomisi. ŞENOL-SIRMA. 2016

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Tez-Koop İş Sendikası Muğla Şubesi Temsilci Eğitimi. Türkiye. . 2020

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2020

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Sendikal Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Yolları. Türkiye. . 2018
2-) Sendikal Örgütlenmede Güncel Sorunlar. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

ÇEİ 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

ÇEİ 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

ÇEİ3001 2020-2021 Güz

Ücret Teorileri ve Politikaları

ÇEİ4501 2020-2021 Güz

İşsizlik ve İstihdam

ÇEİ 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

ÇEİ2010 2019-2020 Bahar

Çalışma Ekonomisi

ÇEİ3002 2019-2020 Bahar

Gelir Dağılımı

ÇEİ3001 2019-2020 Güz

Ücret Teorileri ve Politikaları

ÇEİ4501 2019-2020 Güz

İşsizlik ve İstihdam

ÇEİ2010 2018-2019 Bahar

Çalışma Ekonomisi

ÇEİ3002 2018-2019 Bahar

Gelir Dağılımı

ÇEİ3001 2018-2019 Güz

Ücret Teorileri ve Politikaları

ÇEİ4501 2018-2019 Güz

İşsizlik ve İstihdam