Personel

Doktor Öğretim Üyesi FİLİZ DAŞKIRAN
Doktor Öğretim Üyesi
Filiz Daşkıran
@ E-posta
filizcls@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5074

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İİBF İKTİSAT 01.03.2006

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT 01.06.2009

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT 05.06.2015

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Daşkıran, F., 2015. Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Daşkıran, F., Ak, D., 2015. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
3-) Daşkıran, F., Baydur, C.M., 2015. Deprem Riski, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm: Mekansal Bir Çözümleme . Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Vatansever Deviren, N., Daşkıran, F., 2014. Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Bekmez, S., Daşkıran, F., 2011. Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Vatansever Deviren, N., Daşkıran, F., 2011. Kırdan Kente Göçün Eğitim İle İlişkisi: Muğla İli Örneği . Akademik Araştırmalar Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2019. TÜRKİYE’DEKİ HANEHALKININ TATİL HARCAMA YAPISININ İNCELENMESİ: TOBİT MODEL. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Finansal Tüketicilerin Banka Tercihlerinin Konjoint Model ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çımat, A., Daşkıran, F., 2014. İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Ülkeler Arası Farklılıklara Göre Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Marangoz Mehmet, Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Daşkıran Filiz, 2018. Türkiye’de Yüksek Gelir Grubundaki Hanehalklarının Konut Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi. 1 st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis
2-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Hanehalkının Tatil Yapma Eğiliminin İncelenmesi: Logit Model. 1 st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis
3-) Uysal Soner, Daşkıran Filiz, 2017. Türk İmalat Sanayindeki İstihdamın Ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Teknolojik Yapısının Analizi (2003 – 2015). III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Daşkıran Filiz, Uysal Soner, 2017. Y Kuşağındaki Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Talep Esnekliğinin Ölçülmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
5-) Ak Duygu, Daşkıran Filiz, 2015. Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ak, D., Daşkıran, F., 2015. Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Daşkıran Filiz, 2017. Kuşak Kavramına Disiplinlerarası Bir Bakış/SİGORTACILIKTA KUŞAKSAL TERCİH FARKLILIKLARI. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Hatice Hicret ÖZKOÇ, Funda BAYRAKDAROĞLU

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Deprem Riski, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm: Mekansal Bir Çözümleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
10-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği. Fethiye. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Yaz Seminerleri-IX, (E-Views Uygulamalı Ekonometri I-II Dersi). Haziran-Temmuz. Türkiye. 2010

Verdiği Dersler

İKT 1811 2020-2021 Güz

İktisada Giriş I

İKT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT2803 2020-2021 Güz

Makro İktisat

İKT4525 2020-2021 Güz

Uluslararası Politik Ekonomi

EKO 8515 2019-2020 Bahar

PARA VE BANKA

İKT 1812 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş II

İKT 3804 2019-2020 Bahar

Kamu Maliyesi

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1810 2019-2020 Bahar

Mikro İktisat

İKT4002 2019-2020 Bahar

İktisat Politikası

İKT 1811 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

İKT1803 2019-2020 Güz

İktisada Giriş

İKT4523 2019-2020 Güz

Maliye Politikası

EKO 8515 2018-2019 Bahar

PARA VE BANKA

EKO 7502 2018-2019 Güz

Finansal Ekonomi

EKO 8502 2018-2019 Güz

FİNANSAL EKONOMİ

EKO 8515 2018-2019 Güz

PARA VE BANKA

İKT 5518 2018-2019 Güz

İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi

İKT1805 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

İKT3517 2018-2019 Güz

Gayri Menkul Ekonomisi