Personel

Araş.Gör.Dr. FİLİZ GÜMÜŞ DÖNMEZ
Araş.Gör.Dr.
Filiz Gümüş Dönmez
@ E-posta
filizgumus@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1829

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Turist Rehberliği 06.05.2010

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 01.09.2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 10.07.2019

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gümüş Dönmez Filiz, Topaloğlu Cafer, 2018. SWOT ANALYSIS OF PLATEAU TOURISM POTENTIAL OF KARABAĞLAR PLATEAU WITH ITS AUTHENTIC ENVIRONMENT. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, 2017. Recruitment Days Activities From The Perspective Of Executives: A Case Of Tourism Faculty. The Journal of International Social Research
3-) Avcı Umut, Gümüş Dönmez Filiz, Artun Cemal, 2017. Mesleki Doyum ve Mesleği Bırakma Niyeti İlişkisi: Turizm Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bekar, A., Gümüş Dönmez, F., 2016. Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme. NWSA Social Science
2-) Gümüş Dönmez Filiz, Topaloğlu Cafer, 2016. Kıyı Otellerinde Elektronik İlişkisel Pazarlama Faaliyetleri Antalya Örneği. Sosyal ve beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Bekar, A., Gümüş Dönmez, F., 2014. Temalı Restoranlar ve Temalı-Etnik Restoran Ayrımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, 2020. THE EFFECT OF COMMUNITY ATTACHMENT ON SUPPORT FOR FILM TOURISM. INTERNATIONAL TOKYO CONFERENCE ON INNOVATIVE STUDIES OF CONTEMPORARYSCIENCES-II
2-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, 2020. A MODEL PROPOSAL FOR IDENTIFYING THE RELATIONSHIP BETWEEN FILM TOURISTS’ MOTIVATION, EXPECTATIONS AND SATISFACTION. Conference on Managing Tourism Across Continents
3-) Gümüş Dönmez Filiz, Topaloğlu Cafer, 2020. THE RELATIONSHIP AMONG WORKPLACE LONELINESS, PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND JOB SATISFACTION. Conference on Managing Tourism Across Continents
4-) Gümüş Dönmez Filiz, Gül Hilal, 2019. Yeşil Üzümlü Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali’nin Yerel Halk Üzerindeki Etkilerinin Doxey Irridex Modeliyle İncelenmesi. III. International Rural Tourism and Development Congress
5-) Gümüş Dönmez, F., 2016. Kırsal Turizm Kapsamında Tarım Turizminin Türleri ve Uygulanabilirliği: Köyceğiz Örneği. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches
6-) Gümüş Dönmez, F., Güney, D., 2015. Turizm Fakültesi Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Görüşleri. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi
7-) Gümüş Dönmez, F., Topaloglu, C., 2015. E-Relationship Marketing At Hotels: The Case of Resort Hotels in Turkey. ITC’15 – VIII International Tourism Congress, 25-27 November 2015, “The Image and Sustainability of Tourism Destinations

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gümüş Dönmez Filiz, Çelik Nur, 2018. Yerel Kalkınma Kapsamında Köyceğiz İkinci El Yabancı Pazarının Yerel Yönetim Paydaşları Açısından Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Kırsal Turizm ve 2. IRTAD Kongresi
2-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, Avcı Umut, 2017. The Impact of Multi-cultural Team Performance on Job Satisfaction in Hotels. VI. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2017)
3-) Iankova, K., Topaloglu, C., Gümüş, F., 2013. Solar energy use in the hospitality sector of coastal resorts: case study of Sozopol, Bulgaria and Mugla, Turkey . International Conference on ‘Tourism, Climate Change and Sustainability

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gümüş Dönmez Filiz, Gül Hilal, 2018. TERMAL TURİZM KAPSAMINDA KÖYCEĞİZ SULTANİYEKAPLICALARI’NIN SWOT ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 19. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Avcı, U., Gümüş Dönmez, F., Artun, C., 2016. Mesleki Doyum Ve Mesleği Sürdürme/Bırakma Niyeti İlişkisi: Turizm Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi
3-) Bekar, A., Gümüş Dönmez, F., Sürücü, Ç., 2014. Yiyecek içecek işletmesi tasarımının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi. 15. Ulusal Turizm Kongresi 13-16 Kasım 2014
4-) Topaloğlu, C., Gümüş, F., 2013. Kültür turizmi Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi: Muğla Türküleri Örneği . Muğla Değerleri Sempozyumu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 26-28 Eylül 2013
5-) Topaloğlu, C., Gümüş, F., 2012. Yenilenebilir enerji kaynaklarının konaklama işletmelerinde kullanımı: Muğla İli’ndeki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma . 13. Ulusal Turizm Kongresi/ Akdeniz Üniversitesi, 6-9 Aralık 2012

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Topaloğlu, C., Gümüş Dönmez, F., 2016. Yayla Turizminde Farklı Bir Oluşum: Muğla Karabağlar Yaylası. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongres

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aksu, A., Yılmaz, G., Gümüş, F., 2013. Örneklerle Kongre ve Fuar Yönetimi . Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, 2018. Turist Rehberliği/Turist Rehberleri ve Kişilik. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Seçkin Eser, Seda Şahin, A. Celil Çakıcı

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gümüş Dönmez Filiz, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI/Turizmde Yönetişim. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: İçöz Orhan, Uysal Muzaffer
2-) Gümüş Dönmez Filiz, Özkul Emrah, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI/Edebiyat Turizm. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: İçöz Orhan, Uysal Muzaffer
3-) Gümüş Dönmez Filiz, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI/Estetik Emek. Yayın Evi: Detay YAyıncılık Editör Adı: İçöz Orhan, Uysal Muzaffer
4-) Gümüş Dönmez Filiz, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI/Mesleki Kimlik. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: İçöz Orhan, Uysal Muzaffer
5-) Gümüş Dönmez Filiz, 2016. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER/Sürdürülebilirlik Kavramı, Tanımı ve Sürdürülebilirliğin Tarihsel Gelişimi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Hüseyin Çeken
6-) Avcı Umut, Gümüş Dönmez Filiz, 2016. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları/İnsan Kaynakları Planlaması. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel, Şule Aydın Tükeltürk

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Örneklerle Kongre ve Fuar Yönetimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
4-) Temalı Restoranlar ve Temalı-Etnik Restoran Ayrımı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
5-) Turizm Fakültesi Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Örneklerle Kongre ve Fuar Yönetimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örneklerle Kongre ve Fuar Yönetimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örneklerle Kongre ve Fuar Yönetimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Temalı Restoranlar ve Temalı-Etnik Restoran Ayrımı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Yiyecek içecek işletmesi tasarımının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örneklerle Kongre ve Fuar Yönetimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Temalı Restoranlar ve Temalı-Etnik Restoran Ayrımı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Film Turizmi . Proje Türü: -Tübitak 1002. Ekranların Doğal Platosu: Muğla İli Film Turizmi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 2019--1

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Academic Counseling

AKD4000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

KON3505 2020-2021 Güz

Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.

KON3905 2020-2021 Güz

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

KON1008 2019-2020 Bahar

Davranış Bilimleri

KON4504 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

KON4904 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

PSİ3901 2019-2020 Güz

Sosyal Psikoloji