Personel

Araş.Gör.Dr. FIRAT BOTAN ŞAN
Araş.Gör.Dr.
Fırat Botan Şan
@ E-posta
firatbotansan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5028

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme 2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 26.06.2019

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şan Fırat Botan, Çiftci Yavuz, 2017. EXPERIENCE OF TIME BANKING IN TURKEY IN THE CONTEXT OF GIFT ECONOMY: ZUMBARA CASE. the Journal of Academic Social Sciences
2-) Şan Fırat Botan, Yağcı Çağatay, 2017. Reflections of Global Financial Crisis on Culture Industry: A Study on Films Produced After Global Financial Crisis of 2008. International Journal of Business and Management Invention
3-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2015. Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi
4-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2014. Financial Literacy Training as a Strategic Management Tool among Small Medium Sized Businesses Operating in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences
5-) Karacaoglu Korhan, Bayrakdaroglu Ali, San Firat Botan, 2013. The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms. International Business Research

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yağcı Çağatay, Şan Fırat Botan, Erserim Alper, 2019. Legitimacy of Postmodern Paradigm for Accounting Research. MODAV 16th International Conference on Accounting
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2015. Impact of Financial Education on Financial Literacy Levels and Diversity of Investment Choices. Second European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking
3-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, Öztop Ali Osman, 2015. SOCIAL FACTORSTO DIMINISH HERDINGBEHAVIOUR AN EXPERIMENTON STOCK PREFERENCE. 2nd International Conference On Management Economics and Social Sciences
4-) Şan Fırat Botan, Gavcar Erdoğan, 2013. A study on the effect of outlet shopping centers on small sized apparel stores Muğla sample. International Academic Conference in Paris (IACP)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiftci Yavuz, Şan Fırat Botan, 2017. Armağan Ekonomileri Bağlamında ABD ve Türkiye Zaman Bankaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Çiftci Yavuz, Şan Fırat Botan, 2017. A Postmodern Approach To A Field Of Accounting In Turkey: A Research On The Financial Reporting Standards. 11th International Conference on Business Management and LegalStudies (ICBMLS)
3-) Şan Fırat Botan, Erserim Alper, 2017. The Context of Accounting Discipline and Its Impact on Local Practices in Turkey. 13th International Conference on Social Sciences
4-) Erserim Alper, Şan Fırat Botan, 2017. Accounting Discipline in Economic Studies: a Historical Review on Turkey. 13th International Conference on Social Sciences
5-) Şan Fırat Botan, Yağcı Çağatay, 2016. Reflections of Global Financial Crisis on Culture Industry A Study on Films Produced After Global FinancialCrisis of 2008. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
6-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2014. An Empirical Study on Non Economic Factors Affecting Stock Market Preferences. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erserim Alper, Şan Fırat Botan, 2018. Türkiye’de İşletme Alanının Öncülerinden Bir Portre: İsmet Alkan. İşletme ve Yönetim Tarihi Konferansı

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) EXPERIENCE OF TIME BANKING IN TURKEY IN THE CONTEXT OF GIFT ECONOMY: ZUMBARA CASE - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Financial Literacy Training as a Strategic Management Tool among Small Medium Sized Businesses Operating in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
3-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 52

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. HİSSE SENEDİ PİYASASINA KATILMA EĞİLİMLERİNE ETKİ EDEN DAVRANIŞSAL FAKTÖRLER: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 2013-2014

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Finans Sempozyumu. Türkiye. . 2013

Verdiği Dersler

ECO3509 2020-2021 Güz

Capital Market Analysis

UTF3006 2019-2020 Bahar

International Finance