Personel

Doktor Öğretim Üyesi CELAL FATİH TÜRE
Doktor Öğretim Üyesi
Celal Fatih Türe
@ E-posta
fture@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1423

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ANKARA SİYASAL BİLGİLER KAMU YÖNETİMİ 1993

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL SOSYAL BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ 1995

Doktora

DOKUZ EYLÜL SOSYAL BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ 2000

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Türe Celal Fatih, 2020. Din Ve Devlet İlişkisi Üzerine Batı Demokrasilerinden Örnekler: İngiltere – Almanya – Fransa - İtalya – A.B.D.. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
2-) Türe Celal Fatih, Aghaazizov Nicad, 2019. Sovyet Dönemi Öncesi Azerbaycan’xxda Siyasal Yapı. Social Sciences Stıdies Journal
3-) Türe Celal Fatih, Türe İlknur, 2019. Bentham, Faydacılık ve Panoptikon. Asos Journal

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türe Celal Fatih, 2019. MODERN POLİTİK DÜŞÜNCENİN AHLAKSIZLIĞI. The Journal of Turk-Islam World Social Studies
2-) Türe Celal Fatih, Türe İlknur, 2017. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Entelijansiyası İçinde İttihatçıların Düşünsel Temelleri. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD)
3-) Türe İlknur, Türe Celal Fatih, 2014. Liberalizm, Mülkiyet Hakları ve Hukuk Devleti Üzerine. Asos Journal
4-) Türe Celal Fatih, 2008. MODERN DEVLETİN ADALETİ: SÖZLEŞMELİ ADALET. FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Türe Celal Fatih, 2006. ANTİK LİBERALİM Mİ YOKSA MODERN SOFİZM Mİ?. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBFSOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türe Celal Fatih, 2014. İnsan Haklarının Normatif Kökeni. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Türe İlknur, Türe Celal Fatih, 2013. Yeni Anayasacılık ve ULuslararası Sermaye Hareketlerinin Anayasallaştırılması. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
3-) Türe Celal Fatih, 2009. Roma İmparatorluğu’nda Annona Kurumu. Doğu Batı Dergisi
4-) Türe Celal Fatih, 2008. Medeniyet ve Savaş. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Türe Celal Fatih, 2006. İNSAN HAKLARI LİBERALİZMİN TEKELİNDE Mİ?. SİVİL TOPLUM
6-) Türe Celal Fatih, 2005. MUHAFAZAKARLIK, YENİ SAĞ VE AKP. EĞİTİM BİLİM TOPLUM
7-) Türe Celal Fatih, 2005. TÜRKİYE’ DE SİYASAL EGEMENLİK KAVRAMININ GELİŞİMİ: OSMANLI’DAN CUMHURİYETE TARİHSEL SÜREÇ. AKADEMİK FENER

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Türe Celal Fatih, 2015. Siyasal Düşünceler Tarihi/Feodal Avrupa’xxda Siyasal Düşünce. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Kutlu Ö., Karagöz Yerdelen B.
2-) Türe Celal Fatih, 2015. Türk Siyasal Hayatı/Türk Siyasal Hayatında Vesayet, MUhtıra ve Darbe Yılları (1960-1980). Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Karagöz B., Tan M.
3-) Türe Celal Fatih, 2010. İttihat ve Terakki’xxden Günümüze Siyasal Partiler/Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Yayın Evi: Orion Kitabevi Editör Adı: Uzun Turgay
4-) Türe Celal Fatih, 2008. Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri/Devlet: Liberalizmin Bir Serüveni. Yayın Evi: DİPNOT YAYINLARI Editör Adı: Günlü Ramazan
5-) Türe Celal Fatih, 2004. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye/Birleşik Avrupa Düşüncesi ve Avrupa Birliği. Yayın Evi: Seçkin Yayınları Editör Adı: Uzun Turgay, Özen Serap

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Azerbaycan'da Siyasal Yapı: Sovyet Öncesi Dönem, Sovyetler Birliği Dönemi ve Sonrası. Konu: İlk Çağlardan Bugüne Azerbaycan'ın Siyasal Tarihi . Nijat-Aghaazizov. 2019
2-) Tez Adı: Köylerin Alt Yapısını Destekleme (KÖYDES) Projesi ve KÖYDES Projelerinin Kırsal Kalkınmaya Olan Katkıları. Konu: KÖYDES Projelerinin Genel Olarak Uygulaması, Etki ve Sonuçları. Murat -Uz. 2017
3-) Tez Adı: 1970'lerden Günümüze Türk Milliyetçiliğinin İslam'la Bütünleşme Sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi. Konu: Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Özellikle 1990'lardan Sonra Yaşanan Dönüşüm. Mustafa-Sığınak. 2017
4-) Tez Adı: 28 Şubat Süreci ve Ekonomik Arka Planı. Konu: 28 Şubat Post-Modern Darbesinin Özellikle Ekonomik Neden ve Sonuçları. Hüseyn-Hasanlı. 2017
5-) Tez Adı: Sivil İtaatsizlik Bağlamında Bir Savaş Karşıtı Hareket Olarak Vicdani Red. Konu: Sivil İtaatsizliğin Biçimleri ve Vicdani Red Hareketi . Muhammet-Körleğen. 2013
6-) Tez Adı: Türkiye'de Demokrasi ve Laiklik Anlayışı. Konu: Türk Siyasal Hayatında Din-Devlet İlişkisi. Ahmet-Ercan. 2007
7-) Tez Adı: Türkiye'de Din ve Siyaset İlişkisi Üzerine Dönemsel (1950-1960 Arası) Bir İnceleme. Konu: Demokrat Parti Döneminde Türkiye'de Din-Devlet İlişkisi. İlhan-Özsavran. 2006
8-) Tez Adı: Kamu Yönetimi Bağlamında Değişim Yönetimi ve Yönetsel Çevre İlişkisi . Konu: Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları. Hacı Arif -Emir. 2004
9-) Tez Adı: Türkiye'de Memur Suç ve Disiplin Cezalarının Uygulanması. Konu: Memur Yargılaması. Gökhan-Orhan. 2003
10-) Tez Adı: Ege'de Mevcut Ada, Adacık ve Kayalıklara İlişkin Hukuki Gelişmelerin Tarihi Süreç İçinde Değerlendirilmesi . Konu: Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Egemenlik Sorunu. Recep İlhan -Birol. 2002

Verdiği Dersler

KAY 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

KAY 5090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 5509 2020-2021 Güz

Din ve Devlet İlişkisi

KAY 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

KAY 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

KAY 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY2003 2020-2021 Güz

Siyasi Düşünceler Tarihi I

KAY4001 2020-2021 Güz

Türk Siyasal Hayatı I

KAY 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 5502 2019-2020 Bahar

Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler

KAY 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6707 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

KAY 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

KAY 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY2004 2019-2020 Bahar

Siyasi Düşünceler Tarihi II

KAY4002 2019-2020 Bahar

Türk Siyasal Hayatı II

KAY 5509 2019-2020 Güz

Din ve Devlet İlişkisi

KAY1801 2019-2020 Güz

Siyaset Bilimine Giriş

KAY2003 2019-2020 Güz

Siyasi Düşünceler Tarihi I

KAY4001 2019-2020 Güz

Türk Siyasal Hayatı I

KAY 5502 2018-2019 Bahar

Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler

KAY2004 2018-2019 Bahar

Siyasi Düşünceler Tarihi II

KAY3502 2018-2019 Bahar

Türk Yönetim Tarihi

KAY4002 2018-2019 Bahar

Türk Siyasal Hayatı II

KAY 5509 2018-2019 Güz

Din ve Devlet İlişkisi

KAY 7509 2018-2019 Güz

Din ve Devlet İlişkisi

KAY2003 2018-2019 Güz

Siyasi Düşünceler Tarihi I

KAY4001 2018-2019 Güz

Türk Siyasal Hayatı I