Personel

Doç.Dr. FUNDA DİNÇ ELİBOL
Doç.Dr.
Funda Dinç Elibol
@ E-posta
fundaelibol@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4828

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bozkurt Köseoğlu Sezen, Dinç Elibol Funda, 2019. An Interesting Relationship Between Maternal Adipose Tissue Thickness and Maternal Pelvicalyceal System Dilatation.. Urology Journal
2-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2019. Apparent Diffusion Coefficient Value Changes of Normal Uterine Cervix with Aging. Iranian Journal of Radiology
3-) Bozkurt Köseoğlu Sezen, Dinç Elibol Funda, 2018. Does the Pituitary Gland Volume Change in Polycystic Ovary Syndrome?. Gynecologic and Obstetric Investigation
4-) Atasoy Gülsen, Arslan Naciye Çiğdem, Dinç Elibol Funda, Sağol Özgül, Obuz Funda, Sökmen Selman, 2018. Magnetic resonance-based pelvimetry and tumor volumetry can predict surgical difficulty and oncologic outcome in locally advanced mid–low rectal cancer. Surgery Today
5-) Belli Ahmet Korkut, Dönmez Cem, Özcan Önder, Dere Özcan, Dirgen Caylak Selmin, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Yılmaz Nevin, Nazlı Okay, 2018. Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury.. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery
6-) Orak Mehmet Müfik, Onay Tolga, Çağırmaz Talat, Elibol Cenk, Dinç Elibol Funda, Centel Tuncay, 2015. The reliability of ultrasonography in developmental dysplasia of the hip: How reliable is it in different hands?. Indian Journal of Orthopaedics
7-) Birlik Bilge, Obuz Funda, Dinç Elibol Funda, Çelik Ahmet Orhan, Sökmen Selman, Terzi Cem, Sağol Özgül, Sarıoğlu Sülen, Görken İlknur, Öztop İlhan, 2015. Diffusion-weighted MRI and MR- volumetry - in the evaluation of tumor response after preoperative chemoradiotherapy in patients with locally advanced rectal cancer. Magnetic Resonance Imaging
8-) Dinç Elibol Funda, Obuz Funda, Sökmen Selman, Terzi Cem, Canda Aras Emre, Sağol Özgül, Sarıoğlu Sülen, 2015. The role of multidetector CT in local staging and evaluation of retroperitoneal surgical margin involvement in colon cancer. Diagnostic and Interventional Radiology

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Tekin Leyla, Dönmez Cem, 2019. A very rare cause of male breast lump: Idiopathic granulomatous mastitis. The Breast Journal

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Dinç Elibol Funda, Çullu Neşat, 2019. Comparison of kidney densities of cases with urinary dilatation in unenhanced CT scan.. Polish Journal of Radiology
2-) Belli Ahmet Korkut, Özcan Önder, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Dönmez Cem, Acar Ethem, Nazlı Okay, 2018. Splenectomy proportions are still high in low-grade traumatic splenic injury. Turkish Journal of Surgery

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Oral Tapan Özge, Tapan Utku, Dinç Elibol Funda, 2019. A Rare Presentation of Pulmonary Embolism: Cement Embolism after Vertebroplasty. Respiratory Case Reports
2-) Belli Ahmet Korkut, Dinç Elibol Funda, Özcan Önder, 2015. Other factors related to the completion of treatment after breast cancer. The Breast

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Belli Ahmet Korkut, Nazlı Okay, 2017. Idiopathic granulomatous mastitis. EURORAD Radiological Case Database
2-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Gül Süha, 2016. A rare case of sinolith in the ethmoid sinus. EURORAD Radiological Case Database
3-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Dere Özcan, Gül Süha, Nazlı Okay, 2016. Recurrent abdominal and pelvic plexiform neurofibroma:CT and MRI findings. EURORAD Radiological Case Database

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2019. Does bone mineral density change in polycystic ovarian syndrome?. Medicine Science International Medical Journal
2-) Oğuzhan Karaoğlu, Tertemiz Kemal Can, Yılmaz Erkan, Akkoçlu Atila, Çullu Neşat, Elibol Cenk, Dinç Elibol Funda, 2014. DIAGNOSTIC IMAGING The place of indirect venography tests after pulmonary computed tomography angiography in the diagnosis of pulmonary thromboemboli. Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Belli Ahmet Korkut, Dinç Elibol Funda, Dönmez Cem, Özcan Önder, Acarbaş Arsal, Nazlı Okay, 2019. Gynecomastia Causes Majority of Male Breast Pain. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
2-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. Breast Diseases and Myoma Uteri Co-Occurness. Kafkas Journal of Medical Sciences

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dinç Elibol Funda, 2018. Tek Merkezde Kırk Yaş Altı Kadınlarda Meme Biyopsi Sonuçları. Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiTıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, 2019. Biopsy Results of Non-Mass-Like Breast Lesion on Ultrasound. International Medical Congress of Izmir Demokrasi University (IMCIDU’xx 19)
2-) Bacaksızlar Sarı Ferda, Dinç Elibol Funda, Aydoğmuş Sinem, 2019. APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT VALUE CHANGESIN THE VITREOUS HUMOR OF THE EYE WITH AGING. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI
3-) Bacakszılar Sarı Ferda, Dinç Elibol Funda, Yeniçeri Emine Neşe, 2019. Importance of Mammographic Screening and Self Examination: Results of Breast Biopsies in Our Center. 4th.International Health Science and Family Medicine Congress
4-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. COMPARISON OF APPARENTDIFFUSION COEFFICIENT VALUESBETWEEN MALIGNANT LESIONS ANDNORMAL UTERINE CERVIX WITH 3TMRI. Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting
5-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. THE EFFECT OF AGING ON ADC VALUES OF UTERINE CERVIX. EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE
6-) Uysal Ali İhsan, Altıparmak Başak, Dinç Elibol Funda, 2018. Doppler ultrasound changes after ultrasound-guided infraclavicular block. ECR 2018
7-) Dinç Elibol Funda, 2018. BREAST BIOPSY RESULTS IN WOMEN UNDER 40 YEARS-OLD (KIRK YAŞ ALTI KADINLARDA MEME BİYOPSİ SONUÇLARI). 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)
8-) Altıparmak Başak, Dinç Elibol Funda, Korkmaz Toker Melike, Uysal Ali İhsan, , 2018. Who Should Provide Anesthetic Sedation for Children in MR Room? The comparison of different healthcare providers. Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı
9-) Kılınç Rabia Mihriban, Dinç Elibol Funda, 2018. MEASUREMENT OF POSTCONTRAST İNTENSITY ANDADC VALUES IN EVALUATING OF BREAST LESIONSWITH BREAST MRI. XVI. Balkan Congress of Radiology
10-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Dinç Elibol Funda, Çullu Neşat, 2018. COMPARISON OF KIDNEY DENSITIES OF CASES WITHURINARY DILATATION IN UNENHANCED CT SCAN. XVI. Balkan Congress of Radiology
11-) Dinç Elibol Funda, Dere Yelda, Elibol Cenk, Yeniçeri İbrahim Önder, Kılınç Rabia Mihriban, Belli Ahmet Korkut, Dere Özcan, Nazlı Okay, 2017. A valuable diagnostic tool in idiopathic granulomatous mastitis ultrasound. 29. EUROSON 2017 Congress of EFSUMB
12-) Dinç Elibol Funda, Obuz Funda, Sökmen Selman, Terzi Cem, Canda Aras Emre, Sağol Özgül, Sarıoğlu Sülen, 2012. KOLON TÜMÖRLERİNİN LOKAL EVRELEMESİ VE RETROPERİTONEAL CERRAHİ SINIRIN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ. 33. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
13-) Gülcü Aytaç, Dinç Elibol Funda, Küçük Banu, Göktay Ahmet Yiğit, 2011. PARSİYEL NEFREKTOMİ SONRASI GELİŞEN ÜRİNER FİSTÜLLERİN PERKÜTAN EMBOLİZASYONU. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
14-) Gülcü Aytaç, Uzer Evren, Albayrak Gökhan, Koç Aydın, Dinç Elibol Funda, Karabay Nuri, Göktay Ahmet Yiğit, 2011. ALT EKSTREMİTE CERRAHİ BYPASS GREFT TROMBOZLARINDA CERRAHİ TROMBEKTOMİ VE ENDOVASKÜLER TEDAVİ (PTA-STENT). 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
15-) Gülcü Aytaç, Dinç Elibol Funda, Uzer Evren, Göktay Ahmet Yiğit, 2011. RENAL ARTER ANEVRİZMALARINDA ENDOVSKÜLER TEDAVİ TEKNİKLERİ. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
16-) Dinç Elibol Funda, Küçük Banu, Ceylan Mehmet, Ada Emel, 2011. AKROMEGALİ HASTALARI İLE NORMAL POPULASYONUN UVULA BOYUTLARININ KARŞILŞTIRILMASI. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. Does the pituitary gland volume change in Polycystic OvarySyndrome?. 30th European Congress of Radiology
2-) Dinç Elibol Funda, Yeniçeri İbrahim Önder, 2018. THE EFFECT OF PRACTICE ON COMPATIBILITY OF STRAIN RATIO MEASUREMENTS IN SONOELASTOGRAPHY OF BREAST LESIONS. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)
3-) Durhan Gamze, Önder Ömer, Aziziova Aynur, Dinç Elibol Funda, Gülsün Akpınar Meltem, Demirkazık Figen, 2018. What can it be except gynecomastia?: Imaging findings of the common and uncommon causes of breast lump in male patients. RSNA 2018
4-) Belli Ahmet Korkut, Dinç Elibol Funda, Dönmez Cem, Özcan Önder, Acarbaş Arsal, Nazlı Okay, 2018. Gynecomastia is responsible for male breast pain in adults. Breastanbul The Conference, 3rd Breast Cancer Conference
5-) Dere Özcan, Dinç Elibol Funda, Dere Yelda, Yazkan Cenk, Nazlı Okay, 2018. STEREOTACTIC BREAST SURGERY, SURGE FOR THEBULLS-EYE. International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2018
6-) Dere Özcan, Dere Yelda, Özcan Önder, Dinç Elibol Funda, Nazlı Okay, 2018. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DETECTING SENTINEL LYMPH NODE METHOD. International Istanbul Breast Cancer Conference -BREASTANBUL 2018
7-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Gül Süha, Yeniçeri İbrahim Önder, Nazlı Okay, 2017. MEN 2A: SONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF A SYNDROME. EUROSON 2017
8-) Belli Ahmet Korkut, Dinç Elibol Funda, Acarbaş Arsal, Özcan Önder, Dere Özcan, Yazkan Cenk, Elibol Cenk, Nazlı Okay, 2016. NECESSITY OF NEUROLOGIC EXAMINATION WHILE EVALUATING BREAST PAIN. International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016
9-) Dinç Elibol Funda, Belli Ahmet Korkut, Elibol Cenk, Dere Özcan, Dere Yelda, Nazlı Okay, 2016. ULTRASONOGRAPHY GUIDED VACUUM ASSISTED STEREOTACTIC BIOPSY IN NON-PALPABLE BREAST LESIONS. International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016
10-) Gül Süha, Yıldırım Birdal, Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, 2014. ELASTOFİBROMA DORSİ: OLGU SUNUMU. 35. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
11-) Gül Süha, Yıldırım Birdal, Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, 2014. İNCE BARSAK TIKANIKLIĞININ NADİR BİR SEBEBİ : OBTURATOR HERNİ. 35. ULUSAL RADYLOJİ KONGRESİ
12-) Özcan Önder, Elibol Cenk, Sözen Hamdi, Dinç Elibol Funda, Dirgen Çaylak Selmin, 2014. Bilateral Recurrent Iliopsoas Abscess in Association With Spondylodiscitis: Diagnosis and PercutaneusTreatment. THE 6TH EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES
13-) Dinç Elibol Funda, Obuz Funda, Sökmen Selman, Terzi Cem, Canda Aras Emre, Sağol Özgül, Sarıoğlu Sülen, 2013. The role of MDCT in local staging and detecting retroperitoneal surgical margin involvement of colon carcinomas. ESGAR 2013: EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ABDOMINAL RADIOLOGY
14-) Ceylan Mehmet, Metin Sadık Kıvanç, Gülcü Aytaç, Dinç Elibol Funda, Albayrak Gökhan, Uzer Evren, Göktay Ahmet Yiğit, 2011. LOMBER DİSK CERRAHİSİ SONRASI ORTAYA ÇIKAN YÜKSEK DEBİLİ İLİAK ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL : ENDOVASKÜLER TEDAVİ. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
15-) Küçük Banu, Dinç Elibol Funda, Yılmaz Erkan, Özkal Sermin, Özdemir Nezih, 2011. DEV BOYUTULU KOSTA KAYNAKLI KONDROSARKOM OLGUSU. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
16-) Küçük Banu, Dinç Elibol Funda, Taylan Abdullah, Yılmaz Erkan, Gürel Duygu, Önen Ahmet, 2011. PRİMER PULMONER SİNOVİAL SARKOM: OLGU SUNUMU. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
17-) Gülcü Aytaç, Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Karabay Dündar Özalp, Göktay Ahmet Yiğit, 2011. PSÖDOANEVRİZMA İLE KENDİNİ SINIRLAMIŞ KRONİK AORTANEVRİZMA RÜPTÜRÜNÜN ACİL ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ. 32. ULUSAL RADYLOJİ KONGRESİ
18-) Dinç Elibol Funda, Seçil Mustafa, Aslan Güven, Yörükoğlu Kutsal, 2011. RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE METAKRON İPSİLATERAL MULTİFOKAL TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOM. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
19-) Küçük Banu, Dinç Elibol Funda, Yılmaz Erkan, Arslan Özgür, Eren Murat, 2011. KARDİYAK BT ANJİYOGRAFİ İLE PULMONER VEN HARİTALAMASININ ATRİYAL FİBRİLASYON TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ. 32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dinç Elibol Funda, Yeniçeri İbrahim Önder, Elibol Cenk, 2018. NORMAL BEYİN GRİ VE BEYAZ CEVHER ADC DEĞERLERİNE YAŞIN ETKİSİ: 3 TESLA MRG BULGULARI. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ - 2018
2-) Belli Ahmet Korkut, Altun İlknur, Dinç Elibol Funda, Türkeş Faruk, Özcan Önder, Dere Özcan, Dönmez Cem, Altun İbrahim, Soylu Mustafa Özcan, Nazlı Okay, 2017. Safra kesesi taşı hastalığında kardiyovasküler mortalite risk skoru ve epikardiyal yağ kalınlığı değerlendirmesi. 13. Türk Hepatopankreaotobilier Cerrahi Kongresi
3-) Yeniçeri İbrahim Önder, Azık Fatih Mehmet, Dinç Elibol Funda, 2017. Küçük ROI-büyük ROI: Kardiyak demir yükü ölçümünde hangisi güvenilir?. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Elibol Cenk, Dere Özcan, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Nazlı Okay, 2018. İnternal Herni Yönetiminde Radyolojik Bulguların Önemi. 21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2019. GENERAL SURGERY I/Breast Diseases During Lactation: Clinical And Radiological Findings. Yayın Evi: AKADEMİSYEN YAYINEVİ Editör Adı: Ömer Alabaz

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bozkurt Köseoğlu Sezen, Dinç Elibol Funda, 2019. GENERAL SURGERY I/Breast Disorders in Pregnancy: Clinical and Radiogical Findings. Yayın Evi: AKADEMİSYEN YAYINEVİ Editör Adı: Ömer Alabaz

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Insights into Imaging. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Magnetic resonance-based pelvimetry and tumor volumetry can predict surgical difficulty and oncologic outcome in locally advanced mid–low rectal cancer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
2-) The role of multidetector CT in local staging and evaluation of retroperitoneal surgical margin involvement in colon cancer - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) DIAGNOSTIC IMAGING The place of indirect venography tests after pulmonary computed tomography angiography in the diagnosis of pulmonary thromboemboli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Magnetic resonance-based pelvimetry and tumor volumetry can predict surgical difficulty and oncologic outcome in locally advanced mid–low rectal cancer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Splenectomy proportions are still high in low-grade traumatic splenic injury - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Splenectomy proportions are still high in low-grade traumatic splenic injury - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1