Personel

Araş.Gör.Dr. FUNDA ÖN ESEN
Araş.Gör.Dr.
Funda Ön Esen
@ E-posta
fundaesen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5075

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 29.05.2009

Yüksek Lisans

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ABD 04.07.2012

Doktora

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ABD 22.02.2018

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yılmaz Emine, Çelik İlal Nur, Ön Esen Funda, Akçay Salim, 2019. ADULT-ONLY VS CHILD-FRIENDLY: A RESEARCH ABOUT ADULT-ONLY HOTELS WITH THE CASE OF MARMARİS. Tourism, Leisure and Global Change
2-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2017. Destinasyon Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Fethiye ve Marmaris Turizm Destinasyonlarında Karşılaştırılmalı Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Yılmaz Emine, Ön Esen Funda, 2017. MUĞLA’DA ŞENLİK VAR: GELENEKSEL YÖRÜK-TÜRKMEN ŞENLİĞİ ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Science
4-) Ön Esen Funda, Gülmez Mustafa, 2017. VIEWS OF ACADEMICIANS AND PROFESSIONAL TOURISTGUIDES ON DOMESTIC PRACTICE TOURS. International Journal of Economics, Commerce and Management

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Güzel Fatma Özlem, Ön Esen Funda, 2019. Seyahat Acentalarının Bölgesel Sürdürülebilir Gelişime Katkısı: Turlar ve Rehberler Kapsamında Travelife Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ
2-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2019. Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
3-) Ön Esen Funda, Bahar Ozan, 2019. Destinasyon İmajı, Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati İlişkisi Açısından Afyonkarahisar da Termal Turizm. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
4-) Ön Esen Funda, Gülmez Mustafa, 2018. TURİST REHBERLİĞİ YURTİÇİ UYGULAMA GEZİLERİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖNEMİ: AKADEMİSYENLER VE TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
5-) Ön Esen Funda, Topaloğlu Cafer, 2018. Otel Çalışanlarının Mesleki ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Antalya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
6-) Yozukmaz Nisan, Kılıç Burhan, Ön Esen Funda, 2018. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin “Helal” Konseptli Otellerde Çalışma Deneyimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
7-) Kılıç Burhan, Kırlı Güven, Ön Esen Funda, 2017. Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ön Esen, F., 2013. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılıç Burhan, Kabacık Mehmet, Zağralı Egem, Ay Yiğit Emine, Ön Esen Funda, 2019. Turistlerin Tatil Satın Alma Kararlarında Çocukların Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. II. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
2-) Yılmaz Emine, Çelik Nur, Ön Esen Funda, Akçay Salim, 2018. Adult-Only vs Child-Friendly: A Research about Adult-Only Hotels with The Case of Marmaris. 11th Tourism Outlook Conference
3-) Kılıç Burhan, Ön Esen Funda, Yozukmaz Nisan, 2017. Çalışanların Bakış Açısıyla Helal Otel. I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi
4-) Akçay Salim, Kılıç Burhan, Ön Esen Funda, Yozukmaz Nisan, 2017. THE FACTORS INFLUENCING SENIOR TOURISTS’ HOTEL PREFERENCES. 7th ADVANCES IN HOSPITALITY &TOURISM MARKETING &MANAGEMENT (AHTMM) CONFERENCE
5-) Ön Esen Funda, Topaloğlu Cafer, 2017. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR MU?. 3.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
6-) Kılıç Burhan, Esen Turgay, Ön Esen Funda, 2017. GÜNÜBİRLİK KÜLTÜR TURLARINDA ALINAN YİYECEK HİZMETİNİN ÖNEM-PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
7-) Ön Esen, F., Yılmaz, E., 2016. Ot Festivali Ala Bir Çatı Oluşturabilir Mi?. 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi
8-) Ön Esen, F., Kılıç, B., Yozukmaz, N., Yüksel, F., 2015. Neden Rodos?: Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılıç Burhan, Kabacık Mehmet, Zağralı Egem, Ay Yiğit Emine, Ön Esen Funda, 2019. Turistlerin Tatil Satın Alma Kararlarında Çocukların Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. II. ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ
2-) Güzel Fatma Özlem, Ön Esen Funda, 2018. Seyahat Acentalarının Bölgesel Sürdürülebilir Gelişime Katkısı: Turlar ve Rehberler Kapsamında Travelife Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. 2. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Ön Esen Funda, Topaloğlu Cafer, Kılıç Burhan, 2018. Konaklama İşletmelerinde Çocuklara Yönelik Uygulamalar: Antalya Örneği. I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
4-) Ön Esen Funda, Yılmaz Emine, 2017. Kültürel Miras Turizmi: Belen Kahvesi Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2019. Metaforlarla İstanbul: Kültür Mü? Karmaşa Mı?. 20. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Ön Esen Funda, Bahar Ozan, 2018. Afyonkarahisar’da Termal Turizm: Destinasyon İmajı, Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati İlişkisi. 19. Ulusal Turizm Kongresi
3-) Ön Esen, F., Güzel, F.Ö., Gülmez, M., 2016. Profesyonel Turist Rehberliği Öğrencilerinin Yurtiçi Uygulama Gezisi ve Tur Rehberlerine İlişkin Algılarını Ölçmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma. 17. Ulusal Turizm Kongresi
4-) Yılmaz, E., Ön Esen, F., 2015. Turizmin Gelişmesine Etki Eden Sorunlar ve Destinasyon Sadakati İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Ayvalık’ta Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Özdoğan, O.N., Ön Esen, F., 2011. Seyahat Acentalarında Dış Kaynak Kullanımı: Fethiye Örneği. 12.Ulusal Turizm Kongresi
6-) Yavuz, E., Ön Esen, F., 2011. 360 Derece Performans Değerlemenin Turizm Sektörü Açısından Önemi. II. Turizmde İnsan Kaynakları Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2019. TURİST REHBERLERİ ODALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMI: FACEBOOK ÖRNEĞİ. 2. ULUSAL TURİZM REHBERLİĞİ KONGRESİ
2-) Kılıç Burhan, Esen Turgay, Ön Esen Funda, 2018. TURİST REHBERİNİN NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ: FETHİYE GÜNÜBİRLİK KÜLTÜR TURU ÖRNEĞİ. I. Turizm Rehberliği Kongresi
3-) Ön Esen Funda, Gülmez Mustafa, 2018. TURİST REHBERLİĞİ YURTİÇİ UYGULAMA GEZİLERİNDE EĞİTİM, TUR KALİTESİ VE TUR MEMNUNİYETİ: ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. I. Turizm Rehberliği Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ön Esen Funda, Bahar Ozan, 2019. Contemporary Human Resources Management In The Tourism Industry/Career Management In Tourist Guidance. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: TÜZÜNKAN, Demet ALTINTAŞ, Volkan

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akyurt Kurnaz Hande, Ön Esen Funda, 2019. Kavramdan Uygulamaya TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ/Yeni Nesil Turist Rehberliği. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: Köroğlu, Özlem Güzel, Özlem
2-) Ön Esen Funda, Gülmez Mustafa, 2018. Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar/Turist Rehberliği Yurtiçi Uygulama Gezilerinde Eğitim, Tur Kalitesi ve Tur Memnuniyeti: Öğrenciler ÜZerinde Görgül Bir Araştırma. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Hacıoğlu Necdet, Avcıkurt Cevdet, Kılıç Arzu, Ulusoy Yıldırım Hasret
3-) Kılıç Burhan, Esen Turgay, Ön Esen Funda, 2018. Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar/Turist Rehberinin Nitelik ve Özellikleri: Fethiye Günübirlik Kültür Turu Örneği. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Hacıoğlu Necdet, Avcıkurt Cevdet, Kılıç Arzu, Ulusoy Yıldırım Hasret
4-) Ön Esen, Funda; Gülmez, Mustafa, 2017. Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar/Turizm Rehberliği Eğitimi ve Eğitim Modelleri. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Güzel, F. Özlem, Altıntaş, Volkan ve Şahin, İlker
5-) Kılıç, B., Ön Esen, F., Yozukmaz, N., 2015. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar (Niş Pazarlama). Yayın Evi: Beta Yayıncılık Editör Adı: Burhan Kılıç, Zafer Öter

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) MUĞLA’DA ŞENLİK VAR: GELENEKSEL YÖRÜK-TÜRKMEN ŞENLİĞİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Seyahat Acentalarında Dış Kaynak Kullanımı: Fethiye Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) TURİST REHBERLİĞİ YURTİÇİ UYGULAMA GEZİLERİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖNEMİ: AKADEMİSYENLER VE TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar/Turizm Rehberliği Eğitimi ve Eğitim Modelleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Profesyonel Turist Rehberliği Öğrencilerinin Yurtiçi Uygulama Gezisi ve Tur Rehberlerine İlişkin Algılarını Ölçmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Seyahat Acentalarında Dış Kaynak Kullanımı: Fethiye Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Turizmin Gelişmesine Etki Eden Sorunlar ve Destinasyon Sadakati İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Ayvalık’ta Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar/Turizm Rehberliği Eğitimi ve Eğitim Modelleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

Verdiği Dersler

KON3904 2019-2020 Bahar

Turizmde Ürün Çeşitlendirme

SYH2512 2019-2020 Bahar

Biletleme Teknikleri II

SYH4502 2019-2020 Bahar

Turist Rehberliği

SYH2505 2019-2020 Güz

Biletleme Teknikleri I

SYH4909 2019-2020 Güz

Dünya Turizm Coğrafyası

KON3904 2018-2019 Bahar

Turizmde Ürün Çeşitlendirme

SYH2512 2018-2019 Bahar

Biletleme Teknikleri II

SYH2505 2018-2019 Güz

Biletleme Teknikleri I

SYH4909 2018-2019 Güz

Dünya Turizm Coğrafyası