Personel

Doç.Dr. FURKAN BİLEK
Doç.Dr.
Furkan Bilek
@ E-posta
furkanbilek@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5896

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Gerontoloji Bölümü / Gerontoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Gerontoloji Bölümü / Gerontoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 20.06.2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23.06.2017

Doktora

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 01.07.2021

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bilek Furkan, Bahçecioğlu Turan Gülcan, Özer Zülfünaz, 2023. The effect of self-acupressure on quality of life, physical and cognitive function in relapsing remitting multiple sclerosis patients: A randomized controlled study. EXPLORE
2-) Bilek Furkan, Deniz Gülnihal, Gülkesen Arif, 2023. The effect of complex decongestive therapy on spatio-temporal parameters and balance in women with breast cancer-related upper extremity unilateral lymphedema. Clinical Biomechanics
3-) Deniz Gülnihal, Bilek Furkan, Esmez Ömer, Gülkesen Arif, 2023. How does kinesiophobia affect short- and long-term gait parameters in individuals with total knee arthroplasty surgery?. Acta Orthopaedica Belgica
4-) Deniz Gülnihal, Bilek Furkan, Bağlan Yentür Songül, Akgöl Gürkan, 2023. Does Kinesiophobia Affect Spatiotemporal Parameters in Patients with Ankylosing Spondylitis?. Aktuelle Rheumatologie
5-) Deniz Gülnihal, Bilek Furkan, 2023. Proprioceptive Exercises in Hemiplegia Improve Balance and Spatiotemporal Parameters. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin
6-) Taşcı İrem, Demir Caner Feyzi, Bilek Furkan, Albayrak Sait, 2022. Physical exercise may improve problem-solving skills and emotional intelligence in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A cross-sectional study. Multiple Sclerosis and Related Disorders
7-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Ercan Zübeyde, Deniz Gülnihal, Demir Caner Feyzi, 2022. Aerobic exercise increases irisin serum levels and improves depression and fatigue in patients with relapsing remitting multiple sclerosis: A randomized controlled trial.. Multiple Sclerosis and Related Disorders
8-) Bilek Furkan, Demir Caner Feyzi, 2022. Validity and reliability of the 3-meter backward walk test in mildly disabled persons with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders
9-) Bilek Furkan, Ercan Zübeyde, Demir Caner Feyzi, 2022. Combined progressive functional exercise effect on contactin-1 and contactin-2 level in mildly disabled persons with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders
10-) Bilek Furkan, Deniz Gülnihal, Esmez Ömer, Belhan Oktay, 2022. Spatiotemporal parameters of the operated and non-operated knees before and after unilateral total knee arthroplasty. Gait & Posture
11-) Bilek Furkan, Balgetir Ferhat, Demir Caner Feyzi, Alkan Gökhan, Arslan Tuncer Seda, 2021. Quantitative Assessment of Ataxia in Multiple Sclerosis Patients using Spatiotemporal Parameters: A Relief-Based Machine Learning Analysis. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin
12-) Balgetir Ferhat, Bilek Furkan, Karakuş Serkan, Arslan Tuncer Seda, Demir Caner Feyzi, 2021. Detection of Ataxia in Low Disability MS Patients by Hybrid Convolutional Neural Networks based on Images of Plantar Pressure Distribution. Multiple Sclerosis and Related Disorders
13-) Ercan Zübeyde, Bilek Furkan, Demir Caner Feyzi, 2021. The effect of aerobic exercise on Neurofilament light chain and glial Fibrillary acidic protein level in patients with relapsing remitting type multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders
14-) Bilek Furkan, Karakaya Mehmet Gürhan, Çıtak Karakaya İlkim, 2021. Immediate effects of TENS and HVPS on pain and range of motion in subacromial pain syndrome: A randomized, placebo-controlled, crossover trial. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
15-) Bilek Furkan, Tekin Fatih, 2021. Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Postural Control and Balance in Children With Unilateral Cerebral Palsy: A Randomized Controlled Trial. Perceptual and Motor Skills
16-) Bilek Furkan, Deniz Gülnihal, Ercan Zübeyde, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Alkan Gökhan, 2020. The effect of additional neuromuscular electrical stimulation applied to erector spinae muscles on functional capacity, balance and mobility in post-stroke patients. NeuroRehabilitation
17-) Demir Caner Feyzi, Bilek Furkan, Balgetir Ferhat, 2020. Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients. Arquivos de Neuro-Psiquiatria

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Deniz Gülnihal, Bilek Furkan, Esmez Ömer, Gülkesen Arif, Gürger Murat, 2023. Does Arthroscopic Rotator Cuff Repair Improve Kinesiophobia, Depression, and Spatiotemporal Parameters in the Long Term? . Journal of Clinical Practice and Research
2-) Bağlan Yentür Songül, Bilek Furkan, Koca Süleyman Serdar, 2022. Physical activity and psychosomatic status in patients with Behçet’s disease during coronavirus disease pandemic. European Journal of Rheumatology
3-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Şenol Hande, Söylemez Betül, 2022. THE CULTURAL ADAPTATION, VALIDATION, AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE LIFE SPACE ASSESSMENT. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
4-) Bilek Furkan, 2021. Upper Limb Dysfunction Increases Fear of Falling in People With Stroke. Bangladesh Journal of Medical Science
5-) Çetişli Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan, Can Akman Tuba, Baskan Emre, Keser İlke, Doğru Hüzmeli Esra, Duray Mehmet, Aras Bahar, Kılınc Buse, 2021. Rehabilitation strategies and neurological consequences in patients with COVID-19: part II. Physical Therapy Reviews
6-) Tekin Fatih, Bilek Furkan, 2021. Relationship between resting VO2max consumption, functional independence, and physical activity levels in mothers of children with immobile cerebral palsy. Annals of Clinical and Analytical Medicine
7-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, 2020. Symptom Specific Physiotherapy And Rehabilitation in Multi-System Atrophy: A Case Study. Journal of Sport and Kinetic Movement

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetişli Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan, Can Akman Tuba, Baskan Emre, Keser İlke, Doğru Hüzmeli Esra, Duray Mehmet, Aras Bahar, Kılınc Buse, 2021. Rehabilitation strategies and neurological consequences in patients with COVID-19: part I. Physical Therapy Reviews

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çetişli Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan, Doğru Hüzmeli Esra, Gökçek Özden, 2021. REVIEW OF CITY PARKS IN TERMS OF DISABLED RIGHTS. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Deniz Gülnihal, Kavaklı Ahmet, Kan Şıkoğlu Özen, Perilioğlu Ahmet Zafer, Ece Yıldız, Ögetürk Murat, Bilek Furkan, 2021. In Patients with Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis, Effects of Hand Physical Features on Hand Function. Kafkas Journal of Medical Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tekin Fatih, Bilek Furkan, 2022. How Right Are Multiple Sclerosis Patients in Fear of Falling? A Comparative Study. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal
2-) Bilek Furkan, Demir Caner Feyzi, 2022. Validity and Reliability of the Turkish Version of the Self-Reported Disability Status Scale in Persons with Multiple Sclerosis. Balıkesır Health Sciences Journal

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, 2022. The effects of aerobic exercise on functionality in persons with Multiple Sclerosis. FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE FOR PhD STUDENTS AND PhD GRADUATES IN SPORT SCIENCE
2-) Bilek Furkan, Demir Caner Feyzi, 2022. Multipl Skleroz Tanılı Bireylerde Ayağın Plantar Bölgesine Uygulanan Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Denge Üzerine Etkisi. 10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
3-) Bilek Furkan, Demir Caner Feyzi, 2022. Dirençli Egzersiz Multipl Skleroz Tanılı Bireylerde Yorgunluk Şikâyetini Azaltır. LATIN AMERICA 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
4-) Bilek Furkan, Ercan Zübeyde, 2022. MULTIPL SKLEROZDA SERUM GLIAL FIBRILER ASIDIK PROTEIN İLE FIZIKSEL VE BILIŞSEL İŞLEVLER İLIŞKILIDIR. SOCRATES 5TH International Conference on Engineering, Health and Applied Sciences
5-) Ercan Zübeyde, Bilek Furkan, 2022. NEUROFILAMENT LIGHT CHAIN (NFL) IS ASSOCIATED WITH ATAXIA IN MULTIPLE SCLEROSIS. IV. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
6-) Ercan Zübeyde, Bilek Furkan, 2022. INVESTIGATION THE RELATIONSHIP OF THE AEROBIC CAPACITY AND SERUM GLIAL FIBRILAR ACIDIC PROTEIN (GFAP) LEVEL IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS. 8th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
7-) Sesli Aslı, Arslan Tuncer Seda, Bilek Furkan, 2021. Plantar Basınç Dağılımı Sinyalleri Kullanılarak Erken MS'lilerde Ataksinin Hybrt CNN Modelleri ile Belirlenmesi. 1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bilek Furkan, 2023. Multipl Skleroz'lu Bireylerde L Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 12th International Medicine and Heath Sciences Researches Congress
2-) Bilek Furkan, Demir Caner Feyzi, 2023. The Effect of Kinesio Taping on Balance in Persons with Multiple Sclerosis. V. International Halich Congress on Multidisciplinary Scientific Research
3-) Bilek Furkan, Ercan Zübeyde, 2022. The Relationship Between Serum Contactin-1 Level and Balance in Individuals with Multiple Sclerosis. 2. International Hasankeyf Scientific Studies and Innovation Congress
4-) Deniz Gülnihal, Ercan Zübeyde, Bağlan Yentür Songül, Bilek Furkan, 2021. FİBROMİYALJİ SENDROMLU BİREYLERDE HASTALIK DURASYONUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE FONKSİYONEL DURUMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES
5-) Bilek Furkan, Bağlan Yentür Songül, Deniz Gülnihal, Ercan Zübeyde, 2021. FİBROMİYALJİLİ HASTALARDA SPATİO TEMPORAL YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNİN SAĞLIKLI BİREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES
6-) Ercan Zübeyde, Deniz Gülnihal, Bağlan Yentür Songül, Bilek Furkan, 2021. Fibromiyalji Hastalarında Hastalık Durasyonunun Maksimal Oksijen Tüketimi, Ağrı ve Yorgunluk Şiddeti ile İlişkisi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi
7-) Deniz Gülnihal, Bağlan Yentür Songül, Bilek Furkan, Esmez Ömer, 2021. Rotator Cuff Yaralanmasıda Cerrahi Öncesi ve Sonrası Spatio-Temporal Parametreler ile Kinezofobi Arasındaki İlişki. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi
8-) Bilek Furkan, Balgetir Ferhat, Demir Caner Feyzi, 2021. Investigation of fatigue and anxiety in patients with multiple sclerosis during COVID-19. XXV World Congress of Neurology (WCN 2021)
9-) Çetişli Korkmaz Nilüfer, Can Akman Tuba, Duray Mehmet, Bilek Furkan, Erdoğan Çağdaş, 2021. Is There an Important Effect of the Type of Polyneuropathy on Results of Electromyography and Pain. XXV World Congress of Neurology (WCN 2021)
10-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Demir Caner Feyzi, 2021. The effects of Frenkel Coordination Exercises on Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis. Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Forum
11-) Bağlan Yentür Songül, Bilek Furkan, Ercan Zübeyde, Deniz Gülnihal, 2020. Ankilozan Spondilitli Hastalarda Yürüme Karakteristiklerinin Denge, Mobilite ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi. 5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
12-) Bağlan Yentür Songül, Bilek Furkan, Esmez Ömer, Deniz Gülnihal, 2020. Artroskopik rotator manşet tamirinin uzun dönemde yürüyüş kinematikleri üzerindeki etkisi: ileriye dönük bir çalışmanın sonuçları. 5thInternational Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
13-) Bilek Furkan, Esmez Ömer, Deniz Gülnihal, Bağlan Yentür Songül, 2020. The relationship between pedographic parameters and shoulder function in individuals with rotator cuff tears. 5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi UTSAK
14-) Ercan Zübeyde, Deniz Gülnihal, Bilek Furkan, Bağlan Yentür Songül, 2020. Spatio-Temporal Parameters in Ankylosing Spondylitis Patients: A Comparison Study With Patients With Gonarthrosis and Healthy Subjects. 5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi UTSAK
15-) Çetişli Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan, Dudu Topçu, Doğru Hüzmeli Esra, 2018. Fizik Tedavi Ünitelerinde Hasta Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması: Pilot Çalışma. 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi
16-) Çetişli Korkmaz Nilüfer, Dengiz Aziz, Bilek Furkan, 2018. Effects of Regular Exercise on Scapular Muscle Endurance and Shoulder Pain. 6th International Conference on Science Culture and Sport
17-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, 2018. Multisistem Atrofili Bir Olguda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 1st International Health Sciences and Life Congress
18-) Bilek Furkan, Karakaya Mehmet Gürhan, Çıtak Karakaya İlkim, 2017. Transkutaneal Elektriksel Sinir Stimulasyonu ve Yüksek Voltajlı Kesikli Stimulasyonun Subakromiyal Ağrı ve Omuz Hareketleri Üzerine Akut Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duray Mehmet, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan, Doğru Hüzmeli Esra, 2018. Sigara Kullanımı, Ağrı ve Bozulmuş Uyku Kalitesi.. 1st International Health Science and Life Congress

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Şenol Hande, Söylemez Betül, 2021. YAŞAM ALANI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONU: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK. Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi
2-) Tekin Fatih, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan, 2021. Telerehabilitasyon Temelli Kalistenik Egzersizlerin Yaşlı Yetişkinlerde Fiziksel Performans, Depresyon ve Düşme Riskine Etkisi. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
3-) Tekin Fatih, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan, 2021. Covid-19 Pandemisi Kapanma Sürecindeki Yaşlı Yetişkinlerde Fiziksel Performans, Depresyon ve Düşme Riski. Türk Geriatri 2021 Yaslı Saglıgına Multidisipliner Yaklasım Çevrimiçi Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bilek Furkan, 2023. MULTIPL SKLEROZ’DA NÖROREHABILITASYON/Multipl Skleroz’da Denge. Yayın Evi: Hipokrat Yayınevi Editör Adı: Bilek Furkan
2-) Söylemez Betül, Bilek Furkan, 2023. MULTIPL SKLEROZ’DA NÖROREHABILITASYON/Multipl Skleroz’da Gövde Kontrolü. Yayın Evi: Hipokrat Yayınevi Editör Adı: Çetişli-Korkmaz Nilüfer, Bilek Furkan
3-) Bilek Furkan, 2022. Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları/MULTİPLE SKLEROZ TANILI BİREYLERDE FARKLI TİPTEKİ EGZERSİZ EĞİTİMLERİNİN BİYOBELİRTEÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Yayın Evi: Livre de Lyon Editör Adı: Cengiz Mustafa
4-) Bilek Furkan, Çetişli Korkmaz Nilüfer, 2022. New Trends of Fundamental Research in Sport Science From Research to Performance/The effects of aerobic exercise on functionality in persons with Multiple Sclerosis. Yayın Evi: EDITURA UNIVERSITARIA Editör Adı: Rusu Ligia, Oravitan Mihaela, Cosma Germina, Cetisli-Korkmaz Nilufer
5-) Bilek Furkan, 2019. CURRENT APPROACHESIN PHYSIOTHERAPY/BALANCE AND BALANCE EXERCISE IN NEUROLOGICAL. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi Editör Adı: Nazan Öztürk

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Bodywork & Movement Therapies. 2023. Hakemlik Sayısı: 6
2-) Gait & Posture. 2023. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Clinical Biomechanics. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Irish Journal of Medical Science. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Scientific Reports. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
7-) scı. 2021. Hakemlik Sayısı: 15

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2023. MULTIPL SKLEROZ’DA NÖROREHABILITASYON.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The effect of aerobic exercise on Neurofilament light chain and glial Fibrillary acidic protein level in patients with relapsing remitting type multiple sclerosis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
2-) Detection of Ataxia in Low Disability MS Patients by Hybrid Convolutional Neural Networks based on Images of Plantar Pressure Distribution - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Physical exercise may improve problem-solving skills and emotional intelligence in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Validity and reliability of the 3-meter backward walk test in mildly disabled persons with multiple sclerosis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) The effect of self-acupressure on quality of life, physical and cognitive function in relapsing remitting multiple sclerosis patients: A randomized controlled study - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) Aerobic exercise increases irisin serum levels and improves depression and fatigue in patients with relapsing remitting multiple sclerosis: A randomized controlled trial. - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 6
8-) The effect of additional neuromuscular electrical stimulation applied to erector spinae muscles on functional capacity, balance and mobility in post-stroke patients - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Spatiotemporal parameters of the operated and non-operated knees before and after unilateral total knee arthroplasty - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
10-) The effect of complex decongestive therapy on spatio-temporal parameters and balance in women with breast cancer-related upper extremity unilateral lymphedema - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) In Patients with Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis, Effects of Hand Physical Features on Hand Function - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
12-) Physical exercise may improve problem-solving skills and emotional intelligence in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Aerobic exercise increases irisin serum levels and improves depression and fatigue in patients with relapsing remitting multiple sclerosis: A randomized controlled trial. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
14-) Detection of Ataxia in Low Disability MS Patients by Hybrid Convolutional Neural Networks based on Images of Plantar Pressure Distribution - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
15-) The effect of aerobic exercise on Neurofilament light chain and glial Fibrillary acidic protein level in patients with relapsing remitting type multiple sclerosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Quantitative Assessment of Ataxia in Multiple Sclerosis Patients using Spatiotemporal Parameters: A Relief-Based Machine Learning Analysis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
17-) Validity and reliability of the 3-meter backward walk test in mildly disabled persons with multiple sclerosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
18-) Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 9
19-) The effect of aerobic exercise on Neurofilament light chain and glial Fibrillary acidic protein level in patients with relapsing remitting type multiple sclerosis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 7
21-) The effect of additional neuromuscular electrical stimulation applied to erector spinae muscles on functional capacity, balance and mobility in post-stroke patients - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
22-) Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Postural Control and Balance in Children With Unilateral Cerebral Palsy: A Randomized Controlled Trial - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The effect of aerobic exercise on Neurofilament light chain and glial Fibrillary acidic protein level in patients with relapsing remitting type multiple sclerosis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Rehabilitation strategies and neurological consequences in patients with COVID-19: part I - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Immediate effects of TENS and HVPS on pain and range of motion in subacromial pain syndrome: A randomized, placebo-controlled, crossover trial - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) The effect of additional neuromuscular electrical stimulation applied to erector spinae muscles on functional capacity, balance and mobility in post-stroke patients - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) REVIEW OF CITY PARKS IN TERMS OF DISABLED RIGHTS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The effect of self-acupressure on quality of life, physical and cognitive function in relapsing remitting multiple sclerosis patients: A randomized controlled study - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) The effect of additional neuromuscular electrical stimulation applied to erector spinae muscles on functional capacity, balance and mobility in post-stroke patients - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Immediate effects of TENS and HVPS on pain and range of motion in subacromial pain syndrome: A randomized, placebo-controlled, crossover trial - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Rehabilitation strategies and neurological consequences in patients with COVID-19: part I - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Spatiotemporal parameters of the operated and non-operated knees before and after unilateral total knee arthroplasty - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Detection of Ataxia in Low Disability MS Patients by Hybrid Convolutional Neural Networks based on Images of Plantar Pressure Distribution - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) The effect of aerobic exercise on Neurofilament light chain and glial Fibrillary acidic protein level in patients with relapsing remitting type multiple sclerosis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) Physical exercise may improve problem-solving skills and emotional intelligence in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A cross-sectional study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Rehabilitation strategies and neurological consequences in patients with COVID-19: part I - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Immediate effects of TENS and HVPS on pain and range of motion in subacromial pain syndrome: A randomized, placebo-controlled, crossover trial - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Neuropsychiatric changes during the COVID-19 pandemic in multiple sclerosis patients - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Projenin temel amacı, değerlendirme ve tedavi için elektriksel stimülasyon yaklaşımlarında mevcut eğitim içeriklerini toplamak ve bunları Avrupa boyutunda fizyoterapistlerin özel rehabilitasyon gereksinimlerine uyarlamaktır, bu şekilde mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan işe özel becerilerin geliştirilmesi ile mükemmellik için dijital eğitim ve dijital dönüşümü ele alarak ve başarılı bir işbirliği ortaklığı kurarak mesleki eğitim ve öğretimi (VET) sürdürmektir. Proje, geliştirdiği eğitim kursu ile yaşam boyu öğrenmede etiği desteklemeye öncelik vermekte, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak kabul edilebilecek kültürlerarası yetkinliklerin ve eleştirel düşünmenin, açık ve uzaktan öğrenmenin gelişimini teşvik etmektedir.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation. 2021--1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Torakal Spinal Kord Yaralanma Modelinde Irisin Hormonunun Nöroprotektif ve Nörodavranıssal Etkilerinin Incelenmesi. 2021--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Multipl Skleroz'lu bireylerde aerobik egzersizin bilişsel işlevlerin üzerine etkisi. 2022--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: MS hastalığını başlatan etiyoloji henüz net olarak bilinmemektedir. Genetik, bir faktör olsa da tüm durumları açıklayamaz. MS'in nörolojik mi yoksa otoimmün mü olduğu hala tartışılmaktadır. İnflamasyonun hastalığın seyri üzerinde etkisi vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bağırsak mikrobiyomu arasında bağlantı olduğu düşünülmektedir. MS ile ilişkilendirilen birçok faktör bağırsak bütünlüğüyle ilişkili bulunmuştur. Son zamanlarda yapılan çalışmalara göre bağırsak mikrobiyotasının anlaşılmasıyla beraber, bağırsak mikrobiyotası ile Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar arasında ilişkiler ortaya çıkartılmıştır. MS gibi nöroinflamatuar hastalıkların da bağırsak mikrobiyotasıyla ilişkisi dikkat çekmektedir. MS hastalarında gastrointestinal sistem (GI) semptomları yaygındır. Kabızlık, disfaji gibi semptomlar görülebilir. Bu disfonksiyonlar bağırsak mikrobiyotasını etkiler (9). Mikrobiyotanın MS üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için mikrobiyota üzerindeki çeşitli faktörler incelenmelidir (10).TMAO, trimetilaminin (TMA) oksidasyonu ürünüdür ve bağırsak mikrobiyotasının önemli bir metabolitidir. TMAO'nun ana kaynağı besinlerden alınan kolin ve karnitindir. Esas olarak kolondaki bağırsak mikroflorası tarafından fosfatidilkolin/kolin, karnitin, betain, metabolizmasından gelen besinsel substratlardan oluşur. TMA kan dolaşımında emilir flavinmonooksijenaz (FMO1 ve FMO3) tarafından TMAO'ya dönüştürülür. TMAO konsantrayonunu birçok faktör etkiler. Ancak bunların birçoğu henüz açıklanamamıştır. Birçok araştırmacıya göre kronik hastalıkların, kanserlerin ve nörolojik hastalıkların oluşumunda bağırsak mikrobiyomun.... Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Multipl Sklerozlu kişilerde egzersiz ve beslenmenin TMAO ve prekürsörlerine etkisi. 2022--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Multiple Skleroz Tanılı Bireylerde Aerobik Egzersizin Nörofizyolojik Değerler ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisinin Araştırılması.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Multiple Skleroz Tanılı Bireylerde Aerobik Egzersizin Nörofizyolojik Değerler ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisinin Araştırılması.. 2020-2021
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Transkutaneal elektriksel sinir stimulasyonu ve yüksek voltajlı kesikli stimulasyonun subakromiyal ağrı ve omuz hareketleri üzerine akut etkileri. 2016-2017

Verdiği Dersler

BDB2003 2023-2024 Güz

Anatomi I

BDB2005 2023-2024 Güz

Fizyoloji I

GER1005 2023-2024 Güz

Gerontolojiye Giriş

BDB2004 2022-2023 Bahar

Anatomi II

BDB1503 2022-2023 Güz

Sağlık Terminolojisi

BDB2003 2022-2023 Güz

Anatomi I