Personel

Prof.Dr. FÜSUN ÖZERDEM
Prof.Dr.
Füsun Özerdem
@ E-posta
fusunozerdem@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5068

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 09.07.1999

Yüksek Lisans

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 23.01.2003

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı 15.03.2007

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özerdem, F., 2012. Europeanisation: An Answer to Globalisation. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özerdem, F., 2011. Turkey's EU Cross Border Cooperation Experiences: From Western Borders to Eastern Borders. Scientific Journal European Perspectives
2-) Özerdem, F., 2010. Enhancing Peace, Security and Stability in Western Balkans Through EU Membership and Kosovo Issue. Political Reflection

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özerdem Füsun, 2018. Dünyada Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Kurumunun Gelişimi ve Türk Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Sisteminin Getirilmesine Dair Öneriler. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
2-) Özerdem Füsun, 2018. Twin Sisters’ Survival Struggle: Conflict Threats and Peace. Journal of Science and Humanities Sciences Research
3-) Özerdem Füsun, 2017. THE EFFECTS OF CIVIL WAR IN SYRIA AND TURKEY’S POSITION REGARDING HUMAN SECURITY. FUTURUBILI.Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale
4-) Özerdem, F., 2012. Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Programı ve Program Ülkelerinin Algıları – Üyelik Olmadan Asla. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
5-) Özerdem, F., 2012. Avrupa Birliği Çerçevesinden Türkiye’deki Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Trakya Bölgesinden Örnekler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Özerdem, F., 2008. 1998-2007 Dönemi Avrupa Komisyonu İlerleme Raporları Kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Özerdem, F., 2003. Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarına Göre İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması Konusu Açısından Türkiye, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne Entegrasyonu/1998-2002 Dönemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özerdem Füsun, 2016. Uluslararasılasma-Ne Kadar, Kime ve Sonuç?Internationalisation- How, to Whom and Result?. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Özerdem Füsun, 2010. 1998 2009 Komisyon İlerleme Raporları Işığında Avrupa Birliği Sosyal Politikası na Türkiye nin Uyumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türk Fahri, Özerdem Füsun, 2012. İkinci Dünya Savaşından Günümüze Türkiyenin ve Almanyanın Batı Politikaları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
2-) Özerdem, F., 2010. Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye’nin Uyumu. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Yardım ve Dayanışma Hakemli Araştırma Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özerdem Füsun, 2013. Europeanisation as a Tool of Border Conflict Resolution. The Balkans Dialogue: Conflict Resolution and EU Accession Politics in the Balkans and Turkey
2-) Özerdem Füsun, Demirkıran Senem, 2011. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Dengeli ve Sürdürülebilir Kalkınma İçindeki Rolü. 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
3-) Özerdem Füsun, 2011. Turkey As a Bridge Between Europe and Middle East New Goals Restricting Facts. International Conference, Education, Science, Economics and Technologies
4-) Özerdem Füsun, Demirkıran Senem, 2011. Uluslararasılaşma ve Türkiye deki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Anlayışları. Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar
5-) Özerdem Füsun, 2011. On The Way to EU Membership Corporate Social Responsibility in Turkey. First International Symposium on Corporate Responsibility & Sustainable Development
6-) Özerdem Füsun, 2009. For Telling The European Union Communication Strategy in Turkey. International Conference, Education, Science, Economics and Technologies
7-) Özerdem Füsun, 2009. Sample of The Best Cooperation Turkey Bulgaria Cross Border Cooperation Programme. International Conference, Education, Science, Economics and Technologies
8-) Özerdem, F., 2008. EU Education and Youth Programmes and Edirne Capacity. Management and Education, International Conference, Education, Science, Economics and Technologies in the Global World,

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özerdem Füsun, 2019. Çatışmadan Kaynaklı Göç ve Çatışma Yaratan Göç Paradoksu Üzerine Bir İnceleme. 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demirkıran Senem, Özerdem Füsun, 2011. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Tekirdağ İli Örneği. 3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu
2-) Özerdem Füsun, 2011. AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları ve Bölgeye Getirdiği Değerler. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
3-) Özerdem Füsun, 2010. Avrupa Birliği Destekli Örnek Projeler Özelinde Turizm Çalışmaları. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
4-) Özerdem, F., 2009. Avrupa Birliği Süreci ve Kültürlerarası Diyalog. International Congress on Intercultural Dialogue and Education

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özerdem Füsun, 2018. Türkiye’de Avrupa Birliği Çalışmaları, AB Literatürü Üzerine Nitel Bir Analiz. Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özerdem Füsun, 2019. Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama Rehberi/Genişletilmiş İkinci Baskı. Yayın Evi: Kriter Yayınevi Editör Adı: Füsun Özerdem
2-) Özerdem Füsun, 2019. Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar İçsel, Kişilerarası, Toplumsal ve Küresel Çatışma ve Barış Terminolojisi/. Yayın Evi: Kriter Yayınevi Editör Adı: Füsun Özerdem
3-) Özerdem Füsun, 2012. Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama Rehberi/. Yayın Evi: Kriter Yayınları Editör Adı: Füsun Özerdem
4-) Özerdem Füsun, 2011. Turkey's Cross Border Cooperation Programmes: Today's Opportunities Tomorrow's Challenges. Yayın Evi: University of Birmingham Editör Adı: Füsun Özerdem

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özerdem, F., 2007. Avrupa Lezzetleri. Yayın Evi: Acar Basım Editör Adı: FÜSUN ÖZERDEM

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özerdem Füsun, 2019. The Routledge Handbook of Turkish Politics "Will You Marry Me? Who Proposes? Promises and the Possibilities for Reviving Relations between Turkey and the EU". Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Özerdem, Alpaslan Whiting, Matthew
2-) Özerdem Füsun, 2017. Dünya Siyasetinde Latin Amerika, "Arjantin". Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Ermağan, İsmail
3-) Özerdem Füsun, 2017. Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, "The European Union’s Black SeaPolicy and Regionalism". Yayın Evi: Peter Lang GmbH Editör Adı: Yılmaz, Rasim ve Löschnigg, Günther
4-) Özerdem Füsun, 2015. Güvenliğin Gündeminden Çatışma Ayrılıkçı Ayaklanmalar ve Terörizm, "İnsani Güvenlik". Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Rustemova Demrci, Saadat
5-) Özerdem Füsun, Hunter Alan, 2013. Human Security in Turkey, Challenges for the 21st Century/Religion in Turkey’xxs Domestic and International Agendas: Human Security Perspectives. Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Özerdem, Alpaslan Özerdem, Füsun
6-) Özerdem, F., Hunter, A., 2013. Human Security in Turkey, Challenges for the 21st Century "Religion in Turkey’s Domestic and International Agendas: Human Security Perspectives". Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Alpaslan Özerdem ve Füsun Özerdem

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özerdem Füsun, 2018. Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler, "Uluslararası İlişkiler Eğitimi ve Uluslararasılaşma: Uluslararası Şube-Kampüs Modeli İncelemesi". Yayın Evi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Canan-Sokullu, Ebru
2-) Özerdem Füsun, 2014. Avrupa Birliği Tartışmalar ve Öneriler, "'Sınır' Tanımayan Sınır Ötesi İşbirliği Programları". Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Tuncer Aziz, Demir Hakan
3-) Özerdem Füsun, 2009. Turkey and the EU The Process of Change and Neighbourhood/Turkey-Bulgaria Cross Border Cooperation Programme and Effects to Edirne. Yayın Evi: Zeplin İletişim Yayınları Editör Adı: Eralp Atila, Üstün Çiğdem
4-) Özerdem, F., 2009. Turkey and the EU The Process of Change and Neighbourhood, "Turkey-Bulgaria Cross Border Cooperation Programme and Effects to Edirne". Yayın Evi: Zeplin İletişim Yayınları Editör Adı: Atila Eralp ve Çiğdem Üstün
5-) Özerdem, F., 2008. Kültürlerarası Diyalog Yılında Türk-Yunan İlişkileri: Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Örneği. Yayın Evi: Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları Editör Adı: Müfide Pekin ve Konstantinos Tsitselikis

(C-5) Alanında Uluslararası Kitap ve kataloglarda Sunuş, giriş,son söz yazısı vb

1-) Özerdem Füsun, 2019. The World Turned Upside Down Alternative Trends of Political Thought at the beginning of the 21st Century/Preface. Yayın Evi: Wabrzeskie Zaklady Graficzne Sp. Editör Adı: Malendowicz, Pawel

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Eastern Journal of European Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Alternatif Politika. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Social Sciences Research Journal. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) Türkiye'nin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü. 2014. Hakemlik Sayısı:
2-) Türkiye'nin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü. 2014. Hakemlik Sayısı:
3-) Marka Kent Ölçeğinde Edirne ve Yambol . 2008. Hakemlik Sayısı:
4-) Kurumsal ve Sosyal İletişimi Geliştirmek . 2006. Hakemlik Sayısı:
5-) Yerel Yönetimlerin Şehir Peyzaj Planlama Kapasitesinin Geliştirilmesi. 2006. Hakemlik Sayısı:
6-) Arının Kanadındaki Umut . 2006. Hakemlik Sayısı:
7-) Sağlıklı Süt Üretimi Eğitimi Projesi . 2006. Hakemlik Sayısı:
8-) İşbirliği Ağlarıyla Edirne Tabip Odası’nın Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi . 2006. Hakemlik Sayısı:
9-) SINIRIN ÇEVRESİNDE TÜRK ve BULGAR DANSLARI . 2006. Hakemlik Sayısı:
10-) Bilgisayar Destekli Mimari Proje Çizimleri . 2006. Hakemlik Sayısı:
11-) Hadi Beraber Çalışalım . 2006. Hakemlik Sayısı:
12-) Türkiye-Bulgaristan Ortak Yemek Kültürü . 2006. Hakemlik Sayısı:
13-) Türkiye Bulgaristan Bölgesel Ekonomik Bütünleşme . 2005. Hakemlik Sayısı:
14-) AB Sürecinde Yerel Yönetimler ve Bulgaristan Örneği . 2005. Hakemlik Sayısı:
15-) Birimlerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Personelin Verimliliğinin Artırılması . 2005. Hakemlik Sayısı:
16-) Türkiye Bulgaristan Arasında Toplu Taşıma Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi . 2005. Hakemlik Sayısı:
17-) Turizm Sektörünün Gelişimi İçin Ara Eleman ve Girişimci Yetiştirme Programı . 2004. Hakemlik Sayısı:
18-) Sınır İllerinde Esnaf ve Sanatkarın Teşviki . 2004. Hakemlik Sayısı:
19-) Feleğin Çemberi Döndüğünde . 2004. Hakemlik Sayısı:
20-) Serhad Kardeşliği . 2004. Hakemlik Sayısı:
21-) Roman Halk Müzikleriyle Sınırların Ötesinde Kültürel İşbirliği . 2004. Hakemlik Sayısı:
22-) Türk Bulgar Turizm ve Kültür Değişim ve Gelişim Merkezi . 2003. Hakemlik Sayısı:
23-) Türkiye Bulgaristan Sınır Ötesi Bilgi Köprüsü . 2003. Hakemlik Sayısı:

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. Human Security in Turkey Challenges for the 21st Century.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Human Security in Turkey, Challenges for the 21st Century "Religion in Turkey’s Domestic and International Agendas: Human Security Perspectives" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Turkey's EU Cross Border Cooperation Experiences: From Western Borders to Eastern Borders - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Avrupa Birliği Çerçevesinden Türkiye’deki Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Trakya Bölgesinden Örnekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye’nin Uyumu - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Turkey As a Bridge Between Europe and Middle East New Goals Restricting Facts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Europeanisation: An Answer to Globalisation - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Turkey As a Bridge Between Europe and Middle East New Goals Restricting Facts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Uluslararasılaşma ve Türkiye deki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Anlayışları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Programı ve Program Ülkelerinin Algıları – Üyelik Olmadan Asla - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye’nin Uyumu - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye’nin Uyumu - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Uluslararasılaşma ve Türkiye deki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Anlayışları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Güvenliğin Gündeminden Çatışma Ayrılıkçı Ayaklanmalar ve Terörizm, "İnsani Güvenlik" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar İçsel, Kişilerarası, Toplumsal ve Küresel Çatışma ve Barış Terminolojisi/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Dengeli ve Sürdürülebilir Kalkınma İçindeki Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) 1998-2007 Dönemi Avrupa Komisyonu İlerleme Raporları Kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye’nin Uyumu - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: ÇATIŞMA ÜZERİNE YAPISAL KURAMLAR: UKRAYNA ve YEMEN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Konu: Çatışma üzerine kuramlar incelenmiş ve karşılaştırmalı örnekler üzerinden kuramların hayata geçişi sorgulanmıştır.. Mehmet Emin-Yünce. 2019
2-) Tez Adı: İNSANİ MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU KAVRAMLARININ RUANDA, KOSOVA VE LİBYA ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Konu: Bu tez çalışmasında insani müdahale ve koruma sorumluluğu ele alınmıştır. Bu tez çalışması insani amaçlı müdahalenin genel kabulüne ve sabitliğine giden yolda bir ışık olacaktır. Ayrıca tez çalışması, konuyu uluslararası ilişkiler teorileri ve uluslararası hukuk bakımından farklı zamanlardan ve coğrafyalardan üç örnek alarak incelediği için insani müdahale literatürüne katkı sunmayı amaçlamaktadır.. Kamal-Alaqad. 2019
3-) Tez Adı: KUZEY İRLANDA, SRİ LANKA ve TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ SÜREÇLERİNİN POST-YAPISALCI BAKIŞ AÇISIYLA KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI . Konu: Kuzey İrlanda, Sri Lanka ve Türkiye’nin aynı kökenli çatışmalardan etkilenmiş olmaları, kurulan etnik temelli örgütlerin benzer ayrılıkçı hedeflerde olmaları ve çatışmaların başlama tarihleri açısından da birbirlerine yakın oluşları, bu ülkeler arası karşılaştırmalı analiz yapabilme imkanını sağlamıştır.. Deniz-Ekşi. 2019
4-) Tez Adı: DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK VE BARIŞ ALGISI. Konu: ULUSLARARASI GÜVENLİK. Burhan-Barlas. 2014

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Britanya İstisnacılığının Avrupa Entegrasyonu Sürecinde Parlamento Konuşmaları Üzerinden Analizi. Konu: Britanya İstisnacılığı. Pınar-Uz Hançarlı. 2019
2-) Tez Adı: Hazar Bölgesi Doğal Gaz Kaynaklarının Avrupa Birliği Doğalgaz Arz Güvenliğine Katkısı ve Türkiye’nin Transit Ülke Rolü . Konu: Hazar Bölgesi Doğal Gaz Kaynaklarının Avrupa Birliği Doğalgaz Arz Güvenliğine Katkısı ve Türkiye’nin Transit Ülke Rolü incelenmiştir.. Cemal-Kakışım. 2017
3-) Tez Adı: İmar Planı Değişiklikleri Konusunda Muğla/Yalıkavak Örneği Üzerine Bir İnceleme. Konu: İmar Planı Değişiklikleri Konusunda Muğla/Yalıkavak örneğinden araştırma yapılmıştır. Selda-Karaman. 2012
4-) Tez Adı: Türk Siyasal Hayatında Ulusalcılık Akımı. Konu: Türk Siyasal Hayatında Ulusalcılık Akımı araştırılmıştır. Cihan-Uzunçayır. 2012

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: 1. Çatışma müdahalesini anlamak: aktörler, yaklaşımlar ve sonuçlar 2. Uluslararası göç, zorla yerinden etme.3. Sosyal uyum için dönüştürücü arabuluculuk. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). KÜRESEL BARIŞ PROJESİ (ALTINCI). 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: AB. BARIŞ İNŞASI PROJESİ. 2016-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Barış İnşası, Barış İletişimi ve Dayanışma yoluyla Barışı Teşvik Eden Gençlik. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). KÜRESEL BARIŞ PROJESİ (BEŞİNCİ). 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Gençliğin Savunmasızları Kapsayan ve Direnç İnşa Eden Barışa Desteği . Proje Türü: Diğer(Uluslararası). KÜRESEL BARIŞ PROJESİ (DÖRDÜNCÜ). 2015-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Üçüncü Küresel Barış Projesi özellikle gençlerin barış çalışmalarında sosyal adalet, dünya vatandaşlığı ve hareketlilik gibi konularda eğitilmesi üzerine odaklanmıştır. . Proje Türü: Diğer(Uluslararası). KÜRESEL BARIŞ PROJESİ (ÜÇÜNCÜ). 2014-2015
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer(Uluslararası). KÜRESEL BARIŞ PROJESİ (İKİNCİ). 2013-2014
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: AB. Kültürel Mirasın Korunması. 2005-2005
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: AB. Edirne Ekmekçizade Kervansarayı Yönetimi İçin Teknik Yardım Projesi, 2005-2008. 2005-2008
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: AB. Edirne Ekmekçizade Kervansarayı’nın Restorasyonu Projesi, 2004-2008 . 2004-2008

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: 2007 2013 yılları arasında Avrupa Birliği finansmanı ile uygulanmış Bulgaristan-Sırbistan IPA Sınır Ötesi Programı, Bulgarista- Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya IPA Sınır Ötesi Programı ve Bulgarista-Türkiye IPA Sınır Ötesi Programı nın bölgeye kazandırdıklarına yönelik geniş kapsamlı etki değerlendirme raporu hazırlanmıştır . Proje Türü: Avrupa Birliği. Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen IPA Sınır Ötesi Programları 2007 2013 Etki Değerlendirme Performansı Bulgaristan Sırbistan IPA Sınır Ötesi Programı 2007 2013 CCI Numarası 2007CB16IPO006 Bulgaristan eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya IPA Sınır Ötesi Programı 2007 2013 CCI Numarası 2007CB16IPO007 Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi Programı 2007 2013 CCI Numarası 2007CB16IPO008 . 2016-2016

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen İkinci Küresel Barış Çalıştayı'nda gençlerin sanat, kültür ve turizm ile barışa olan katkılarının neler olduğu/olabileceği ve nasıl gerçeklestigi/gerçeklestirilebilecegi tartışılmıştır. İkinci Küresel Barıs Çalıstayı özellikle gençlerin çok kültürlülük, barıs egitimi ve uluslararası uzlasmaya olan katılımlarına odaklanmıştır. Bu temalardan yola çıkarak yüksek lisans sınıfları, davetli konusmacılar, delege sunumları ve rehberli kültürel geziler proje faaliyetleri arasında yer almıştır. . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 2nd Annual Global Peace Workshop-İkinci Küresel Barış Çalıştayı. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı. 2010-2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Değişen Uluslararası Sistemde Güvenlik ve Barış Algısı. 2013-2014

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . En İyi Bildiri Ödülü-Best Presentation Award. 2016

(I-11) Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) Erasmus+ Programı, Yükseköğretim Personel Ders Verme Hareketliliği. Polonya. . 2018

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
2-) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
3-) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
4-) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
5-) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2015
6-) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2014
7-) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı- Ders 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2020
2-) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı- Ders 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2018
3-) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı- Ders 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2018
4-) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı- Ders 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2017
5-) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı- Ders 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2017
6-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı- Ders 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2017
7-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı- Ders 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2017
8-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı- Ders 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2017
9-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı-Ders 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2016
10-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı-Ders 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2016
11-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı-Ders 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2016
12-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı-Ders 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2016
13-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı-Ders 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 2016

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) İİBF Senato Temsilcisi . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
2-) İİBF Senato Temsilcisi . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
3-) İİBF Senato Temsilcisi . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
4-) Uluslararası İlişkiler Koordinatörü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
5-) Uluslararası İlişkiler Koordinatörü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2015

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) Soruşturmacı. MSKÜ Rektörlük. . 2020
2-) Soruşturmacı. İİBF. . 2019
3-) Soruşturmacı. ÜAK. . 2017
4-) Soruşturmacı. İİBF. . 2013

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atama jüri üyeliği. İİBF. . 2020
2-) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atama jüri üyeliği . İİBF. . 2020
3-) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atama jüri üyeliği . İİBF. . 2018
4-) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atama jüri üyeliği . İİBF. . 2018
5-) Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atama jüri üyeliği . İİBF. . 2016
6-) Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atama jüri üyeliği . İİBF. . 2016
7-) Yrd Doç kadrosuna atama jüri üyeliği. İİBF. . 2016
8-) Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atama jüri üyeliği . İİBF. . 2015

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Uluslararası 6. Küresel Barış Çalıştayı Eş-Başkanı . Türkiye. . 2018
2-) Uluslararası 5. Küresel Barış Çalıştayı Eş-Başkanı . Türkiye. . 2017
3-) Uluslararası 4. Küresel Barış Çalıştayı Eş-Başkanı . Türkiye. . 2016
4-) Uluslararası 3. Küresel Barış Çalıştayı Eş-Başkanı . Türkiye. . 2015
5-) Uluslararası 2. Küresel Barış Çalıştayı Eş-Başkanı . Türkiye. . 2014

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu. Türkiye. . 2019
2-) International conference commemorating the centennial anniversary of the end of World War I: Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts. Polonya. . 2018
3-) 18th International Conference on Human Rights and Human Security. Fransa. . 2016
4-) International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series. Bulgaristan. . 2016
5-) Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu. Bozok Üniversitesi. . 2010

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi. Türkiye. . 2018

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) İİBF, Yrd. Doç. Kadrosu için Ön Değerlendirme Komisyon Üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
2-) İİBF, Yrd. Doç. Kadrosu için Ön Değerlendirme Komisyon Üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
3-) İİBF, Yrd. Doç. Kadrosu için Ön Değerlendirme Komisyon Üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniveritesi. . 2016
4-) Yükseköğretim Kurulu. Türkiye. . 2014

Verdiği Dersler

KAY 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

KAY 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

SİBUL 5542 2020-2021 Güz

Küresel Dünyada Uluslararası Göç

SİBUL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL2501 2020-2021 Güz

Diplomatic English I

SİBUL3005 2020-2021 Güz

Diplomatic Correspondence I

SİBUL4517 2020-2021 Güz

EU-Turkey Relations

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

SİBUL 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

SİBUL 5520 2019-2020 Bahar

Uluslararası Çatışma ve Barış

SİBUL 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL1502 2019-2020 Bahar

Academic English II

SİBUL2006 2019-2020 Bahar

Introduction to the EU

SİBUL3004 2019-2020 Bahar

Diplomatic Correspondence II

SİBUL4004 2019-2020 Bahar

Conflict Resolution and Peace Building

SİBUL 5542 2019-2020 Güz

Küresel Dünyada Uluslararası Göç

SİBUL1501 2019-2020 Güz

Academic English I

SİBUL1502 2019-2020 Güz

Academic English II

SİBUL2501 2019-2020 Güz

Diplomatic English I

SİBUL3005 2019-2020 Güz

Diplomatic Correspondence I

SİBUL4517 2019-2020 Güz

EU-Turkey Relations

SİBUL 5520 2018-2019 Bahar

Uluslararası Çatışma ve Barış

SİBUL1502 2018-2019 Bahar

Academic English II

SİBUL2006 2018-2019 Bahar

Introduction to the EU

SİBUL2502 2018-2019 Bahar

Diplomatic English II

SİBUL4004 2018-2019 Bahar

Conflict Resolution and Peace Building

ULİ4902 2018-2019 Bahar

Türk Dış Politikası

SİBUL 5542 2018-2019 Güz

Küresel Dünyada Uluslararası Göç

SİBUL1501 2018-2019 Güz

Academic English I

SİBUL2501 2018-2019 Güz

Diplomatic English I

SİBUL4517 2018-2019 Güz

EU-Turkey Relations

ULİ4901 2018-2019 Güz

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

ULİ4902 2018-2019 Güz

Türk Dış Politikası