Personel

Prof.Dr. FAHRİ YİĞİT
Prof.Dr.
Fahri Yiğit
@ E-posta
fyigit@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1993 , 0252 211 3241

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Seracılık Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Seracılık Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Bitki Koruma 1990

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 1993

Doktora

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 1998

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baysal Ömür, Yiğit Fahri, 2009. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici races and their genetic discrimination by molecular markers in West Mediterranean region of Turkey. PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY
2-) Zeybek Ahmet, Yiğit Fahri, 2002. Assessment of powdery mildew resistance in wild barley (Hordeum spontaneum L.) populations in the aegean region of Turkey. PHYTOPROTECTION
3-) Yiğit Fahri, Özcan Mehmet Musa, Akgül Atilla, 2000. Inhibitory effect of some essential oils on Penicillium digitatum causing postharvest rot in citrus.. GRASAS Y ACEITES

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yiğit Fahri, 2011. Acibenzolar-S-methyl induces lettuce resistance against Xanthomonas campestris pv.vitians.. African Journal of Biotechnology
2-) Dikilitaş Murat, Kocyigit Abdurrahim, Yiğit Fahri, 2009. A molecular-based fast method to determine the extent of DNA damages in higher plants and fungi. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
3-) Zeybek Ahmet, Yiğit Fahri, 2004. Determination of Virulence Genes Frequencies in Wheat Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) Populations During Natural Epidemics in the Regions of Southern Aegean and Western Mediterranean in Turkey.. Pakistan journal of Biological sciences
4-) Yiğit Fahri, Zeybek Ahmet, 2004. Integrated Biological and Chemical Control of Powdery Mildew of barley caused by Blumeria graminis f.sp. hordei Using Rhizobacteria and Triadimenol.. Pakistan journal of Biological Sciences

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yiğit Fahri, Dikilitaş Murat, 2008. Effect of humic acid applications on the root-rot diseases caused by Fusarium spp. on tomato.. plant pathology journal
2-) Yiğit Fahri, Dikilitaş Murat, 2007. Control of Fusarium wilt of tomato by combination of Fluorescent Pseudomonas, non-pathogen Fusarium and Trichoderma harzianum T-22 in greenhouse conditions.. Plant Pathology Journal

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yiğit Fahri, Baysal Ömür, Özkan Yasemin Yeşim, 2011. Enhancer effect of boron on biological and chemical control of gray mold disease in tomato greenhouses. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
2-) Yiğit Fahri, Dikilitaş Murat, 2008. Fethiye Yöresi Domates Seralarında Bitki Hastalıklarıyla Entegre Mücadelenin Durumu ve Uygulama Olanağının Araştırılması. HR. Ü. Ziraat Fak Dergisi
3-) Yiğit Fahri, Arıkan Kerziban, Balaban Yasemin, 2007. Patojen olmayan Fusarium türleri ile domateste Fusarium kök çürüklüğü hastalığının biyolojik kontrolü üzerinde bir araştırma. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
4-) Yiğit Fahri, 2005. Bitki patojenlerinin kontrolünde kullanılan biyokontrol ürünler ve özellikleri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
5-) Yiğit Fahri, 2005. Domateslerde Don Zararı Sonucu Oluşmuş Nekrotik Yaprak Dokularının Botrytis cinerea’ya Karşı Cladosporium sphaerospermum Penz. ile Korunması.. Anadolu Üniv Bilim ve Teknoloji Dergisi
6-) Yiğit Fahri, Boyraz Nuh, 2003. Plastik seralarda bazı önemli domates hastalıkları (Alternaria solani, Botrytis cinerea ve Phytophthora infestans)’na karşı ilaçlama programı uygulaması. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
7-) Yiğit Fahri, 2003. Pentachloronitrobenzen (PCNB) uygulanmış seralardaki domateslerde kök çürüklüğü etmenlerinin tespiti ve hastalığın yaygınlığı. Selçuk Üniv. Ziraat fak. Dergisi
8-) Yiğit Fahri, 2002. Isolation of bacterium antagonistic to some fungal pathogens causing root rot of dry bean from rhizosphere and their potential for biological control. Journal of Turkish Phytopathology
9-) Yiğit Fahri, 2001. Antalya İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Genel Durumları ve Çiftçi ile Olan İlişkilerinin Araştırılması. Türk-Kop Ekin
10-) Yiğit Fahri, 2001. Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta etmenlerin uygulama yöntemleri ve zamanı. Anadolo Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
11-) Yiğit Fahri, 1999. Bazı tarımsal işlemlerin fasulye fide döneminde kök çürüklüğü çıkışı üzerine etkisi. S.Ü. Ziraat Fakültyesi Drgisi
12-) Yiğit Fahri, 1998. Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Mücadelesinde Kullanılan Kimyasalların Bitki Fungal Hastalıkları Açısından İstenmeyen Yan Etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
13-) Yiğit Fahri, 1997. Toprakta Fungistasis’in Besinsel Yönden ve Kimyasal İnhibitörler Açısından İncelenmesi. S.Ü. Ziraat fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baysal Ömür, İkten H, Polat İ, Gümrükçü E, Yiğit Fahri, 2009. Batı Akdeniz Bölgesi Domates Üretim Seralarında Fusarium oxysorum Türlerinin moleküler tekniklerle teşhisi ve ırk ayrımı. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 15-18 Temmuz 2009, Van.
2-) Zeybek Ahmet, Yiğit Fahri, 2004. Muğla ili dört farklı arpa ekim alanında elde edilen külleme (Blumeria graminis f.sp. hordei) populasyonlarının genetik yapısının incelenmesi. 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim, 2004, Cilt II., Diyarbakır, Sayfa 191-196.
3-) Zeybek Ahmet, Yiğit Fahri, 2001. Bitki Yetiştiriciliğinde Hastalıklarla Mücadelede Dayanıklı Çeşit Kullanımının Önemi, Dayanıklılık Kaynakları, Mekanizmaları, Islah Stratejileri. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu 5-7 Eylül 2001, Fethiye-MUĞLA.
4-) Boyraz Nuh, Yiğit Fahri, Güncan Ahmet, 1999. Bazı illerde hasat edilen buğday ürününde sürme hastalığının (Tilletia spp.) yaygınlık oranı ve hastalığın zarar derecesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-10 Haziran 1999, Konya.
5-) Yiğit Fahri, Turhan Gülay, 1995. Kültürde Alternaria solani ( Ell. And Martin) Sor.’nin Bol Spor Vermesi İçin Geliştirilmiş Bir Yöntem. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yiğit Fahri, Baysal Ömür, 2011. Bacillus subtilis ile Bor, Kalsiyum, Potasyum ve Mankozepmetalaxyl’in Farklı Kombinasyonlarının Domateste Geç Yanıklık (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) Hastalığının Çıkışı Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30.06.2011, Kahramanmaraş
2-) Yiğit Fahri, Baysal Ömür, Balaban Yasemin Yeşim, 2009. Domateste Kurşuni küf Hastalığının Biyolojik ve Kimyasal Kontrolü üzerine borun etkisi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 15-18 Temmuz 2009, Van.
3-) Yiğit Fahri, Zeybek Ahmet, 2005. Farklı fasulye çeşitlerinin Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli J.B. Kendrick and W.C. Snyder ve Rhizoctonia solani Kühn’e karşı dayanıklılığının tespit edilmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya
4-) Yiğit Fahri, Boyraz Nuh, 2001. Antalya Yöresinde Sera Üreticilerinin İlaç Kullanım Tercihleri ve İlaç Bayilerinin Bu Konudaki Yaklaşımları. Türkiye IX.. Fitopatoloji Kongresi, 3-8 Eylül 2001, Tekirdağ.
5-) Yiğit Fahri, 2001. Konya İlinin Fasulye Ekim Alanlarında Yaygın Fungal Kök Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye IX.. Fitopatoloji Kongresi, 3-8 Eylül 2001, Tekirdağ.
6-) Oğuz Cennet, Direk Mithat, Yiğit Fahri, 2000. Konya İlinde Elma Üreticilerinin Tarım İlacı Kullanımı ve Çevresel Etkileri.. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000. Tekirdağ.
7-) Oğuz Cennet, Yiğit Fahri, Direk Mithat, 2000. The pesticide using on the apple production farms and teir environmental hazards in konya province. 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications 18-20 October 2000, Tekirdağ/Turkey.
8-) Yiğit Fahri, Güncan Ahmet, 1997. Dikenli Çöğen (Salsola kali L.) Tohumlarının Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi 1-4 Eylül 1997 İzmirAyvalık.
9-) Yiğit Fahri, Turhan Gülay, 1994. Domateslerde Erken Yanıklık Hastalığına Karşı Biyolojik Savaşta Verticillium pselliotae Treschow’nin Etkinliği Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi, 25-28 Ocak 1994, İzmir.

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

BAH1803 2020-2021 Güz

TOPRAK BİLGİSİ

BAH2801 2020-2021 Güz

EKOLOJİK TARIM

ORT2005 2020-2021 Güz

ORGANİK TARIMDA HASTALIKLARLA SAVASIM

ORT2011 2020-2021 Güz

BİYOLOJİK MÜCADELE

SER2003 2020-2021 Güz

SERA HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ

SER2009 2020-2021 Güz

SERACILIK UYGULAMASI III

SER2497 2020-2021 Güz

STAJ (30 İŞGÜNÜ)

SER2505 2020-2021 Güz

BİYOLOJİK MÜCADELE

SER2511 2020-2021 Güz

TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ

UET1001 2020-2021 Güz

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN TANITIMI

BAH1812 2019-2020 Bahar

BİTKİ KORUMA

ORT2004 2019-2020 Bahar

ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA SAVAŞIM

ORT2012 2019-2020 Bahar

MESLEKİ PROJE

SER1008 2019-2020 Bahar

TARIMSAL SAVAŞ İLKELERİ

SER2004 2019-2020 Bahar

SERA ZARARLILARI VE MÜCADELESİ

SER2012 2019-2020 Bahar

SERA YAPIM TEKNİĞİ

SER2510 2019-2020 Bahar

BİTKİ BESLENME BOZUKLUKLARI

SÜS2802 2019-2020 Bahar

SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI

BAH1803 2019-2020 Güz

TOPRAK BİLGİSİ

BAH2801 2019-2020 Güz

EKOLOJİK TARIM

ORT2005 2019-2020 Güz

ORGANİK TARIMDA HASTALIKLARLA SAVASIM

ORT2011 2019-2020 Güz

BİYOLOJİK MÜCADELE

SER1497 2019-2020 Güz

STAJ (30 İŞGÜNÜ)

SER2003 2019-2020 Güz

SERA HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ

SER2009 2019-2020 Güz

SERACILIK UYGULAMASI III

SER2505 2019-2020 Güz

BİYOLOJİK MÜCADELE

SER2511 2019-2020 Güz

TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ

BAH1812 2018-2019 Bahar

BİTKİ KORUMA

ORT2004 2018-2019 Bahar

ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA SAVAŞIM

ORT2012 2018-2019 Bahar

MESLEKİ PROJE

SER1008 2018-2019 Bahar

TARIMSAL SAVAŞ İLKELERİ

SER2004 2018-2019 Bahar

SERA ZARARLILARI VE MÜCADELESİ

SER2012 2018-2019 Bahar

SERA YAPIM TEKNİĞİ

SER2510 2018-2019 Bahar

BİTKİ BESLENME BOZUKLUKLARI

SÜS2802 2018-2019 Bahar

SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI

BAH1803 2018-2019 Güz

TOPRAK BİLGİSİ

BAH2801 2018-2019 Güz

EKOLOJİK TARIM

ORT2005 2018-2019 Güz

ORGANİK TARIMDA HASTALIKLARLA SAVASIM

ORT2011 2018-2019 Güz

BİYOLOJİK MÜCADELE

SER2003 2018-2019 Güz

SERA HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ

SER2505 2018-2019 Güz

BİYOLOJİK MÜCADELE

SER2511 2018-2019 Güz

TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ