Personel

Araştırma Görevlisi GAMZEGÜL ÇALIKOĞLU
Araştırma Görevlisi
Gamzegül Çalıkoğlu
@ E-posta
gamzegulcalikoglu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 19.06.2014

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 21.06.2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çalıkoğlu Gamzegül, Gavcar Erdoğan, 2019. SECTORAL PROBLEMS OF THE DAILY BOAT TRIPCOMPANIES: CASE OF FETHİYE. Turkish Studies
2-) Gavcar Erdoğan, Noyan Elçin, Çalıkoğlu Gamzegül, 2018. A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTINGCONSUMERS PREFERENCE SUPERMARKET A RESEARCH IN FETHİYE . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
3-) Gavcar Erdoğan, Çalıkoğlu Gamzegül, Noyan Elçin, 2018. PROBLEMS OF FISH MARKET’S TRADESMEN AND SOLUTION PROPOSALS: FETHIYE SAMPLE . Sobider Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gavcar Erdoğan, Çalıkoğlu Gamzegül, Noyan Elçin, 2019. Festival Turizmi Kapsamında Fethiye Yeşilüzümlü ve Yöresi Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivaline Gelen Ziyaretçilerin Festival Hakkındaki Görüşleri. at the International Black Sea Coastline Countries Symposium
2-) Gavcar Erdoğan, Noyan Elçin, Çalıkoğlu Gamzegül, 2019. Tüketicilerin Kafe Tercihlerini Etkileyen Faktörler. at the International Black Sea Coastline Countries Symposium
3-) Gavcar E., Çalıkoğlu G., Tosun C., 2016. Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Yöneticilerinden Memnuniyetinin Araştırılması (Muğla İli Örneği). 5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM
4-) Gavcar E., Çalıkoğlu G., 2015. Research on The Work Ambiance Satisfaction of Health Personnel The Case of Muğla. VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gavcar Erdoğan, Çalıkoğlu Gamzegül, Noyan Elçin, 2018. Balık Pazarı Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri: Fethiye Örneği. 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
2-) Gavcar Erdoğan, Noyan Elçin, Çalıkoğlu Gamzegül, 2018. TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA FETHİYE ÖRNEĞİ. UMTEB -3ULUSLAR ARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ