Personel

Doç.Dr. ATİLA GÖKTAŞ
Doç.Dr.
Atila Göktaş
@ E-posta
gatilla@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1580

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 04.07.1994

Yüksek Lisans

University of Sheffield School of Mathematical Sciences Probability and Statistics 1997

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 20.12.2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İşçi Güneri, Ö., Göktaş, A., Kayalı, U., 2016. Path analysis and determining the distribution of indirect effects via simulation. Journal of Applied Statistics
2-) Yeniay, Ö., İşçi, Ö., Göktaş, A., Çankaya, M.N., 2014. Time Scale in Least Square Method. AAA
3-) Göktaş Atila, 2010. Estimation Of The Eyeball And Orbital Volume Using The Cavalieri Principle On Computed Tomography Images. Medical Journal of Trakya University
4-) Göktaş Atila, 2010. On the Performance of the Semiparametric Binary Response Model when the True Model is Parametric Logistic. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Göktaş, A., Sevinç, V., 2016. Two New Ridge Parameters and A Guide for Selecting an Appropriate Ridge Parameter in Linear Regression. Gazi University Journal of Science
2-) Göktaş Atila, 2013. A Comparison Of Binary Logit And Probit Models With A Simulation Study. Journal of Social and Economic Statistics
3-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2011. Türkiye de Enflasyon Oranının Temel Bileşenli LP Norm Yöntemi ile Tahmini. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
4-) Göktaş Atila, 2011. A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation. Advances in Methodology and Statistics
5-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2010. Türkiye de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
6-) Yeniay Murtaza Özgür, Göktaş Atila, 2003. Doğrusal Regresyonda En İyi Alt Küme Seçimine Genetik Algoritma Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2017. A Comparion of Ordinary Least Squares Regression and Least Squares Ratio via Generated Data. American Journal of Mathematics and Statistics
2-) Çakmakyapan, S., Göktaş, A., 2013. A COMPARISON OF BINARY LOGIT AND PROBIT MODELS WITH A SIMULATION STUDY. Journal of Socoal and economic statistics
3-) Ekinci, B., Göktaş, A., 2013. Awareness and knowledge levels about HIV/AIDS among high school students in Mugla, Turkey. Journal of AIDS and HIV Research
4-) Göktaş Atila, Barış Keskin, Çakmakyapan Selen, 2013. Lojistik Regresyon ve Doğrusal Diskriminant Analizinde Kullanılan Bazı İndekslerin Karşılaştırılması. TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi
5-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, Paşalı Atmaca Sibel, Çankaya Mehmet Niyazi, 2012. Zaman Skalasında Box Cox Regresyon Yöntemi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Göktaş Atila, 2011. A Comparison and Normality Test of Some Measures of Association via Simulation for Rectangular Doubly Ordered Cross Tables. Scientific Research and Essays
7-) Göktaş Atila, 2002. A Comparison of Partial Least Squares Regression with Other Prediction Methods. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sevinç Volkan, Göktaş Atila, 2019. A Comparison of Different Ridge Parameters Under both Multicollinearity and Heteroscedasticity. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, Ocak Fatih, 2016. EN KÜÇÜK KARELER ve EN KÜÇÜK MUTLAK SAPMALAR YÖNTEMLERİNİN SİMÜLASYON VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. XVII. INTERNATIONALSYMPOSIUM ON ECONOMETRICS,OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS
2-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, Ocak Fatih, 2016. EN KÜÇÜK KARELER ve EN KÜÇÜK MUTLAK SAPMALAR YÖNTEMLERİNİN SİMÜLASYON VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. XVII. INTERNATIONALSYMPOSIUM ON ECONOMETRICS,OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS
3-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, Ocak Fatih, 2016. A Comparison of Ordinary Least Squares and Least AbsoluteDeviation Methods for Different Error Distributions. Xth International Statistics Days Conference, 2016, Giresun, Turkey
4-) Göktaş Atila, Keskin Barış, Çakmakyapan Selen, 2011. Normal Dağılımlı Olmayan Verilerle Lojistik Regresyon Analizi ve Doğrusal Diskriminant Analizi Yöntemlerinin Farklı İndekslerle Karşılaştırılması. International 7th Statistics Congress
5-) Göktaş Atila, Çakmakyapan Selen, Keskin Barış, 2011. Çok Değişkenli Normal Dağılımlı Verilerle Lojistik Regresyon Analizi ve Doğrusal Diskriminant Analizi Yöntemlerinin Farklı İndekslerle Karşılaştırılması. 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
6-) Akkuş Özge, İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2011. Para Arzı İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin 2000 li Yıllarda Başlayan Ekonomik Kriz Üzerindeki Etkisinin Nedensellik Analizi İle Araştırılması. 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
7-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2007. Classification Of Tourists Visiting Turkey From Abroad According to Travelling Purposes and Determınatıon of Ad Strategy. 2007 International Tourism Biennial
8-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2007. An Investigation Via Categorical Data Analysis For Tourists Visiting Turkey in Terms Of Some Variables. 2007 International Tourism Biennial

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mermi Selman, Göktaş Atila, Akkuş Özge, 2019. A Comparison of Variety of Ridge Parameters by Means of Their Distributions and MSE Values. 11. International Statistics Congress
2-) Göktaş Atila, Akkuş Özge, Kuvat Aykut, 2019. Determination of A New Robust Ridge Parameter for Linear Regression Model Via Search Method. 11. International Statistics Congress
3-) Sevinç Volkan, Göktaş Atila, 2017. A Comparison of Different Ridge Parameters under Both Multicollinearity and Heteroscedasticity. 10th International Statistics Congress
4-) Göktaş Atila, Pekmezci Aytaç, Akkuş Özge, 2017. A Comparison of the Mostly Used Information Criteria for Different Degrees of Autoregressive Time Series Models. 10th International Statistics Congress
5-) Göktaş Atila, Akkuş Özge, Bağcı İsmail, 2017. Comparison of Partial Least Squares With Other Prediction Methods Via Generated Data. 10th International Statistics Congress
6-) Göktaş Pınar, Göktaş Atila, 2017. A Comparison of the Mostly Used Information Criteria for Different Varieties of Econometric Time Series Models. Econ Anadolu 2017
7-) Pekmezci Aytaç, Göktaş Atila, Meral Yunus Emre, 2015. NİCEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN SİMÜLASYON VERİLERİ İLEKARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası 9. İstatistik Kongresi
8-) İşçi Güneri Öznur, Kayalı Uğur, Göktaş Atila, 2013. Path Analysis and Determining the Distribution of Indirect Effects via Simulation. 29th European Meeting of Statisticians
9-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, Göktaş Pınar, 2013. A New Measure Of Association For Doubly Ordered Cross Tables. 29th European Meeting of Statisticians

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bağcı İsmail, Göktaş Atila, 2017. Kısmi En Küçük Kareler Yönteminin Simülasyon Verileri İle Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi V.Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uygulamalı İstatistik - 2010

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Göktaş Atilla, 2010. Uygulamalı İstatistik/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Editör Adı: Mustafa DİLEK, Öznur İŞÇİ, Atila GÖKTAŞ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İstatistik - 2010

(D-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Recent Statistical Methods for Data Analysis, Applied Economics, Business Finance (Journal of Applied Statistics).

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Communication in Statistics: Simulation and Computation. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Iranian . 2019. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Sosyoekonomi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. COMMUNICATION IN STATISTICS THEORY AND METHODS.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Communications in Statistics – Case Studies and Data Analysis.

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Science and Technology.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A COMPARISON OF BINARY LOGIT AND PROBIT MODELS WITH A SIMULATION STUDY - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 10
2-) Awareness and knowledge levels about HIV/AIDS among high school students in Mugla, Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Two New Ridge Parameters and A Guide for Selecting an Appropriate Ridge Parameter in Linear Regression - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) A Comparison of Partial Least Squares Regression with Other Prediction Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 70
5-) Estimation Of The Eyeball And Orbital Volume Using The Cavalieri Principle On Computed Tomography Images - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
6-) A Comparison and Normality Test of Some Measures of Association via Simulation for Rectangular Doubly Ordered Cross Tables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 25

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A Comparison of Partial Least Squares Regression with Other Prediction Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 20
2-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 10

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A COMPARISON OF BINARY LOGIT AND PROBIT MODELS WITH A SIMULATION STUDY - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
2-) Awareness and knowledge levels about HIV/AIDS among high school students in Mugla, Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Two New Ridge Parameters and A Guide for Selecting an Appropriate Ridge Parameter in Linear Regression - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) A Comparison of Partial Least Squares Regression with Other Prediction Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 40
5-) Estimation Of The Eyeball And Orbital Volume Using The Cavalieri Principle On Computed Tomography Images - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye de Enflasyon Oranının Temel Bileşenli LP Norm Yöntemi ile Tahmini - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) A Comparison and Normality Test of Some Measures of Association via Simulation for Rectangular Doubly Ordered Cross Tables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 10
9-) Uygulamalı İstatistik/ - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
10-) Doğrusal Regresyonda En İyi Alt Küme Seçimine Genetik Algoritma Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 27

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 15

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A COMPARISON OF BINARY LOGIT AND PROBIT MODELS WITH A SIMULATION STUDY - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
2-) A Comparison of Partial Least Squares Regression with Other Prediction Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 30

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ NEDENSELLİK ARAŞTIRMASI VE DÖVİZ KURU İLE TÜKETİCİ ENFLASYONU DEĞİŞİM ORANI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE UYGULAMA. Konu: Zaman Serileri Analizi. UĞUR-UYSAL. 2019
2-) Tez Adı: Ridge regresyonda sağlam parametre bulma. Konu: Sağlam Regresyon. AYKUT-KUVAT. 2018
3-) Tez Adı: Kısmi en küçük kareler yönteminin simülasyon verileri ile diğer yöntemlerle karşılaştırılması. Konu: Sağlam Regresyon. İSMAİL-BAĞCI. 2017
4-) Tez Adı: İşlem bazlı manipülasyonun tespitine yönelik bir öngörü: Borsa İstanbul uygulaması. Konu: Zaman Serileri Analaizi. SAVAŞ-TARKUN. 2015
5-) Tez Adı: Lojistik, Probit ve Doğrusal Olasılık Modeli İçin Kullanılan Uyum Kriterlerinin İncelenmesi ve Simülasyonla Karşılaştırılması. Konu: Uyum Kriterleri. MURAT-SAKAL. 2013
6-) Tez Adı: Konumsal İstatistik Modelleri ve Ripley'in K Fonksiyonu Üzerinde Bir Uygulama. Konu: Uzaysal İstatistik. Ahmet-ER. 2012
7-) Tez Adı: Belirli Ölçütlere Göre İki Düzeyli Lojit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması. Konu: Kategorik veri analizi. Selen-ÇAKMAKYAPAN. 2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Uluslararası İstatistik Konferansın. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 11. Uluslararası İstatistik Günleri Konferansı. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla İli Aylık Tüketici Fiyatları İndeksi ve Ağırlığının Türkiye Genel Fiyatlar Seviyesi İle Uyumluluğunun Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Aylık Tüketici Fiyatları İndeksi ve Ağırlığının Türkiye Genel Fiyatlar Seviyesi İle Uyumluluğunun Araştırılması. 2015-2016

(I-11) Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) . Polonya. . 2016

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) . . . 2009

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) . . . 2012
2-) . . . 2011
3-) . . . 2010
4-) . . . 2008
5-) . . . 2007

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) . . . 2019
2-) . . . 2015

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 11.International Statistics Days Conference. Türkiye. . 2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 11. International Statistics Congress. Bodrum. . 2019

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) . . . 2019

Verdiği Dersler

BUS2806 2019-2020 Bahar

Statistics II

FİZ5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İST 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

İST 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST3006 2019-2020 Bahar

İstatistiksel Simülasyon

İST5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BUS2805 2019-2020 Güz

Statistics I

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

BUS2806 2018-2019 Bahar

Statistics II

ISG 7512 2018-2019 Bahar

Risk Değerlendirmesi

İST1002 2018-2019 Bahar

Olasılık II

İST3006 2018-2019 Bahar

İstatistiksel Simülasyon

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

BUS2805 2018-2019 Güz

Statistics I

İST1001 2018-2019 Güz

Olasılık 1

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1

STA 3801 2018-2019 Güz

Statistical Methods for Engineers