Personel

Prof.Dr. ERDOĞAN GAVCAR
Prof.Dr.
Erdoğan Gavcar
@ E-posta
gavcar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1369

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 01.07.1986

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD 1989

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Anabilim dalı 22.10.1992

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baysal Ergün, Türkoğlu Türkay, Gavcar Erdoğan, Toker Hilmi, Gündüz Ahmet, Küçüktüvek Mustafa, Peker Hüseyin, Bayraktar Dursun Kemal, 2017. WEATHERING PROPERTIES OF SCOTS PINE TREATED WITH SOME CHEMICALS. WOOD RESEARCH
2-) Örücü, E., Gavcar, E., 2003. An investigation into maintaining quality culture in four and five star hotels in the south-agean coast, Turkey. Tourism Analysis An Interdisciplinary Journal
3-) Gürsoy, D., Gavcar, E., 2003. International Leisure Tourists' Involvement Profile. Annals of Tourism Research
4-) Gavcar, E., Gürsoy, D., 2002. An Examination of Destination- Originated (Pull) Factors. Tourism Analysis An Interdisciplinary Journal

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Noyan Elçin, Gavcar Erdoğan, 2020. Dijital Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Gavcar Erdoğan, Noyan Elçin, Gavcar Tosun Cansu, 2020. BOŞANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA (MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ ÖRNEĞİ). Nevşehir HacıBektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
3-) Gavcar Erdoğan, Kara Nusret, 2020. Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS YöntemlerininUygulanması. İş ve İnsan Dergisi | The Journal of Human and Work
4-) Noyan Elçin, Gavcar Erdoğan, Gavcar Tosun Cansu, 2019. Bireysel Emeklilik Şirketi Seçimine Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemlerinin Uygulanması. İşletme Araştırmaları Dergisi
5-) Çalıkoğlu Gamzegül, Gavcar Erdoğan, 2019. Günübirlik Gezi Tekneleri İşletmelerinin Sektörel Problemleri : Fethiye Örneği. Turkish Studies
6-) Gavcar, E., Çelik Yetim, A., 2015. Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sanayi Sitesi. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
7-) Tuncer, B., Gavcar, E., 2014. HavalimanıI Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science
8-) Ergun, E., Gavcar, E., 2013. Recrutiment and Selection Process of Human Resources: A Sample of Travel Agencies Operating in Fethiye. International Journal of Business and Management Studies
9-) Ergun, E., Gavcar, E., 2012. A Study Of Factors Affecting The Room Price Proposed By Hotels To Incoming Travel Agencies: Fethiye Sample. International Journal Of Economics And Finance Studies

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şanal Gözde, Evrensay Mert, Gavcar Erdoğan, 2022. COVID-19 PANDEMİSİNİN MUĞLA ESNAFI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MUĞLA İLİ, MENTEŞE İLÇESİ, KÖTEKLİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences&Humanites

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gavcar Erdoğan, Metin Hüseyin Mustafa, 2021. Hisse Senedi Değerlerinin Makine Öğrenimi (Derin Öğrenme) ile Tahmini. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Arıtkan Aylin, Gavcar Erdoğan, 2020. Muğla Esnafının Elektronik Ticarete Bakış Açısının İstatistik Yöntemlerle Araştırılması. International Journal of Social, Political and Economic Research

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Noyan Elçin, Gavcar Erdoğan, 2019. PAKET SÜT İÇERİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ ANALİZİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Hatipoğlu Fatma Busem, Gavcar Erdoğan, 2018. Bayes Ağ Modelleri İle Finansal Piyasa Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme: Elektrik Üretim Şirketleri Uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Gavcar Erdoğan, Çalıkoğlu Gamzegül, Noyan Elçin, 2018. Balık Pazarı Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri Fethiye Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Gavcar, E., Didin, S., 2007. Tüketicilerin “Perakendeci Markalı” Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi’nde Bir Araştırma. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Gavcar, E., Uçma, T., Köroğlu, Ç., 2006. Seyyar Pazar Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri (Muğla İli Örmeği). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Gavcar, E., Bulut, Z.A., Engin, K., 2006. Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği). Yönetim ve Ekonomi
6-) Gavcar, E., Demir, M., Çolak, R., Memiş, N., 2005. Turistlerin Muğla İlinin Bazı İlçelerinde ki Turizm Faaliyetleri Konusundaki Düşüncelerinin Araştırılması. Mevzuat Dergisi
7-) Gavcar, E., Bulut, Z.A., Karabulut, A.N., 2005. Öğrencilerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini Tercih Nedenleri ve Beklentileri (Muğla Üniversitesi Örneği). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Gavcar, E., Tavşancı, S., 2004. Pazarlama İşletmelerinde Satış Elemanlarının İş Memnuniyeti ve Sorunları. Yönetim ve Ekonomi
9-) Gavcar, E., Avcı, U., 2002. Muğla İlinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentası Yöneticilerinin Profilinin Tespitine Yönelik Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Karataş, M., Gavcar, E., 2001. Farklı Meslek Gruplarının Tasarruf Eğilimlerinin Araştırılması (Muğla İli Örneği). D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Gavcar, E., Ülkü, M., Ekmekçi, S., 2001. Üniversite Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etki Eden Bazı Faktörlerin Araştırılması (Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
12-) Gavcar, E., Yamak, N.R., 2000. Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Endüstri İşletmelerinde Kalite Faaliyetleri (Giresun İli Örneği). Orman Mühendisliği
13-) Gavcar, E., Arslan, Ü.S., 1999. Kereste Endüstrisinde İşletmecilik. Tr. J. Of Agriculture and Forestry
14-) Gavcar, E., Şen, S., Aytekin, A., 1999. Türkiye’de Kullanılan Kağıt-Karton Türlerinin Talep Tahminlerinin Belirlenmesi. Tr. J. Of Agriculture and Forestry
15-) Gavcar, E., Aytekin, A., Şen, S., 1999. Türkiye’de Orman Ürünleri Endüstrisinin Hammadde Kaynakları ve Karşılaştığı Problemler. Tr. J. Of Agriculture and Forestry
16-) Mazgit, D., Gavcar, E., Firuzan, A.R., 1999. Batman Rafinerisi’nde Kar Maximizasyonu Üzerine Bir Araştırma. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
17-) Gavcar, E., Arslan, Ü.S., 1998. Türkiye’de Yonga Levha Endüstri Sektöründe İşletmecilik Faaliyetleri. Orman Mühendisliği
18-) Çatalca, H., Gavcar, E., 1994. Orman Ürünleri Sanayi Kurumunda (ORÜS) Hammadde Taşıma Maliyetlerinin Minimizasyonu (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği). Yönetim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
19-) Yazıcı, K., Gavcar, E., 1990. Türkiye Orman Ürünleri İhracatı İçerisinde Tali Ürünlerin Yeri. Tarımda Kaynak
20-) Yazıcı, K., Gavcar, E., 1988. Türkiye’nin Çam Fıstığı İhracatı Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gavcar Erdoğan, Noyan Elçin, Çalıkoğlu Gamzegül, 2018. Tüketicilerin Süpermarket Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Fethiye Örneği. Social Sciences Studies Journal
2-) İnan Nil, Gavcar Erdoğan, 2016. Tüketicilerin Market Tercihleri ve Market Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Ömer Halisdemir Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
3-) Yıldız, A., Gavcar, E., Kavacık, M., 2013. Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Türkoğlu, T., Gavcar, E., Büyüksakallı, H., 2013. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi
5-) Gavcar, E., 2008. Ekonomik Krizler ve Perakende Sektörüne Etkileri. Bizim Market Dergisi
6-) Gavcar, E., Topaloğlu, C., 2008. Kamuya Ait Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinde İş Doyumu (Öğretmenevi Müdürleri Örneği). Yönetim Bilimleri Dergisi
7-) Gavcar, E., Dirlik, S., 2005. Küreselleşme ve Yöneticilerin Küreselleşme Sürecine Bakış Açılarının Belirlenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Gavcar, E., 2004. 2004 Yılının Değerlendirilmesi, 2005 Yılı Hedefleri, Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz ve Yeni Türk Lirası. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
9-) Gavcar, E., 2003. Kopenhag Kriterleri, Avrupa Birliği ve Türkiye. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
10-) Gavcar, E., 2003. Olası Irak Krizinin Türkiye’ye Etkileri. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
11-) Gavcar, E., 2002. Tasarruflarımızı Nasıl Değerlendirebiliriz ? . Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
12-) Gavcar, E., 2002. Turistlerin Türkiye’yi Tercihine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
13-) Gavcar, E., 2002. 3 Kasım Seçimleri ve Fethiye. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
14-) Gavcar, E., 2002. Turizm Sezonunun Değerlendirilmesi. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
15-) Gavcar, E., 2001. A Research About The Production Activities of Forest Products Industry In Turkey. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
16-) Gavcar, E., 2001. ISO 9000 Toplam Kalite Yönetimi İçin Yeterlimi ?. TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi
17-) Gavcar, E., İlkkılınç, G., 2000. Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Personelin Karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
18-) Karayılmazlar, S., Gavcar, E., 1995. ORÜS Doğu Karadeniz İşletmelerinin Hammadde Tedarik Optimizasyonu. Verimlilik Dergisi
19-) Gavcar, E., 1995. Türkiye Kekik ve Adaçayı İhracatının Tablolar Yardımıyla İncelenmesi. Orman Mühendisliği
20-) Gavcar, E., 1990. Meyan Kökü ve Özü İhracatımız. Doğa ve Çevre Koruma Kültür Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gavcar Erdoğan, Çalıkoğlu Gamzegül, Noyan Elçin, 2019. Festival Turizmi Kapsamında Fethiye Yeşilüzümlü ve Yöresi Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivaline Gelen Ziyaretçilerin Festival Hakkındaki Görüşleri. at the International Black Sea Coastline Countries Symposium
2-) Gavcar Erdoğan, Noyan Elçin, Çalıkoğlu Gamzegül, 2019. Tüketicilerin Kafe Tercihlerini Etkileyen Faktörler. at the International Black Sea Coastline Countries Symposium
3-) Gavcar Erdoğan, Şen Eyüp, Karabulut Ali Naci, 2019. Gıda Tüketiminde Önem Kazanmakta Olan Bir Karar Değişkeni=Sürdürülebilirlik. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Noyan Elçin, Gavcar Erdoğan, Gavcar Tosun Cansu, 2018. Kamusal ve Özel Sermayeli Mevduat bankalarının Finansal Performanslarının VIKOR Yöntemi İle Sıralanması. İZCEAS 2018 NEW TRENDS IN ECONOMISC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
5-) Noyan Elçin, Gavcar Erdoğan, Gavcar Tosun Cansu, 2018. Tüketicilerin Otel İşletmesi Tercihlerinin VIKOR Yöntemi İle Sıralanması. İZCEAS 2018 NEW TRENDS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
6-) Gavcar Erdoğan, Çalıkoğlu Gamze Gül, Tosun Cansu, 2016. Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Yöneticilerinden Memnuniyetinin Araştırılması Muğla İli Örneği. 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren UMYOS 2016
7-) Gavcar, E., Türker, M.F., 1993. Türkiye’de Reçine ve Türevlerinin Üretimi, İhracatı, İthalatı. Uluslararası Kızılçam Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gavcar Erdoğan, Yeşildağ Burak, 2023. ESTIMATING DEMAND ON FOOD SERVING BUSINESSES WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. ABANT 2. Uluslararası Güncel Akademik Çalışmalar Sempozyumu
2-) Metin Hüseyin Mustafa, Gavcar Erdoğan, 2021. Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Derin Öğrenme Algoritmaları ile Hisse Senedi Fiyatlarını Tahmin Etme. International Artuklu Congress and Economic Administrative and Political Science
3-) Noyan Elçin, Gavcar Erdoğan, 2019. Buzdolabı Seçim Problemine PROMETHEE Yöntemi’nin Uygulanması’. 9. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Gavcar Erdoğan, Noyan Elçin, Çalıkoğlu Gamzegül, 2018. TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA FETHİYE ÖRNEĞİ. UMTEB -3ULUSLAR ARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ
5-) Gavcar, E., Çalıkoğlu, A., 2015. Research on The Work Ambiance Satisfaction of Health Personnel The Case of Muğla. VIII. European Conference On Social and Behavioral Science
6-) Işık, D.A., Tuncer, B., Gavcar, E., 2013. Buying Behaviour of Passengers at Airports: A Field Study from Turkey. The Sixth International Conference On Services Management
7-) Gavcar, E., Ünsal, H., 2013. Isınma Amaçlı Yakacak Tercihinin Araştırılması (Muğla İli Menteşe İlçesi Örneği). XIV. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu - (EYİ)
8-) San, F.B., Gavcar, E., 2013. A Study On The Effect Of Outlet Shopping Centers On Small Sized Apparel Stores (Mugla Sample). International Academic Conference in Paris (IACP)
9-) Gavcar, E., 1997. Export-Import and Production Forecasting of the Paper Used in Turkey. XI Word Forestry Congress
10-) Gavcar, E., 1997. Production and Export of Basic Secondry Forest Products of Turkey. XI Word Forestry Congress
11-) Örs, Y., Gavcar, E., 1991. Production et Exportation du Baume deLiquidamber En Turquie. 10th World Forestry Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gavcar, E., Ansen, E.N., Köroğlu, Ç., 2006. Aile İşletmelerinin Başarılarının Araştırılması (Marmaris İlçesi Örneği). 2. Aile İşletmeleri Kongresi
2-) Gavcar, E., Yıldız, A., Ballı, S., Uzun, E., 2006. Anket Çalışmalarında Yeni Bir Yaklaşım Web Tabanlı Anketler. TÜİK 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu
3-) Gavcar, E., Karataş, M., 2001. Farklı Meslek Gruplarının Tasarruf Eğilimlerinin İstatistiksel Yöntemlerle Karşılaştırılması (Muğla İli Örneği). 2. İstatistik Kongresi
4-) Gavcar, E., 1999. Turizm Faaliyetlerinin İstatistiki Göstergelerle Değerlendirilmesi (Fethiye İlçesi Örneği). IV Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
5-) Gavcar, E., 1996. Türkiye’de Kağıt Sanayi ’nin Ekonomik Yapısı. Güz Yarıyılı Seminerleri, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Seminer Serisi, No:1
6-) Gavcar, E., Aytekin, A., 1995. Özellikler İçin Kontrol Diyagramlarının Hazırlanması ve Kelebek Mobilya İşletmesi Örneği. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
7-) Çatalca, H., Gavcar, E., 1993. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu’nda (ORÜS) Hammadde Taşıma Maliyetlerinin Minimizasyonu (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği). YA/EM’93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi “Küreselleşme ve Türk Endüstrisi”
8-) Türker, M.F., Gavcar, E., 1993. Endüstrilerarası İşlemler Tabloları Yardımıyla Orman Ürünleri Endüstrilerinin Ekonomik Analizi. ORENKO’93” II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi
9-) Karayılmazlar, S., Gavcar, E., 1992. Türkiye’de Orman Ürünleri İle Kağıt, Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayi Sektörünün İstatistiki Göstergelerle Değerlendirilmesi. “ORENKO’92” I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongres
10-) Gavcar, E., Karayılmazlar, S., 1992. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu’nda Hammadde Temini (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği). “ORENKO’92” I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gavcar, E., Türkoğlu, T., Uzun, E., 2013. Kamu Hastanelerinde Yatan Hastaların Hastane Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Araştırılması (Muğla İli Örneği). Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi
2-) Gavcar, E., 2012. Mermerciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Muğla Mermer Çalıştayı
3-) Demir, M.F., Gavcar, E., 2012. Optisyenlik Müesseslerinin Sorunları Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlı Sempozyumu
4-) Böbek, A., Gavcar, E., 2006. Türkiye’de Ağaçlandırma Faaliyetleri’nde Çalışanların Sorunları (Manisa İli Örneği). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi
5-) Gavcar, E., Ertuğrul, C., Dirlik, S., Barlas, E., 2006. Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Teknolojileri ve Yöneticilerin Küreselleşme Sürecine Bakış Açılarının Analizi. 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi
6-) Gavcar, E., Uzun, E., Ansen, E.N., 2006. Globalleşmenin Türkiye Dış Ticareti Üzerine Etkileri. 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi
7-) Mazgit, D., Gavcar, E., Firuzan, A.R., 1999. Batman Rafinerisi’nde Kar Maksimizasyonu Üzerine Bir Araştırma. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gavcar Erdoğan, 2019. İSTATİSTİK YÖNTEMLER I . Yayın Evi: GAZİ Editör Adı: Erdoğan Gavcar

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gavcar, E., 2013. İstatistik Yöntemler I. Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Erdoğan Gavcar
2-) Gavcar, E., Başdağ, H., Güler, M., 2000. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (1. Bölüm). Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Basımevi Editör Adı: GAVCAR, E., BAŞDAĞ, H., GÜLER, M., at all
3-) Gavcar, E., Aytekin, A., 1996. Bilgisayar’a Giriş ve Qbasic ile Programlama. Yayın Evi: K.T.Ü. Orman Fakültesi Ders Notları Serisi No: 50 Editör Adı: Erdoğan Gavcar A. Aytekin

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gavcar Erdoğan, Metin Hüseyin Mustafa, Gavcar Tosun Cansu, 2023. YEŞİL EKONOMİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR/ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Yayın Evi: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. Editör Adı: Deviren Vatansever Nursen, Duran Tarık
2-) Metin Hüseyin Mustafa, Gavcar Erdoğan, 2023. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA TEORİ, UYGULAMA VE GÜNCEL TARTIŞMALAR/KEŞİFSEL VERİ ANALİZİ VE MAKİNE ÖĞRENİMİ İLE MODEL OLUŞTURMA. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti Editör Adı: Dündar Özlem
3-) Evrensay Mert, Gavcar Erdoğan, 2023. Sosyal Bilimlerde Çok Kısıtlı Karar Verme, İstatistiksel Analiz ve Yöneylem Araştırması Uygulamaları /İkinci Bölüm Konut Satın Alma Kararına Promethee Yönteminin Uygulanması: Muğla İli, Menteşe İlçesi Örneği. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti Editör Adı: Prof. Dr. Ahmet Ergülen, Dr. Öğr. Üyesi Banu Bolayır
4-) Gavcar Erdoğan, Kara Nusret, 2022. SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR/Bölüm 10 TÜRKİYE’DE YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN KONUT TALEBİNE ETKİ EDEN KRİTERLERİN SWARA VE DEMATEL YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIRALANMASI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. Yayın Evi: İKSAD Editör Adı: Çelik Mücahit, Aydın Kadir
5-) Gavcar Erdoğan, Kara Nusret, 2021. COVID-19 PANDEMISINE DISIPLINLERARASI BAKIŞ/COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Deviren, Vatansever Nursen; Taşkıran Filiz
6-) Gavcar Erdoğan, Gavcar Tosun Cansu, 2020. İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜNCELÇALIŞMALAR/BÖLÜM 8 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞYERİMEMNUNİYETLERİNİN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERLEARAŞTIRILMASI. Yayın Evi: İKSAD Editör Adı: EYEL Şafak Cafer , GÜN Serkan
7-) Gavcar, E., Coşkun, E., 2011. Yöneylem Araştırması (10. Bölüm). Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Vahap TECİM

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergizsi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Black Sea Journal of Public and Social Science. 2022. Hakemlik Sayısı: 4
8-) Business and Economics Research Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Alphanumeric Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
12-) İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Türk. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bölgesel Kalkınma Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Bauniibfd BAUNFEASJ Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) EKONOMİK VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) EKONOMİK VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 2

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Future projection and the sales of industrial wood in Turkey: artificial neural networks.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası Türkbilim Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Uluslararası Türkbilim Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) An Examination of Destination- Originated (Pull) Factors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
3-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 11
4-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 15
5-) An Examination of Destination- Originated (Pull) Factors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 15
7-) An Examination of Destination- Originated (Pull) Factors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 11
9-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 14
10-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 8

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 9
3-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) An Examination of Destination- Originated (Pull) Factors - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
2-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
4-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS YöntemlerininUygulanması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS YöntemlerininUygulanması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS YöntemlerininUygulanması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) BOŞANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA (MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ ÖRNEĞİ) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Dijital Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Tüketicilerin “Perakendeci Markalı” Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye’de Kullanılan Kağıt-Karton Türlerinin Talep Tahminlerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Hisse Senedi Değerlerinin Makine Öğrenimi (Derin Öğrenme) ile Tahmini - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Tüketicilerin “Perakendeci Markalı” Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS YöntemlerininUygulanması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) International Leisure Tourists' Involvement Profile - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) BOŞANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA (MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ ÖRNEĞİ) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS YöntemlerininUygulanması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Tüketicilerin “Perakendeci Markalı” Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) COVID-19 PANDEMISINE DISIPLINLERARASI BAKIŞ/COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS YöntemlerininUygulanması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Finansal piyasa dinamiklerinin Bayes ağ modelleri ile değerlendirilmesi. Konu: Finansal piyasa dinamiklerinin Bayes ağ modelleri ile değerlendirilmesi. FATMA BUSEM-HATİPOĞLU. 2017
2-) Tez Adı: Havalimanı terminal perakendecilik hizmetlerinin satın alma davranışına etkisi: Muğla Dalaman ve Antalya Dış Hatlar Terminal örneği. Konu: Havalimanı terminal perakendecilik hizmetlerinin satın alma davranışına etkisi: Muğla Dalaman ve Antalya Dış Hatlar Terminal örneği. BEKİR-TUNCER. 2014
3-) Tez Adı: Tüketicilerin algılanan risk değişkeni karşısında internetten alışveriş yapma eğilimlerinin ölçülmesi: Beklenen fayda teorisine karşı beklenti teorisi. Konu: Tüketicilerin algılanan risk değişkeni karşısında internetten alışveriş yapma eğilimlerinin ölçülmesi: Beklenen fayda teorisine karşı beklenti teorisi. ALİ NACİ-KARABULUT. 2013

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Fethiye bölgesinde yaşayan yabancı turistlerin yerleşim sebepleri. Konu: Fethiye bölgesinde yaşayan yabancı turistlerin yerleşim sebepleri. NURTEN-TEKELİ. 2019
2-) Tez Adı: Muğla İl Merkezindeki Sanayi Esnafının Sorunlarının İstatistiki Yöntemlerle Araştırılması. Konu: Muğla İl Merkezindeki Sanayi Esnafının Sorunlarının İstatistiki Yöntemlerle Araştırılması. NURCAN-ACAR ALTAŞ. 2019
3-) Tez Adı: Sağlık kurumlarında çalışan hekim ve hemşirelerin iş doyumu: Aydın Devlet Hastanesi örneği. Konu: Sağlık kurumlarında çalışan hekim ve hemşirelerin iş doyumu: Aydın Devlet Hastanesi örneği. AYGÜL-BOZKURT. 2017
4-) Tez Adı: 18- 61 yaş arasındaki kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: Dalaman, Ortaca, Köyceğiz örneği. Konu: 18- 61 yaş arasındaki kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: Dalaman, Ortaca, Köyceğiz örneği. MELTEM-GÜNER GÜN. 2016
5-) Tez Adı: Muğla esnafının elektronik ticarete bakış açısının istatistik yöntemlerle araştırılması. Konu: Muğla esnafının elektronik ticarete bakış açısının istatistik yöntemlerle araştırılması. AYLİN-ARITKAN. 2016
6-) Tez Adı: Fethiye ilçesindeki günübirlik gezi teknelerinin sektörel problemleri. Konu: Fethiye ilçesindeki günübirlik gezi teknelerinin sektörel problemleri. GAMZEGÜL-ÇALIKOĞLU. 2016
7-) Tez Adı: Muğla ilinde faaliyet gösteren bazı işletmelerde duygusal zekânın yöneticinin yönetim tarzına olan etkisinin istatistiksel yöntemlerle araştırılması. Konu: Muğla ilinde faaliyet gösteren bazı işletmelerde duygusal zekânın yöneticinin yönetim tarzına olan etkisinin istatistiksel yöntemlerle araştırılması. YEŞİM-GÜVEN. 2013
8-) Tez Adı: Pazarlama etiğinin müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerine etkisi: Online perakendecilik sektörü üzerine bir araştırma. Konu: Pazarlama etiğinin müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerine etkisi: Online perakendecilik sektörü üzerine bir araştırma. ALİ-YILDIZ. 2013
9-) Tez Adı: Bankalarda kredilendirme teknikleri ve tüketicilerin bakış açısı: Yatağan örneği. Konu: Bankalarda kredilendirme teknikleri ve tüketicilerin bakış açısı: Yatağan örneği. BURÇİN-ÖZTÜRK. 2011
10-) Tez Adı: Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve Kocaeli ili Gebze ilçesindeki işletmelerin incelenmesi. Konu: Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve Kocaeli ili Gebze ilçesindeki işletmelerin incelenmesi. ERAY-CAVLAK. 2010
11-) Tez Adı: Muğla ilinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarının kullanım düzeyi ve verimliliğinin araştırılması. Konu: Muğla ilinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarının kullanım düzeyi ve verimliliğinin araştırılması. BURAK-YEŞİLDAĞ. 2010
12-) Tez Adı: Yakacak tüketimini kısmi denge analizi ve geleceği (Muğla ili örneği). Konu: Yakacak tüketimini kısmi denge analizi ve geleceği (Muğla ili örneği). HAKAN-ÜNSAL. 2010
13-) Tez Adı: Turizm pazarlamasında tüketici tercihlerinin istatistiksel yöntemlerle analizi ve Fethiye ilçesi örneği. Konu: Turizm pazarlamasında tüketici tercihlerinin istatistiksel yöntemlerle analizi ve Fethiye ilçesi örneği. NALAN-PEHLİVAN. 2009
14-) Tez Adı: Banka çalışanlarının iş doyumu Fethiye ilçesi örneği. Konu: Banka çalışanlarının iş doyumu Fethiye ilçesi örneği. ELÇİN-TAŞBAŞ. 2009
15-) Tez Adı: Kişilik ve örgüt kültürü bağlamında yıldırma davranışının örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Ampirik bir çalışma. Konu: Kişilik ve örgüt kültürü bağlamında yıldırma davranışının örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Ampirik bir çalışma. ÖZGÜR-TUNÇEL. 2009
16-) Tez Adı: 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmerinde çalışan personelin performans değerlendirme faaliyetleri (Fethiye ve Marmaris örneği). Konu: 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmerinde çalışan personelin performans değerlendirme faaliyetleri (Fethiye ve Marmaris örneği). EMRE-ERGÜN. 2008
17-) Tez Adı: Marmaris'teki otel işletmelerinin bedensel engelli turizmine bakışı. Konu: Marmaris'teki otel işletmelerinin bedensel engelli turizmine bakışı. VİLDAN-ATAK. 2008
18-) Tez Adı: Ticaret meslek liselerinde okuyan öğrencilerin yüksek öğretime yönelik motivasyon düzeylerinin araştırılması: İstanbul ili örneği. Konu: Ticaret meslek liselerinde okuyan öğrencilerin yüksek öğretime yönelik motivasyon düzeylerinin araştırılması: İstanbul ili örneği. BİLGE-AYTAÇ. 2008
19-) Tez Adı: Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi ve hasta memnuniyetinin istatistiki göstergelerle karşılaştırılması (Denizli il merkezi örneği). Konu: Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi ve hasta memnuniyetinin istatistiki göstergelerle karşılaştırılması (Denizli il merkezi örneği). HATİCE-HAYTA. 2008
20-) Tez Adı: Halkın belediye hizmetlerinden memnuniyet derecesinin belirlenmesi (Muğla ili örneği). Konu: Halkın belediye hizmetlerinden memnuniyet derecesinin belirlenmesi (Muğla ili örneği). ALİ KEREM-ÇAKMAK. 2007
21-) Tez Adı: Mermer sanayisindeki işletmelerin üretim ve pazarlama sorunlarının araştırılması, Muğla ili örneği. Konu: Mermer sanayisindeki işletmelerin üretim ve pazarlama sorunlarının araştırılması, Muğla ili örneği. BORA-ÖZTÜRK. 2006
22-) Tez Adı: Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde elektronik ticaretin kullanımı ve İstanbul örneği. Konu: Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde elektronik ticaretin kullanımı ve İstanbul örneği. BURÇİN-ÖNGÖREN. 2005
23-) Tez Adı: Birikimlerini İMKB'de değerlendiren yatırımcıların profilinin belirlenmesi, Muğla ili örneği. Konu: Birikimlerini İMKB'de değerlendiren yatırımcıların profilinin belirlenmesi, Muğla ili örneği. OZAN-DENİZ. 2005
24-) Tez Adı: Türkiye`deki ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetleri ve bu alanda çalışanların sorunları (Manisa ili örneği). Konu: Türkiye`deki ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetleri ve bu alanda çalışanların sorunları (Manisa ili örneği). ASLI-BÖREK. 2002
25-) Tez Adı: Küçük ve orta ölçekli orman endüstri işletmelerinde kalite faaliyetlerinin belirlenmesi (Giresun İli örneği). Konu: Küçük ve orta ölçekli orman endüstri işletmelerinde kalite faaliyetlerinin belirlenmesi (Giresun İli örneği). NAHİD RAMAZAN-YAMAK. 1997

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Food consumption continuously increases as population grows. Then, it seems a big problem to obtain sustainability as a dimension of sustainable growth. Sustainability in consumption of foods can be provided by both efficient use of natural resources and consumers’ increasing consciousness. However, it is difficult to suggest the existence of an accurate mechanism to educate consumers. It is obvious that there is a lack of education on sustainable consumption of foods both in national level and in European level. Therefore, with this project it is aimed at developing an education system for adults to provide sustainable consumption of foods. In order to develop such a system, an accurate measurement tool, a detailed needs analysis and educational activities are required.Project consists three stages. The first stage targets developing a valid, comprehensive and inter-cultural index to measure the sustainable consumption of foods. To do that, a needs analysis will be done and an index (SCOFI) will be developed after an extensive research, that includes getting the opinions of experts in the field and reviewing the previous studies. Then, the index will be organized in a manner that provides inter-cultural usability by having validity and reliability studies.In the second stage of the project, sustainable food consumption behaviours of adults in the partner countries will be analysed with the help of SCOFI developed in the first stage. Relating with social and demographic variables, consumer clusters will be developed. Every cluster will be defined in detail and their educational needs will be determined. Also the subject will gain a broader perspective with the competence map provided at partner countries level.In the third stage of the project, preparation of training materials and their distribution to the target groups is the main part. Printed resources like books, brochures, etc. and digital educational tools such as videos and mobile application will be designed at this stage. With the help of various multiplier events, seminars / webinars, short-term joint staff events and social media tools, these materials will be available to more than 9,000 individuals and more than 50 relevant organizations. At the same time, these training activities will be more extensively effective in the public with the created role models and digital tools. As a further result, this indirect effect is also expected to spread over others with whom more than 50 organizations that the training materials will be available have relationships. Additionally, this project, which is specifically designed for adults’ education, is expected to guide also the next generation consumers, who will be grown by the trainees. Besides the main objective, we also want to reach such goals within the project:- To raise the awereness of adults on sustainable consumption of food- To raise the skills and competencies of adults on food consumption- Analyzing the education needs of adults in the frame of sustainable food consumption issue- To create tools for facilitating the understanding of sustainable consumption of food by using training materials. Proje Türü: Avrupa Birliği. Assessing and Changing Adults’s Behaviour on SUStainable COnsumption of Food (SUSCOF). 2018-2022

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. IP Telefon Uygulaması ve Veri-Ses Haberleşmesinin Servis Kalitesinin Ölçülmesi. 1999-1999
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Orman Ürünleri Endüstrisinde Talep Tahminlerinin Belirlenmesi. 1997--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Kereste Endüstrisinde Maksimum Verimi Sağlayacak Bir Optimizasyon Modeli ve Bilgisayar Programının Hazırlanması. 1997--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Food consumption continuously increases as population grows. Then, it seems a big problem to obtain sustainability as a dimension of sustainable growth. Sustainability in consumption of foods can be provided by both efficient use of natural resources and consumers’ increasing consciousness. However, it is difficult to suggest the existence of an accurate mechanism to educate consumers. It is obvious that there is a lack of education on sustainable consumption of foods both in national level and in European level. Therefore, with this project it is aimed at developing an education system for adults to provide sustainable consumption of foods. In order to develop such a system, an accurate measurement tool, a detailed needs analysis and educational activities are required.Project consists three stages. The first stage targets developing a valid, comprehensive and inter-cultural index to measure the sustainable consumption of foods. To do that, a needs analysis will be done and an index (SCOFI) will be developed after an extensive research, that includes getting the opinions of experts in the field and reviewing the previous studies. Then, the index will be organized in a manner that provides inter-cultural usability by having validity and reliability studies.In the second stage of the project, sustainable food consumption behaviours of adults in the partner countries will be analysed with the help of SCOFI developed in the first stage. Relating with social and demographic variables, consumer clusters will be developed. Every cluster will be defined in detail and their educational needs will be determined. Also the subject will gain a broader perspective with the competence map provided at partner countries level.In the third stage of the project, preparation of training materials and their distribution to the target groups is the main part. Printed resources like books, brochures, etc. and digital educational tools such as videos and mobile application will be designed at this stage. With the help of various multiplier events, seminars / webinars, short-term joint staff events and social media tools, these materials will be available to more than 9,000 individuals and more than 50 relevant organizations. At the same time, these training activities will be more extensively effective in the public with the created role models and digital tools. As a further result, this indirect effect is also expected to spread over others with whom more than 50 organizations that the training materials will be available have relationships. Additionally, this project, which is specifically designed for adults’ education, is expected to guide also the next generation consumers, who will be grown by the trainees. Besides the main objective, we also want to reach such goals within the project:- To raise the awereness of adults on sustainable consumption of food- To raise the skills and competencies of adults on food consumption- Analyzing the education needs of adults in the frame of sustainable food consumption issue- To create tools for facilitating the understanding of sustainable consumption of food by using training materials. Proje Türü: Avrupa Birliği. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Genel Görünümü ve Kırsal Alanın Örgütlenmesindeki Etkinliğinin Ölçülmesine İlişkin Bir Araştırma, Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Kalkınma Projesi. 1996--1
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türkiye’de Bazı Kağıt Türlerinin Talep Tahminlerinin Belirlenmesi. 1994-1995

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında orman yangınları ile mücadele eden personelin çalışma koşullarının araştırılmasını içermektedir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Orman Yangınları ile Mücadele Eden Personelin Çalışma Koşullarının Araştırılması: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği. 2016-2017

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . TEŞVİK. 2004

Verdiği Dersler

İŞL1836 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

İşletme İstatistiği

İŞL2805 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

İşletme İstatistiği I

İŞL2806 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

İşletme İstatistiği II

İŞL 5099 2024-2025 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 5099 2023-2024 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL1836 2023-2024 Bahar

İşletme İstatistiği

İŞL2002 2023-2024 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2023-2024 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2816 2023-2024 Bahar

İşletme İstatistiği

İŞL 5099 2023-2024 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL2001 2023-2024 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2803 2023-2024 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL2805 2023-2024 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL4517 2023-2024 Güz

Yöneylem Araştırması

İŞL 5099 2022-2023 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL1836 2022-2023 Bahar

İşletme İstatistiği

İŞL2002 2022-2023 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2022-2023 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2816 2022-2023 Bahar

İşletme İstatistiği

İŞL 5099 2022-2023 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 6541 2022-2023 Güz

Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

İŞL2001 2022-2023 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2803 2022-2023 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL2805 2022-2023 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL4517 2022-2023 Güz

Yöneylem Araştırması