Personel

Doktor Öğretim Üyesi AYDAN GÜLSU
Doktor Öğretim Üyesi
Aydan Gülsu
@ E-posta
gaydan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1499

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Biyomühendislik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Biyomühendislik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 1990

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Biyokimya 1998

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Biyokimya 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2012. Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres. Turk J Biochem
2-) Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, Gülsu Aydan, 2012. Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine. Turk J Biochem

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, 2017. Albumin and IgG Removal by Cellulose Biosorbents. Scholars Journal of Applied Medical Sciences
2-) Öztürk Yalçın, Gülsu Aydan, Gülsu Mustafa, 2016. On Solution of A Modified Epidemiological Model for Drug Release Systems. J. Phys. Math. Stat.,
3-) Gülsu Aydan, Demirci Sabiha, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2014. Human IgG Adsorption by Spherical Albumin Biosorbents in SBF Media. Hacettepe J. Biol. & Chem
4-) Ayhan Fatma, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2014. PEG Gelatin Composite Hydrogels as a Support of Enzyme Immobilization. Hacettepe J. Biol. & Chem
5-) Ayhan Fatma, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2007. Quartz Crystal Piezo Electrode Surface Modification for Gold Nanoparticles Immobilization. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk Yalçın, Gülsu Aydan, Gülsu Mustafa, 2013. A Numerical Approach for Solving Modified Epidemiological Model for Drug Release Systems. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yüksektepe Ecem, Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, 2020. Telef pamuktan küresel selüloz nanopartikül eldesi ve antikanser ajan salım profilinin belirlenmesi. 3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences
2-) Yüksektepe Ecem, Gülsu Aydan, Karademir Fikret, Ayhan Fatma, 2020. Telef pamuktan selüloz nanopartikül eldesi ve enfeksiyona bağlı hastalıklarda kullanılabilirliğinin araştırılması. 3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences
3-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2019. Protein and Polysaccharide Based Biosorbents for Albumin and IgG Removal. I. International Science and Innovation Congress
4-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2019. Protein and Polysaccharide Based Biopolymeric Miicroparticles preparation and Characterization. I. International Science and Innovation Congress
5-) Gülsu Aydan, Gülşen Sinem, Gülsu Mustafa, 2018. Numerical approximation for solving controlled drug release systems. II. International Scientific and Vocational Studies Congress
6-) Gülsu Aydan, Gülşen Sinem, Gülsu Mustafa, 2018. On approximate solution of epidemiological model for drug release systems. II. International Scientific and Vocational Studies Congress
7-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2015. Mucosadhesive Biomaterial for Use in Controlled DrugDelivery Systems Synthesis and Characterization. 4th Nanomedicine World Congress
8-) Demirci Sabiha, Öztürk Ezgi, Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, 2015. “Separation of Tannins by Affinity toAlbumin Biosorbents”. AFFTECH 2015
9-) Demirci Sabiha, Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2013. “Investigation of IgG Adsorption Behavior onSpherical Albumin Biosorbents in Simulated Body Fluid”. TERMIS-EU 2013
10-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2011. “Immunglobulin G Removal by Biopolymeric Biosorbents”. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium
11-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2010. “Preparation of Albumin Microspheres Containing Ketoprofen and in Vitro Release Studies”. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium
12-) Tabrizi Amir, Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2007. “Molecular Sensor for DNA Affinity by Gold Nanoparticle Immobilized Piezo Crystal”. 13rd International Biomedical Science and Technology Symposium
13-) Gülsu Aydan, Tabrizi Amir, Ayhan Hakan, 2007. “Gold Nanoparticle Synthesis and Characterization for Immobilization onto Piezo Crystal Surfaces”. 13rd International Biomedical Science and Technology Symposium
14-) İspirli Doğaç Yasemin, Topçular Ceren, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2007. “ Immobilization of Horseradish Peroxidase onto Monodispers Poly (glydcidyl methacrylate) Microshere”. 13rd International Biomedical Science and Technology Symposium,

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2016. Preparation and Characterization ofBiopolymeric Microspheres for Medical Applications. 3rd International Congress on Biosensors

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2017. Jelatin Biyosorbentlerle Albumin ve İmmunoglobulin G. 2. Ulusal Proteomik Kongresi
2-) Uğurlu, M., Uğurlu, N., Gülsu, A., 2001. Bazı Hastalıklarda IEF Metodu ile BOS Protein Elektroforezi. XV.Ulusal Kimya Kongresi
3-) Balcı, M., Gülsu, A., 1993. Haplophyllum Theosioides Bitkisinin flavonoidleri. Kimya 93 IX.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu
4-) Ogan, A., Gülsu, A., 1993. Kırmızı Pancarın (Beta Vulgaris L.Subspr.rapa f.rubra) Vitamin B12 (siyanokobalamin), B9 (Folat) ve çözünür protein içeriği. Kimya 93 IX.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu, A., İspirli, Y., Ayhan, F., Ayhan, H., 2007. Altın Nanopartiküllerin İmmobilizasyonu için Gümüş Kuartz Kristallerin Yüzey Biyoafinitesinin Değişimi. 3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Secondary Metabolite(IJSM). 2019. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
5-) Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
6-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
9-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
10-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Antikanser ilaç salımı için biyopolimeriknanopartiküller. Konu: Antikanser ilaç salımı için biyopolimeriknanopartiküller. MUTLU CAN-ASLANPAY. 2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Küresel BSA Biyosorbentlerin SBF Ortamında İnsan IgG Yakalama Kapasitesinin Araştırılması - 2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Küresel BSA Biyosorbentlerin SBF Ortamında İnsan IgG Yakalama Kapasitesinin Araştırılması. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Küresel BSA Biyosorbentlerin SBF Ortamında İnsan IgG Yakalama Kapasitesinin Araştırılması. 2013-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Albumin bazlı biyosorbentlerin üretimi ve IgG yakalama kapasitesinin araştırılması - 2011

Verdiği Dersler

KİM1806 2019-2020 Bahar

Genel Kimya II

KİM3802 2019-2020 Bahar

Biyokimya II

MBG 5540 2019-2020 Bahar

BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

MBG 5544 2019-2020 Bahar

İMMOBİLİZE ENZİM VE HÜCRE TEKNOLOJİSİ

MBG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG1006 2019-2020 Bahar

Genel Kimya Laboratuvarı

MBG3010 2019-2020 Bahar

Biyokimya Laboratuvarı II

MBG4004 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

KİM1803 2019-2020 Güz

Genel Kimya I

KİM3801 2019-2020 Güz

Biyokimya I

MBG 5537 2019-2020 Güz

BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

MBG3009 2019-2020 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

KİM1806 2018-2019 Bahar

Genel Kimya II

KİM1810 2018-2019 Bahar

Genel Kimya Laboratuvarı

KİM3802 2018-2019 Bahar

Biyokimya II

KİM3804 2018-2019 Bahar

Biyokimya Laboratuvarı II

MBG 5540 2018-2019 Bahar

BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

MBG 5546 2018-2019 Bahar

PROTEİN LİGAND ETKİLEŞİMLERİ

MBG3502 2018-2019 Bahar

Klinik Biyokimya

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

KİM1803 2018-2019 Güz

Genel Kimya I

KİM3801 2018-2019 Güz

Biyokimya I

KİM3803 2018-2019 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

MBG 5537 2018-2019 Güz

BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

MBG 5555 2018-2019 Güz

BİYOAFİNİTE KROMATOGRAFİSİ

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I