Personel

Doktor Öğretim Üyesi GAZİ CONTUK
Doktor Öğretim Üyesi
Gazi Contuk
@ E-posta
gazicontuk@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3230

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 20.06.2000

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 21.08.2002

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji A.D. 22.10.2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kasımay Çakır Özgür, Özbeyli Dilek, Şenel Ebru, Contuk Gazi, Velioğlu Öğünç Ayliz, Çetinel Şule, Yegen Berrak, 2017. Effect of moderate or high intensity exercise on hypothyroid rats exposed to acute stress.. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
2-) Kasımay Çakır Özgür, Özbeyli Dilek, Şenel Ebru, Contuk Gazi, Velioğlu Öğünç Ayliz, Çetinel Şule, Yegen Berrak, 2017. Effect of moderate or high intensity exercise on hypothyroid rats exposed to acute stress. THE JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
3-) Saglam Esra, Sehirli Ahmet Ozer, Ozdamar Emine Nur, Contuk Gazi, Cetinel Sule, Ozsavci Derya, Suleymanoglu Selami, Sener Goksel, 2014. Captopril protects against burn induced cardiopulmonary injury in rats. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
4-) Kesdek, M., Bayrak, N., Kordali, S., Usanmaz, A., Contuk, G., Erçişli, S., 2013. Larvicidal effects of some essential oils against larvae of the pine processionary Moth, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae). Egyptian Journal of Biological Pest Control
5-) Kesdek Memiş, Bayrak Neslihan, Kordalı Şaban, Usanmaz Ayşe, Contuk Gazi, Ercişli Sezai, 2013. Larvicidal effects of some essential oils against larvae of the pine processionary Moth Thaumetopoea pityocampa Denis Schiffermüller Lepidoptera Thaumetopoeidae. Egyptian Journal of Biological Pest Control
6-) Contuk G, Orun O, Demiralp-ekşioğlu E, Ercan F., 2012. Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy Acta Histochem 2012. ACTA HISTOCHEMICA
7-) Contuk, G., Orun, O., Demiralp, E., Ercan, F., 2012. Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy. Acta Histochemica
8-) Elçioğlu, K.H., Kabasakal, L., Çetinel, Ş., Conturk, G., Sezen, S.F., Ayanoğlu, G., 2010. Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats. European Journal of Pharmacology
9-) H. Elçioğlu K, Kabasakal L, Çetinel S, Conturk G, Sezen S, Ayanoğlu-dülger G., 2010. Changes in caveolin 1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin induced diabetic rats European Journal of Pharmacology 642 113 120 2010. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
10-) Kasımay O, Sener G, Cakır B, Yüksel M, Cetinel S, Contuk G, Yeğen Bc., 2009. Estrogen Protects against Oxidative Multiorgan Damage in Rats with Chronic Renal Failure. RENAL FAILURE
11-) Kasımay, O., Sener, G., Cakır, B., Yuksel, M., Cetinel, S., Contuk, G., Tegen, B., 2009. Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure. Renal Failure
12-) Şehirli, Ö., Tozan, A., Omurtag, G.Z., Cetinel, S., Contuk, G., Gedik, N., Şener, G., 2008. Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice. Ecotoxicology and Environmental Safety
13-) Sehirli O, Tozan A, Omurtag Gz, Cetinel S, Contuk G, Gedik N, Sener G., 2008. Protective effect of resveratrol against naphthalene induced oxidative stress in mice. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
14-) Koç N, Kayhan F.e, Sesal N.c, Contuk G., 2008. Histological and biochemical effects of endosulfan and malathion on rat testis. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
15-) Sener G, Kabasakal L, Atasoy Bm, Erzik C, Velioglu-ogunc A, Cetinel S, Contuk G, Gedik N, Yegen Bc., 2006. Propylthiouracil induced hypothyroidism protects ionizing radiation induced multiple organ damage in rats. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY
16-) Sener, G., Kabasakal, L., Atasoy, B., Erzik, C., Velioglu, A., Cetinel, S., Contuk, G., Gedik, N., Yegen, B., 2006. Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. . Journal of Endocrinology
17-) Cakır, B., Cevik, H., Contuk, G., Ercan, F., Eksioglu, E., Yegen, B., 2005. Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats.. Regulatory Peptides
18-) Cikler, E., Ercan, F., Cetinel, S., Contuk, G., Sener, G., 2005. The protective effects of melatonin against water avoidance stress-induced mast cell degranulation in dermis.. Acta Histochemica
19-) Contuk, G., Ercan, F., Cetinel, S., Cikler, E., Sener, G., 2005. Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the liver.. Digestive Diseases and Sciences
20-) Kabasakal, L., Sener, G., Cetinel, S., Contuk, G., Gedik, N., Yegen, B.C., 2005. Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. . Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids
21-) Şener, G., Kabasakal, L., Çetinel, Ş., Contuk, G., Gedik, N., Yeğen, B.Ç., 2005. Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs. Burns
22-) İseri, S., Sener, G., Yuksel, M., Contuk, G., Cetinel, S., Gedik, N., Yegen, B., 2005. Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats. Journal of Endocrinology
23-) Iseri So, Sener G, Yuksel M, Contuk G, Cetinel S, Gedik N, Yegen Bc., 2005. Ghrelin against alendronate induced gastric damage in rats . JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY
24-) Sener G, Kabasakal L, Cetinel S, Contuk G, Gedik N, Yegen Bc., 2005. Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn induced oxidative injury of the skin and remote organs. BURNS
25-) Cikler E, Ercan F, Cetinel S, Contuk G, Sener G., 2005. The protective effects of melatonin against water avoidance stress induced mast cell degranulation in dermis. ACTA HISTOCHEMICA
26-) Contuk G, Ercan F, Cetinel S, Cikler E, Sener G., 2005. Role of melatonin in reducing water avoidance stress induced degeneration of the liver. DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES
27-) Kabasakal L, Sener G, Cetinel S, Contuk G, Gedik N, Yegen Bc., 2005. Burn induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS
28-) Cakir B, Cevik H, Contuk G, Ercan F, Eksioglu-demiralp E, Yegen Bc., 2005. Leptin ameliorates burn induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. REGULATORY PEPTIDES
29-) Cetinel S, Ercan F, Cikler E, Contuk G, Sener G., 2005. Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder. JOURNAL OF UROLOGY
30-) Şener, G., Paskaloglu, K., Kapucu, C., Cetinel, S., Contuk, G., Ayanoğlu, G., 2004. Octreotide ameliorates alendronate-induced gastric injury. Peptides
31-) Ercan, F., Cetinel, S., Contuk, G., Cikler, E., Sener, G., 2004. Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa.. Journal of Pineal Research
32-) Ercan F, Cetinel S, Contuk G, Cikler E, Sener G., 2004. Role of melatonin in reducing water avoidance stress induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. JOURNAL OF PINEAL RESEARCH
33-) Sener G, Paskaloglu K, Kapucu C, Cetinel S, Contuk G, Ayanoglu-dulger G, 2004. Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury. PEPTIDES

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özdemir Kumral Zarife Nigar, Cumhur Ahmet, Oluk Ali İhsan, Hoşcan Aykut, Önem İdris, Contuk Gazi, Ercan Feriha, Yegen Berrak, 2018. Nesfatin-1 ameliorates sepsis-induced remote organ injury: The role of oxidant-antioxidant status and neutrophils. Clinical and Experimental Health Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kayhan Figen Esin, Yön Ertuğ Nazan Deniz, Contuk Gazi, Muşlu Mehmet Nezih, Sesal Nüzhet Cenk, 2009. Sıçan Böbrek Dokusunda Endosulfan ve Malathion’ un Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler. Journal of Arts and Sciences

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özdemir Kumral Zarife Nigar, Cumhur Ahmet, Oluk Ali İhsan, Hoşcan Aykut, Önem İdris, Contuk Gazi, Ercan Feriha, Yegen Berrak, 2017. SEPSIS-INDUCED HEPATIC INJURY IN RATS IS ATTENUATED BY NESFATIN-1 WITHOUT THE CONTRIBUTION OF ANTIOXIDANT MECHANISMS. GASTROENTEROLOGY
2-) Yıldız Merve, Gül Cansu, Contuk Gazi, 2017. NURSING STUDENTS ‘ELIGIBILITY RELATED TO OLD DISCRIMINATION. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
3-) Bozkuş Elif, Özcan Ümran, Çiftçi Merve, Contuk Gazi, 2017. NURSING STUDENTS ‘ GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS KNOWLEDGE LEVELS. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
4-) Kuzu Selin, Contuk Gazi, 2017. THE PREVALENCE OF PREMENSTRUAL SYNDROME AMONG STUDENTS OF DEPARTMENT OF NURSİNG. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
5-) Kuzu Selin, Turunç Ebru, Contuk Gazi, 2017. DEFINING FACTORS THAT AFFECT PROFESSIONAL MOTIVATION LEVELS OF NURSING CANDIDATES. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
6-) Çiftçi Burcu, Kerman Nurça Tuğba, Contuk Gazi, 2017. INVESTIGATION OF AWARENESS OF NURSING STUDENTS ABOUT GENERAL SELFSUFFICIENCY AND LIFE SATISFACTION. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
7-) Koyunlu Gülçin, Özdemir Gülcan, Contuk Gazi, 2017. DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF NURSING SERVICES OF PATIENTS IN A PUBLIC HOSPITAL. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
8-) Koyunlu Gülçin, Çatalkaya Dilek, Contuk Gazi, 2017. EXAMINATION OF THE OPINIONS OF THE NURSING STUDENTS ABOUT THE MENTORSHIPPROCESS STUDENTED IN CLINICAL PRACTICE. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
9-) Efe Nurullah, Uyur Bekir, Contuk Gazi, 2017. EXAMINATION OF NUTRITIONAL STATUS OF UNIVERSITY STUDENTS. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
10-) Avcı Bedri, Çiçek Ebru, Contuk Gazi, 2017. EVALUATION OF MARRIED WOMEN’S BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS FAMILY PLANNING CONSULTING GYNAECOLOGY CLINICS. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
11-) Bozkuş Elif, Kaval Seda, Contuk Gazi, 2017. DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVELS OF NURSERY STUDENTS ABOUT PREVENTING HOSPITAL INFECTIONS. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
12-) Çatalkaya Dilek, Koyunlu Gülçin, Çakıroğlu D, Contuk Gazi, 2017. LEADERSHIP TRAINING OF NURSING STUDENTS AND DETERMINATION OF ACADEMIC LEVELING LEVELS. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
13-) Karakuş Hamza, Kaptan Yusuf, Çatalkaya Dilek, Contuk Gazi, 2017. DETERMINATION OF NUTRITION HABITS OF NURSING STUDENTS. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
14-) Avcı Bedri, Arslan Gülbeyaz, Contuk Gazi, 2017. AN EVALUATION OF TRAIN NURSE’S BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS INFANT NUTRITION. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
15-) Pınar Fatma, Contuk Gazi, 2017. BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET PROFİLİNİN BELİRLENMESİ. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
16-) Bora Damla, Yaraş Tuba, Contuk Gazi, 2017. NURSİNG STUDENTS’ POİNT OF VİEW TO ASSİSTED REPRODUCTİVE TECHNİQUES. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
17-) Ceyhan Halil, Bakiye Altınay, Contuk Gazi, 2017. THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME MANAGEMENT AND ACADEMIC SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTS. öhder
18-) Contuk Gazi, Ercan Feriha, 2010. The Distribution of the Occludin in Blood-Testis Barrier of the Rat Testes after Vasectomy.. 17th International Congress of Microscopy
19-) Contuk G, Ercan F. The Distribution of the Occludin in Blood-Testis Barrier of the Rat Testes after Vasectomy. 17th International Congress of Microscopy, Rio de Janerio, Brasil, 19-24 September, 2010 - 2010
20-) Koç ND, Kayhan FE, Sesal NC, Contuk C, Muslu MN. Histolologic Alteration of Endosulfan and Malathion on Kidney Tissue of Wistar Albino Rats. The 3rd Euro-Asian Conference on Hazardous Waste & Human Health. 27-30 March, İstanbul, Turkey, 2008 - 2008
21-) Contuk G, Ercan F. Ultrastructural and histological alterations of rat testis after bilateral vasectomy. XIII. İnternational Congress of Histochemistry. Gdansk, Poland, 2008. - 2008
22-) Contuk Gazi, Ercan Feriha, 2008. Ultrastructural and histological alterations of rat testis after bilateral vasectomy.. XIII. İnternational Congress of Histochemistry.
23-) Yön Ertuğ Nazan Deniz, Kayhan Figen Esin, Sesal Nüzhet Cenk, Contuk Gazi, Muslu M N, 2008. Histolologic Alteration of Endosulfan and Malathion on Kidney Tissue of Wistar Albino Rats.. The 3rd Euro-Asian Conference on Hazardous Waste Human Health.
24-) Yön Ertuğ Nazan Deniz, Kayhan Figen Esin, Contuk Gazi, Sesal Nüzhet Cenk, 2007. Histological and Biochemical Effects of Insecticides (Malathion and Endosulfan) on Rat Testis.. International Conference on Environment: Survival and Sustainability.
25-) Koç N.D, Kayhan F.E, Sesal N.C, Contuk G. Histological and Biochemical Effects of Insecticides (Malathion and Endosulfan) on Rat Testis. International Conference on Environment: Survival and Sustainability. 19-24 February, 2007, Nicosia, Cyprus (Poster) - 2007
26-) Şehirli Ö, Tozan A, Omurtag A.Z, Çetinel Ş, Contuk G, Gedik N, Şener G. Protective effect of resveratrol against naphthalane-induced oxidative stres in mice. İnternational symposium on pharmaceutical sciences. Ankara, Turkey, 2006. - 2006
27-) Tozan A, Şehirli Ö, Omurtag A.Z, Çetinel Ş, Contuk G, Gedik N, Şener G. Protective effect of Ginkgo Biloba against naphthalane-induced oxidative stres in mice. 8. İnternational symposium on pharmaceutical sciences. Ankara, Turkey, 2006. - 2006
28-) Tozan A, Şehirli Ahmet Özer, Omurtag Gülden Zehra, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Gedik N, Şener Göksel, 2006. Protective effect of Ginkgo Biloba against naphthalane-induced oxidative stres in mice.. İnternational Symposium on Pharmaceutical Sciences.
29-) Şehirli Ahmet Özer, Tozan A, Omurtag Gülden Zehra, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Gedik N, Şener Göksel, 2006. Protective effect of resveratrol against naphthalane-induced oxidative stres in mice.. İnternational symposium on pharmaceutical sciences.
30-) Kasımay Çakır Özgür, Şener Göksel, Çakır Barış, Yüksel Meral, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Gedik Nursal, Yegen Berrak, 2005. Estrogen ameliorates chronic renal and cardiopulmonary injury in rats with chronic renal failure.. Europen Congress of Endocrinology
31-) Kasımay Ö, Şener G, Çakır B, Yüksel M, Çetinel Ş, Contuk G, Gedik N, Yeğen B. Estrogen ameliorates chronic renal and cardiopulmonary injury in rats with chronic renal failure. Europen Congress of Endocrinology, Göteborg, Sweden, 2005. - 2005
32-) Şener G, Şehirli Ö, İpçi Y, Çetinel Ş, Contuk G, Gedik N, Yeğen B. Hepatic fibrozis in biliary-obstructed rats in prevented by propylthiouracil treatment. İnternational Congress of Endocrinology. Lisbon, Portekiz, 2004. - 2004
33-) Şener G, Şehirli Ö, Çetinel Ş, Contuk G, Gedik N, Yeğen B. “The protective effect of propylthiouracil on sepsis-induced cardiac and pulmonary damage.” 12. İnternational congress of endocrinology. Lisbon, Portekiz, 2004. - 2004
34-) Çetinel Ş, Ercan F, Contuk G, Kapucu C, Şener G. Protective effects of leukotriene receptor antagonist-montelukast against protamine sülfate induced bladder injury. Europen association of Urology XIX. Kongresi, Vienna, Austria, 2004. - 2004
35-) Şener Göksel, Şehirli Ahmet Özer, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Gedik N, Yegen Berrak, 2004. The protective effect of propylthiouracil on sepsis-induced cardiac and pulmonary damage. İnternational Congress of Endocrinology
36-) Şener Göksel, Şehirli Ahmet Özer, İpci Y, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Gedik N, Yegen Berrak, 2004. Hepatic fibrozis in biliary-obstructed rats in prevented by propylthiouracil treatment.. İnternational Congress of Endocrinology
37-) Çetinel Şule, Ercan Feriha, Contuk Gazi, Çikler Dülger Esra, Kapucu C, Şener Göksel, 2004. Protective effects of leukotriene receptor antagonist-montelukast against protamine sülfate induced bladder injury.. Europen association of Urology XIX. Kongresi
38-) Ercan Feriha, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Ghandour Salah, Kurtel Hızır, Şener Göksel, 2003. The Effects of Melatonin on Water Avoidance Stress (WAS)- Induced Changes in Stomach and Liver.. 6. European Congress of Endocrinology
39-) Ercan F, Cetinel Ş, Contuk G, Ghoundour S, Kurtel H, Sener G. The Effects of Melatonin on Water Avoidance Stress (WAS)- Induced Changes in Stomach and Liver. 6. European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 2003. - 2003

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Damar, S., Dal, A., Contuk, G., 2015. Hemşirelik Öğrencilerinin Amniyosentez Komplikasyonları Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. . 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Turan, E., Aslan, T., Contuk, G., 2015. Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi.. 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
3-) Arı, G., Gülşen, H., Contuk, G., 2015. Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık/Girişkenlik Düzeylerinin İncelenmesi. . 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-) Damar, S., Keskin, Y., Contuk, G., 2015. Türkiye’de Ulusal Düzeyde Yayın Yapan Gazetelerde Yer Alan Tüp Bebekle İlgili Haberlerin İncelenmesi.. 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) Gülten, A.N., Öztürk, M., Contuk, G., 2015. Annelerin Süt Annelik Ve Anne Sütü Bankası Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışları.. 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Özdamar E N, Şehirli Ahmet Özer, Sağlam Esra, Özsavcı Derya, Contuk Gazi, Çetinel Şule, Süleymanoğlu Selami, Şener Göksel, 2012. Sıçanlarda yanığın neden olduğu kardiyopulmoner hasara karşı kaptoprilin koruyucu etkisi. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi
7-) Özbeyli Dilek, Kasımay Çakır Özgür, Contuk Gazi, Çetinel Şule, Yegen Berrak, 2012. Akut ve Kronik Strese Bağlı Beyin ve Uterusta Oluşan Oksidan Hasarda Ghrelinin Koruyucu Etkisinin ve Aracılık Eden Mekanizmaların Araştırılması. 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi
8-) Akut ve Kronik Strese Bağlı Beyin ve Uterusta Oluşan Oksidan Hasarda Ghrelinin Koruyucu Etkisinin ve Aracılık Eden Mekanizmaların Araştırılması - 2012
9-) Hipotiroidi Oluşturulmuş kronik orta düzey ve tüketici egzersiz yapan sıçanlarda akut stresin etkileri - 2011
10-) Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sıçan mide, ileum ve kolon morfolojisi üzerine etkileri: Ön çalışma - 2011
11-) Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sıçan mesane morfolojisi üzerine etkileri: Ön çalışma - 2011
12-) Nesfatin-1 ameliorates sepsis-induced remote organ injury: The role of oxidant-antioxidant status and neutrophils - 2011
13-) Ghrelin ameliorates acute stres induced oxidative damage: role of atosiban - 2011
14-) The effect of moderate or high intensity exercise on stressed rats with hypothyroidism - 2011
15-) Nesfatin-1 Oksidan – Antioksidan Dengesini Koruyarak Sepsiste Uzak Organ Hasarını Hafifletici Rol Oynar - 2011
16-) Özdemir Kumral Zarife Nigar, Cumhur Ahmet, Hoşcan Aykut, Oluk Ali İhsan, Önem İdris, Contuk Gazi, Ercan Feriha, Yegen Berrak, 2011. Nesfatin-1 Oksidan-Antioksidan dengesini koruyarak Sepsiste Uzak Organ Hasarını Hafifletici Rol Oynar. Cerrahi Araştırma Kongresi
17-) Kıran Demir, Contuk Gazi, Tok Olgu Enis, Gökçe A M, Şener Göksel, Ercan Feriha, 2011. Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sıçan mesane morfolojisi üzerine etkileri: Ön çalışma. 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı)
18-) Contuk Gazi, Tok Olgu Enis, Şener Göksel, Ercan Feriha, 2011. Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sıçan mide, ileum ve kolon morfolojisi üzerine etkileri: Ön çalışma. 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı)
19-) Kasımay Çakır Özgür, Özbeyli Dilek, Contuk Gazi, Çetinel Şule, Yegen Berrak, 2011. Ghrelin ameliorates acute stres induced oxidative damage: role of atosiban.. Turkish – FEPS Physiology Congress
20-) Özdemir Kumral Zarife Nigar, Cumhur Ahmet, Oluk Ali İhsan, Hoşcan Aykut, Önem İdris, Contuk Gazi, Ercan Feriha, Yegen Berrak, 2011. Nesfatin-1 ameliorates sepsis-induced remote organ injury: The role of oxidant-antioxidant status and neutrophils. Turkish – FEPS Physiology Congress
21-) Kasımay Çakır Özgür, Özbeyli Dilek, Şenel Ebru, Contuk Gazi, Velioğlu Öğünç Ayliz, Çetinel Şule, Yegen Berrak, 2011. The effect of moderate or high intensity exercise on stressed rats with hypothyroidism. Turkish – FEPS Physiology Congress
22-) Kasımay Çakır Özgür, Özbeyli Dilek, Şenel Ebru, Contuk Gazi, Çetinel Şule, Yegen Berrak, 2011. Hipotiroidi Oluşturulmuş kronik orta düzey ve tüketici egzersiz yapan sıçanlarda akut stresin etkileri. III. Egzesiz Fizyolojisi Sempozyumu
23-) Contuk Gazi, 2010. Vazektomi Sonrası Sıçan Testisinde Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi: Morfoloji, Hücre Ölümü ve Okludin Dağılımı. 2008-2009 Mezunları Diploma Töreni ile 10. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri
24-) Vazektomi Sonrası Sıçan Testisinde Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi: Morfoloji, Hücre Ölümü ve Okludin Dağılımı - 2010
25-) Vazektomi Uygulanmış Sıçanların Testisinin Hücre Apoptozisi ve DNA Ploidi Oranları Açısından Değerlendirilmesi - 2009
26-) Contuk Gazi, Ekşioğlu Emel, Ercan Feriha, 2009. Vazektomi Uygulanmış Sıçanların Testisinin Hücre Apoptozisi ve DNA Ploidi Oranları Açısından Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
27-) Contuk Gazi, Şehirli Ahmet Özer, Tozan A, Omurtag Gülden Zehra, Çetinel Şule, Gedik N, Şener Göksel, 2006. Farelerde Naftalenle Oluşturulmuş Hasara Karşı Resveratrol’un Koruyucu Etkisi. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
28-) Contuk Gazi, Tozan A, Şehirli Ahmet Özer, Omurtag Gülden Zehra, Çetinel Şule, Gedik N, Şener Göksel, 2006. Farelerde Naftalenle Oluşturulmuş Hasara Karşı Ginko Biloba’nın Koruyucu Etkisi. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
29-) Contuk Gazi, Kabasakal Levent, Şener Göksel, Atasoy Beste Melek, Çetinel Şule, Gedik N, Yegen Berrak, 2006. Deneysel Hipotroidizmin Radyasyon Hasarı ile Oluşan Çoklu organ Hasarında Koruyucu Rolü. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
30-) Contuk G, Şener G, Kabasakal L, Atasoy B.M, Çetinel S, Gedik N, Yeğen B.Ç. Deneysel Hipotroidizmin Radyasyon Hasarı ile Oluşan Çoklu organ Hasarında Koruyucu Rolü. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 2006. - 2006
31-) Contuk G, Tozan A, Şehirli Ö, Omurtag G.Z, Çetinel Ş, Gedik N, Şener G. Farelerde Naftalenle Oluşturulmuş Hasara Karşı Ginko Biloba’nın Koruyucu Etkisi. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 2006. - 2006
32-) Farelerde Naftalenle Oluşturulmuş Hasara Karşı Resveratrol’un Koruyucu Etkisi - 2006
33-) İşeri S.Ö, Şener G, Yüksel M, Contuk G, Çetinel Ş, Gedik N, Yeğen B.Ç. Sıçanlarda Alendronatla Oluşturulan Mide Hasarında Grelinin Koruyucu Rolü. XXXI. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep, 2005. - 2005
34-) Kasımay Ö, Şener G, Yüksel M, Çetinel Ş, Contuk G, Gedik N, Yeğen B.Ç. Sıçanda Östrojenin Kronik Böbrek Yetmezliğinde Koruyucu Etkisi. XXXI. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep, 2005 - 2005
35-) Kasımay Çakır Özgür, Şener Göksel, Çakır Barış, Yüksel Meral, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Gedik N, Yegen Berrak, 2005. Sıçanda Östrojenin Kronik Böbrek Yetmezliğinde Koruyucu Etkisi. XXXI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fizyoloji Kongresi
36-) İşeri S Ö, Şener Göksel, Yüksel Meral, Contuk Gazi, Çetinel Şule, Gedik N, Yegen Berrak, 2005. Sıçanlarda Alendronatla Oluşturulan Mide Hasarında Grelinin Koruyucu Rolü. XXXI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fizyoloji Kongresi
37-) Çakır Barış, Çevik Hülya, Contuk Gazi, Ercan Feriha, Ekşioğlu Demiralp Emel, Yegen Berrak, 2004. Leptin Yanığa Bağlı Gelişen İmmün Baskılanmayı Azaltmaktadır. 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi
38-) Çetinel Şule, Ercan Feriha, Contuk Gazi, Çikler Dülger Esra, Kapucu C, Şener Göksel, 2004. Sudan Kaçınma Stresi ile Oluşturulmuş Mesane Hasarı Üzerine Lökotrien Reseptör Antagonisti Montelukastın Koruyucu Etkileri. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
39-) Çikler Dülger Esra, Ercan Feriha, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Şener Göksel, 2004. Sudan Kaçınma Stresinin Tetiklediği Dermal Mast Hücresi Aktivasyonunda Melatoninin Koruyucu Etkisi. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
40-) Çakır B, Çevik H, Contuk G, Ercan F, Ekşioğlu-Demiralp E, Yeğen B.Ç. Leptin Yanığa Bağlı Gelişen İmmün Baskılanmayı Azaltmaktadır. 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Konya, 2004. - 2004
41-) Çikler E, Ercan F, Çetinel Ş, Contuk G, Şener G. Sudan Kaçınma Stresinin Tetiklediği Dermal Mast Hücresi Aktivasyonunda Melatoninin Koruyucu Etkisi. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, 2004. - 2004
42-) Çetinel Ş, Ercan F, Contuk G, Çikler E, Kapucu C, Şener G. Sudan Kaçınma Stresi ile Oluşturulmuş Mesane Hasarı Üzerine Lökotrien Reseptör Antagonisti Montelukastın Koruyucu Etkileri. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, 2004. - 2004
43-) Şener Göksel, Paskaloğlu Kübra, Kapucu Caner, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Ayanoğlu Dülger Gül, 2003. Octreotide ameliorates alendronat-induced gastric injury.. Turkish Pharmacological society, 17. National congress of pharmacology 1. Clinical Pharmacology Symposium
44-) Şener Göksel, Kapucu C, Çikler Dülger Esra, Contuk Gazi, Çetinel Şule, 2003. Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat (Fosamax) ın Oluşturduğu Mide Mukoza Hasarında Lökotrien Reseptör Antagonisti Montelukast’ın Etkisi. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
45-) Çetinel Şule, Ercan Feriha, Çikler Dülger Esra, Kapucu C, Contuk Gazi, Şener Göksel, 2003. Protamin Sülfat İle Oluşturulmuş Mesane Hasarı Üzerine Montelukastın Koruyucu Etkileri.. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
46-) Ercan Feriha, Çetinel Şule, Contuk Gazi, Çikler Dülger Esra, Şener Göksel, 2003. Sudan Kaçınma Stresi İle Oluşturulmuş Gastrointestinal Yol Hasarı Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkileri: Morfolojik Ve Biyokimyasal İnceleme.. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
47-) Çetinel Şule, Ercan Feriha, Contuk Gazi, Çikler Dülger Esra, Şener Göksel, 2003. Sudan Kaçınma Stresi İle Oluşturulmuş Mesane Hasarı Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkileri. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
48-) Çevik Hülya, Çakır Barış, Ercan Feriha, Contuk Gazi, Çikler Dülger Esra, Yegen Berrak, 2003. Yanığa Bağlı Gelişen Uza Organ Hasarında Leptinin Anti-İnflamatuar Etkisi.. I. Leptin Sempozyumu, Genel Tıp Dergisi
49-) Şener G, Paskaloğlu K, Kapucu C, Çetinel Ş, Contuk G, Ayanoğlu-Dülger G. Octreotide ameliorates alendronat-induced gastric injury. Turkish Pharmacological society, 17. National congress of pharmacology 1. Clinical Pharmacology Symposium. Antalya, 2003 - 2003
50-) Çevik H, Çakır B, Ercan F, Contuk G, Çikler E, Yeğen B. Yanığa Bağlı Gelişen Uza Organ Hasarında Leptinin Anti-İnflamatuar Etkisi. I. Leptin Sempozyumu, Genel Tıp Dergisi 13 (2,Ek), Konya, 2003. - 2003
51-) Çetinel Ş, Ercan F, Çikler E, Contuk G, Şener G. Protamin Sülfat İle Oluşturulmuş Mesane Hasarı Üzerine Montelukastın Koruyucu Etkileri. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, İzmir, 2003. - 2003
52-) Ercan F, Çetinel Ş, Contuk G, Çikler E, Şener G. Sudan Kaçınma Stresi İle Oluşturulmuş Gastrointestinal Yol Hasarı Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkileri: Morfolojik Ve Biyokimyasal İnceleme. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, İzmir, 2003. - 2003
53-) Çetinel Ş, Ercan F, Contuk G, Çikler E, Şener G. Sudan Kaçınma Stresi İle Oluşturulmuş Mesane Hasarı Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkileri. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, İzmir, 2003. - 2003
54-) Şener G, Kapucu C, Çikler E, Contuk G, Çetinel Ş. Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat (Fosamax) ın Oluşturduğu Mide Mukoza Hasarında Lökotrien Reseptör Antagonisti Montelukast’ın Etkisi. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, İzmir, 2003. - 2003

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Clinical and Experimental Health Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Octreotide ameliorates alendronate-induced gastric injury - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Larvicidal effects of some essential oils against larvae of the pine processionary Moth, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
12-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
13-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 8
14-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
15-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
16-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 9
18-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
19-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
20-) Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Larvicidal effects of some essential oils against larvae of the pine processionary Moth, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
22-) Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
24-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
25-) Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
26-) Larvicidal effects of some essential oils against larvae of the pine processionary Moth, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
27-) Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
28-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
29-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
30-) Captopril protects against burn induced cardiopulmonary injury in rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
31-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
32-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
33-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
34-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
35-) Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
36-) The protective effects of melatonin against water avoidance stress-induced mast cell degranulation in dermis. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
37-) The protective effects of melatonin against water avoidance stress-induced mast cell degranulation in dermis. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
38-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
39-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
40-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
41-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
42-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
43-) Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
44-) Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
45-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
46-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
47-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
48-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
49-) Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
50-) Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
51-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
52-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
53-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 6
54-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
55-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
56-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
57-) The protective effects of melatonin against water avoidance stress-induced mast cell degranulation in dermis. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
58-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
59-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
60-) Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
61-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
62-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
63-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
64-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
65-) Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
66-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
67-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
68-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
69-) Histological and biochemical effects of endosulfan and malathion on rat testis - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
70-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
71-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
72-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
73-) Morphological alterations and distribution of occludin in rat testes after bilateral vasectomy - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
74-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
75-) Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
76-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
77-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 6
78-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
79-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
80-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
81-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
82-) Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
83-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4
84-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 10
85-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
86-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
87-) Changes in caveolin-1 expression and vasoreactivity in the aorta and corpus cavernosum of fructose and streptozotocin-induced diabetic rats - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
88-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
89-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
90-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 6
91-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
92-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
93-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
94-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 6
95-) Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
96-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
97-) The protective effects of melatonin against water avoidance stress-induced mast cell degranulation in dermis. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
98-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
99-) The protective effects of melatonin against water avoidance stress-induced mast cell degranulation in dermis. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
100-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
101-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 6
102-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
103-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 8
104-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
105-) Protective effect of resveratrol against naphthalene-induced oxidative stress in mice - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 5
106-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
107-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
108-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
109-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 3
110-) Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
111-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 3
112-) Leptin ameliorates burn-induced multiple organ damage and modulates postburn immune response in rats. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
113-) Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
114-) The protective effects of melatonin against water avoidance stress-induced mast cell degranulation in dermis. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
115-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
116-) Ghrelin against alendronate-induced gastric damage in rats - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 4
117-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 7
118-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
119-) Leukotriene receptor blocker montelukast protects against burn-induced oxidative injury of the skin and remote organs - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
120-) Burn-induced oxidative injury of the gut is ameliorated by the leukotriene receptor blocker montelukast. - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 2
121-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
122-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
123-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 2
124-) Role of melatonin in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the gastrointestinal mucosa. - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
125-) Octreotide ameliorates alendronate induced gastric injury - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Propylthiouracil-induced hypothyroidism protects ionizing radiation-induced multiple organ damage in rats. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Estrogen protects against oxidative multiorgan damage in rats with chronic renal failure - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Protective effect of melatonin on water avoidance stress induced degeneration of the bladder - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çam kabuğu özütünün Over (MDAH) Kanseri Hücre Kültürü Modelinde Koruyucu Etkilerinin Araştırılması. 2019--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sıçan gonad karaciğer ve böbrek dokusu üzerine endosulfan ve malathionun oluşturduğu histolojik ve biyokimyasal değişikliklerin incelenmesi. 2006-2008
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sudan kaçınma stresi uygulanmiş siçanlarin mide karaciğer mesane ve derilerinde oluşan morfolojik ve biyokimyasal değişiklikler üzerine melatoninin etkisi. 2004-2005

Verdiği Dersler

HEM1004 2019-2020 Bahar

Fizyoloji

HEM1508 2019-2020 Bahar

Embriyoloji

HİS5090 2019-2020 Bahar

Seminer

HİS5506 2019-2020 Bahar

Sistemler Histolojisi III (Ürogenital ve Endokrin Sistemler)

HİS5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM1501 2019-2020 Güz

Histoloji

HEM2011 2019-2020 Güz

Patoloji

HEM3533 2019-2020 Güz

Tüp Bebek Yöntemleri

HİS5001 2019-2020 Güz

Hücre Histolojisi

HİS5006 2019-2020 Güz

Sistemler Histolojisi III (Ürogenital ve Endokrin Sistemler)

HİS5007 2019-2020 Güz

Histolojik Teknikler

HEM1004 2018-2019 Bahar

Fizyoloji

HEM1508 2018-2019 Bahar

Embriyoloji

HİS5001 2018-2019 Bahar

Hücre Histolojisi

HİS5007 2018-2019 Bahar

Histolojik Teknikler

HEM1501 2018-2019 Güz

Histoloji

HEM2011 2018-2019 Güz

Patoloji

HEM3533 2018-2019 Güz

Tüp Bebek Yöntemleri