Personel

Öğretim Görevlisi CENGİZ GÖK
Öğretim Görevlisi
Cengiz Gök
@ E-posta
gcengiz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Myo / Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Myo

Kadro Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversistesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi/İngilizce Öğretmenliğ 1997

Yüksek Lisans

Dumlu Pınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2010

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Yönetim ve Organizasyon

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çelik, P., Gök, C., 2013. The Connection Between The Motivation Level Of The Employees' Job Satısfaction And Tendency To Quit The Job In Tourısm Sector,. International Journal Of Business And Management Studies Vol 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8047 (Online)

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sarı, Y., Seçilmiş, C., Gök, C., 2009. Yerel Halkın Turiste ve Turizm Olayına Bakışı Üzerine Bir Araştırma:Çankırı Örneği. Çankırı Araştırmaları Dergisi
2-) Gök, C., Sarı, Y., 2008. Tanıtım Amaçlı Kullanılan Web Sitelerinde Yabancı Dilin Önemi ve Çankırıyı Tanıtan Web Sitelerinin Yabancı Dil Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi. Çankırı Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Pınar, Gök Cengiz, 2017. Tourism Education and Innovation. Innovation and Global Issues in Social Sciences
2-) Kutukız, D., Gök, C., Baş, S., 2008. "Importance Of Foreign Language In Success Of Business For Tourism Enterprises". The 4.Th Conference For Graduate Research In Tourism, Hospitality And Leisure

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gök Cengiz, Çelik Pınar, 2017. NEW PRODUCT FOR HALAL TOURISM: HALAL HONEYMOON. ITC’17 – IX International Tourism Congress
2-) Gök Cengiz, Çelikkol Hakan, 2017. Innovation in Tourism Enterprises, a Model for Turkish Tourism. Innovation and Global Issues in Social Sciences

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bağcı,H.,Gök,C.,Turizm Sektörü çalışanları Sağlığı geliştirme davranışları, 2010, I.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 427-445 - 2010
2-) Gök, C., Turizm işletmelerinin Stajyerlere Karşı Tutumlarının belirlenmesi, 2010, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırma Kongresi 171-188 - 2010
3-) Gök, C., Sarı, Y., "Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Fethiye'de Evlilik Turizmi Üzerine Bir Alan Araştırması".2009,10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitapçığı(Mersin), 637-651. - 2009
4-) Kınsız,M.,Uslu, M., Gök,C., "Yabancı Dil Öğretiminde Çevirinin Kullanımı", Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları", 2008,230-244 - 2008
5-) Gök,C.,"Mesleki Yabancı Dil Eğitiminde Geleceğe Dönük Eğilimler",2007, I.Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi,401-419 - 2007

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gök Cengiz, 2019. HELAL TURİZM(MUHAFAZAKAR DOSTU)/HELAL TURİZM: HELAL KONAKLAMA TESİSLERİ. Yayın Evi: Eğitim Editör Adı: Prof.Dr. NEdim YÜZBAŞIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÇELİK ÇAYLAK

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

GKD10007 2020-2021 Güz

İNGİLİZCE 1

İŞY1837 2020-2021 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

TOİ1011 2020-2021 Güz

ÖN BÜRO UYGULAMALARI

UTL3519 2020-2021 Güz

Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)

YDB1801 2020-2021 Güz

İNGİLİZCE I

YDB1811 2020-2021 Güz

İngilizce I

YDB2811 2020-2021 Güz

İngilizce III

YDE2811 2020-2021 Güz

İngilizce III

İŞY2814 2019-2020 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH2506 2019-2020 Bahar

E-TİCARET

YDB1812 2019-2020 Bahar

İngilizce II

YDB2812 2019-2020 Bahar

İngilizce IV

İŞY2813 2019-2020 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

TOİ1001 2019-2020 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

UTL3519 2019-2020 Güz

Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)

YDB1801 2019-2020 Güz

İNGİLİZCE I

YDB1811 2019-2020 Güz

İngilizce I

YDB2811 2019-2020 Güz

İngilizce III

İŞY2814 2018-2019 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

TUİ3518 2018-2019 Bahar

Mesleki İngilize II

TUİ4502 2018-2019 Bahar

Mesleki İngilizce IV

UTL3520 2018-2019 Bahar

Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce)

İŞY2813 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

TOİ1001 2018-2019 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TUİ3515 2018-2019 Güz

Mesleki İngilizce I

TUİ4501 2018-2019 Güz

Mesleki İngilizce III

UTL3519 2018-2019 Güz

Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)

YDB1811 2018-2019 Güz

İngilizce I