Personel

Doktor Öğretim Üyesi GÜRCAN ÇETİN
Doktor Öğretim Üyesi
Gürcan Çetin
@ E-posta
gcetin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1704 , 0252 211 5527

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Donanımı Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Donanımı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi 15.06.2003

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi 15.05.2006

Doktora

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 09.05.2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Keçebaş Ali, 2021. Development of PID Based Control Strategy in Maximum Exergy Efficiency of a Geothermal Power Plant. Renewable and Sustainable Energy Review
2-) Güven Gökhan, Kozcu Çakır Nevin, Sülün Yusuf, Çetin Gürcan, Güven Emine, 2020. Arduino-assisted Robotics Coding Applications Integrated Into the 5E Learning Model in Science Teaching. Journal of Research on Technology in Education
3-) Dere Yelda, Özkaraca Osman, Çetin Gürcan, Dere Özcan, 2019. Evaluation of an Image-based Automated Detection System in Detecting Ki67 Proliferation Index and Correlation with the Traditional Eye-Ball Method in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors. JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan
4-) Turan Ertan, Çetin Gürcan, 2019. Using Artificial Intelligence for Modeling of the Realistic Animal Behaviors in a Virtual Island. COMPUTER STANDARDS INTERFACES

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Tarlacı Muhammed Fatih, Çetin Gürcan, Tenruh Mahmut, 2019. Dinamik VLAN Yapılandırmasının Kablosuz Yerleşke Alan Ağlarında Performans Analizi. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
2-) Çetin Gürcan, Gürüler Hüseyin, Devrim Mehmet Osman, Tuncay Sefa, 2018. Performance Analysis of ZigBee Protocol in the Large-Scale Network Topologies. International Journal of Computer Applications
3-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Güvenç Ercüment, Sakal Murat, 2017. A Usability Assessment of an EPUB 3.0 Based Ebook Developed For Algorithms and Programming Course. Information Technologies and Learning Tools
4-) Çetin Gürcan, Okul Feyyaz, Karadaş Süheyl, 2017. A WIRELESS SENSOR NETWORK APPLICATION FOR VEHICLE TRACKING IN CAMPUS AREAS. Mugla Journal of Science and Technology
5-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Güvenç Ercüment, Sakal Murat, 2016. The Develpoment of an eBook with Dynamic Content for the Introduction of Algorithms and Programming. Mugla Journal of Science and Technology
6-) Güvenç Ercüment, Özkaraca Osman, Çetin Gürcan, Akçay Gürbüz, 2015. Development of a Web based Decision Support System for Pediatric Patients. International Journal of Computer Applications
7-) Çetin Gürcan, Çetin Aydın, 2015. The Analysis of Layer 2 Handover Performance for Mobile IPv6 Using OMNeT Simulation Tool. Mugla Journal of Science and Technology
8-) Çetin Gürcan, Karakış Rukiye, Çetin Aydın, 2013. Semantic Wiki A Tool for Collaborative Learning Environment in Computer Engineering Education. Journal of Education and Future
9-) Çetin Gürcan, Çetin Aydın, 2013. Linux İşletim Sistemi Tabanlı Düşük Maliyetli Bir MIPv6 Test Yatağı Uygulaması. Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi
10-) Baytürk Mesut, Çetin Gürcan, Çetin Aydın, 2013. Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması. Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Gülbaş Gülşah, Çetin Gürcan, 2020. Tavlama Benzetimi Algoritması İle Geniş Ölçekli Kablosuz Algılayıcı Ağlarda LEACH Protokolünün Optimizasyonu. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güvenç Ercüment, Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Ersoy Mevlüt, 2019. ANFIS Based Model to Estimate the Impact of Student-Content Interactin on Distance Education Students' Academic Performances. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019)
2-) Özkaraca Osman, Yılmaz Erkan, Çetin Gürcan, Akçay Gürbüz, 2019. Evaluation of Referral Outcome of Patients After Surgery with Clinical Decision Support System. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019)
3-) Güvenç Ercüment, Çetin Gürcan, 2018. Clustering of participation degrees of distance learning students to course activity by using Fuzzy C-Means algorithm. 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
4-) Çetin Gürcan, Karadaş Süheyl, Özdemir Muhammet Şükrü, Yılmaz Yasin, 2017. Sunucu Odalarının Takibi için IEEE 802.15.4/ZigBee Tabanlı Bir Kablosuz Algılayıcı Ağ Tasarımı. 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)
5-) Özkaraca Osman, Dere Yelda, Çetin Gürcan, Peker Musa, 2017. Ki-67 Proliferasyon İndeksinin Hesaplanması Için Bilgisayar Destekli Bir Sistem. (UBMK17) 2nd International Conference on Computer Science and Engineering
6-) Çetin Gürcan, Karakış Rukiye, 2012. A Wiki Application for Artificial Neural Network Course in Engineering Education. 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning
7-) Çetin Gürcan, Çetin Aydın, Elmas Çetin, 2012. Development of an mobile agent platform for IPv6 network environment Mobile C. 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güven Gökhan, Kozcu Çakır Nevin, Çetin Gürcan, Sülün Yusuf, Güven Emine, 2019. Arduino destekli robotik kodlama uygulamalarının ortaokul 6. Sınıf fen öğretimine entegrasyonu.. 2nd International Elementary Education Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aksoy Sencer, Özkaraca Osman, Biroğul Serdar, Çetin Gürcan, 2016. Baz İstasyonlarında Hücre Planlama Kavramları ve Örnek Bir Frekans Planı. Akademik Bilişim 2016
2-) Özkaraca Osman, Çetin Gürcan, 2015. Türkiye de ve Dünya da Yeşil Bilişim Çalışmaları. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu
3-) Elmas Çetin, Çetin Gürcan, 2008. Web Tabanlı Kontrol Eğitimi. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı
4-) Işık Ali Hakan, Çetin Gürcan, 2007. Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemleri. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu
5-) Çetin Gürcan, Işık Ali Hakan, Orman Abdullah, 2007. IPv6 ya Geçiş Sürecinde Uyum Sağlama Testleri. III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
6-) Işık Ali Hakan, Çetin Gürcan, Orman Abdullah, 2007. Gelecek Nesil Sebekeleri NGN. III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
7-) Çetin, G., Işık, A. H., Orman, A., "IPv6’ya Geçiş Sürecinde Uyum Sağlama Testleri ", III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu - 2007
8-) Işık, A. H., Çetin, G., "Yeni Nesil Operasyon Destek Sistemleri", Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu - 2007

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gürüler Hüseyin, Çetin Gürcan, 2020. Smart Technologies for Smart Cities/A Novel Intelligent WEB Application on Refrigerator Systems. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Mohammad M. Banat Sara Paiva

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Journal of Science and Technology. 2015. Hakemlik Sayısı: 5

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Bilişim Teknolojileri Dergisi.

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Using Artificial Intelligence for Modeling of the Realistic Animal Behaviors in a Virtual Island - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The Analysis of Layer 2 Handover Performance for Mobile IPv6 Using OMNeT Simulation Tool - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) The Develpoment of an eBook with Dynamic Content for the Introduction of Algorithms and Programming - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
5-) The Develpoment of an eBook with Dynamic Content for the Introduction of Algorithms and Programming - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) The Analysis of Layer 2 Handover Performance for Mobile IPv6 Using OMNeT Simulation Tool - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) The Analysis of Layer 2 Handover Performance for Mobile IPv6 Using OMNeT Simulation Tool - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Semantic Wiki A Tool for Collaborative Learning Environment in Computer Engineering Education - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
9-) Development of a Web based Decision Support System for Pediatric Patients - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sunucu Odalarının Takibi için IEEE 802.15.4/ZigBee Tabanlı Bir Kablosuz Algılayıcı Ağ Tasarımı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) The Develpoment of an eBook with Dynamic Content for the Introduction of Algorithms and Programming - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) A Usability Assessment of an EPUB 3.0 Based Ebook Developed For Algorithms and Programming Course - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Sunucu Odalarının Takibi için IEEE 802.15.4/ZigBee Tabanlı Bir Kablosuz Algılayıcı Ağ Tasarımı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) A Wiki Application for Artificial Neural Network Course in Engineering Education - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) A Wiki Application for Artificial Neural Network Course in Engineering Education - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
8-) Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
10-) A Wiki Application for Artificial Neural Network Course in Engineering Education - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ OPTİMİZASYONU. Konu: KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ OPTİMİZASYONU. GÜLŞAH-GÜLBAŞ. 2020
2-) Tez Adı: Ağ Saldırılarının Sınıflandırılmasında Karar Ağaçlarına Dayalı Arttırma (Boosting) Algoritmalarının Karşılaştırılması. Konu: Ağ Saldırılarının Sınıflandırılmasında Karar Ağaçlarına Dayalı Arttırma (Boosting) Algoritmalarının Karşılaştırılması. KORAY-ÇOŞKUN. 2020
3-) Tez Adı: Zeki karar destek sistemi kullanılarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzaktan eğitim öğrencilerinin ders performanslarının değerlendirilmesi. Konu: Zeki karar destek sistemi kullanılarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzaktan eğitim öğrencilerinin ders performanslarının değerlendirilmesi. Ercüment-Güvenç. 2018
4-) Tez Adı: Kablosuz kampüs ağlarında dinamik VLAN yapılandırmasının ağ performans parametreleri üzerindeki etkisi. Konu: Kablosuz kampüs ağlarında dinamik VLAN yapılandırmasının ağ performans parametreleri üzerindeki etkisi. Muhammed Fatih-Tarlacı. 2018

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim ile Elele. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Mubem & Bilsem: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı. 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla Veri Takip Sistemi Projesi (Vetaksis). 2018-2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Verilen " Algoritmalar ve Programlama" Dersi için epub3 Formatında Dijital İçerikli İnteraktif Bir Elektronik Kitabın (e-kitap) Geliştirilmesi. (Proje No: 15/106 ). 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Arduino Destekli Robotik-Kodlama Etkinlikleri ile Zenginleştirilmiş Fen Eğitimi. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ Gündüz Bakım Evi Veli ve Personelinin Okul Aile İşbirliğinin Teknoloji Temelli Yaklaşım ile Desteklenmesi. 2016-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ki-67 Proliferasyon İndeksinin Hesaplanmasında Bilgisayar Tabanlı Yöntemlerin Geleneksel Yöntemler ile Karşılaştırılması. (Proje No: 15/097 ) . 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gezici IPv6 Ağlarında Hücre Geçişinde Yaşanan Veri Kaybı ve Zaman Gecikmesinin Gezgin Ajan Sistemler Kullanılarak İyileştirilmesi - 07/2010-67. 2011-2013

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik. 2019

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Dekan Yardımcısı. . . 2020
2-) Dekan Yardımcısı. . . 2019
3-) Bölüm Başkanı. . . 2019
4-) Bölüm Başkanı. . . 2018

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkanı Yardımcısı. . . 2018
2-) Bölüm Başkanı Yardımcısı. . . 2017

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

BSM3010 2020-2021 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

BSM3514 2020-2021 Bahar

Bilgisayar Ağ Güvenliği

BSM4012 2020-2021 Bahar

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

BSM5513 2020-2021 Bahar

Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi

YZ5509 2020-2021 Bahar

Zeki Optimizasyon Yöntemleri

BSM3017 2020-2021 Güz

Bilgisayar Ağları

BSM4007 2020-2021 Güz

Mühendislik Projesi

BSM5090 2020-2021 Güz

Seminer

BSM5513 2020-2021 Güz

Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi

BSM5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YZ5506 2020-2021 Güz

Yapay Zekada Programlamaya Giriş

YZ5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi*

BSM 4001 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

BSM 4002 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

BSM2000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM3000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM3002 2019-2020 Bahar

İşyeri Eğitimi

BSM4504 2019-2020 Bahar

Bilgisayar Ağ Güvenliği

BSM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BSM5528 2019-2020 Bahar

Bilgisayar Ağlarında İleri Konular

BSM5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM3013 2019-2020 Güz

Bilgisayar Ağları

BSM4001 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

BSM4002 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması II

BSM5513 2019-2020 Güz

Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi