Personel

Prof.Dr. GÜRSOY DOĞAN
Prof.Dr.
Gürsoy Doğan
@ E-posta
gdogan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4850

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Alataş Emine Tuğba, Kara Polat Asude, Kalaycı Mehmet, Doğan Gürsoy, Akın Belli Aslı, 2019. Plasma dermcidin levels in acne patients, and the effect of isotretinoin treatment on dermcidin levels. Dermatologic Therapy
2-) Alataş Emine Tuğba, Kara Asude, Doğan Gürsoy, Pıçakçıefe Metin, 2018. Knowledge and behaviours related to sun protection and use sunscreen among academic staff in Mugla, Turkey. OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
3-) 2016. The relationship between rosacea and insulin resistance and metabolic syndrome.. Eur J Dermatol.
4-) Alatas, E.T., Kalayci, M., Kara, A., Dogan, G., 2016. Association between insulin resistance and serum and salivary irisin levels in patients with psoriasis vulgaris. Dermatologica Sinica
5-) Dere, Y., Şahin, C., Çelik, S.Y., İlhan Çelik, Ö., Kara, A., Doğan, G., 2016. Perianal presentation of Langerhans cell histiocytosis. Dermatologica Sinica
6-) Akın Belli, A., Etgu, F., Ozbas Gok, S., Kara, B., Dogan, G., 2016. Risk Factors for Premature Hair Graying in Young Turkish Adults.. Pediatr Dermatol.

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Doğan, G., Alataş, E.T., 2016. İlaçlara Bağlı Tırnak Bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Oram Yasemin, Tecimer Tülay, Hazneci Ersoy, Gürer Sezer, Doğan Gürsoy, 1995. Bazal hücreli karsinoma tedavisinde mikroskobik kontrollü eksizyon Ön çalışma sonuçlarımız. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akçay Gürbüz, Alataş Emine Tuğba, Doğan Gürsoy, 2019. A Retrospective Analysis of Cases with Terra Firma-forme Dermatosis: Is It an Entity Related to Allergic Diseases?. Van Medical Journal
2-) Demir Pektaş Suzan, Alataş Emine Tuğba, Doğan Gürsoy, 2019. Gebelerde Pruritus. Türkiye Klinikleri Dermatoloji
3-) Alataş Emine Tuğba, Demir Pektaş Suzan, Doğan Gürsoy, Azık Fatih Mehmet, 2019. Skin, hair and nail findings in children with beta-thalassemia. Medicine Science International Medical Journal

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Alataş Emine Tuğba, Kara Polat Asude, Hançer Hilal Semra, Doğan Gürsoy, 2019. Sütleğen Otuna (Euphorbia cyparissias) Bağlı Gelişen Fitofotodermatit. Dermatoz
2-) Aalataş, E.T., Kara, A., Doğan, G., Dere, Y., Kayapınar, A.K., Kılınc, R.M., İnci, R., 2016. Case of Crohn’s disease presenting with pemphigus vulgaris: A case report. Journal of Experimental & Clinical Medicine
3-) Kara, A., Alataş, E.T., Hançer, H.S., Doğan, G., Dere, Y., 2016. Porokeratozis Mibelli: Yüz Yerleşimli Nadir Bir Olgu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Alataş, E.T., Çelebi, H.S., Doğan, G., Kara, A., 2016. Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumu bir çocuk. Pamukkale Medical Journal

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Doğan, G., 2016. Nekrotizan Fasiit ve Toksik Şok Sendromu. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Pektaş, S., Alataş, E.T., Hançer, H.S., Tetik, C., Dere, Y., Doğan, G., 2016. NADİR BİR ANTİTE: DEV KUTANÖZ LENFOİD HİPERPLAZİ. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
2-) Demir Pektaş, S., Kurucularoğlu, E.Ü., Hançer, H.S., Dere, Y., Doğan, G., 2016. EOZONOFİLİK ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ TANILI İKİ OLGU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
3-) Demir Pektaş, S., Doğan, G., Çınar, N., 2016. PSÖRİAZİS VULGARİS OLGUSUNDA GELİŞEN CUSHİNG SENDROMU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
4-) Tetik Aydoğdu, C., Doğan, G., Alataş, E.T., 2016. HERPES ZOSTERİ TAKLİT EDEN FİTOFOTODERMATİT OLGUSU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
5-) Tetik Aydoğdu, C., Doğan, G., Çelik, S.Y., Demir Pektaş, S., 2016. PANTOPRAZOLE BAĞLI LİKENOİD İLAÇ ERÜPSİYONU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi

Verdiği Dersler

TIP 5006 2020-2021 Güz

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

TIP 5006 2019-2020 Güz

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

TIP 5006 2018-2019 Güz

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR