Personel

Araştırma Görevlisi GİZEM ECE GÖNÜL
Araştırma Görevlisi
Gizem Ece Gönül
@ E-posta
gizemecegonul@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1663

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gönül Gizem Ece, 2018. Sevgi, Aşk, Karanfil, Rakı ve Diğerleri: “Yerçekimli Karanfil” Çözümlemesinden Varoluş Sözlüğüne. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
2-) Gönül Gizem Ece, 2018. Toplum Düzleminde Bir Sarkaç: Türk Halk Hukuku. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi (TÜRÜK)
3-) Gönül, G.E., 2015. "Melih Cevdet Anday'ın Kokan, Turgut Uyar'ın Üşüyen, Ahmet Oktay'ın Öldüren Kentleri: Kentleşmenin Şiir Diline Yansıması", International Journal of Languages’ Education and Teaching , UDES 2015, s. 1013-1027. International Journal of Languages' Education and Teaching

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Gönül Gizem Ece, 2019. Johan Huizinga’nın Homo Ludens’i. Söylem Filoloji Dergisi
2-) Gönül Gizem Ece, 2017. Tomris Uyar’ın “Düşkırıcı” İsimli Öyküsü Üzerine Anlatı Bilimsel Bir İnceleme. Söylem Filoloji Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Gönül Gizem Ece, 2018. Kurmaca Dünyadan Kadınlık Deneyimleri. Söylem Filoloji Dergisi
2-) Gönül Gizem Ece, 2017. Modernizm Ölçeğinde Bir Şiir Haritası: İmkânsız Özerklik. Söylem Filoloji Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gönül Gizem Ece, 2019. Tercümân-ı Hakîkat Sütunlarında Sıra Dışı Bir Oyun: Muallim Nâci’nin Mesûd-ı Harâbâtî’ye Dönüşümü. “Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans” 19. Uluslararası Halk Bilimi Sempozyumu
2-) Yivli Oktay, Gönül Gizem Ece, 2018. Paul Valery’nin Poetikası. Social Congress 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
3-) Gönül Gizem Ece, 2018. Muallim Naci Merceğinde Kırılan Görüntüler. 3rd European Convention on Turkic, Ottoman Turkish Studies (TURKOLOGENTAG)
4-) Uğur, V., Gönül, G.E., 2014. "Savaş Çocuklarının Şiirleri: Garip Şairlerinin Savaşa Bakışı", Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, 16-18 Aralık 2014, Sakarya Üniversitesi.. Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gönül Gizem Ece, 2018. Bazı Tanzimat Dönemi Periyodiklerinde Kadınların Edebiyat Kanonu ile Mücadelesi. 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu
2-) Gönül Gizem Ece, 2018. Kadın Tarihinin Panoraması: Dergi Ön Sözleri. II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi
3-) Gönül Gizem Ece, 2017. Hatice Meryem'in Varsayımları: Demiryolunun Dile Getirdiği Anlatı. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu
4-) Gönül, G.E., 2012. "Trakya Bölgesi Bahar Eğlence Kültürü Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme",2012, IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri, 27-28 Ağustos 2012, TUDOK Bildiri Kitabı, 959-962.. IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gönül Gizem Ece, 2018. "Hatice Meryem’in Varsayımları: Demiryolunun Dile Getirdiği Anlatı", İki İstasyon Arası Tren Yazıları. Yayın Evi: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları Editör Adı: Umut Düşgün

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyeliği: "Şairin Rüyası" - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 7. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması, Mayıs 2019.. Türkiye. . 2019
2-) Jüri Üyeliği: "Şairin Hazinesi" - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 6. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması, Mayıs 2018.. Türkiye. . 2018
3-) Jüri Üyeliği: "Şiirbazın Efsunu" - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 5. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması. Türkiye. . 2017
4-) Jüri Üyeliği: "Bir Şair Yarat" - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu Yazı Yarışması, Şubat 2017.. Türkiye. . 2017
5-) Jüri Üyeliği: "Şairin Mührü"-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 4. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması. Türkiye. . 2016
6-) Jüri Üyeliği: "Yazmasam Ölebilirdim" - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 3. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması, Mayıs 2015.. Türkiye. Türkiye. 2015
7-) Jüri Üyeliği: "Şiir ve Şair" - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Ödüllü Şiir Yarışması. Mayıs 2014. Türkiye. 2014

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Tübitak -Bideb- 2229 Türk Çocuk Yazını Yaz Okulu, 112K479 numaralı "Bir Özel Alan Derlemi olarak Türk Çocuk Yazını Derlemi ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar", 18-22 Nisan, Mersin Üniversitesi . Türkiye. . 2017

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Şamandan Şaire Oyun Edebiyat İlişkisi", Panel, Düzenleyen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, 10.12.2019. Türkiye. . 2019
2-) "Geç Osmanlı Dönemi Yazın Dünyasında Kadın", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 21. Geleneksel Sosyoloji Günleri, 18-20 Nisan 2018.. Türkiye. . 2018
3-) "Kadınlık Daima Bir Muamma İsimli Kitap Hakkında Bir Söyleşi", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitap Saati, 04.04.2018.. Türkiye. . 2018
4-) "Tarık Buğra'nın Dil Görüşleri", Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra, Hatırlamak ve Yeniden Bulmak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 29 Kasım 2018.. Türkiye. . 2018
5-) “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy” / "Mehmet Âkif Ersoy'un "Berlin Hatıraları" Şiirinde Batı'ya Bakışı", 10 Mart 2016,. Türkiye. . 2016
6-) "Hasan Ali Toptaş ve Romancılığı" - Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Seminerleri VI. Mayıs 2015. Türkiye. 2015

(S-12) Alanındaki diğer sanatsal yada mesleki ulusal dergilerde yayım kurulu üyeliği, editörlük yapmak veya tam metin makalesi yayımlanmış olmak

1-) Edebiyat Dergisi. 2018. Süreli Yayınlarda Sonsuz Bir Arzu: “Bir Sahifeciğe Sıkışmak”, Bizim Külliye, S. 75
2-) Alanındaki Diğer Sanatsal Dergilerde Yayımlanmış Tam Metin Makale. 2016. ”Ahmet Hâşim’in Davetkâr Kuşu: Leylek”, Bizim Külliye Dergisi, S. 68, Haziran-Temmuz-Ağustos 2016, s. 20-24.