Personel

Öğr.Gör.Dr. GAMZE KARAYEL İNCİLİ
Öğr.Gör.Dr.
Gamze Karayel İncili
@ E-posta
gkarayel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2249

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü / Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı

Kadro Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü / Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya 2004

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD 2007

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD 2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karayel İncili Gamze, Ayçık Gülasiye, 2014. Adsorption Thermodynamic and Desorption Studies of U VI on Modified Silica Gel SiAPMS HL. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
2-) Karayel İncili Gamze, Ayçık Gülasiye, 2014. Chemical modification of silica gel with synthesized Schiff base hydrazone derivative and application for preconcentration and separation of U VI ions from aqueous solutions. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
3-) Karayel İncili Gamze, Güp Ramazan, Metisan Serin, 2007. Homo and Heteronuclear Complexes of a New Vicinal Dioxime Ligand. Chem.Pap

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karayel G., Kırkan, B., Belgin E., Ayçik G.A., Gul, M., Natural Radioactivity in Beach Sands from Muğla Coast: Gokova, Marmaris and Turgutreis Beaches, The 5th Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara -Turkey 14-17 October 2008 - 2008
2-) Kırkan B., Karayel G., Belgin, E., Ayçik G.A., Determination of Am-241 in Enrichhed Sea Sediments by Gamma Spectroscopy, The 5th Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara Turkey 14-17 October 2008 - 2008

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gamze KARAYEL İNCİLİ, Gül Asiye AYÇIK, Aktive Edilmiş Çam Kozalağının Sulu Ortamlardan Uranyum (VI) İyonunun Uzaklaştırılmasında Biosorbent Olarak Kullanılması, 26. Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye-Ölüdeniz, 2012 - 2012
2-) Gamze KARAYEL İNCİLİ, Gül Asiye AYÇIK, Silikajelin Diizonitrosoasetil -1-4 benzen bis(4-aminobenzoilhidrazon) ile Modifiye Edilerek U (VI) iyonunun Sulu Ortamlardan Adsorpsiyonunda Kullanılması: Kinetik ve Termodinamik çalışmalar, 26. Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye-Ölüdeniz, 2012 - 2012
3-) Zeynep TAŞCI, Gamze (KARAYEL) İNCİLİ, Bekir ÇETİNKAYA ,Heterojen Katalizör Varlığında Karbon Dioksitin Organik Ürünlere Dönüşümü, 26. Uluslar arası katılımlı, Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye-Ölüdeniz, 2012 - 2012
4-) Gamze KARAYEL, Bülent KIRKAN, Ezgi EREN BELGİN, Gül Asiye AYÇIK, Murat GÜL, Bodrum-Turgutreis Sahilinin Doğal Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi ve Bölgenin Jeolojik Yapısıyşa İlişkilendirilmesi, X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009-Muğla - 2009
5-) Ezgi EREN BELGİN, Bülent KIRKAN, Gamze KARAYEL, Gül Asiye AYÇIK, Potasyum Bileşiklerinin Gama Spektrometresinde Verim Kalibratörü Olarak Kullanılabilirliği, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla,Cilt,II.syf 71-83, 2009 - 2009
6-) Bülent KIRKAN, Gamze KARAYEL, Ezgi EREN BELGİN, Gül Asiye AYÇIK, , Birlikte Çöktürme Yöntemi Kullanılarak Amerisyum Bakımından Zenginleştirilen Deniz Sedimentlerinde Gama Spektroskopisi ile Am-241 Belirlenmesi, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Cilt II, 320-326, 2009. - 2009

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ezgi EREN BELGİN, Bülent KIRKAN, Gamze KARAYEL İNCİLİ, Gül Asiye AYÇIK, Monte Carlo Simülasyonu ve Matematiksel Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Kuyu Tipi HPGe Dedektörün Verim Kalibrasyonu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2011, sytf 62. - 2011
2-) Bülent KIRKAN, Gamze KARAYEL İNCİLİ, Ezgi EREN BELGİN, Gül Asiye AYÇIK, Yatağan Termik Santrali Kül Dağındaki Toryumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yeraltı Sularına Geçişinin İncelenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2011. - 2011
3-) Gamze KARAYEL İNCİLİ, Bülent KIRKAN, Ezgi EREN BELGİN, Gül Asiye AYÇIK, Yatağan Termik Santrali Kül Dağı ve Toprak Örneklerindeki Uranyumun Aktivite Derişimi ve Topraktaki Hareketliliğinin İncelenmesi, Yer altı sularına Geçişi ve Aktivite Değerinin Belirlenmesi, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum,2011,syf 69. - 2011
4-) Gamze KARAYEL, Sultan KULAKSIZ, Ramazan GÜP, 4-Nitroasetofenon p-Aminobenzoilhidrazon ve Salisilaldehit içeren Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi , I.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 20–23 Nisan 2007- Adana - 2007
5-) Gamze KARAYEL, Ramazan GÜP, Bülent KIRKAN, Özlem USLUER, (p-Substitüe Fenilazo) Barbitürik Asit Türevlerinin Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4–8 Eylül 2006-Kayseri - 2006
6-) Gamze KARAYEL, Ramazan GÜP, Bülent KIRKAN, Özlem USLUER, Dört Dişli N2O2 Donör Bis-açilhidrazon ve 1,10-Fenonthrolin içeren Mixed-Ligand Bakır(II) ve Nikel(II) Komplekslerinin Sentezi Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4–8 Eylül 2006-Kayseri - 2006

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - 2014

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Adsorption Thermodynamic and Desorption Studies of U VI on Modified Silica Gel SiAPMS HL - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Adsorption Thermodynamic and Desorption Studies of U VI on Modified Silica Gel SiAPMS HL - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
3-) Chemical modification of silica gel with synthesized Schiff base hydrazone derivative and application for preconcentration and separation of U VI ions from aqueous solutions - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Chemical modification of silica gel with synthesized Schiff base hydrazone derivative and application for preconcentration and separation of U VI ions from aqueous solutions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Chemical modification of silica gel with synthesized Schiff base hydrazone derivative and application for preconcentration and separation of U VI ions from aqueous solutions - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Chemical modification of silica gel with synthesized Schiff base hydrazone derivative and application for preconcentration and separation of U VI ions from aqueous solutions - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Bilimsel Araştırma Projesi, Katı desteğe tutturulmuş schift bazı bileşiklerinin uranyum ve toryum absorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, Araştırmacı, 2011-2015 - G.A. Ayçık (Yürütücü), B. Kırkan (Araştırmacı), G.Karayel İncili (Araştırmacı), Ezgi Eren Belgin (Araştırmacı) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2015
2-) Yatağan Termik Santrali Uçucu Kül Dağındaki Uranyumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yer altı Sularına Geçişinin Deriştirilerek İncelenmesi,G.A. Ayçık (Yürütücü),G.Karayel İncili (Araştırmacı) -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2010, Tamamlandı - 2010

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Nato Advanced Training Course: New Techniques for the Detection of Nuclear and Radioactive Agents, Muğla, Turkey, 2008 (Düzenleme Komitesi) - - Türkiye. . . 2008

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla,Türkiye, 2009 (Düzenleme Komitesi) - - . . . 2009

Verdiği Dersler

ARI1001 2021-2022 Güz

GENEL KİMYA

GAP1001 2021-2022 Güz

Kimya I

GAP1005 2021-2022 Güz

Laboratuvar Teknikleri -I

GAP2501 2021-2022 Güz

Gıda Mevzuatı -I

GAP2507 2021-2022 Güz

Çevre Koruma

AKD2000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

GAP1002 2020-2021 Bahar

Kimya II

GAP1006 2020-2021 Bahar

Laboratuvar Teknikleri -II

GAP1498 2020-2021 Bahar

Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü)

GAP1504 2020-2021 Bahar

Su Analizleri

GAP1510 2020-2021 Bahar

Çevre Kimyası

GAP2508 2020-2021 Bahar

Gıda Katkı Maddeleri

AKD2000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

ARI1001 2020-2021 Güz

GENEL KİMYA

GAP1005 2020-2021 Güz

Laboratuvar Teknikleri -I

GAP2501 2020-2021 Güz

Gıda Mevzuatı -I

SGP1803 2020-2021 Güz

ÇEVRE KORUMA

GAP1002 2019-2020 Bahar

Kimya II

GAP1006 2019-2020 Bahar

Laboratuvar Teknikleri -II

GAP1498 2019-2020 Bahar

Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü)

GAP1504 2019-2020 Bahar

Su Analizleri

GAP1510 2019-2020 Bahar

Çevre Kimyası

GAP2508 2019-2020 Bahar

Gıda Katkı Maddeleri

ARI1001 2019-2020 Güz

GENEL KİMYA

GAP1001 2019-2020 Güz

Kimya I

GAP1005 2019-2020 Güz

Laboratuvar Teknikleri -I

GAP2501 2019-2020 Güz

Gıda Mevzuatı -I

GAP2507 2019-2020 Güz

Çevre Koruma