Personel

Araş.Gör.Dr. GÖZDE MÜŞERREF GEZGÜÇ
Araş.Gör.Dr.
Gözde Müşerref Gezgüç
@ E-posta
gmg@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5067

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 27.09.2017

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, 2020. İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
2-) Gezgüç Gözde Müşerref, Duman Duygu, 2020. PANDEMİYLE MÜCADELE VE SİYASİ LİDERLERİN TUTUMLARI: ABD, ALMANYA, BREZİLYA VE YENİ ZELANDA ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
3-) Gezgüç Gözde Müşerref, Uzun Turgay, 2017. Arjantin Siyasi Tarihinde Askeri Darbeler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD)
4-) Gezgüç, G.M., Balcı, Y., Akça, B., Özcan, M., 2015. Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal)
5-) Gezgüç, G.M., Aldemir, C., Uzun, T., 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal)

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, Uzun Turgay, 2018. Belediyelerde Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı: Muğla Menteşe Belediyesi Örneği. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
2-) Gezgüç, G.M., Balcı, Y., Akça, B., Özcan, M., 2015. Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın . 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, KKTC, Gazimağusa
3-) Uzun, T., Gezgüç, G.M., 2013. Balkanlarda Siyasi Haklar Alanında Değişim Ve Gelişmeler . Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, 2019. SİYASET BİLİMİ EĞİTİMİNDE YARDIMCI BİR ARAÇ OLARAK FİLMLER. 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
2-) Gezgüç Gözde Müşerref, Uzun Turgay, 2019. Teknoloji ve Demokrasi: E-Oylama (E-Voting). 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
3-) Uzun Turgay, Aldemir Ceray, Gezgüç Gözde Müşerref, 2017. Yerel Yöneticiler Gözünden 6360 Sayılı KAnun ve Muğla Örneği. 14. ULUSLARARASIKAYFOR

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gezgüç, G.M., Uzun, T., Aldemir, C., 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. XIII. Kamu Yönetimi Forumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, 2016. Latin Amerika ve Türkiye’de Darbeler: Arjantin, Brezilya, Şili ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. XIV. Lisansüstü Konferansı
2-) Koçak, D., Gezgüç, G.M., 2010. Araştırma Görevlilerinin İstihdamı: 50/D Üzerinde Bir Araştırma. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir
3-) Gezgüç, G.M., 2009. Finans-Politik Kültürün Türkiye Siyasetine Etkisi . 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Balcı, Y., Özcan, M., Gezgüç, G.M., Tarımcıoğlu, D., 2015. Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın. Yayın Evi: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Editör Adı: Yasemin BALCI, Müesser ÖZCAN, Gözde Müşerref GEZGÜÇ, Duygu TARIMCIOĞLU

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Uzun Turgay, Gezgüç Gözde Müşerref, 2013. Başkanlık Sistemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler/Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimleri. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Murat AKTAŞ, Bayram COŞKUN

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Uzun Turgay, Gezgüç Gözde Müşerref, 2017. Muğla Şehir Yazıları/Çok Partili Hayata Geçişten Günümüze Muğla’da Seçimler. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Editör Adı: Erdoğan Keleş, Özlem Karsandık Yazıcı, Baki Bora Hança

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Aydemir Vahap, Gezgüç Gözde Müşerref, 2013. Rejimin Koruyucusu: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Türk Anayasa Mahkemesi/. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Editör Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları (SOBBİAD).

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Arjantin Siyasi Tarihinde Askeri Darbeler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Başkanlık Sistemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler/Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) SİYASET BİLİMİ EĞİTİMİNDE YARDIMCI BİR ARAÇ OLARAK FİLMLER - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
5-) Arjantin Siyasi Tarihinde Askeri Darbeler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Başkanlık Sistemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler/Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Araştırma Görevlilerinin İstihdamı: 50/D Üzerinde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yerel Yöneticiler Gözünden 6360 Sayılı KAnun ve Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Araştırma Görevlilerinin İstihdamı: 50/D Üzerinde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). "100 Yılda 100 Kadın". 2013-2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Gezgüç, G.M., "CHP İçin Tarih Tekerrürden Mi İbaret?", 27 Nisan 2011,Araştırma Görevlileri Tartışıyor: Konferanslar Dizisi- I, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 1. 2011

Verdiği Dersler

KAY1801 2020-2021 Güz

Siyaset Bilimine Giriş

SİBUL3503 2020-2021 Güz

Siyaset Sosyolojisi

KAY1804 2019-2020 Bahar

Siyaset Bilimi

KAY1804 2018-2019 Bahar

Siyaset Bilimi

KAY3508 2018-2019 Bahar

Siyasal Gelişme ve Modernleşme

KAY1801 2018-2019 Güz

Siyaset Bilimine Giriş