Personel

Doç.Dr. GÖKHAN AYAZLAR
Doç.Dr.
Gökhan Ayazlar
@ E-posta
gokhanayazlar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2206 , 0252 211 5521

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 2004

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 2012

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. A Cross-cultural Investigation of tourists’ memorable experiences between two nationalities. AlmaTourism

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2016. Residents tourism support behaviour the role of sustainable tourism attitude. Enlightening Tourism A Pathmaking Journal
2-) Ayazlar Gökhan, 2016. Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumlarını anlamak yerel halkın bölge imajı ve turizme desteği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Ayazlar Gökhan, Işık Taylan, 2016. Yabancı turistlere yönelik işlenen suçların incelenmesi Marmaris Örneği. International Journal of Human Sciences
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2015. The festival motivation and its consequences the case of the Fethiye International Culture and Art Festival Turkey. Journal of Tourism and Hospitality Management
5-) Ayazlar Gökhan, 2015. Internationalization of the Lodging Industry in the Light of Eclectic Paradigm. Procedia Economics and Finance
6-) Ayazlar Gökhan, Güzel Berrin, 2014. The Effect of Loneliness in the Workplace on Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences
7-) Ayazlar, G., Güzel, B., 2014. The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences
8-) Güzel Berrin, Ayazlar Gökhan, 2012. Relationship Among Organizational Deviance Behavior Perception of Organizational Support and Job Quit Intention Research on Hotel Establishments. Journal of Travel and Tourism Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) İnan Ramazan, Ayazlar Gökhan, 2019. Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Ayazlar Gökhan, Karakulak Çisem, 2016. Kırsal turizmde otantiklik olgusu. Gaziantep University Journal of Social Sciences
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2016. Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi
4-) Ayazlar Gökhan, Artuğer Savaş, 2015. Otel işletmeleri için önemli olan atmosferik unsurların demografik özelliklere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Ayazlar Gökhan, Güzel Berrin, 2013. Örgütsel Adaletin Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyeti ve İşyeri Sapma Davranışına Etkis. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Alimanoğlu Çağla, Ayazlar Gökhan, 2017. Türkiye’de kırsal turizm konulu lisansüstü tez çalışmaları üzerine bibliyometrik bir inceleme (2003-2016). Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
2-) Artuğer Savaş, Ayazlar Gökhan, Bahar Ozan, 2016. Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo DemografikDeğişkenlere Göre İncelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Güzel Berrin, Ayazlar Gökhan, 2014. Örgütsel adaletin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetine etkisi Otel işletmeleri araştırması. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
4-) Güzel, B., Ayazlar, G., 2014. Örgütsel adaletin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetine etkisi: otel işletmeleri araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ayazlar Gökhan, Kılınç Songül, 2016. 5 Ulusal Kırsal Turizm Kongresi Notları. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2016. Understanding The Relationship Between Residents Sustainable Tourism Attitude And Support For Tourism . 3. International Congress of Tourism and Management Researches ICTRM 2016
2-) Ayazlar Gökhan, Çolakoğlu Ülker, 2012. Service Innovation Performance At Hotel Managements The Effect of Organizational Learning Orientation And Knowledge Share . 1st International Conference on Sustainable Business And Transitions For Sustainable Development

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yazıcı Senem, Gülmez Serkan, Ayazlar Gökhan, 2018. Kırsal alanda faaliyet gösteren Ekoturizm Otellerinin işgören bulma, seçme ve yerleştirme sürecindeki uygulamaları: Muğla Örneği. 2nd INTERNATIONAL RURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS
2-) Topuz Müge, Ayazlar Gökhan, 2017. Arkeolojik Kültürel Miras ve Turizm (Arkeo-turizm). Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
3-) Shahbazov Jamaladdin, Ayazlar Gökhan, 2017. Diaspora Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
4-) Alimanoğlu Çağla, Ayazlar Gökhan, 2017. Türkiye’de Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tez çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme (2003-2016). 1th International Rural Tourism and Development Congress
5-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2016. A Cross cultural comparison of tourists memorable experiences. 2nd International Tourism and Hospitality Management Conference
6-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2015. Festivallerin sosyal etkileri ve kentsel gurur. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators
7-) Ayazlar Gökhan, 2015. Internationalization of the lodging industry in the light of eclectic paradigm Makale olarak yayınlandı. 4th World Conference on Business Economics and management
8-) Ayazlar Gökhan, 2015. Internationalization of the lodging industry in the light of eclectic paradigm. 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015)
9-) Ayazlar Gökhan, Güzel Berrin, 2013. The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment . 2nd World Conference on Business Economics and Management
10-) Ayazlar Gökhan, Güzel Berrin, 2013. The Effect of Loneliness in the Workplace on Organizational Commitment. 3rd World Conference on Educational Technology Researches 2013 WCETR
11-) Güzel Berrin, Ayazlar Gökhan, 2012. The Relationship Among Organizational Justice Organizational Citizenship and Intention to Quit. World Congress of Administrative & Political Science

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İnan Ramazan, Ayazlar Gökhan, 2016. Seyahat acentası çalışanlarında öğrenme odaklılığın yeni hizmet gelişimine etkisi. 17. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Ayazlar Gökhan, 2016. Yerel halkın destinasyon imaj algısı . 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2016. Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı. 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
4-) Ayazlar Gökhan, Aslan Saim, Çörüş Hasan Ali, 2015. Nerden Bilelim Kimliğinde Turizmci mi Yazıyor Yerel Halk ve Sosyal Kimlik teorisi. 16. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2015. Döneminin girişimci uygulamaları Turizmde dünya markalarından örnekler. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career
6-) Artuğer Savaş, Ayazlar Gökhan, Bahar Ozan, 2015. Otel çalışanlarının girişimcilik yönelimlerinin sosyo demografik değişkenlere göre incelenmesi. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılınç Songül, Yıldız Emrah, Ayazlar Gökhan, 2016. Coğrafi İşaretlemenin Kırsal Turizmin Gelişimindeki Rolü. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Ayazlar Gökhan, 2004. Süreç Yaklaşımıyla Önbüro Bölümünde Kullanılan Süreçlerin İyileştirilmesi ve Bir Uygulama Çalışması Yüksek lisans tezinden üretilmiştir. II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2019. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği/Araştırma Süreçlerinde Etik Prosedürler. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi Editör Adı: Yalçın Karagöz, Muammer Mesci
2-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2018. Türkiye’nin UNESCO değerleri ve turizm potansiyeli/XANTOS-LETOON (ANTALYA-MUĞLA)-1988. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Abdullah Karaman, Kürşad Sayın, Alper Ateş
3-) Ayazlar Gökhan, 2016. Routledge Handbook of Hotel Chain Management/Entry Modes: Marketing Consortium. Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Ivanov, S., Ivanova, M., & Magnini, V. P.
4-) Ayazlar Gökhan, 2015. Otel İşletmeciliği/Otel İşletmelerinde İnovasyon. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Karaman, A., Sayın, K.
5-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2015. Tourism Environment and Sustainability/Rural Tourism: A Conceptual Approach. Yayın Evi: Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Avcıkurt C., Dinu M., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A.

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2019. Dijital Turizm Sektörün Yeni Geleceği/Akıllı Destinasyonlar ve Turizm 4.0. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Abdullah Karaman, Kürşad Sayın
2-) Yazıcı Yılmaz Senem, Ayazlar Gökhan, 2019. Dijital Turizm Sektörün Yeni Geleceği/Bulut Bilişim ve Turizm 4.0. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Abdullah Karaman, Kürşad Sayın
3-) Ayazlar Gökhan, Erboğan Eyüp, 2019. Turizm Ansiklopedisi Türkiye Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı. Yayın Evi: Detay yayıncılık Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
4-) Yazıcı Yılmaz Senem, Ayazlar Gökhan, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Açık Bilgi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
5-) Yazıcı Yılmaz Senem, Ayazlar Gökhan, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Örtük Bilgi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
6-) Ayazlar Gökhan, 2017. Otel İşletmeciliği/Otel İşletmelerinde İnovasyon. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: Erkan Sağlık
7-) Ayazlar Gökhan, 2016. Protokol ve Sosyal davranış Kuralları/Yazışma ve İletişim Protokolü. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: Erkan Sağlık
8-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2015. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar/Yeşil Pazarlama. Yayın Evi: Beta Basım Editör Adı: Burhan Kılıç, Zafer Öter
9-) Ayazlar Gökhan, 2014. Turizm ve Tanıtım/Turistik Tanıtmada Etik. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: Abdülrezzak Altun
10-) Ayazlar Gökhan, 2014. Turizm ve Tanıtım/Turizm Olgusu ve Gelişimi. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: Abdülrezzak Altun
11-) Ayazlar Gökhan, 2014. Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi/Turizm işletmelerinde Politik Davranışlar. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Tükeltürk, S.A., Perçin, N., Güzel, B.
12-) Ayazlar Gökhan, 2013. Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi/Otel İşletmelerinde Yenilikçilik Performansı (Doktora tezinden üretilmiştir). Yayın Evi: sidas medya Editör Adı: Mesçi Muammer, Bozkurt Öznur
13-) Çetinsöz Burçin Cevdet, Epik Fatih, Ayazlar Gökhan, Kahya Murat, Artuğer Savaş, 2010. Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları Doktora öncesi yayın/Stratejik Yönetim. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: Ülker Çolakoğlu, Osman Çolakoğlu
14-) Güçlü Nergiz Hatice, Ayazlar Gökhan, 2009. Fermani Maviş Anı Kitabı/Turizm işletmelerinde Örgüt-İşgören ilişkileri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme (Doktora öncesi yayın). Yayın Evi: T.C.ANADOLU ÜNİVERİSTESİ YAYINLARI NO:1885 Editör Adı: Nazmi Kozak

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Genel Turizm.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Örgütsel adaletin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetine etkisi: otel işletmeleri araştırması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Diaspora turistlerinin seyahat motivasyonu: Ahıska Türkleri vatan hasreti. Konu: Diaspora turizmi. CEMAL-ŞAH. 2019
2-) Tez Adı: Hava Trafik Kontrolörlerinde Zihinsel İş Yükünün Havacılık Operasyonlarına Etkisi. Konu: Zihinsel iş yükü. FİGEN-GÜRCOŞKUN. 2019
3-) Tez Adı: Mutfak çalışanlarında kişilik tiplerinin örtülü bilgi paylaşımına etkisi. Konu: Bilgi paylaşımı. HAKAN-URLU. 2018
4-) Tez Adı: Kırsal turizmde otantiklik olgusunun kaybolması ve metalaşma süreci: Şirince örneği. Konu: kırsal turizm. ÇAĞLA-ALİMANOĞLU. 2018
5-) Tez Adı: A grubu seyahat acentalarında öğrenme odaklılığın yeni hizmet gelişimine etkisi. Konu: yeni hizmet gelişimi. RAMAZAN-İNAN. 2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kırsal Turizmde Otantiklik Olgusunun Kaybolması ve Metalaşma Süreci: Şirince Örneği. 2017-2018

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Yüksek Lisans Dalında İkincilik Teşvik Ödülü. 2004

Verdiği Dersler

KON4004 2019-2020 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4802 2019-2020 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4914 2019-2020 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 6518 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmelerinde Uluslarasılaşma Stratejileri

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TUİ 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

KON1003 2019-2020 Güz

Genel Turizm

KON1803 2019-2020 Güz

Genel Turizm

SYH4505 2019-2020 Güz

Turizm Sosyolojisi

SYH4905 2019-2020 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ 5519 2019-2020 Güz

Turizmin Sosyolojik Analizi

KON4004 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4802 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4914 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

TUİ 5519 2018-2019 Bahar

Turizmin Sosyolojik Analizi

TUİ 6513 2018-2019 Bahar

Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler

AKD 2000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON1003 2018-2019 Güz

Genel Turizm

KON1803 2018-2019 Güz

Genel Turizm

SYH4505 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

SYH4905 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ 5506 2018-2019 Güz

Uluslararası Turizm

TUİ 7506 2018-2019 Güz

Uluslar Arası Turizm