Personel

Doktor Öğretim Üyesi GONCA AKGÜN GÜNGÖR
Doktor Öğretim Üyesi
Gonca Akgün Güngör
@ E-posta
gonca@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5072

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü 06.02.2009

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü 11.12.2015

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gonca Akgün Güngör, 2017. Türkiye İmalat Sanayinde Firma Ölçeği Değişmeleri ve İhracat Performansı İlişkisi. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)
2-) Akgün Güngör, G., Gökalp, M.F., 2015. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Kaleydoskopik Yapısı: İmalat Sanayi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergis
3-) Akgün Güngör, G., 2014. Türkiye İmalat Sanayinin Uluslararası Ticarette Karşılaştırmalı Üstünlükleri ve Rekabet Gücü Göstergeleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
4-) Akgün Güngör, G., 2014. Serbest Ticaret ve Endüstriyel Yoğunlaşma İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
5-) Çımat, A., Akgün Güngör, G., Balmumcu, Ö., 2013. Devlet Üniversitelerinde Akademisyen Maaşlarının Karşılaştırmalı Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
6-) Dişbudak, C., Akgün, G., Balmumcu, Ö., 2012. Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi
7-) Gökalp, M.F., Akgün, G., 2011. Türkiye İmalat Sanayinde Serbest Ticaretin İstihdam Etkisi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
8-) Gökalp, M.F., Akgün, G., 2011. Küresel Ekonomiye Katılım Sürecinde Türkiye’de Üretimin Uluslararasılaşması: Dikey Uzmanlaşma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9-) Gökalp, M.F., Baldemir, E., Akgün, G., 2011. Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Aynur, Akgün Güngör Gonca, 2019. Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi
2-) Yıldırım Aynur, Akgün Güngör Gonca, 2019. Açık Ekonomilerde Gelir Düzeyi, Kurumsal Faktörler ve Çalışma Tercihleri (Boş Zaman) İlişkisi: Küresel Bütünleşme Çalışma Yükümlülüğünü Azaltıyor mu?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dişbudak, C., Akgün, G., 2011. Bulgaristan Göçmenlerinin İşgücü Piyasasına Uyum Biçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akgün Güngör Gonca, Yıldırım Aynur, 2018. Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde İhracatın İstihdam Esnekliği: Panel Veri Analizi. IV. Uluslararası Kafkasya – Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2-) Akgün Güngör Gonca, 2018. Küresel Kriz Sürecinde İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Verimlilik Değişmeleri ve Rekabet Gücü İlişkisi. IV. Uluslararası Kafkasya – Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
3-) Gonca Akgün Güngör, 2017. Türkiye İmalat Sanayinde Firma Ölçeği Değişmeleri ve İhracat Performansı İlişkisi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
4-) Gonca Akgün Güngör, Hatice Hicret Özkoç, 2017. Türkiye İmalat Sanayi Sektörlerinde Kadın İstihdamının Verimlilik Üzerine Etkisi. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
5-) Dişbudak, C., Akgün Güngör, G., Balmumcu, Ö., 2012. Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği. YEBKO
6-) Gökalp, M.F., Baldemir, E., Akgün, G., 2009. Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Diyalog
7-) Baldemir, E., Gökalp, M.F., Akgün, G., 2009. Dışa Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik İstikrar: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Diyalog
8-) Gökalp Mehmet Faysal, Baldemir Ercan, Akgün Gonca, 2009. Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Diyalog
9-) Baldemir Ercan, Gökalp Mehmet Faysal, Akgün Gonca, 2009. Dışa Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik İstikrar Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Diyalog

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dişbudak, C., Akgün, G., 2012. Bulgaristan Göçmenlerinin İşgücü Piyasasına Uyum Biçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi. 3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi
2-) Gökalp, M.F., Akgün, G., 2010. Küresel Ekonomiye Katılım Sürecinde Üretimin Uluslararasılaşması: Dikey Uzmanlaşma. Uluslararası Sempozyum-V Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması
3-) Gökalp, M.F., Akgün, G., 2010. Serbest Ticaret, Kriz ve İstihdam. Uluslararası Sempozyum-V Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD). 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Sosyoekonomi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2017. V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Bulgaristan Göçmenlerinin İşgücü Piyasasına Uyum Biçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Küresel Ekonomiye Katılım Sürecinde Türkiye’de Üretimin Uluslararasılaşması: Dikey Uzmanlaşma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Dışa Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik İstikrar: Türkiye Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Küresel Ekonomiye Katılım Sürecinde Türkiye’de Üretimin Uluslararasılaşması: Dikey Uzmanlaşma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
5-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
7-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Göç ve Bütünleşme. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 1989 Bulgaristan Göçmenlerinin Türkiye’de Ekonomik, Mekansal ve Politik Bütünleşme Süreçleri. 2010-2012

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, En İyi Sözlü Bildiri Ödülü. 2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Prof. Dr. Mehmet Sadık ACAR 8. Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması. 2016

Verdiği Dersler

İKT4913 2020-2021 Güz

Açık Ekonomilerde Makro Teoriler

UTF 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UTF 5505 2020-2021 Güz

Dış Ticaret Teorileri

UTF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF3009 2020-2021 Güz

Para ve Sermaye Piyasaları

UTF 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTF 5520 2019-2020 Bahar

Dış Ticaret Politikaları

UTF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF1004 2019-2020 Bahar

Dış Ticarete Giriş

UTF 5505 2019-2020 Güz

Dış Ticaret Teorileri

UTF3005 2019-2020 Güz

Sermaye Piyasaları ve Borsa

UTF3009 2019-2020 Güz

Para ve Sermaye Piyasaları

UTF4511 2019-2020 Güz

Uluslararası Rekabet Politikaları

UTF4511 2018-2019 Güz

Uluslararası Rekabet Politikaları