Personel

Doç.Dr. GONCA KARAYAĞIZ MUSLU
Doç.Dr.
Gonca Karayağız Muslu
@ E-posta
goncamuslu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3273

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik 2004

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Haastalıkları Hemşireliği 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çelik Fikriye, Şen Selma, Karayağız Muslu Gonca, 2022. Effects of Oral Stimulation and Supplemental Nursing System on the Transition Time to Full Breast of Mother and Sucking Success in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Clinical Nursing Research
2-) Çeltek Orhan Öznur, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. An investigation of the relationship between nutritional behaviours and nutritional selfefficacy in children. Child: Care, Health and Development
3-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2022. The effect of a school-based fruit and vegetable promotion program on adolescents fruit and vegetable consumption behavior in Turkey. Journal of Pediatric Nursing
4-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2021. The Effect of a School-Based Sun Protection Program on Students' Sun Protection Behavior in Turkey. Journal of Pediatric Nursing
5-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2020. An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors. Journal of Addictions Nursing
6-) Karayağız Muslu Gonca, Özdemir Mehmet, 2020. Occurrence of and Factors Associated With the Presence of Aflatoxin M1 in Breast Milk of Mothers in Fethiye, Turkey/title. Biological Research For Nursing
7-) Karayağız Muslu Gonca, Coşkun Cenk Sibel, Şarlak Deniz, 2020. An Analysis of the Relationship Between High School Students’ Tendency Toward Violence, Self-Esteem, and Competitive Attitude. Journal of Interpersonal Violence
8-) Coşkun Sibel, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents. Community Mental Health Journal
9-) Karayağız Muslu Gonca, Coşkun Cenk Sibel, 2018. The Family Burdens and Hopelessness of Turkish Parents of Adolescents With Intellectual Disabilities. Rehabilitation Nursing
10-) Yardımcı, F., Bektaş, M., Özkütük, N., Karayağız Muslu, G., Özalp Gerçeker, G., Başbakkal, Z., 2017. A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems. NURSE EDUCATION TODAY
11-) Coşkun Cenk, S., Karayağız Muslu, G., Şarlak, D., 2016. The Effectiveness of Structured Supported Education Programs for Families With Intellectually Disabled Children: The Example of Turkey . Archives of Psychiatric Nursing
12-) Bal Yılmaz, H., Özalp Gerçeker, G., Karayağız Muslu, G., 2016. Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING
13-) Özalp Gerçeker, G., Karayağız Muslu, G., Yardımcı, F., 2016. Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial. JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING
14-) Özşaker, M., Karayağız Muslu, G., Kahraman, A., Beytut, D., Yardımcı, F., Başbakkal, Z., 2015. A Study on the Effects of Loneliness, Depression and Perceived Social Support on Problematic Internet Use among University Students. . Anthropologist
15-) Özşaker, M., Yardımcı, F., Özalp Gerçeker, G., Karayağız Muslu, G., 2015. The association between perceived social support and self effcacy of turkish elementary school children. . Croatian journal of education
16-) Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Ersun, A., 2012. “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması”. Anadolu Psikiyatri Dergisi
17-) Karayağız Muslu, G., Başbakkal, Z., Janke, J., 2011. “The Turkish Version of the Breastfeeding Attrition Prediction Tool”. Journal of Human Lactation
18-) Bal Yılmaz, H., Taş, F., Karayağız Muslu, G., Başbakkal, Z., Kantar, M., 2010. “Health Professionals’ Estimation of Cancer-Related Fatigue in Children”. Journal of Pediatric Oncology Nursing
19-) Öztürk, C., Karayağız Muslu, G., 2008. Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children. Journal of Clinical Nursing
20-) Öztürk, C., Karayağız Muslu, G., Dicle, A., 2008. “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons”. Nurse Education Today

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Onur Edibe Ece, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, 2022. Examining the relationship between subjective wellbeing and emotional eating in adolescents in Turkey. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing
2-) Selbes Merve, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2021. HASTANEDE YATAN ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL BELİRTİLERİNİN ÇOCUĞA AİT BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences
3-) Kapkın Gülşah, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2020. Effect of therapeutic play methods on hospitalized children in Turkey: Systematic review. Erciyes Medical Journal
4-) Er Güneri Sezer, Karayağız Muslu Gonca, Güner Özlem, 2019. The Turkish Version of the Infant Feeding Intention Instrument (IFI-T). Erciyes Medical Journal
5-) Beytut Dilek, Özalp Gerçeker Gülçin, Karayağız Muslu Gonca, 2018. A Qualitative Study Exploring the Needs of TurkishMothers in the Pediatric Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Research
6-) Taş Arslan Fatma, Özkan Sevil, Ak Bedriye, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Neonatal Intensive Care Nurses' Opinion on Oxygen Therapy: A Survey Conducted in Turkey. Çağdaş Tıp Degisi
7-) Karayağız Muslu, G., Baybek, H., Yıldız Tozak, H., Kıvrak, A., 2015. "Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
8-) Egelioğlu, N., Karayağız Muslu, G., Şen, S., Er Güneri, S., Bolışık, B., Saruhan, A., 2014. “Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar”. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi,
9-) Karayağız Muslu, G., Başbakkal, Z., 2014. "Predıctors for contınuatıon of exclusıve breastfeedıng for the fırst sıx months of lıfe accordıng to the theory of planned behavıor". Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi
10-) Karayağız Muslu, G., Özşaker, M., Yardımcı, F., Özalp Gerçeker, G., 2012. “Aydın İlindeki Okul Çağı Çocuklarında Obezite ve Aşırı Kiloluluk Prevelansı”. . Uluslararası Hakemli Akademik Spor, Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun Cenk, S., Karayağız Muslu, G., Şarlak, K., 2016. A Study on the Correlation between Employment Status and Quality of Life in Secondary School Children. The Anthropologist

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ürün Jiyan, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, 2022. Investigation of the Relationship Between Social Media Addiction and Optimism / Pessimism in Adolescents. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
2-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
3-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
4-) Karayağız Muslu, G., Beytut, D., Kahraman, A., Yardımcı, F., Başbakkal, Z., 2014. " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi ". Türk Pediatri Arşivi
5-) Başbakkal, Z., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Ersun, A., Özçelik, E.M., 2013. Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanmalarındaki Engellere Etkisi. DEUHYO ED
6-) Ersun, A., Şahin Köze, B., Karayağız Muslu, G., Beytut, D., Başbakkal, Z., Conk, Z., 2012. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı İle Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . İ.Ü.F.N. Hem. Derg
7-) Karayağız Muslu, G., Conk, Z., 2011. “Hayvan Destekli Uygulamalar ve Çocuklarda Kullanımı”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
8-) Akçay, N., Karayağız Muslu, G., Bal Yılmaz, H., Başbakkal, Z., 2010. “Pediatrik Transportta Görev Alan Sağlık Çalışanlarının Transportta Ebeveyn Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Türkiye Acil Tıp Dergisi
9-) Bal Yılmaz, H., Karayağız Muslu, G., Taş, F., Başbakkal, Z., Kantar, M., 2009. “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı”. Türk Onkoloji Dergisi
10-) Karayağız Muslu, G., Bolışık, B., 2009. “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı”. TSK Koruyucu Hekimlik Dergisi
11-) Öztürk, C., Karayağız, G., 2007. “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Televizyon İzleme Durumları Ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi” . Milli Eğitim Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Suyolcu Merve, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2021. HASTA ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN ENDİŞE KAYNAKLARININ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ. KARYA JOURNAL OF HEALTH SCIENCE
2-) Çamurcu Kübra, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2020. Hastanede yatan 3-18 yaş arası çocukların düşmeriskinin belirlenmesi. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi,
3-) Kaya Sema, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, 2020. Türkiye’de Pediatri Kliniklerinde Yapılan ve Aile Merkezli Bakım Anlayışını Kapsayan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
4-) Terzi Ömer, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2020. Muğla İlindeki Ortaokul Çocuklarının Engellilere Yönelik Tutumları. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi
5-) Karayağız Muslu, G., 2016. Kardiyovasküler Sistem . Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi
6-) Başbakkal, Z., Yardımcı, F., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Ersun, A., 2014. “Bir Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının İncelenmesi” . Anatolian Journal of Clinical Investigation
7-) Karayağız Muslu, G., Başbakkal, Z., 2013. "Planlı Davranış Teorisi ve Emzirme Davranışı". Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
8-) Ersun, A., Başbakkal, Z., Yardımcı, F., Karayağız Muslu, G., Beytut, D., 2013. Çocuk Hemşirelerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
9-) Özalp Gerçeker, G., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Yardımcı, F., 2012. "Orem’in Öz Bakım Teorisine Göre Juvenil Dermatomiyozitli Hastanın Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Bakım Planı". E. Ü Hemşirelik Fakültesi Dergisi
10-) Başbakkal, Z., Yardımcı, F., Ersun, A., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Koturoğlu, G., Kurugöl, Z., 2010. Oral İlaç Vermede Aile Uygulamaları. Ege Pediatri Bülteni
11-) Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Başbakkal, Z., Bal Yılmaz, H., 2009. “Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
12-) Karayağız Muslu, G., Öztürk, C., 2008. “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
13-) Bal Yılmaz, H., Karayağız Muslu, G., Esenay, F.I., 2008. “Çocuğu Kanser Tanısı Almış Annelerin Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Ege Pediatri Bülteni
14-) Öztürk, C., Karayağız, G., 2007. “Çocuk ve Televizyon” . Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
15-) Öztürk, C., Karayağız, G., 2007. “Hemşirelik Kararları İçin Eleştirel Düşünme Modeli’nin Uygulamada Kullanımı”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
16-) Karayağız Muslu, G., Bolışık, B., 2007. “Çocukluk Çağı Obezitesine Sosyolojik Bir Bakış”. Sağlık ve Toplum Dergisi
17-) Bal Yılmaz, H., Esenay, F.I., Karayağız Muslu, G., 2007. “Kanserli Çocuklarda Yalnızlık”. Ege Pediatri Bülteni
18-) Bolışık, B., Karayağız Muslu, G., Akçay, N., Başbakkal, Z., 2007. “Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu?”. Ege Pediatri Bülteni
19-) Öztürk, C., Karayağız Muslu, G., 2006. “Teori İle Uygulama Arasında Yeni Bir Köprü: Kavram Haritası”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 2022. NOMOFOBİNİN ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ. WORLD CHILDREN CONFERENCE-III
2-) Şahin Kamil, Batıbay Serhat, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. DETERMINATION OF THE FEAR AND ANXIETY EXPERIENCED DURING THE INVASIVE INTERVENTION OF CHILDREN APPLYING TO THE CHILDREN’S CLINIC. HODJA AKHMET YASSAWI 6th International Conference on Scientific Research
3-) Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Durak Yalçın, 2022. Sürdürülebilir Çevrenin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisi. 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress
4-) Karataş Ömer Faruk, Altun Kübra, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. Küresel İklim Değişikliğinin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri. AEGEAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
5-) Kaya Sema, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, 2020. FETHİYE İLÇESİNDE 9-12 AYLIK BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BESLENMESÜRECİNDEKİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ. ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III
6-) Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, 2020. COVID-19 Enfeksiyonu Ya Da Şüphesi Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı. International World Children Conference
7-) Karayağız Muslu Gonca, 2019. Hipotermi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
8-) Er Güneri Sezer, Karayağız Muslu Gonca, Güner Özlem, 2019. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. 3 INTERNATIONAL CONGRESS ONWOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION
9-) Karayağız Muslu, G., Bektaş, M., 2013. Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Okula Dayali Girişim Programlarin Etkinliği: Sistemik İnceleme . 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Karaçam Merve, Kara Recep, 2022. COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UYKU ALIŞKANLIĞININ İNCELENMESİ. 9th INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
2-) Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, Baş Gülay, 2022. Engelli kardeşe sahip olan ergenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi: Muğla Menteşe Araştırması. 13. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
3-) Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, Altunkaynak Şeyda, Kara Recep, Çoban Yasemin, 2022. Hemşirelerin Çocuk Yoğun Bakım Kurma Deneyimi: Nitel Çalışma Örneği. 9th International Medicine and Health Sciences Researches Congress
4-) Ürün Jiyan, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, 2021. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Bağımlılığı ile İyimserlik-Kötümserlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
5-) Onur Edibe Ece, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, 2021. Ergenlerde Öznel İyi Oluş ve Emosyonel Yeme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
6-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2021. Okul Temelli Sebze ve Meyve Tüketimi Teşviki Programının Adölesanların Sebze ve MeyveTüketimi Davranışlarına Etkisi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
7-) Çeltek Orhan Öznur, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2021. AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL BEHAVIORS AND NUTRITIONAL SELFEFFICACY IN CHILDREN. 2ND INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS
8-) Kaya Sema, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, 2019. Türkiye’de Pediatri Kliniklerinde Yapılan ve Aile Merkezli Bakım Anlayışını Kapsayan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
9-) Suyolcu Merve, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Hasta/Hastanede Yatan Çocukların Ebeveynlerinin Endişe Kaynaklarının Aile Merkezli Bakım Felsefesiyle Belirlenmesi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
10-) Selbes Merve, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Hastanede Yatan Çocuğun Psikososyal Belirtilerinin Çocuğa Ait Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
11-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Okul Temelli Güneşten Korunma Programının Öğrencilerin Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
12-) Kapkın Gülşah, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Türkiye’de Hastaneye Yatan Çocuklara Uygulanan Terapötik Oyun Yöntemlerinin Etkisi: Sistematik Derleme. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
13-) Çamurcu Kübra, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Hastanede Yatan 3-18 Yaş Arası Çocukların Düşme Riskinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
14-) Çelik Fikriye, Şen Selma, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Preterm Bebeklerde Oral Stimulasyon ve Emzirme Destek Sisteminin Tam Anne Memesine Geçiş Süresi ve Emme Başarısı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
15-) Karayağız Muslu Gonca, Yılmaz Büşra, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Belirlenmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress
16-) Karayağız Muslu Gonca, Özdemir Mehmet, 2018. Determining the aflatoxin m1 level in breast milk: Fethiye case at Turkey. 4th PNAE Congress on PaediatricNursing
17-) Karayağız Muslu Gonca, 2018. Determining adolescents health locus of control and the variables that affect them. 4th PNAE Congress on Paediatric Nursing
18-) Karayağız Muslu Gonca, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Bayrakçı Emine, 2018. An examination of the effectiveness of educating adolescents about thalassemia. 4th PNAE Congress on PaediatricNursing
19-) Karayağız Muslu Gonca, 2017. Ortaöğretim Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi
20-) Coşkun Cenk Sibel, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Lise Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımı ve Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusu. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi
21-) Karayağız Muslu Gonca, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki ilişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
22-) Karayağız Muslu Gonca, Olpak Kübra, 2017. Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
23-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
24-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Hemşirelerin ve Öğretmenlerinin Çocuk İhmali ve İstismarı Belirtilerini Tanımlayabilme Bilgi ve Tutumları. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
25-) Karayağız Muslu, G., Coşkun Cenk, S., Şarlak, K., 2015. Lise öğrencilerinde şiddet eğilimi, benlik saygısı ve rekabetçi tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi . 5. ulusal ve 2. uluslararası akdeniz pediatri hemşireliği kongresi
26-) Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Başbakkal, Z., 2015. Türkiyede hemşirelik lisans eğitimi verilen kurumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi ile ilgili bir inceleme . 5. ulusal ve 2. uluslararası akdeniz pediatri hemşireliği kongresi
27-) Beytut, D., Gerçeker, G., Karayağız Muslu, G., Özdamar, N., İşler, N., Turgut, N., 2014. Examination with a qualitative for the need of mothers with a child admitted to intensive care. . . 7 th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care
28-) Karayağız Muslu, G., Ersun, A., Beytut, D., Özşaker, M., Yardımcı, F., Başbakkal, Z., 2012. A study on the effects of problematic internet use on loneliness, depression and perceived social support among university students. . The 1st International Clinical Nursing Research Congress
29-) Karayağız Muslu, G., Başbakkal, Z., 2012. A study of breastfeeding behaviors of mothers and potential causes that influence their tendency to early weaning on the basis of the theory of planned behavior. . The 1st Internaitonal Clinical Nursing Research Congress
30-) Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Ersun, A., 2011. Reliability and validity study of teamwork attitudes questionnaire. 1 st PNAE Congress on Pediatric Nursing
31-) Gerçeker, G., Özşaker, M., Yardımcı, F., Karayağız Muslu, G., 2011. Perceived social support and self-efficacy on the primary school students is releated?. 1st PNAE Congress on Paediatric Nursing
32-) Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Bal Yılmaz Hatice, 2008. Cultural Attitudes and Beliefs of Pediatric Nurses about Pain. 1st European Transcultural Nurses’Assosication (ETNA) International Conference

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Gülsüm, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Kalp Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
2-) Karayağız Muslu Gonca, Kudret Yasenya, Malkoç Aylin, 2017. Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Coşkun, S., Dağdelen, M., Karayağız Muslu, G., 2013. Effectiveness of Family Education about Psychological Development of Children. European Psychıatrıc Nursıng Congress
4-) Ersun, A., Başbakkal, Z., Yardımcı, F., Karayağız Muslu, G., Beytut, D., 2011. A Study of The Malpractice Trends in Pediatric Nurses. 1 st PNAE Congress on Pediatric Nursing
5-) Karayağız Muslu, G., Özşaker, M., Yardımcı, F., Gerçeker, G., 2011. The Prevalence Of Overweight And Obesity Among 7-15 Years Of Age In Aydin.. 1st PNAE Congress on Paediatric Nursing
6-) Bal Yılmaz Hatice, Kahraman Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, 2009. Mekanik ventilatöre bağlı bir yenidoğanın standart hemşirelik bakımı. 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi
7-) Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bal Yılmaz Hatice, Başbakkal Didar Zümrüt, 2009. The opinions of medical personnel towards the parental participation during the pediatric transport in izmir as well as the advantages and disadvantages of parental participation. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
8-) Kahraman Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, Bal Yılmaz Hatice, 2009. Case Report Nursing Care of an Infant with Holoprosencephaly. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
9-) Kahraman Ayşe, Şahin Köze Burçak, Karayağız Muslu Gonca, Beytut Dilek, Başbakkal Didar Zümrüt, Conk Zeynep, 2009. Analysıs of the relatıon between ınternet use and socıal support in unıversıty students. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
10-) Bal Yılmaz Hatice, Karayağız Muslu Gonca, Esenay Figen Işık, 2008. Relationship between levels of loneliness and perceived social support of motherse whose children living with cancer. 3rd Europaediatrics Congress
11-) Başbakkal Didar Zümrüt, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Gökşen Şimşek Ruhsar Damla, Darcan Şükran, 2008. New applications ın measuring blood glucose use of alternate. 3rd Europaediatrics Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karayağız Muslu, G., 2016. Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri İle İçsel Motivasyon Durumlarının İncelenmesi. IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi
2-) Karayağız Muslu Gonca, 2011. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde fiziksel çevrenin düzenlenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişimsel Bakım Kursu
3-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Farklı Eğitim Modellerinin Öğrenci Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. II. Aktif Eğitim Kurultayı Kitabı

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güçlü Beyza Betül, Çelik Semanur, Karayağız Muslu Gonca, 2022. ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE VERİLEN EĞİTİMİNİN ANNELERİN KAZALARDA İLK YARDIM ÖZ YETERLİKLERİ ÜZERİNDE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ. 20. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Korhan Eylem, Tekin Emine, Karayağız Muslu Gonca, 2022. BESLENME EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BESLENME ÖZYETERLİKLERİ VE BESLENME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 20.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
3-) Karayağız Muslu Gonca, Coşkun Cenk Sibel, 2017. Lise öğrencilerinde problemli internet kullanımı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi.. 7. Ergen Sağlığı Kongresi
4-) Beytut, D., Sönmez, D., Karayağız Muslu, G., Esenay, F.I., 2015. Çocuk Acil Servislerinde Hemşire Bakış Açısıyla Ağrı Yönetiminde Engeller. XII. Uluslararası Katılımlı, Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VIII. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
5-) Gerçeker, G., Polat, M., Eroğlu, B., Karayağız Muslu, G., Yardımcı, F., İslamoğlu, A., 2014. Çocuk cerrahisi hastalarında taburculuk sonrası telefon danışmanlığı ile hemşire izleminin ailelerin durumluk sürekli kaygı düzeylerine etkisi. . 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
6-) Yardımcı, F., Bektaş, M., Özkülük, N., Karayağız Muslu, G., Gerçeker, G., Başbakkal, Z., 2013. Farklı Eğitim Sistemlerinde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerin Öğrenme Yaklaşımları ile Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi( Uluslararası Katılımlı)
7-) Coşkun, S., Karayağız Muslu, G., Şarlak, K., 2013. Ortaokul öğrencilerinin çalışma durumu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi: Fethiye örneği.. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
8-) Başbakkal, Z., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Ersun, A., Özçelik, E.M., 2011. Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanımında Engellere Etkisinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
9-) Bal Yılmaz Hatice, Taş Arslan Fatma, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Kantar Mehmet, 2008. Pediatrik Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hastalardaki Kansere Bağlı Yorgunluğa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
10-) Bal Yılmaz Hatice, Karayağız Muslu Gonca, Taş Arslan Fatma, Başbakkal Didar Zümrüt, Kantar Mehmet, 2008. Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
11-) Boyacı Mine, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bolışık Zehra Bahire, İlhan Hüseyin, 2008. Çocuk Cerrahi Servisinde Günübirlik Cerrahi Uygulanan Çocukların Anne Babalarının Yaşadığı Anksiyetenin Karşılaştırılması. XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
12-) Boyacı Mine, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bolışık Zehra Bahire, İlhan Hüseyin, 2008. Olgu Sunumu Kistik Higromalı Hastada Hemşirelik Bakımı. XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
13-) Boyacı Mine, Karayağız Muslu Gonca, Akçay Didişen Nurdan, Başbakkal Didar Zümrüt, İlhan Hüseyin, 2007. Olgu Sunumu Torasik Ektopia Kordis Anomalili Hastada Hemşirelik Bakımı. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
14-) Boyacı Mine, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bolışık Zehra Bahire, İlhan Hüseyin, 2007. Travma Sonrası Pankreas Yaralanması ve Postoperatif Hemşirelik Bakımı. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Meryem, Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, 2022. COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAVRAM HARİTASI. 20.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Coşkun Cenk Sibel, Akdumanlı Fatmanur, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Kemoterapi Birimindeki Hasta ve Hasta Yakınlarında Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Taş Arslan, F., Özkan, S., Ak, B., Karayağız Muslu, G., 2013. Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin oksijen uygulamalarına yönelik görüşleri. . 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
4-) Karayağız Muslu, G., Coşkun, S., Şarlak, K., 2013. Zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin aile yükleri ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi.. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
5-) Karayağız Muslu, G., Beytut, D., Ersun, A., Yardımcı, F., Başbakkal, Z., 2013. Ebeveyn Besleme Tarzı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
6-) Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Gerçeker, G., 2013. Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Karar Verebilme Düzeylerinin İncelenmesi: İzmir Örneği. 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
7-) Karayağız Muslu, G., Baybek, H., Yıldız, H., Kıvrak, A., 2013. Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi( Uluslararası Katılımlı)
8-) Kocabay, H., Dereli, Ü., Yüksel, B., Baybek, H., Karayağız Muslu, G., Kıvrak, A., 2013. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Engellilere Karşı Tutumları. 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
9-) Şahin, A.E., Kahya, A., Kapusuz, M., Bayar, Ş., Bayrakçı, E., Bal, S., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., Özal, Ç., 2013. Sigara Kullanan Öğrencilerin Sigara Bırakmaya Yönelik Girişimleri. 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
10-) Başbakkal, Z., Karapınar, B., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Gerçeker, G., Duman, D., Yıldız, D., 2012. Çocuk Yoğun Bakim Hemşirelerine Verilen Weaning Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve V. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
11-) Başbakkal, Z., Karapınar, B., Yardımcı, F., Beytut, D., Karayağız Muslu, G., Gerçeker, G., Duman, D., Yıldız, D., 2012. Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz Kateter Bakımı ve Kullanılan Antiseptik Solüsyonlar. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve V. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
12-) Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2011. Annelerin Anne Sütü Arttırmaya Yönelik Ürün Kullanımı ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. I. Ulusal Kültürlerarası Ebelik ve Hemşirelik Kongresi
13-) Egelioğlu Cetişli Nuray, Karayağız Muslu Gonca, Şen Selma, Er Güneri Sezer, Bolışık Zehra Bahire, Saruhan Aynur, 2011. Doğum Sonu Döneminde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar. I. Ulusal Kültürlerarası Ebelik ve Hemşirelik Kongresi
14-) Beytut Dilek, Yardımcı Figen, Karayağız Muslu Gonca, Özalp Gerçeker Gülçin, Özgenç F, 2011. Olgu Sunumu Erkek Adölesanda Anoreksiya Nevroza ve Hemşirelik Bakımı. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
15-) Başbakkal Didar Zümrüt, Yardımcı Figen, Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Kahraman Ayşe, 2011. Bir Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
16-) Özalp Gerçeker Gülçin, Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Yardımcı Figen, 2011. Olgu Sunumu Orem in Özbakım Teorisine Göre Juvenil Dermatomiyozitli Hastanın Hemşirelik Süreci. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
17-) Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Janke Jıll, 2011. Emzirmeyi Bırakma Eğilimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
18-) Karayağız Muslu Gonca, Aydın T, Beytut Dilek, Başbakkal Didar Zümrüt, 2011. İntrakraniyal Kanamalı Bir Hastanın Roy un Adaptasyon Modeline Göre İncelenmesi. VIII. Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
19-) Başbakkal Didar Zümrüt, Yardımcı Figen, Kahraman Ayşe, Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Koturoğlu Güldane, Kurugöl Nuri Zafer, 2010. Ailelerin Çocuklarına Oral İlaç Verirken Yaptıkları Hataların İncelenmesi. 5. Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri
20-) Coşgun F, Karayağız Muslu Gonca, Kahraman Ayşe, Akpınar S, Yardımcı Figen, 2010. Olgu Sunumu Hirschsprung Hastalığı Aganglionik Megakolon Olan Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı. 5.Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri
21-) Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Bolışık Zehra Bahire, 2008. Neuman Sistemler Modeline göre Diyabetik Ketoasidozlu Hastaya Yaklaşım. V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi I. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
22-) Beytut Dilek, Durmaz N, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Karapınar Bülent, 2008. ARDS li Kritik Hasta Çocuğun Bakımının Sinerji Modeli Uygulanarak Değerlendirilmesi. V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi I. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
23-) Karayağız Muslu Gonca, Sarıkaya Karabudak Seher, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Türkiye'de Toplumsal Bir Sorun Çocuk İşçiği. 4. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi
24-) Sarıkaya Karabudak Seher, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. NANDA Taksonomi II ye Göre Prematüre Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı. 4. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi
25-) Çınar İbrahim, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Kavram Haritası Yöntemi ile Olgu Sunumu Nefrotik Sendrom. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (uluslararası katılımlı)
26-) Ersun Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Hemşirelik Eğitiminde Bir Öğrenme Yöntemi. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (uluslararası katılımlı)
27-) Şahin Burçak, Ersun Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, 2007. Pediatrik Bakımın Ayrılmaz Parçası Mizah ve Oyun. I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
28-) Bolışık Zehra Bahire, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu?. I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
29-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Hemşirelik Bakım Yönetiminde Yeni Bir Araç Kavram Haritası. 49. Milli Pediatri Kongresi 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 29. Umemps Congress Union of Middle Easrtern and Meditterranean Pediatric Societies
30-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Hemşirelikte Eleştirel Düşünme. 49. Milli Pediatri Kongresi 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 29. Umemps Congress Union of Middle Easrtern and Meditterranean Pediatric Societies49. Milli Pediatri Kongresi 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 29. Umemps Congress Union of Middle Easrtern and Meditterranean Pediatric Societies
31-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Teori İle Uygulama Arasında Yeni Bir Köprü Kavram Haritası. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karayağız Muslu Gonca, 2017. Developments in Health Sciences/Design of Physical Environment in Neonatal Intensive CareUnits. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Efe R, Özdemir B, Shapekova NL, Ak B, Yıldız H, Özcanarslan F, Ivanova L

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karayağız Muslu Gonca, 2021. BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM /Bebeklik Döneminde Duyusal-Algısal Gelişim. Yayın Evi: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI Editör Adı: Prof. Dr. DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL
2-) Karayağız Muslu Gonca, 2021. Çocuk Gelişimi II/Çocuklarda Motor Gelişim I. Yayın Evi: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI Editör Adı: SEVİNÇ POLAT
3-) Karayağız Muslu Gonca, 2021. ÇOCUK GELİŞİMİ II/Çocuklarda Motor Gelişim II. Yayın Evi: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI Editör Adı: SEVİNÇ POLAT
4-) Karayağız Muslu Gonca, Öztürk Muzaffer Candan, 2019. İşlem Adımlarıyla Ebelikte Klinik Uygulamalar,/Yenidoğanın Tanılanması: Günlük Muayene. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitabevler Editör Adı: Oran, NT, Can HÖ, Şenol S.

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Gonca Karayağız Muslu, 2019. Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Bakım Planlamasında Kanıta Dayalı Rehber/. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Gürhan Nermin, Görgülü Polat Ülkü, Eren Fidancı Berna
2-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Hemşireler için Pediatrik Evde Bakım: Aile Merkezli Yaklaşım/Aile Merkezli Bakımın Koordinasyonu. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri. Editör Adı: Erdemir F, Altay N, Törüner E.K.
3-) Karayağız Muslu, G., 2015. Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI. Yayın Evi: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK Editör Adı: bahire bolışık, figen yardımcı, nurdan akçay didişen
4-) Karayağız Muslu, G., 2014. Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı . Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevi Editör Adı: Şahiner NC, Açıkgöz A, Bal MD
5-) Karayağız Muslu, G., 2014. Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevi, Editör Adı: Şahiner NC, Açıkgöz A, Bal MD.

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) journal of human lactation . 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) The Journal of Pediatric Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) The Journal of Pediatric Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
5-) Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
6-) ADDICTA. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
2-) An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
3-) Effects of Oral Stimulation and Supplemental Nursing System on the Transition Time to Full Breast of Mother and Sucking Success in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
7-) Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Effect of therapeutic play methods on hospitalized children in Turkey: Systematic review - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Occurrence of and Factors Associated With the Presence of Aflatoxin M1 in Breast Milk of Mothers in Fethiye, Turkey/title - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
10-) “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) An Analysis of the Relationship Between High School Students’ Tendency Toward Violence, Self-Esteem, and Competitive Attitude - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi " - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
15-) An Analysis of the Relationship Between High School Students’ Tendency Toward Violence, Self-Esteem, and Competitive Attitude - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
17-) The Effectiveness of Structured Supported Education Programs for Families With Intellectually Disabled Children: The Example of Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Effect of therapeutic play methods on hospitalized children in Turkey: Systematic review - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
19-) The Family Burdens and Hopelessness of Turkish Parents of Adolescents With Intellectual Disabilities - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Occurrence of and Factors Associated With the Presence of Aflatoxin M1 in Breast Milk of Mothers in Fethiye, Turkey/title - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
22-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
23-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
24-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
25-) " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi " - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
29-) The Family Burdens and Hopelessness of Turkish Parents of Adolescents With Intellectual Disabilities - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) A Qualitative Study Exploring the Needs of TurkishMothers in the Pediatric Intensive Care Unit - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) An Analysis of the Relationship Between High School Students’ Tendency Toward Violence, Self-Esteem, and Competitive Attitude - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
33-) “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
35-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
36-) “Health Professionals’ Estimation of Cancer-Related Fatigue in Children” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
37-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
38-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
39-) " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi " - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
40-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
41-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
42-) Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
43-) Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
45-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
46-) A Study on the Effects of Loneliness, Depression and Perceived Social Support on Problematic Internet Use among University Students. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
47-) Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
48-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
49-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
50-) “Teori İle Uygulama Arasında Yeni Bir Köprü: Kavram Haritası” - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Occurrence of and Factors Associated With the Presence of Aflatoxin M1 in Breast Milk of Mothers in Fethiye, Turkey/title - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
6-) Effect of therapeutic play methods on hospitalized children in Turkey: Systematic review - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
7-) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) “Hayvan Destekli Uygulamalar ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanmalarındaki Engellere Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) An Analysis of the Relationship Between High School Students’ Tendency Toward Violence, Self-Esteem, and Competitive Attitude - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) The Family Burdens and Hopelessness of Turkish Parents of Adolescents With Intellectual Disabilities - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) An Analysis of the Relationship Between High School Students’ Tendency Toward Violence, Self-Esteem, and Competitive Attitude - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) The association between perceived social support and self effcacy of turkish elementary school children. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) The Effectiveness of Structured Supported Education Programs for Families With Intellectually Disabled Children: The Example of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) “Health Professionals’ Estimation of Cancer-Related Fatigue in Children” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) “Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
24-) " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi " - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
25-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) A Study on the Effects of Loneliness, Depression and Perceived Social Support on Problematic Internet Use among University Students. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
28-) Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
29-) The Effectiveness of Structured Supported Education Programs for Families With Intellectually Disabled Children: The Example of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
30-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
31-) “The Turkish Version of the Breastfeeding Attrition Prediction Tool” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
32-) The association between perceived social support and self effcacy of turkish elementary school children. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
33-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
34-) Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
35-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
36-) An Analysis of the Relationship Between High School Students’ Tendency Toward Violence, Self-Esteem, and Competitive Attitude - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
37-) “Health Professionals’ Estimation of Cancer-Related Fatigue in Children” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
38-) “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
39-) “Hayvan Destekli Uygulamalar ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
40-) “The Turkish Version of the Breastfeeding Attrition Prediction Tool” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
41-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
42-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
43-) Neonatal Intensive Care Nurses' Opinion on Oxygen Therapy: A Survey Conducted in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) “Çocuk ve Televizyon” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
45-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 10
46-) “Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) "Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) "Orem’in Öz Bakım Teorisine Göre Juvenil Dermatomiyozitli Hastanın Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Bakım Planı" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) “Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) “Çocuk ve Televizyon” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Televizyon İzleme Durumları Ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
4-) " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi " - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
7-) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi " - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
10-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Investigation of Problematic Mobile Phones Use and Fear of Missing Out (FoMO) Level in Adolescents - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) “Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
15-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Anne Sütünde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi: Fethiye Örneği. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET EĞİLİMİ, BENLİK SAYGISI VE REKABETÇİ TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ” . 2013-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Okul Temelli Güneşten Korunma Programının Öğrencilerin Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERE UYGULANAN YAPILANDIRILMIŞ DESTEK EĞİTİM PROGRAMININ ETKİNLİĞİ” . 2013-2014

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . sözel bildiri üçüncülük ödülü . 2015
2-) Kurum Adı: . poster bildiri birincilik ödülü . 2013
3-) Kurum Adı: . sözel bildiri ikincilik ödülü . 2009
4-) Kurum Adı: . sözel bildiri üçüncülük ödülü . 2003

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) MSKÜ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. Türkiye. . 2022

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 19. Mili Çocuk Hemşireliği Kongresi. Türkiye. . 2020

Verdiği Dersler

CSH5000 2022-2023 Bahar

Tez Çalışması

CSH5510 2022-2023 Bahar

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği

CSH5703 2022-2023 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

CSH5704 2022-2023 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3012 2022-2023 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

CSH5503 2022-2023 Güz

Çocukluk Çağında Büyüme ve Gelişme

HEM2539 2022-2023 Güz

Büyüme ve Gelişme

HEM3535 2022-2023 Güz

Yüksek Riskli Aile ve Çocuk

CSH5000 2021-2022 Bahar

Tez Çalışması

CSH5703 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

CSH5704 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3012 2021-2022 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

CSH5000 2021-2022 Güz

Tez Çalışması

CSH5511 2021-2022 Güz

Ergen Sağlığı

CSH5703 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

CSH5704 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

HEM2539 2021-2022 Güz

Büyüme ve Gelişme

HEM3535 2021-2022 Güz

Yüksek Riskli Aile ve Çocuk