Personel

Araştırma Görevlisi GÜLAN KALI
Araştırma Görevlisi
Gülan Kalı
@ E-posta
gulankali@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD 2014- 2016
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD 2013-2014. Yatay Geçiş

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2016 Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İpek Eğilmez Nigar, Kalı Gülan, 2018. KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİNGELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies Educational Sciences

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kalı Gülan, Özkaya Perihan Gülce, Coşkun Mustafa Volkan, 2019. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMABECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ Muğla/Bodrum

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İpek Eğilmez Nigar, Fırat Hatiçe, Çetin Didem, Coşkun Mustafa Volkan, Açık Önkaş Nilgün, Özkaya Perihan Gülce, Uysal Zeynep Ezgi, Kalı Gülan, 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim/Türkçe Öğretmenlerinin ”Değer” Hakkındaki Görüşleri. Yayın Evi: LAP Lambert Academic Publishing Editör Adı: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN
2-) Fırat Hatiçe, İpek Eğilmez Nigar, Çetin Didem, Coşkun Mustafa Volkan, Açık Önkaş Nilgün, Özkaya Perihan Gülce, Uysal Zeynep Ezgi, Kalı Gülan, 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim/Ortaokul Öğrencilerinin ”Değerler” ve Değer Eğitiminde Türkçe Dersinin Yeri Hakkındaki Görüşleri. Yayın Evi: LAP Lambert Academic Publishing Editör Adı: Nevide AKPINAR DELLAL, Mustafa Volkan COŞKUN
3-) Coşkun Mustafa Volkan, Çetin Didem, Özkaya Perihan Gülce, Erdemir Zeynep Ezgi, Kalı Gülan, 2016. Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi/Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı Anlatımda Söz Varlığına Etkisi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar.

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi/Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı Anlatımda Söz Varlığına Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkçe Öğretmenlerinin “Değer” Hakkındaki Görüşleri. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ortaokul Öğrencilerinin "Değerler" Hakkındaki Görüşleri ve Değer Eğitiminde Türkçe Dersinin Yeri. 2015--1

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 31 Mayıs-3 Haziran . Türkiye. . 2016
2-) II. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu. Türkiye. . 2015
3-) 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. . Türkiye. 2014

Verdiği Dersler

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI