Personel

Doç.Dr. GÜLSİNE UZUN
Doç.Dr.
Gülsine Uzun
@ E-posta
gulsine@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1549

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1993

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD 1998

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları ABD 2006

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Uzun Gülsine, 2021. DİLDE EN AZ ÇABA İLKESİ BAĞLAMINDA KIRGIZ TÜRKÇESİNDE CÜMLE ÖGELERİNDEKİ EKSİLTİLİ (ELİPTİK) YAPILAR ÜZERİNE. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Uzun Gülsine, 2021. KIRGIZ TÜRKÇESİNDE PARÇACIKLARIN İŞLEVLERİ. Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları
3-) Uzun Gülsine, 2020. Kırgız Türkçesinde Uzunluk ve Mesafe Ölçümünde Kullanılan Metaforlar ve Antropometrik Birimler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
4-) Uzun Gülsine, 2020. Kırgız Türkçesinde Ölüm ile İlgili Örtmece ve Tabu Sözler. Söylem Filoloji Dergisi
5-) Uzun Gülsine, 2011. Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -I-. Turkish Studies
6-) Uzun Gülsine, 2008. Doğu Türkistan Kırgız Türkleri. Turkish Studies

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uzun Gülsine, 2018. Milli Devletin Oluşum Sürecinde Milli Dilin Önemi ve Etkileri. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
2-) Uzun Gülsine, 2008. Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çatal Oğuz Alparslan, Uzun Gülsine, 2018. Arslan Koyçiyev'in Hayatı ve Mismildirik (Bedeldeki Kargış) Adlı Romanı. Kardeş Kalemler
2-) Uzun Gülsine, 2014. Kırgız Türkçesinde Yabancı Dillerden Alıntılanan Kelimelerde Ses Düşmeleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Uzun Gülsine, 2008. Doğu Türkistan Kırgız Türkçesine Arapça ve Farsçadan Geçen Kelimelerde Fonetik Değişmeler. Journal of Turkish Linguistics

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uzun Turgay, Uzun Gülsine, 2017. Ceditçilik, Türk Aydınlanması ve Dil. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
2-) Uzun Gülsine, 2017. Hedefe Giden Ok: Aytmatov’un Milli Kimlik Hedefi ve Aktüel Sonuçları. Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri Cengiz Aytmatov
3-) Uzun Gülsine, 2016. Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Gök-Tanrı Algısı. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
4-) Uzun, G., 2016. Doğu Türkistan Kırgız Türklerinin Atasözleri ve Türk Kültüründeki Yeri. I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
5-) Uzun Gülsine, 2014. Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz Gemi’ ve ‘Gün Olur Asra Bedel’ Romanlarında Nesil Çatışması. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması
6-) Uzun Gülsine, 2013. Kırgız Türkçesi Ağızları ile Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Bazı Leksikolojik Unsurlar Üzerine. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
7-) Uzun Gülsine, 2011. Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -II-. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Uzun Gülsine, 2017. Doğu Türkistan Kırgız Türklerinde Dil ve Kültür. I. Uluslararası Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilgi Şöleni

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Uzun Gülsine, 2022. Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçeleri Araştırmaları: Fiil Kategorisi/De- Fiilinin Kırgız Türkçesindeki Görünümü Üzerine. Yayın Evi: Bengü Editör Adı: Esra Gül Keskin, Nergis Biray
2-) Kubanychbekova Aidai, Uzun Gülsine, 2021. Filoloji Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Gülnaz Kurt, Rıfat Işık
3-) Uzun Gülsine, 2020. Aytmatov Araştırmaları. Yayın Evi: Bengü Yayınevi Editör Adı: Yasin Yavuz
4-) Uzun Gülsine, 2019. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları/ Kırgız Türkologlar/ Karboz Dıykanov. Yayın Evi: Akçağ Editör Adı: Ahmet Buran
5-) Uzun Gülsine, 2019. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları/Kırgız Türkologlar/Bolot Muratalieviç Yunusaliyev. Yayın Evi: Akçağ Editör Adı: Ahmet Buran

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Türkmen Fikret, Uzun Gülsine, Hança Baki Bora, 2007. Kocacaş Destanı, Kırgız Destanları 3/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Zeki Kaymaz

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (Türklad). 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (Türklad). 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Turkologiya. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (Türklad). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Milli Kültür Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Milli Kültür Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Doğu Türkistan Kırgız Türkleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Doğu Türkistan Kırgız Türkleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kırgız Türkçesinde Ölüm ile İlgili Örtmece ve Tabu Sözler - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) DİLDE EN AZ ÇABA İLKESİ BAĞLAMINDA KIRGIZ TÜRKÇESİNDE CÜMLE ÖGELERİNDEKİ EKSİLTİLİ (ELİPTİK) YAPILAR ÜZERİNE - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -I- - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Kırgız Türkçesinde Uzunluk ve Mesafe Ölçümünde Kullanılan Metaforlar ve Antropometrik Birimler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
7-) Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -I- - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Kırgız Türkçesinde Yabancı Dillerden Alıntılanan Kelimelerde Ses Düşmeleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -I- - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Kırgız Türkçesinde Yabancı Dillerden Alıntılanan Kelimelerde Ses Düşmeleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Kırgız Türkçesinde Yabancı Dillerden Alıntılanan Kelimelerde Ses Düşmeleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
14-) Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz Gemi’ ve ‘Gün Olur Asra Bedel’ Romanlarında Nesil Çatışması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
15-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kırgız Türkçesinde Yabancı Dillerden Alıntılanan Kelimelerde Ses Düşmeleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -I- - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz Gemi’ ve ‘Gün Olur Asra Bedel’ Romanlarında Nesil Çatışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kırgız Türkçesinde Organ Adları ve Türk Dili Tarihi İçerisindeki Görünümü. Konu: Kırgız Türkçesinde Organ Adları ve Türk Dili Tarihi İçerisindeki Görünümü. AYŞENUR-KİPER. 2023
2-) Tez Adı: Kazat Akmatov'un tiyatro sanatı. Konu: Kazat Akmatov'un tiyatro sanatı. ALEYNA-KOÇ. 2021
3-) Tez Adı: Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki kalıp sözlerin karşılaştırmalı bir incelemesi. Konu: Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki kalıp sözlerin karşılaştırmalı bir incelemesi. AIDAI-KUBANYCHBEKOVA. 2021
4-) Tez Adı: Asanbek Stamov'un Kelgin Kuştar hikâyesi üzerine bir dil incelemesi (Aktarma-inceleme). Konu: Asanbek Stamov'un Kelgin Kuştar hikâyesi üzerine bir dil incelemesi (Aktarma-inceleme). CİHANGİR-YILDIRIM. 2020
5-) Tez Adı: Arslan Koyçiyev'in "Ayta Bar Menin Kebimdi" Adlı Eseri Üzerine Bir Dil İncelemesi (Aktarma-İnceleme). Konu: Arslan Koyçiyev'in "Ayta Bar Menin Kebimdi" Adlı Eseri Üzerine Bir Dil İncelemesi (Aktarma-İnceleme). Öznur -Kaya. 2019
6-) Tez Adı: Asanbek Stamov'un Çüy Bayanı Hikayesi Üzerine Bir Dil İncelemesi (Aktarma-İnceleme-Dizin). Konu: Asanbek Stamov'un Çüy Bayanı Hikayesi Üzerine Bir Dil İncelemesi (Aktarma-İnceleme-Dizin). Cem-Cebeci. 2018
7-) Tez Adı: Arslan Koyçiyev'in "Mismildirik" Adlı Romanının Türkiye Türkçesine Aktarımı ve Romanda Geçen Eskicil (Arhaizm) ve Tarihi (İstorizm) Kelmelerin İncelenmesi. Konu: Arslan Koyçiyev'in "Mismildirik" Adlı Romanının Türkiye Türkçesine Aktarımı ve Romanda Geçen Eskicil (Arhaizm) ve Tarihi (İstorizm) Kelmelerin İncelenmesi. Oğuz Alparslan-Çatal. 2018
8-) Tez Adı: Zunun Kadiri'nin Çenikiş Adlı Hikaye Kitabı (Metin-Aktarma-Gramer-Sözlük/Dizin). Konu: Zunun Kadiri'nin Çenikiş Adlı Hikaye Kitabı (Metin-Aktarma-Gramer-Sözlük/Dizin). Ümit -Şahin. 2014
9-) Tez Adı: Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler. Konu: Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler. Yaşar-Özlem. 2013

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Göç ve Göçün Yarattığı Travmalar-Kırgız Türkleri Ürkün Olayı. 2022--1

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) . . . 2023
2-) . . . 2022
3-) . . . 2021

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri. Kıbrıs. . 2022
2-) Uluslararası Türk Dili Günü Paneli. Denizli. . 2021

Verdiği Dersler

ÇTL 5508 2023-2024 Güz

Türklük Bilimi Çalışmaları II

ÇTL 5529 2023-2024 Güz

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

EBB4926 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması

TLE1001 2023-2024 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE3003 2023-2024 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE4521 2023-2024 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

ÇTL 5507 2022-2023 Bahar

Türklük Bilimi Çalışmaları I

ÇTL 5530 2022-2023 Bahar

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmalı 2

TLE1004 2022-2023 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE2518 2022-2023 Bahar

Türk Kültürü

TLE4526 2022-2023 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

ÇTL 5529 2022-2023 Güz

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

ÇTL 5530 2022-2023 Güz

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmalı 2

TLE1001 2022-2023 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE3003 2022-2023 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE4521 2022-2023 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

ÇTL 5529 2021-2022 Bahar

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

ÇTL 5530 2021-2022 Bahar

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmalı 2

TLE1004 2021-2022 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE2518 2021-2022 Bahar

Türk Kültürü

TLE4526 2021-2022 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

ÇTL 5529 2021-2022 Güz

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE1001 2021-2022 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE3003 2021-2022 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE4521 2021-2022 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I