Personel

Araş.Gör.Dr. GÜLSÜM KADI
Araş.Gör.Dr.
Gülsüm Kadı
@ E-posta
gulsumkadi@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Adli Tıp Anabilim Dalı

Kadro Birimi

-