Personel

Doktor Öğretim Üyesi GÜNCEL SARIMAN
Doktor Öğretim Üyesi
Güncel Sarıman
@ E-posta
guncelsariman@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1276

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Abd

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 22.06.2009

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ABD 21.12.2011

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ABD 23.12.2015

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıman, G., Küçüksille, E.U., 2016. A Novel Approach to Determine Software Security Level using Bayes Classifier via Static Code Metrics. Electronics And Electrical Engineering
2-) Küçüksille, E.U., Yiğit, T., Güneş, A., Sarıman, G., 2010. A system for the detection and reporting of wireless modem signals. Scientific Research and Essays

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıman Güncel, Mutaf Emre, 2020. Covıd-19 Sürecinde Twıtter Mesajlarının Duygu Analizi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences
2-) Sarıman Güncel, Küçüksille Ecir Uğur, 2018. SASMEDU: Security Assessment Method of Software in Engineering Education.. International Journal of Information Technology and Computer Science
3-) Sarıman Güncel, Küçüksille Ecir Uğur, 2016. Web Servislerinin Yazılım Güvenlik Testleri İçin Önerilen Hibrit Yaklaşım. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
4-) Sarıman, G., Küçüksille, E., 2014. Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms. Pamukkale J Eng
5-) Sarıman, G., 2011. Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Katı Bekir Eray, Küçüksille Ecir Uğur, Sarıman Güncel, 2019. Açık Kaynak Kodlu Graf Veri Tabanlarının Karşılaştırılması. ICONDATA 2019
2-) Sarıman Güncel, Küçüksille Ecir Uğur, 2017. The Effect of Big Data Usage on Natural Language Processing. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES)
3-) Aydın, G., Sarıman, G., 2014. Yabancılara Türkçe Eğitiminde Kelime Öğretimi İçin Web Destekli E-Öğrenme Aracı. 7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI
4-) Sarıman, G., Küçüksille, E.U., 2013. Mining Association Rules with Parallel Programming. 3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences INSODE

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mutaf Emre, Sarıman Güncel, 2020. Corona Virüsüyle Mücadelede Hayata Geçirilen Toplumsal Uygulamaların Twıtter Verileriyle Duygu Analizi. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES
2-) Sarıman Güncel, 2019. Developing the Text Summarization API with Natural Language Processing Techniques. ICONDATA 2019

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sarıman, G., Küçüksille, E.U., 2013. Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Süreci ve Statik Kod Analizi. 6th. International Conference on Information Security and Cryptology

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıman, G., Tarlacı, F., Karasoy, O., Durmuş, B., 2014. Eduroam ve SMS destekli E-Posta Kullanıcı Yönetim Modeli: MSKU Örneği. Akademik Bilişim
2-) Sarıman, G., Karasoy, O., Tarlacı, F., Durmuş, B., 2014. Yazılımlar için web servis destekli bütünleşik hesap yönetimi. Akademik Bilişim

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydın Gurbet, Sarıman Güncel, 2015. Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar/Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Prof.Dr. Mustafa Volkan Coşkun

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES . 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Computer Applications in Engineering Education. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Computer Applications in Engineering Education. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) TÜBİTAK, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Politeknik Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Bilge International Journal of Science and Technology Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Veri Bilimi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Teknik Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Alphanumeric Journal. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Veri Bilimi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
11-) International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
13-) International Journal of Informatics Technologies. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) SERVİS SAĞLAYICILAR İÇİN ERİŞİM YÖNETİM SİSTEM. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eğitim Amaçlı Oyunlaştırma, Ciddi Oyun - Simülasyon ve Eğitimde Dijital Dönüşüm AR-GE Uygulamaları. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) MAYKOD. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) su altı görüntüleme sistemi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Akıllı Pedestal Atık Alım Sistemi ve Marina Yönetim. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Tübitak. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) IdaFW Mobil Geliştirme Altyapısı,Perakande Skorlama ve Yapay Zeka Planogram Analizi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) arniva yazılım güncelemesi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Tübitak. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) A system for the detection and reporting of wireless modem signals - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
2-) A Novel Approach to Determine Software Security Level using Bayes Classifier via Static Code Metrics - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) SASMEDU: Security Assessment Method of Software in Engineering Education. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) SASMEDU: Security Assessment Method of Software in Engineering Education. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
6-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
7-) A Novel Approach to Determine Software Security Level using Bayes Classifier via Static Code Metrics - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
9-) Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) SASMEDU: Security Assessment Method of Software in Engineering Education. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) A Novel Approach to Determine Software Security Level using Bayes Classifier via Static Code Metrics - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: BASKETBOL MAÇ SONUÇLARININ MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ. Konu: Bu çalışmada, müsabaka sonucu tahmini için Türkiye Erkekler Basketbol Süper Ligi maçları makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak ele alınmıştır. Engin-Özdemir. 2020
2-) Tez Adı: KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ OPTİMİZASYONU. Konu: KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ OPTİMİZASYONU. Gülşah-Gülbaş. 2020

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Lisans Bitirme Projesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kablosuz Ağlarda Raporlama ve Güvenlik Sistemi, Tübitak 2209. 2008-2009

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Performans Analizi, Akademik Performans, Veritabanı, Web Tabanlı Yazılım. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ Performans Değerlendirme Sistemi. 2019-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ Tez Savunması Yönetim Sistemi. 2019-2021

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Yazılım Güvenliği Test Ve Değerlendirme Aracı Geliştirilmesi" 3888-D1-14 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yakın alan iletişim teknolojisinin kullanımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yakın alan iletişim teknolojisinin kullanımı. 2014-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Paralel Programlama ile Web madenciliğinde Log Analizi,2678-YL-11 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2011-2012

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . SENTİM SOFTWAREQUEST Bilişim Teknolojileri Yarışması,Yazılım Kategorisi Mansiyon Ödülü, Bilkent Üniversitesi,2007.. 2007

(H-1) Yurtdışı patent

1-) Patent Sahibi: KASIF SIMON , LOGAN BETH T , MORENO PEDRO J , SUZEK BARIS . asda. 2011

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Muğla Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2018

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Electrical Engineering and Automation Control (ICEEAC2017). China. . 2017
2-) International Joint Robotics Competition and Symposium,20-24 May 2009, Isparta/TURKEY. Turkey. Mayıs. 2009

(S-2) Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama,

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2020. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatçı Kadın Akademisyenler Sergisi

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

BSM1012 2020-2021 Bahar

Algoritmalar ve Programlama II

BSM3010 2020-2021 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

BSM3012 2020-2021 Bahar

Web Tabanlı Programlama

BSM5536 2020-2021 Bahar

Doğal Dil İşleme

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

BSM1011 2020-2021 Güz

Algoritmalar ve Programlama I

BSM2035 2020-2021 Güz

Nesne Yönelimli Programlama

BSM4007 2020-2021 Güz

Mühendislik Projesi

BSM5090 2020-2021 Güz

Seminer

BSM5536 2020-2021 Güz

Doğal Dil İşleme

BSM5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM 4001 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

BSM 4002 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

BSM1008 2019-2020 Bahar

Algoritmalar ve Programlama II

BSM2000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM2002 2019-2020 Bahar

Nesneye Yönelik Programlama

BSM3000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM3002 2019-2020 Bahar

İşyeri Eğitimi

BSM5507 2019-2020 Bahar

Bilgi ve Sistem Güvenliği

BSM5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM1007 2019-2020 Güz

Algoritmalar ve Programlama I

BSM4001 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

BSM4002 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması II

BSM5507 2019-2020 Güz

Bilgi ve Sistem Güvenliği