Personel

Prof.Dr. RAMAZAN GÜNLÜ
Prof.Dr.
Ramazan Günlü
@ E-posta
gunlu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1461

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Haziran 1988

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Eğitimi Aralık 1993

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Eğitimi Nisan 2000

Verdiği Dersler

KAY 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

KAY 5521 2020-2021 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

KAY 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 6503 2020-2021 Güz

Siyasi Kurumlar Teorisi

KAY 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

KAY 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

KAY 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY1007 2020-2021 Güz

Uygarlık Tarihi

KAY4505 2020-2021 Güz

Siyaset Psikolojisi

KAY 5512 2019-2020 Bahar

Kamu Politikalarının Analizi

KAY 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6504 2019-2020 Bahar

Türkiye’de Siyaset ve Siyasi Kültür

KAY 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

KAY 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

KAY 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY3002 2019-2020 Bahar

Siyaset Sosyolojisi

KAY 5521 2019-2020 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

KAY 6503 2019-2020 Güz

Siyasi Kurumlar Teorisi

KAY1007 2019-2020 Güz

Uygarlık Tarihi

KAY4505 2019-2020 Güz

Siyaset Psikolojisi

KAY 5512 2018-2019 Bahar

Kamu Politikalarının Analizi

KAY 6504 2018-2019 Bahar

Türkiye’de Siyaset ve Siyasi Kültür

KAY3002 2018-2019 Bahar

Siyaset Sosyolojisi

KAY4512 2018-2019 Bahar

Çağdaş Siyasal Akımlar

KAY 5521 2018-2019 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

KAY 6503 2018-2019 Güz

Siyasi Kurumlar Teorisi

KAY 7521 2018-2019 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

KAY1007 2018-2019 Güz

Uygarlık Tarihi

KAY4505 2018-2019 Güz

Siyaset Psikolojisi