Personel

Doç.Dr. HASAN DELİKTAŞ
Doç.Dr.
Hasan Deliktaş
@ E-posta
hasandeliktas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4868

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2000

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Acar, E., Özcan, Ö., Deliktaş, H., Baydilli, H., Kırlı, İ., Alataş, Ö.D., Şahin, C., Yıldırım, B., Belli, A.K., 2016. Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic.. Ulus Acil Travma Dergisi
2-) Deliktas, H., Sahin, H., Cetinkaya, M., Dere, Y., Erdogan, O., Baldemir, E., 2016. Does Core Length Taken per cc of Prostate Volume in Prostate Biopsy Affect the Diagnosis of Prostate Cancer?. Clinical Genitourinary Cancer
3-) Gedik, A., Deliktaş, H., Çelik, N., Kayan, D., Bircan, M.K., 2016. Is percutaneous cystostomy always necessary in transvaginal repair of benign vesicovaginal fstulae? . Int J Clin Exp Med
4-) Akay, A.F., Alar, S., Deliktaş, H., Altıntaş, S., Anaç, A., 2016. Our experiences of percutaneous nephrolithotomy under spinal anesthesia.. Kasmera
5-) Issı, O., Deliktas, H., Gedik, A., Ozekinci, S., Bircan, M.K., Sahin, H., 2015. Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’. Urology Journal
6-) Gedik, A., Deliktas, H., Celik, N., Kayan, D., Bircan, M.K., 2015. Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas?. Urology Journal
7-) Deliktas, H., Sahin, H., Cullu, N., Erdogan, O., 2015. A Modified Technique for Performing Transurethral Resection of the Prostate Combined with Percutaneous Cystolithotripsy. Urol Int
8-) Orgen, S., Deliktas, H., Sahin, H., Gedik, A., Nergiz, Y., 2015. Histopathologic and Urodynamic Effects of the Anticholinergic Drugs Oxybutynin, Tolterodine, and Trospium on the Bladder.. Lower Urinary Tract Symptoms
9-) Sozen, H., Dirgen Caylak, S., Cetinkaya, M., Citil, B.E., Sahin, C., Deliktas, H., Aksozek, A., Kirli, I., 2015. Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital. Ethno Med
10-) Deliktas, H., Yapici, O., Ozen, U., Yalcin, E., Sahin, H., 2014. we reduce secondary surgical interventions and length of hospitalization in percutaneous nephrolithotomy?. Urol J
11-) Tutus, A., Deliktas, H., Gedik, A., Gezici, A., Ozekinci, S., Sahin, H., 2014. The effect of the selective cyclooxygenase ıı inhibitor parecoxib on morphology and function in acute renal unilateral üreteral obstruction.. Acta Medica Mediterranea

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çetinkaya Mehmet, Tanrıverdi Özgür, Deliktaş Hasan, Kara Asude, Dere Yelda, Şahin Hayrettin, 2017. Two Patients with Advance-Stage Renal Cell CarcinomaDeveloped Sunitinib-Related Skin Toxicity. Clinics in Oncology
2-) Deliktaş, H., Şahin, H., Çetinkaya, M., Dere, Y., Erdoğan, Ö., 2016. The formation of hydrocele ın paratesticular pseudotumor, reason or outcome? . Kasmera J
3-) Deliktas, H., Sahin, H., Celik, O.I., Erdogan, O., 2015. Median Raphe Cyst of the Penis. Urology Journal
4-) Dere, Y., Celik, S.Y., Celik, O.I., Deliktas, H., Sahin, H., 2015. Leıomyoma ın a very rare locatıon: bladder.. Arch. Esp. Urol

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Akarken İlker, Dere Yelda, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2018. Gender-related Differences in Surgically Treated Patients with Renal Cell Carcinoma. Journal of Urological Surgery
2-) Deliktaş, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., 2016. Comparison of the transurethral and percutaneous cystolithotripsy in patients undergoing simultaneous transurethral resection of the prostate. . İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Deliktaş, H., Şahin, H., 2016. What Should be the Prostate Specifc Antigen Threshold for Prostate Biopsy?. Haseki Tıp Dergisi
2-) Deliktas, H., Issı, O., Gedik, A., Sahin, H., 2014. Changes in Collagen Type 3, Elastin, Fibrosis and Cajal Cell in Congenital Ureteropelvic Junction Obstruction.. Journal of Urological Surgery
3-) Deliktas, H., Gedik, A., Nergiz, Y., Bircan, M.K., 2012. The Effect of L-Carnitine on Testicular Ischemia-Reperfusion Injury due to Testicular Torsion in Rats.. Eur J Gen Med
4-) Gedik, A., Gedik, E., Deliktas, H., Sahin, H., Bircan, M.K., 2009. Künt ve kesici-delici böbrek yaralanmaları: 18 yıllık deneyimimiz.. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akarken İlker, Şahin Hayrettin, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, 2018. Bladder Carcinoma in a 24-Year-Old Patient: A Case Report and Review of the Literature. Journal of Urological Surgery
2-) Çetinkaya Mehmet, Erdoğan Ömer, Deliktaş Hasan, İlhan Çelik Özgür, Şahin Hayrettin, 2017. Huge Renal Angiomyolipoma with Life-threatening Bleeding into Itself Spontaneously. Journal of Urological Surgery

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Şahin, H., Çetinkaya, M., Deliktaş, H., 2016. What are the New Developments in Urinary, Serum and Tissue Biomarkers in Pros- tat Cancer? . Üroonkoloji Bülteni
2-) Deliktas, H., Celik, S.Y., Erdogan, O., Sahin, H., 2015. A rare cause of pre-ejaculatory urethrorrhagia: urethral condyloma acuminate.. Chırurgıa
3-) Sahin, H., Deliktaş, H., 2015. Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar. Üroonkoloji Bülteni
4-) Deliktas, H., Ozcan, O., Cullu, N., Erdogan, O., 2014. Neovaginal perforation following sexual intercourse in a transsexual patient.. BMC Research Notes
5-) Sahin, H., Deliktas, H., 2013. Yüksek riskli lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi endikasyonları ve sonuçları. . Üroonkoloji Bülteni

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Deliktas, H., Tetiker, H., Cetinkaya, M., Sahin, H., Oguz, C., 2014. Muğla ili ilköğretim okullarında erkek öğrencilerde dış genital organ anomali prevalansı.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Aflay, U., Akay, A.F., Delıktas, H., Sahin, H., 2005. Double-J stentli hastalarda üriner sistem enfeksiyonunu belirlemede alt üriner sistem semptomlarının ve idrar analizinin değeri. . Yeni Üroloji Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2016. Detrusor Kontraktilite Bozukluğunda Tedavi Seçenekleri. Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi
2-) Cullu, N., Yeniceri, O., Cetinkaya, M., Deliktas, H., Deveer, M., 2015. Giant Renal Angiomyolipoma: A Case Report.. Izm Univ Med J
3-) Çetinkaya, M., Erdoğan, Ö., Deliktaş, H., Şahin, H., 2015. Prostate specıfıc antıgene (psa). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Cullu, N., Deveer, M., Cetinkaya, M., Deliktas, H., 2014. İatrojenik Üreteral Bağlanma. . Ankara Med. J.
5-) Gedik, A., Deliktas, H., 2011. Dirençli Aşırı Aktif Mesane tedavisinde Botulinum Toxin kullanımı.. Kontinans Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliktaş, H., 2016. Enürezis nokturna (gece alt ıslatması) nedeniyle tedavi edilen ilkokul çağı çocuklarında aile yaklaşımının tedavi sonuçlarına etkisi.. XV. Uluslararası eğitim sempozyumu Bodrum
2-) Gedik, A., Çelik, N., Kayan, D., Deliktaş, H., Bircan, K., 2015. Is Percutaneous Cystostomy Always Necessary in Transvaginal Repair of Benign Vesicovaginal Fistula? . 11th Pan Arab Continence Society Meeting International Continence Society Istanbul – Turkey
3-) Gedik, A., Çelik, N., Deliktaş, H., Bircan, K., 2015. ’ Which surgical techniques should be preferred to repair benign primary vesico-vaginal fistulas?’ . 11th Pan Arab Continence Society Meeting International Continence Society Istanbul – Turkey
4-) Gedik, A., Gedik, E., Bircan, K., Şahin, H., Deliktaş, H., 2009. Renal Injury: 18 Year Experience. European congress of trauma and emergency surgery,Antalya

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliktaş, H., Tarhan, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Dere, Y., Kestel, M., 2016. Penisin in situ skuamöz hücreli karsinomu; Bowen hastalığı vakamız. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
2-) Tarhan, H., Çetinkaya, M., Deliktaş, H., Şahin, H., Zorlu, F., 2016. Üriner sistem taş hastalığı olan çocuklarda minimal invaziv cerrahi sonuçlarımız. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
3-) Deliktaş, H., Tarhan, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Mustafa, K., Ömer, E., 2016. Üreterorenoskopi (URS) ve perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatlarından önce idrar kültür antibiyogram (İKAB) gerekli mi? . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
4-) Deliktaş, H., Çetinkeye, M., Şahin, H., Dere, Y., Erdoğan, Ö., Kestel, M., 2016. Radikal prostatektomi yapılan hastalarda prostat volümünün patolojik parametrelere etkisi. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
5-) Deliktaş, H., Issı, O., Gedik, A., Şahin, H., 2015. Üretreropelvik bileşke darlığında; collagen tip 3, elastin, fibrozis ve cajal hücrelerindeki değişiklikler. . 13. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya.
6-) Hüddam, B., Azak, A., Deliktas, H., Kocak Kdıoglu, G.M., Gibeyli Genek, D., Uyak Gazezoglu, O., Gokce, U., 2014. 14 yıl önce takılan geçici double j katetere bağlı pyelonefrit ve sepsis vakası.. 3. Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi.
7-) Nergiz, Y., Tunik, S., Aktas, A., Deliktas, H., Gedik, A., 2014. Testis torsiyonu-detorsiyonu sonrası gelisen epididimal hasara karsı L-Karnitin’in koruyucu etkisi.. 9.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji kongresi Adana
8-) Deliktaş, H., Tetiker, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Oğuz, C., 2012. Muğla İlköğretim Okullarına Devam Eden Erkek Öğrencilerde Dış Genital Organ Anomali Prevalansı.. 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya.
9-) Atuğ, F., Şahin, H., Örgen, S., Deliktaş, H., Bircan, M.K., 2007. İnmemiş Testislerde Laparoskopi Sonuçlarımız.. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme.
10-) Akay, A.F., Örgen, S., Deliktaş, H., Şahin, H., Bircan, M.K., 2005. Perkütan Nefrolitotomi Dicle Üniversitesi Deneyimi.. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul.

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akarken İlker, Şahin Hayrettin, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, 2017. Urothelial bladder carcinoma in a 24 Years old patient: a case report. 26.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
2-) Deliktaş, H., Tarhan, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Kestel, M., Erdoğan, Ö., 2016. Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Sırasında Lazer Pointer Kullanımının Radyasyon Maruziyeti Üzerine Etkisi. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
3-) Deliktaş, H., Çetinkaya, M., Tarhan, H., Dere, Y., Şahin, H., Erdoğan, Ö., 2016. Prostat biyopsisinde prorstat volümüne göre kor sayısının arttırılması kanser tanı oranlarını etkiler mi? 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
4-) Çetinkeye, M., Tarhan, H., Deliktaş, H., Erdoğan, Ö., Şahin, H., 2016. İdiyopatik skrotal kalsinozis; iki olgu sunumu. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
5-) Çetinkaya, M., Deliktaş, H., Tanrıverdi, Ö., Dere, Y., Erdoğan, Ö., Şahin, H., 2016. Sunitinib ilişkili skrotal cilt toksitesi olan iki renal hücreli karsinom olgusu. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
6-) Çetinkaya, M., Deliktaş, H., Erdoğan, Ö., Şahin, H., 2016. Aynı seansta komplike üretral stent çıkartılması ve pirimer üretral tamir. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
7-) Çetinkaya, M., Deliktaş, H., Tanrıverdi, Ö., Dere, Y., Erdoğan, Ö., Şahin, H., 2015. Sunitinib İlişkili Skrotal Cilt Toksisitesi Olan İki Renal Hücreli Karsinom Olgusu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
8-) Çetinkaya, M., Deliktaş, H., Çelik, Ö.İ., Erdoğan, Ö., Şahin, H., 2015. Spontan Kanayan ve Hayatı Tehdit Eden Dev Anjiomyolipom Olgu Sunumu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
9-) Çetinkaya, M., Deliktaş, H., Dere, Y., Tanrıverdi, Ö., Erdoğan, Ö., Şahin, H., 2015. Paratestiküler Dediferansiye Liposarkom: Olgu Sunumu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
10-) Deliktaş, H., Çetinkaya, M., Çelik, S.Y., Dere, Y., Erdoğan, Ö., Şahin, H., 2015. Süperfisyal Anjiomiksoma: Olgu Sunumu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
11-) Deliktaş, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Dere, Y., Erdoğan, Ö., 2015. Prostat Biyopsisinde PSA Kestirim Değeri Ne Olmalıdır?. 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
12-) Deliktaş, H., Şahin, H., Çetinkaya, M., Dere, Y., Erdoğan, Ö., Baldemir, E., 2015. Prostat Biyopsisinde Prostatın Cc’si Başına Alınan Kor Uzunluğu Prostat Kanseri Tanısını Etkiler mi? . 12. Üroonkoloji Kongresi Antalya
13-) Dere, Y., Çelik, Ö.İ., Çelik, S.Y., Deliktaş, H., 2015. Semptomatik Adrenal Myelolipom: Olgu Sunumu. . 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa
14-) Dere, Y., Çelik, Ö.İ., Çelin, Y.S., Deliktaş, H., 2015. Semptomatik Adrenal Myelolipom: Olgu Sunumu. . 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa
15-) Çelik, Ö.İ., Dere, Y., Çelik, S.Y., Deliktaş, H., 2015. Üretelyal Karsinomun Nadir Yüzleri. . 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa
16-) Deliktaş, H., Çullu, N., Erdoğan, Ö., Çetinkaya, M., Şahin, H., 2014. Perkütan sistolitotripsi ve transüretral prostatektominin birlikte yapıldığı hastalarda yeni bir teknik’. . 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
17-) Deliktaş, H., Özcan, Ö., Çullu, N., Erdoğan, Ö., 2014. Transseksüel Bir Hastada Cinsel İlişki Sonrası Neovajinal Perforasyon. . 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya
18-) Çetinkaya, M., Mut, T., Deliktaş, H., Erdoğan, Ö., Çullu, N., Şahin, H., 2014. Wunderlich sendromlu iki olgu.. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya
19-) Dere, Y., Çelik, Ö.İ., Çelik, S.Y., Deliktaş, H., Şahin, H., 2014. Tanidik bir tümör ancak nadir bir lokalizasyon: Mesane Leiomiyomu.. 24.Ulasal Patoloji Kongresi, Trabzon.
20-) 2014. Prilokain kullanılarak sünnet yapılan çocuklarda methemoglobinemi sıklığının araştırılması.. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya.

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin Hayrettin, Çetinkaya Mehmet, Deliktaş Hasan, 2017. Üroonkoloji Kitabı/Lokalize prostat kanserinin tedavisinde gelişmekte olan yöntemler. Yayın Evi: Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Editör Adı: Haluk Özen, Levent Türkeri, Yaşar Bedük, Çağ Çal
2-) Şahin Hayrettin, Deliktaş Hasan, 2016. Aile Hekimleri için İşlevsel Üroloji/Anamnez ve Fizik Muayene. Yayın Evi: Sağlık İletişimi ve yayıncılık Hizmetleri Editör Adı: Adnan Şimşir, Fikret Fatih Önal
3-) Deliktaş Hasan, 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi/Üroloji. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mert Küçük

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) urology journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Urological Surgery. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
3-) Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Median Raphe Cyst of the Penis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Median Raphe Cyst of the Penis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) Leıomyoma ın a very rare locatıon: bladder. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) A Modified Technique for Performing Transurethral Resection of the Prostate Combined with Percutaneous Cystolithotripsy - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) The Effect of L-Carnitine on Testicular Ischemia-Reperfusion Injury due to Testicular Torsion in Rats. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas? - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
11-) Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
12-) Does Core Length Taken per cc of Prostate Volume in Prostate Biopsy Affect the Diagnosis of Prostate Cancer? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas? - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Does Core Length Taken per cc of Prostate Volume in Prostate Biopsy Affect the Diagnosis of Prostate Cancer? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Künt ve kesici-delici böbrek yaralanmaları: 18 yıllık deneyimimiz. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Modified Technique for Performing Transurethral Resection of the Prostate Combined with Percutaneous Cystolithotripsy - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) The Effect of L-Carnitine on Testicular Ischemia-Reperfusion Injury due to Testicular Torsion in Rats. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1