Personel

Doç.Dr. HASAN YAŞAROĞLU
Doç.Dr.
Hasan Yaşaroğlu
@ E-posta
hasanyasaroglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5557

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat 1988

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi 1991

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 1998

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yaşaroğlu Hasan, 2019. NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA YAHUT BİR YENİLİK HAMLESİNİN HAZİN SONU (PATRONA HALİL DARBESİ). Turkish Studies
2-) Yaşaroğlu Hasan, 2016. OSMANLIDA BİR DARBE SULTAN ABDÜLAZİZ İN HAL İ VEYILDIZ MAHKEMESİ. Turkish Studies
3-) Yaşaroğlu Hasan, 2016. OSMANLIDA BİR YENİDEN YAPILANMA HAMLESİ NİZÂM ICEDÎT VE KABAKÇI DARBESİ. Turkish Studies
4-) Yaşaroğlu Hasan, 2016. 31 MART DARBE-İ HAİLE-İ OSMANİYESİ YAHUT İSTİBDADIN SONU. Turkish Stidues
5-) Yaşaroğlu Hasan, 2014. BİR TAKTİK VE PROPAGANDA USTASI OLARAK MUAVİYE B. EBİ SÜFYAN VE HZ. OSMAN’xxIN KATİLLERİNİN SORGULANMASI MESELESİ. Turkish Stıdies
6-) Yaşaroğlu Hasan, 2014. SIFFÎN SAVAŞI VE TARİHİN GİZLEDİĞİ BİR GERÇEK ALİMUÂVİYE MÜTAREKESİ. Turkish Studies
7-) Yaşaroğlu Hasan, 2013. OSMANLIDA BİR DARBE VE TAHLİLİ GENÇ OSMAN ÖRNEĞİ. Turkish Studies
8-) Yaşaroğlu Hasan, 2013. İSLAM’IN İLK KAPİTALİZM İTİRAZI EBU ZER EL-GIFARİ. Turkish Studies

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yaşaroğlu Hasan, 2016. İslam da Resim Heykel Yasağı ve Ahmet Hamdi Akseki nin Konu Hakkındaki Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2-) Yaşaroğlu Hasan, 2013. Zeydiyyenin İmamet Görüşü ve Diğer Bazı Mezheplerle İlişkileri. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
3-) Yaşaroğlu Hasan, 2011. Taberistan ve Deylem Zeydiliği. İslami İlimler Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yaşaroğlu Hasan, 2016. Rol Model ve Rol Modele Sadakat bağlamında Bir Ebu Zer el-Gıfari Portresi. Kişilik ve Karekter İnşasında Dinin Yeri
2-) Yaşaroğlu Hasan, 2016. GENÇLİĞE AHLAKİ DEĞERLERİN AKTARIMI KONUSUNDA BİR YÖNTEM: İNSANİ YAKLAŞIM VE ÜNSİYET YOLU. ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLAK SEMPOZYUMU
3-) Yaşaroğlu Hasan, 2013. KUR AN DA EKOLOJİK DENGE EKOLOJİK ADALET VE ASRI SAADETTE ÇEVRE BİLİNCİ. ULUSLARARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yaşaroğlu Hasan, 214. Hasan Basri Çantay'ın Aksiyoner Kişiliği ve Ses Gazetesinin Serüveni. Sempozyum
2-) Yaşaroğlu Hasan, 2014. HZ PEYGAMBER İN YETİŞDİRDİĞİ MODEL ŞAHSİYETLERDEN EBU ZER EL GIFARİ. HZ.PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yaşaroğlu Hasan, 2021. Üretene Mutluluk, Seyredene Huzur Veren Muhteşem Yapı ve Onun Banii: Edirne Selimiye Camii. Sempozyum

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yaşaroğlu Hasan, 2020. ŞAH-I MERDAN HZ. ALİ VE FİTNE YILLARI/. Yayın Evi: Rağbet Editör Adı: Hasan Yaşaroğlu
2-) Yaşaroğlu Hasan, 2020. ÖMERÜ’L-ÂDİL/. Yayın Evi: Rağbet Editör Adı: Yaşaroğlı Hasan
3-) Yaşaroğlu Hasan, 2018. Taberistan Zeydileri/. Yayın Evi: İlahiyat Editör Adı: Hasan Yaşaroğlu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yaşaroğlu Hasan, 2019. BEŞ BÜYÜK OSMANLI DARBESİNİN HİKAYESİ/. Yayın Evi: Mecaz Editör Adı: Hasan Yaşaroğlu
2-) Yaşaroğlu Hasan, 2017. Hz. Muhammed’in Hayatı/. Yayın Evi: Kalem Yayınevi Editör Adı: Hasan Yaşaroğlu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yaşaroğlu Hasan, 2008. TDV İslâm Ansiklopedisi/Zeydiler. Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı Editör Adı: Hasan Yaşaroğlu

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) OSMANLIDA BİR DARBE VE TAHLİLİ GENÇ OSMAN ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Taberistan Zeydileri/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) OSMANLIDA BİR DARBE VE TAHLİLİ GENÇ OSMAN ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Zeydiyyenin İmamet Görüşü ve Diğer Bazı Mezheplerle İlişkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Taberistan ve Deylem Zeydiliği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Taberistan Zeydileri/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Taberistan Zeydileri/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) OSMANLIDA BİR DARBE VE TAHLİLİ GENÇ OSMAN ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Taberistan Zeydileri/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) OSMANLIDA BİR DARBE VE TAHLİLİ GENÇ OSMAN ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) BİR TAKTİK VE PROPAGANDA USTASI OLARAK MUAVİYE B. EBİ SÜFYAN VE HZ. OSMAN’xxIN KATİLLERİNİN SORGULANMASI MESELESİ - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Asrı Saadette Eğitim. Konu: Eğitim-Öğretim. Ayşe-Dülger. 2021
2-) Tez Adı: Hazîne-i Enderûn-ı Hümâyûn'dan Es-Seyyîd Mîr Mehmed İzzet'in hayatı ve Güfte Mecmuası'nın incelenmesi. Konu: Müzik / Tarih. İsmail-Aras. 2018

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Darbe. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. OSMANLI’DA DARBE GERÇEĞİ SON OSMANLI DARBESİ 31 MART VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI. 2017-2018

Verdiği Dersler

EBB4902 2023-2024 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF1020 2023-2024 Bahar

Siyer

İİF2012 2023-2024 Bahar

İslam Tarihi II

EBB4905 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İİF2009 2023-2024 Güz

İslam Tarihi I

İİF4009 2023-2024 Güz

Mezuniyet Ödevi

EBB4902 2022-2023 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF1014 2022-2023 Bahar

Siyer

İİF1020 2022-2023 Bahar

Siyer

İİF2012 2022-2023 Bahar

İslam Tarihi II

EBB4905 2022-2023 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İİF2009 2022-2023 Güz

İslam Tarihi I

İİF4005 2022-2023 Güz

Türk İslam Sanatları Tarihi

İİF4009 2022-2023 Güz

Mezuniyet Ödevi