Personel

Doktor Öğretim Üyesi HATİCE TOPAL
Doktor Öğretim Üyesi
Hatice Topal
@ E-posta
haticetopal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4843

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 31.07.1992

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Derin, S., , Azık, F.M., Topal, Y., Topal, H., Karakuş, V., Çetinkaya, P.U., Şahan, M., Azık, T.E., , Kocabaş, C.N., 2016. The Incidence of Ototoxicity in Patients Using Iron Chelators. The journal of international advanced otology
2-) Topal, Y., Topal, H., Ceyhan, M.N., Azık, F.M., Çapanoğlu, M., Kocabaş, C.N., 2015. The Prevalence of Hemoglobinopathies in Young Adolescents in the Province of Muğla in Turkey: Results of a Screening Program.. Hemoglobin.
3-) Beydilli, H., Yılmaz, N., Sakallı Çetin, E., Topal, Y., İlhan Çelik, Ö., Şahin, C., Topal, H., Ciğerci, İ.H., Sözen, H., 2015. Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free-radical damage in rat liver.. 2015 Apr 25;17(4):e25310.. Iran Red Crescent Med J
4-) Şahin, C., Başaran, Ö., Altun, İ., Akın, F., Topal, Y., Topal, H., Biteker, M., Azık, F.M., 2015. Assessment of Myocardial Performance Index and Aortic Elasticity in Patients With Beta-Thalassemia Major. Journal of Clinical Medicine Research
5-) Beydilli, H., Yılmaz, N., Sakallı Çetin, E., Topal, Y., Topal, H., Sözen, H., Altuntaş, İ., Ciğerci, İ.H., 2015. The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Superoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon-induced Brain Damage. Studies on Ethno-Medicine
6-) Bedilli, H., Yilmaz, N., Cetin, E.S., Topal, Y., Topal, H., Sozen, H., Altuntas, I., Cigerci, B.H., 2015. The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Supeoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon-induced Brain Damage. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topal, Y., Topal, H., Ceyhan, M.N., 2014. Brucella Sacroiliitis in Thalassemia Major. Indian J Pediatr. 2014 Mar 22.. The Indian Journal of Pediatrics
2-) Topal, Y., Topal, H., Ceyhan, M.N., Azık, F.M., Çapanoğlu, M., 2014. Anaphylaxis related with positively charged white-cell reduction filters. . Transfus Apher Sci. 2014 Apr;50(2):267-8 - 2014 . Transfus Apher Sci
3-) Topal, H., Topal, Y., 2013. Toxic methemoglobinemia treated with ascorbic Acid: case report. . Iran Red Crescent Med J. 2013 Dec;15(12): - 2013 . Iran Red Crescent Med J

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Topal, Y., Topal, H., Ceyhan, M.N., Azık, F.M., Kocabaş, C.N., 2014. Beta Talasemi·ile Mücadelede Muğla Deneyi·mleri· The Experinences of Muğla City in Prevention of Thalassemia. TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2019. Türkiye’de 0-14 yaş grubundaki çocuklarda 2014 yılı diş sağlığı düzeyinin değerlendirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi
2-) Derin, S., Şahan, M., Topal, H., Topal, Y., 2016. Impact of Adenotonsillectomy and Adenoidectomy on Mean Platelet Volume (MPV) Levels. Journal of Contemporary Medicine
3-) Konaç, Ö.T., Baldemir, E., İnanç, B.B., Kara, B., Topal, Y., Topal, H., 2016. The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children. Journal of pharmacopuncture
4-) Derin, S., Erdogan, S., Sahan, M., Topal, H., Sözen, H., 2016. Neutrophil–Lymphocyte Ratio in Patients with Adenoidectomy . Journal of Clinical and Diagnostic Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tanır, G., Karacan, C., Topal, H., Özkan, Ş., 2014. Streptococcus Pneumoniae’nin Çocukluk Döneminde Etken Olduğu İnvaziv Enfeksiyonlar ve Antibiotiklere Karşı Direnç Durumu,.Klimik Dergisi 2003;16(2):7 9-84. Yeni Tıp Dergisi
2-) Yavuz, H., Keser, M., Kartekin, H., Çimen, D., Topal, H., Topal, Y., Çakır, M., Demirörs, H., Taştekin, A., Demirezici, P., Tatlı, M., Akın, B., 2014. Türkiyede çocuk hekimine yönelik şiddet. . Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
3-) Topal, Y., Topal, H., Mısırlıoğlu, E., Azık, F.M., Kocabaş, C.N., 2014. Talasemili Hastalarda Alternatif Tıp Uygulamaları Turkish J Pediatr Dis / 2014; 1: 25-28. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topal, Y., Topal, H., Ceyhan, M.N., Azık, F.M., Çapanoğlu, M., Kocabaş, C.N., 2014. Herpes simplex enfeksiyonu ile birlikte bir Steven-Johnsn sendromu. . Yeni Tıp Dergisi
2-) Özdemir, O., Topal, H., Kunak, B., Kondolot, M., Yöney, A., 2014. Konjenital lenfödemli bir vaka.. Yeni Tıp Dergisi
3-) Topal, H., Teziç, T., Topal, Y., Karacan, C., 2014. Bir referans merkezinde boy kısalığı vakalarının değerlendirilmesi. . Yeni Tıp Dergisi
4-) Poçan, H., , Kunak, B., Topal, H., Yöney, A., Uyar, Ç., 2014. .Bir tüberküloz spondilit vakası.. Yeni Tıp Dergisi,

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topal, H., Mısırlıoğlu, E.D., 2014. Besin allerjisi ve ilişkili hastalıklar.. Türkiye Klinikleri J Immun Allergy Topics
2-) Topal, Y., Topal, H., 2014. Pediatrik Hastalarda Benign (Fokal) Karaciğer Lezyonları. . Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics
3-) Beydilli, H., , Yilmaz, M., Sahan, L., Topal, Y., Topal, H., , Pirim, U., 2014. Do Not Drink From Unknown Content.From Bottles At Home. Organophosphate Methamidophos Intoxication: Four Case Reports. . JAEMCR
4-) Topal H,Mısırlıoğlu ED.Besin allerjisi ve ilişkili hastalıklar.Türkiye Klinikleri J Immun Allergy Topics2013;6(1) - 2013

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güleç, S., Topal, Y., Topal, H., Akçay, G., Orhon, A., 2015. GİANOTTİ-CROSTİ SYNDROME CAUSED BY EBV İN A CHİLD:CASE REPORT. 1. ULUSLARASI TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
2-) Akçay, G., Topal, Y., Topal, H., Güray, M., 2015. ÇOCUK SERVİSİNDE DAMARYOLU BAŞARI ORANININ İNCELENMESİ. 6. ULUSLARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİM KONGRESİ
3-) H Topal,MA Yücesoy.Proteus Syndrome;Case report.1.Uluslarası Öğrenci Tıp Kongresi 03-05 Mayıs 2013.Isparta - 2013

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yaprak, S., Akçay, G., Topal, Y., Topal, H., 2015. AKUT SİNÜZİTLE GELİŞEN ŞİDDETLİ ÜRTİKER VAKASI. 59.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, ANTALYA
2-) Topal, Y., Topal, H., Kara, M., Şahin, C., Azık, F.M., Kocabaş, C.N., 2015. MUĞLA İLİNDEKİ TALASEMİ MAJOR HASTALARININ MUTASYONLARI İLE LABORATUVAR VERİLERİ VE FERRİTİN DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI. 59. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, ANTALYA
3-) Orhon, A., Akçay, G., Topal, H., Topal, Y., 2015. NADİR BİR TOPUK AĞRISI NEDENİ:SEVER HASTALIĞI. 59.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, ANTALYA
4-) Bayraktar Gazelci, E., Akçay, G., Topal, Y., Topal, H., Orhon, A., 2015. İLLİAK KREST APOFİZİTİ:OLGU SUNUMU. 59.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
5-) Topal, Y., Topal, H., Ceyhan, M.N., Azık, F.M., Kocabaş, C.N., Orhon, A., 2015. MUĞLA'DA ADOLESAN ÖĞRENCİLERDE ANEMİ SIKLIĞI. 59.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, ANTALYA
6-) Derin, S., Azık, F.M., Topal, Y., Topal, H., Karakuş, V., Uzay Çetinkaya, P., Şahan, M., Erdem Azık, T., Kocabaş, C.N., 2015. DEMİR ŞELATÖRÜ KULLANAN TRANSFÜZYON BAĞIMLIHASTALARDA OTOTOKSİSİTE İNSİDANSI. 10.PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ
7-) Yaşar Topal, Hatice Topal, , Emel Gürel, Petek Uzay Çetinkaya, Gürbüz Akçay, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Stewen Sendromu:Olgu sunumu.58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
8-) Yaşar Topal, Hatice Topal, , Emel Gürel, Petek Uzay Çetinkaya, Gürbüz Akçay, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Stewen Sendromu:Olgu sunumu.58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
9-) Yaşar Topal, Hatice Topal, , Emel Gürel, Petek Uzay Çetinkaya, Gürbüz Akçay, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Stewen Sendromu:Olgu sunumu.58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
10-) Hatice Topal, Yaşar Topal, Alper Orhon,Petek Uzay Çetinkaya, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distoni olgusu. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
11-) Hatice Topal, Emel Gürel, Yaşar Topal,,Petek Uzay Çetinkaya, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Sünnet için lokal anestezik kullanımı ile methemoglobinemi gelişen 2 olgu. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
12-) Yaşar Topal, Hatice Topal, Ulviye Kırlı, Petek Uzay Çetinkaya, Halil Beydilli, Can Naci Kocabaş.Muğla biögesinde akrep sokmalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
13-) Yaşar Topal, Hatice Topal, , Erol Çetinkaya, Petek Uzay Çetinkaya, Halil Beydilli, Can Naci Kocabaş.Muğla yöresinde meydana gelen yılan sokmalarının epidemiyolojik profili. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
14-) Yaşar Topal, Hasan Deliktaş, Hatice Topal, Mehmet Çetinkaya, Can Naci Kocabaş.Prilokain kullanılarak sünnet yapılan çocuklarda methemoglobinemi sıklığının araştırılması. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
15-) Hatice Topal, Müge Toyran, Petek Uzay Çetinkaya, Yaşar Topal, Murat Çapanoğlu, Ersoy Civelek, Can Naci Kocabaş.Gıda sunulan işletme çalışanlarının besin allerjisi konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi.21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum/Muğla - 2014

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Keşke Erkenden Anlayabilseydik (KEŞKE). 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla ilindeki beta talasemi major hastalarında genetik mutasyonlar ile fenotip ve ferritin düzetyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2016--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda EEG değişiklikleri ve reelin gen polimorfizmle ilişkisinin araştırılması. 2013-2016