Personel

Öğretim Görevlisi HATİCE BAĞCI
Öğretim Görevlisi
Hatice Bağcı
@ E-posta
hbagci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5133

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 15.06.1999

Yüksek Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner/Farmakoloji ve Toksikoloji 2019

Yayin Bilgileri

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bağcı Hatice, Yavuz Hidayet, Özdemir Mehmet, 2021. MUĞLA BÖLGESİNDE ÜRETİLEN BALLARDA ANTİBİYOTİK KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI. UNIKA SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
2-) Aştı Nesrin, Acar Gülter, Bağcı Hatice, Bağcı, 2005. Sağlık Bakım Profesyoneli Olarak Yetişecek öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Melek, Bağcı Hatice, 2021. Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Aldıkları Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri Dersi Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası 4. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
2-) Bağcı Hatice, Yavuz Hidayet, Özdemir Mehmet, 2019. Muğla Bölgesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Demirkan Minel Beril, Bağcı Hatice, 2017. Gazetelerde Yer Alan Çocuk İstismarı Haberlerinin İncelenmesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
4-) Bağcı Hatice, Tuncel Nazan, Akbulut Nilay, 2010. Yurtta Kalan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Davranışları. 9. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çoban Emine, Bağcı Hatice, 2017. Gazetelerde Yer Alan Alternatif Tıp İle İlgili Haberlerin İncelenmesi. ÖHDER 1. Uluslararası 4. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bağcı Hatice, Cengiz Gök, 2010. Turizm Sektörü Çalışanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Keskin, N., Baybek, H., Kıvrak, A., Bağcı, H., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MALPRAKTİSİ ENGELLEMESİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
2-) Baysoy Halil İbrahim, Bağcı Hatice, Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Tozak Yıldız Halime, 2011. Diyabet Hastalarının Öz Bakım Gücünün Belirlenmesi. 47. Ulusal Diyabet Kongresi, 13 Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
3-) Bağcı Hatice, Akyürek Şeyda, Adıyaman Selma, 2011. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışı Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi. 10. Uluslar Arası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-) Bağcı Hatice, Tuncel Nazan, Akbulut Nilay, 2010. Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Organ Bağışı ile İlgili Düşüncelerİ. 9. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) Bağcı Hatice, Dönmez Şule, Durmaz Fatma, Çiftçi Esma, 2005. BEN KLONLANMALI MIYIM?. 4. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bağcı Hatice, 2005. BEN KLONLANMALI MIYIM?. 4. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Sağlık Bakım Profesyoneli Olarak Yetişecek öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımlar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
2-) MUĞLA BÖLGESİNDE ÜRETİLEN BALLARDA ANTİBİYOTİK KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla Bölgesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Sağlık Bakım Profesyoneli Olarak Yetişecek öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımlar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) MUĞLA BÖLGESİNDE ÜRETİLEN BALLARDA ANTİBİYOTİK KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Antibiyotik kalıntısı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Bölgesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması. 2018-2019

Verdiği Dersler

HEM1009 2023-2024 Güz

Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri

HEM2003 2023-2024 Güz

Farmakoloji

HEM1002 2022-2023 Bahar

Hemşirelik Esasları

HEM1009 2022-2023 Güz

Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri

HEM2003 2022-2023 Güz

Farmakoloji

HEM1002 2021-2022 Bahar

Hemşirelik Esasları

HEM3014 2021-2022 Bahar

Hemşirelikte Etik

HEM1009 2021-2022 Güz

Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri

HEM2003 2021-2022 Güz

Farmakoloji

HEM2529 2021-2022 Güz

Sağlıkta Değerler Eğitimi