Personel

Araş.Gör.Dr. HAYRÜNİSA BAŞ SERMENLİ
Araş.Gör.Dr.
Hayrünisa Baş Sermenli
@ E-posta
hbas@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Watling R, Isiloglu M & Bas Sermenli H. (2010) Observations on the Bolbitiaceae 31. Conocybe volviradicata sp. nov. Mycotaxon 114: 145–149. (SCI) - 2010

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Işiloğlu M, Baş Sermenli H, Şenol A, İşler M, (2011) Entoloma mushroom poisonings in Mediterranean Turkey, Turk. J. Bot., 35: 247-249. (SCI) - 2011
2-) Işiloğlu M, Watling R, Baş Sermenli H, (2010) Lepiota rubella Bres., an unusual tropical American agaric from Turkey,Turk. J. Bot., 34: 555. (SCI) - 2010
3-) Baş Sermenli H., Işıloğlu M. , (2009) A New Gasteromycete Genus Record For Turkey, Turkish Journal Of Botany, 33 : 323-324 (SCI) - 2009

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baş Sermenli Hayrünisa, 2017. Zehirli Mantarlar ve Mantar Zehirlenmeleri. Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi
2-) Vargün Elif, Sisli Zekiye, Yılmaz Ferah, Baş Sermenli Hayrünisa, 2016. The Effects of Citric Acid and Stearic Acid Compatibilizers on the Degradation Behavior of TPS/LDPE Blends for Mulch Films. Hacettepe J. Biol. Chem
3-) Poyraz, B., Güneş, H., Tül, B., Baş Sermenli, H., 2015. Antibacterial and Antitumor Activity of Crude Methanolic Extracts from Various Macrofungi Species. Research Journal of Biological Sciences
4-) Çınar, H., Baş Sermenli, H., , Işıloğlu, M., 2014. Critically Endangered Species From Turkey. Fungal Conservation
5-) Özbay, S., Baş Sermenli, H., Işıloğlu M, Some Endangered Taxa From Turkey, Fungal Conservation issue 4: February 2014, 29-30 - 2014
6-) Işıloğlu, M, Çınar, H ve Baş Sermenli, H ., A review of Accumulation of Lead in the Lepista nuda and Russula cyanoxantha, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, ICOEST Conf. 2013 (Special Issue-2), SAYFA: 389-394, ISSN: 2147-3781 - 2013
7-) Baş Sermenli, H., Özbay, S.,Işıloğlu M., A review of Accumulation of Cadmium in the Lepista nuda and Russula cyanoxantha, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, ICOEST Conf. 2013 (Special Issue-1), SAYFA: 286-292, ISSN: 2147-3781 - 2013
8-) Baş Sermenli H, Işıloğlu M, (2006) Some new records for Turkish Macromycota, Mycologica Balcanica ,3:169-172 - 2006

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BAŞ SERMENLİ H, IŞILOĞLU M, "The first record of Omphalotus olearius poisoning in Turkey", 2014, Biological Diversity and Conservation 7/3 (2014) 117-118 - 2014

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Temel M, Baş Sermenli H, Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzlenen Bitki ve Orman Sağlığını Koruma Politikası, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) , Bahar 2008, 20:165-176. - 2008

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Baş Sermenli Hayrünisa, 2018. Can Mycelium Be Used As A Replacement of Polystyrene?. ICOCEE 2018
2-) Baş Sermenli Hayrünisa, 2017. Morels of Turkey and their conservation. Fungal Conservation in A Changing Europe
3-) Baş Sermenli Hayrünisa, Ceyhan Güvensen Nur, Erdoğdu Tuğçe, 2017. Antibiofilm activities of Sarcosphaera crassa against five opportunistic pathogens. 1st International Eurasia Mycology Congress
4-) Işıloğlu, M., Çınar, H. ve Baş Sermenli, H. The Review of Accumulation Level of Lead in the Lepista nuda and Russula cyanoxantha, The International Conference on Enviromental Science and Technology, ICOEST Cappadocia, 18-21 Temmuz 2013, Ürgüp, Nevşehir. - 2013
5-) Baş Sermenli, H. Özbay, S., ve Işıloğlu, M. The Review of Accumulation Level of Cadmium in the Lepista nuda and Russula cyanoxantha, The International Conference on Enviromental Science and Technology, ICOEST Cappadocia, 18-21 Temmuz 2013, Ürgüp, Nevşehir. - 2013
6-) Çınar, H., Baş Sermenli, H., ve Işıloğlu, M. Critically Endangered Species From Turkey, Thırd Internatıonal Congress On Fungal Conservatıon ,Gökova Bay, Muğla, Turkey, 11-15 November 2013 - 2013
7-) Özbay, S., Baş Sermenli, H., Işıloğlu M, Some Endangered Taxa From Turkey, Thırd Internatıonal Congress On Fungal Conservatıon ,Gökova Bay, Muğla, Turkey, 11-15 November 2013 - 2013
8-) Baş Sermenli H., Çatav Ş. S., Şen B., Özbay S., Effect of plant-derived smoke on mycelial growth of six macrofungi, Thırd Internatıonal Congress On Fungal Conservatıon ,Gökova Bay, Muğla, Turkey, 11-15 November 2013 - 2013 - 2013
9-) Baş Sermenli H., Işıloğlu M., Morels of Turkey., XVI Congress of European Mycologists, Halkidiki, 19 - 23 Eylül 2011. - 2011
10-) Işıloğlu, M, Baş, H, Allı H, İşler M, Şenol A, A Mushroom Poısonıng In Isparta, Turkey, International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19-24 Şubat 2007, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 2007
11-) Işıloğlu, M., BAŞ H., Alli H, Yılmaz, F, Some New Records from Muğla City, II.International Environmental Protection Symposium, 8-10 Eylül 2005, Kütahya-Türkiye, pp 104 - 2005
12-) Işıloğlu, M., Alli H, BAŞ H, Yılmaz, F, Some New Records of Macrofungi from Aydın Province, II.International Environmental Protection Symposium, 8-10 Eylül 2005, Kütahya-Türkiye, pp 105 - 2005
13-) Işıloğlu, M. Baş, H., ALLI, H., Some critically endangered taxa from Turkey, 4th European Conference on the Conservation of Wild Plants, 17-20 th September 2004, Valencia (Spain), p: 18. - 2004

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çınar Yılmaz, H., Baş Sermenli, H., Işıloğlu, M., 2016. The List Of The Lactarius Species From Turkey’s Aegean Region.. 3rd Ecology and Evolutionary Biology Symposium, Turkey, 2016

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çınar Yılmaz, H., Baş Sermenli, H., Işıloğlu, M., 2016. Ege Bölgesi’nden Yeni Lactarius Pers. Kaydı. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
2-) Çınar,H., Baş Sermenli, H., Işıloğlu, M. "Ege Bölgesi'nden Türkiye Mikotası için Yeni Bir Kayıt" , 2014, . Ulusal Mikoloji Günleri 01-04 Eylül, Erzurum. S 82 - 2014
3-) Özbay, S, Baş Sermenli, H., Işıloğlu, M. "Türkiye için Antalya'dan Yeni Bir Makrofungus Kaydı" , 2014, . Ulusal Mikoloji Günleri 01-04 Eylül, Erzurum, S 92 - 2014
4-) Baş Sermenli H., Işıloğlu M., Türkiye’de ilk Omphalotus olearius Zehirlenmesi, 21. Biyoloji Kongresi 03-07 Eylül 2012, İzmir - 2012
5-) Baş Sermenli H., Işıloğlu M., Morchella’nın Besin Değeri, IX. Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim 2012, DENİZLİ. - 2012
6-) Çınar H., Baş Sermenli H., Işıloğlu M., Peynir Olgunlaşmasında Görev Alan Bazı Mayalar, IX. Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim 2012, DENİZLİ. - 2012
7-) Baş Sermenli H, Işiloğlu M, Tehlikeli bir matar türü: Gyromitra esculenta (Pers.) Fr., 20. Biyoloji Kongresi 21-25 Haziran 2010, Denizli - 2010
8-) Baş Sermenli H, Işiloğlu M, Türkiye Mikoflorasına Yeni Cins Kaydı, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23- 27 Haziran 2008, Trabzon, Türkiye - 2008
9-) Temel M, Baş Sermenli H, Atatürk Döneminde Türkiye’de Bitki Sağlığının Korunması, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23- 27 Haziran 2008, Trabzon, Türkiye - 2008
10-) Baş Sermenli H, Işıloğlu, M., Makrofunguslarda Ağır Metal Birikimi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya-Türkiye - 2007
11-) BAŞ H, Işıloğlu, M., Muğla İli’nin Makrofungusları, 26-30 Haziran 2006, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi , Kuşadası-AYDIN - 2006
12-) Işıloğlu, M., Alli H, Baş H., Yılmaz, F, Kırmızı Listede Bulunan Makrofunguslar, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004 , Bolu,, pp 45 - 2004

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) threatenedtaxa. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Anatolian Journal of Botany. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Journal of Threatened Taxa 6(12):6585-6589, 2014 - 2014

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Akdeniz Bölgesinin Makrofungus Florasının Belirlenmesi, Fungaryum ve Misel Koleksiyonlarının Çıkarılması - 2009

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Morchella cinsinin revizyonu ---2012-Bitti- - 2011
2-) Research on Heavy Metal Contens of Macrofungi Growing in Yatağan District, Project of Muğla Univ. - 2007

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) ERASMUS - Hayatboyu Öğrenme Programı – ERASMUS Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Nisan 2011 (Fransa) - 2011

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2010 - 2010
2-) Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülü 2009 - 2009
3-) TÜBİTAK - 2009
4-) TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2009 - 2009

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Thırd Internatıonal Congress On Fungal Conservatıon ,Gökova Bay, Muğla, Turkey, 11-15 November 2013. . . 2013
2-) International Conference on Biosaline Agriculture & High Salinity Tolerance, 9-14 January 2005. . . 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU - 22-23 Mayıs 2013 - Türkiye. . . 2013

Verdiği Dersler

BİY2018 2019-2020 Bahar

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi

BİY3501 2019-2020 Güz

Mikoloji

BİY3501 2018-2019 Güz

Mikoloji