Personel

Prof.Dr. HÜSEYİN ÇİÇEK
Prof.Dr.
Hüseyin Çiçek
@ E-posta
hcicek@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1012 , 0252 211 1512

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Rektörlük

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Fizikokimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 10 Haziran 1990

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Ocak 1993

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temmuz 1998

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Koçak Gökhan, Çiçek Hüseyin, Ceylan Özgür, Bütün Vural, 2019. Antimicrobial and anti-quorum-sensing properties and paint film usage of novel diazaborine-based copolymers. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
2-) Çiçek Hüseyin, Koçak Gökhan, Ceylan Özgür, Bütün Vural, 2019. Synthesis and Antibacterial Activities of Boronic Acid-Based Recyclable Spherical Polymer Brushes. MACROMOLECULAR RESEARCH
3-) Çiçek Hüseyin, Koçak Gökhan, Ceylan Özgür, Kutluca Emir Ahmet, Dikmen Zeynep, Bütün Vural, 2018. Antibacterial poly{(4-vinyl phenylboronic acid)-co-[2-(dimethylamino)ethyl methacrylate]} copolymers and their application in water-based paints. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
4-) Sökmen Bedel, N., Tezcan, M., Ceylan, Ö., Gürdağ, G., Çiçek, H., 2015. Effects of pore morphology and size on antimicrobial activity of chitosan/poly(ethylene glycol) diacrylate macromer semi-IPN hydrogels. Journal of Applied Polymer Science
5-) Çetinkaya, O., Duru, M.E., Çiçek, H., 2012. Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts. Journal of Chromatography B
6-) Çiçek, H., 2005. Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads. Journal of Bioactive and Compatible Polymers
7-) Ayhan, H., Çiçek, H., Tuncel, S.A., Onur, M.A., 2003. Investigation of Surface Properties of Bioderadable Albumin Microspheres via Phagocytosis Phenomena. Journal of Bioactive and Compatible Polymers
8-) Tuncel, S.A., Tuncel, M., Çiçek, H., Fidanboy, O., 2001. 2-Hydroxyethylmethacrylate Carrying Uniform Porous Particles : Preparation and Electron Microscopy. Polymer International
9-) Tuncel, S.A., Çiçek, H., 2000. 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization. Polymer International
10-) Tuncel, S.A., Ünsal, E., Çiçek, H., 2000. pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption. Journal of Applied Polymer Science
11-) Tuncel, S.A., Çiçek, H., 1999. A Low Temperature Production Method For Cationic Hydrogels. Journal of Macromolecular Science, A-Pure and Applied Chemistry
12-) Çiçek, H., Tuncel, S.A., 1998. Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels. J. Polym. Sci., Polymer Chemistry Ed.
13-) Çiçek, H., Tuncel, S.A., 1998. Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel. J. Polym. Sci., Part A, Polymer Chemistry Ed.
14-) Şenel, S., Çiçek, H., Tuncel, S.A., 1998. Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads. Journal of Applied Polymer Science
15-) Şenel, S., Işık Yürüksoy, B., Çiçek, H., Tuncel, A., 1997. Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization. J. Appl. Polym. Sci.
16-) Tuncel, A., Hayra, M., Çiçek, H., Pişkin, E., 1995. Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties. Journal of Biomedical Materials Research
17-) Pişkin, E., Tuncel, A., Denizli, A., Denkbaş, E.B., Ayhan, H., Çiçek, H., Xu, K.T., 1994. Nondegradable and Biodegradable Polymeric Particles: Preparation and Some Selected Biomedical Applications. AIChe Symp. Series, Diagnostic Biosensor Polymers
18-) Çiçek, H., Tuncel, A., Tuncel, M., Pişkin, E., 1994. Degradation and Drug Release Characteristics of Monosize Poly(ethylcyano-acrylate) Microspheres. Journal of Biomaterial Science, Polymer Edition

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çetinkaya Onur, Çiçek Hüseyin, Kıvrak Şeyda, Tel Çayan Gülsen, 2017. Boronic acid-functionalized silica microparticles for isolation offlavonoids from Hypericum perforatum. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiçek Hüseyin, Ceylan Özgür, Koçak Gökhan, Bütün Vural, 2018. Bakterilerde Çoğalmayı Algılama Mekanizmasını Engelleyici Yeni Bir Polimer. VII. Polymer Science and Technology Congress with International Participation
2-) Çiçek Hüseyin, Ceylan Özgür, Koçak Gökhan, Karakuş Hatice, Bütün Vural, 2018. Diazoborine Containing Copolymer with Anti-Quorum Sensing Properties.. 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) Çiçek Hüseyin, Ceylan Özgür, Koçak Gökhan, Karakuş Hatice, Bütün Vural, 2018. For Permanent Antibacterial Activity a New Bead Carrying Boronic Acid Acid Functionality.. 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Çiçek Hüseyin, Ceylan Özgür, Koçak Gökhan, Karakuş Hatice, Bütün Vural, 2018. Diazaborine Containing Copolymer with Anti-Quorum Sensing Properties. The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018)
5-) Çiçek Hüseyin, Ceylan Özgür, Koçak Gökhan, Karakuş Hatice, Bütün Vural, 2018. For permanent antibacterial activity a new bead carrying boronic acid functionality. The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018)
6-) Karakuş Hatice, Ceylan Özgür, Çiçek Hüseyin, 2017. New Carrier Synthesisfor Propolis Extract and their antimicrobial detection. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017 (ICFAS2017)
7-) Çiçek Hüseyin, Özçelik Burak, 2017. Spray-prepared coating for use in thermal insulation. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017 (ICFAS2017)
8-) Nadeem Saıd, Gürüler Hüseyin, Özler Mehmet Ali, Çiçek Hüseyin, 2017. Non-scientific requirements of scientific journals, suggestions and need of a one click software. International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics
9-) Ceylan Özgür, Çiçek Hüseyin, Koçak Gökhan, Bütün Vural, 2016. Determination of antibacterial anti biofilm and anti quorum sensing activity of new synthesized diazoborines and related polymers. 6th International Conference on Chemistry and Chemical Process
10-) Çiçek Hüseyin, Koçak Gökhan, Kutluca Emir Ahmet, Ceylan Özgür, Bütün Vural, 2016. Novel Antibacterial Polymers Containing Boronic Acid and Quaternary Ammonium Groups. The 2nd International Conference on Polymer Materials Science (PMS 2016)
11-) Çiçek Hüseyin, Koçak Gökhan, Kutluca Emir Ahmet, Ceylan Özgür, Bütün Vural, 2016. Highly effective antibacterial polymeric microspheres with boronic acid functionality. The 2nd International Conference on Polymer Materials Science (PMS 2016)
12-) Çiçek Hüseyin, 2000. Phagocytosis of Biodegradable Albumin Microspheres Having Different Size and surface Properties. The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology
13-) Çiçek Hüseyin, 1995. Synthesis and Characterization of Monosize Macroporous Polymeric Microspheres, Solvents and Self Organization of Polymers. NATO Advanced Institute
14-) Çiçek Hüseyin, Denkbaş Emir Baki, 1994. Phagoccytosis of Biodegradable Polymeric Particles. XI. Congress of the International Society for Artificial Cells, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology
15-) Çiçek Hüseyin, 1994. Drug Loading and Release from Monosize Poly(ethyl cyanoacrylate) Microspheres. XI. Congress of the International Society for Artificial Cells, Blood Substitutes and Immobilization Biotechnology
16-) Çiçek Hüseyin, Denkbaş Emir Baki, 1993. Biodegradable and Nondegradable Monodisperse Polymeric Microcarriers For Diagnostics. AIChE International Symposium
17-) Çiçek Hüseyin, Denizli Adil, Denkbaş Emir Baki, 1992. Bidegradable Polymeric Carriers. Biodegradation and Biodegradable Polymeric Biomaterials

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiçek Hüseyin, Koçak Gökhan, Ceylan Özgür, Karakuş Hatice, Kutluca Emir Ahmet, Dikmen Zeynep, Bütün Vural, 2017. Boronik Asit İçeren Antibakteriyel, Anti-biyofilm ve Anti-Quorum Sensing Özellikli Kopolimer Sentezi ve Uygulamaları. 6. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ
2-) Tezcan Melek, Erken Hande, Çiçek Hüseyin, 2014. Fotokatalitik Özellikli Yeni TiO2/polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretimi Ve Fotokatalitik Etkinliğinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
3-) Çetinkaya Onur, Koçak Gökhan, Tezcan Melek, Çiçek Hüseyin, 2014. Bitki Özütünden Yüksek Antiradikal Ve Antioksidan Özellikli Flavonoid Yapısındaki Bileşiklerin Boronik Asit Taşıyan Çift Fonksiyonlu Kopolimerikpartiküller Kullanılarak İzolasyonu. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi
4-) Tezcan Melek, Erken Hande, Çiçek Hüseyin, 2012. Fotokatalitik Özellikli Yeni Tio2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretimi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği. 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
5-) Çetinkaya Onur, Duru Mehmet Emin, Çiçek Hüseyin, 2012. Bitki Türlerinden Yüksek Antioksidan ve Yüksek Radikal Giderim Aktivitesine Sahip Bileşiklerin Ayrılması. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi
6-) Sökmen Bedel Nazlı, Kaşgöz Hasine, Gürdağ Gülten, Çiçek Hüseyin, 2011. Gözenekli Poli(etilen Glikol) Diakrilat-Kitosan Yarı IPN Jellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi
7-) Çetinkaya Onur, Karababa Hüseyin, Çiçek Hüseyin, 2011. Eş Boyutlu Küresel Poli(klorometilstiren-ko-divinilbenzen) Partikülleri Kullanılarak Komşu Hidroksi Grubu İçeren Flavonoidlerin Seçici Olarak İzolasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi
8-) Çiçek Hüseyin, Çetinkaya Onur, 2011. Eş Boyutlu Küresel Silika Partikülleri Kullanılarak Komşu Hidroksi Grubu İçeren Flavonoidlerin Seçici Olarak İzolasyonu. II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
9-) Çiçek Hüseyin, 2010. Albumin Mikroküre Sentez ve Optimizasyonu. 24. Ulusal Kimya Kongresi
10-) Çiçek Hüseyin, 2010. Küresel Formda Mikron Boyutlu Gelatin/Alginat Mikrokürelerin Sentezi ve İlaç Salımında Uygulanabilirliği. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi
11-) Çiçek Hüseyin, 2000. Synthesis and characterization of Polycationic Uniform-Gel Beads for DNA adsorption. The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology
12-) Şenel Serap, Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1996. Glisidil Metakrilat Bağlı Kopolimer ve Terpolimer Yapısında Mikrokürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Tutuklama İşlemlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
13-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1996. ?-Kemotripsin’in Sıcaklığa Duyarlı Polimerik Matrislerde İmmobilizasyonu ve Sürekli Karıştırmalı Reaktörde İmmobilize Sistem Performansı. 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
14-) Şenel Serap, Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1996. Radyasyon Polimerizasyonu İle Sıcaklığa Duyarlı İzopropil Akrilamid / Vinilpirolidon Kopolimerinin Sentezi ve Uyarı-Cevap Karakteristikleri. 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
15-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1996. pH Duyarlı Poli(HEMA-co-DMA) Blok Kopolimerlerin Üretimi ve Uyarı-Cevap Karakterizasyonu. 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
16-) Çiçek Hüseyin, 1995. A New Wound Dressing Material: Porous Polyurethane Membranes. 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
17-) Tuncel Süleyman Ali, Çiçek Hüseyin, 1995. Synthesis of Porous, Monodisperse Polystyrene Microspheres for Biomedical Applications. 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
18-) Çiçek Hüseyin, Denizli Adil, Tuncel Süleyman Ali, 1995. HEMA-Collagen Copolymer Synthesis Initiated with Ceric Ammonium Nitrate-Glutaraldehyde Redox System. 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
19-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1995. Synthesis of Stimuli-Responsive Polymers with a Novel Redox Initiator System. 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Simpozyumu
20-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1995. Synthesis of Stimuli Responsive Copolymers Sensitive to Temperature and pH. 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
21-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1995. Application of Field Flow fractionation Technique on the Albumin Microspheres. 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
22-) Tuncel Süleyman Ali, Onur Mehmet Ali, Denkbaş Emir Baki, Çiçek Hüseyin, Pişkin Erhan, 1994. Phagocytosis of Nondegradable and Biodegradable Polymeric Microspheres. Satellite Workshop of International Faculty for Artificial Organs on Tissue Engineering
23-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, Pişkin Erhan, 1993. Eş Boyutlu Poli(etilsiyanoakrilat) Mikrokürelerin Üretimi ve Degradasyonu. IX. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu
24-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1993. Eş-Boyutlu Polietilsiyanoakrilat Mikrokürelere Model İlaç Yüklenmesi ve Salımı. I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
25-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, Pişkin Erhan, 1992. Biyoparçalanabilir Özelliğe Sahip Monodispers Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Parçalanma Karakteristikleri. VIII. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çiçek Hüseyin, Pişkin Erhan, 2000. Polimerler II, Mühendislik Polimerleri, Fenolik Reçineler. Yayın Evi: Pagyay Yayımcılık Turizm ve Tic. Ltd. Şti. Editör Adı: Erhan Pişkin

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çiçek Hüseyin, Tuncel Süleyman Ali, 1996. HANDBOOK OF ENGINEERING POLYMERIC MATERIALS/Uniform Latex Particles. Yayın Evi: MARCEL DEKKER INC. Editör Adı: N. Cheremisinoff

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Applied Polymer Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Journal of Food engineering. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
3-) GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Journal of Food Engineering. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Ongoing Chemical Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Ongoing Chemical Research.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tuning photocatalytic activity and decomposition properties of Poly(Polyethylene Glycol Diacrylate-co-Hydroxyethyl Methacrylate)/TiO2 Composite Hydrogel - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of pore morphology and size on antimicrobial activity of chitosan/poly(ethylene glycol) diacrylate macromer semi-IPN hydrogels - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
7-) Antimicrobial and anti-quorum-sensing properties and paint film usage of novel diazaborine-based copolymers - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Antibacterial poly{(4-vinyl phenylboronic acid)-co-[2-(dimethylamino)ethyl methacrylate]} copolymers and their application in water-based paints - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
10-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
12-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Degradation and Drug Release Characteristics of Monosize Poly(ethylcyano-acrylate) Microspheres - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
14-) Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
15-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) A Low Temperature Production Method For Cationic Hydrogels - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) Effects of pore morphology and size on antimicrobial activity of chitosan/poly(ethylene glycol) diacrylate macromer semi-IPN hydrogels - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
19-) Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
20-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) Nondegradable and Biodegradable Polymeric Particles: Preparation and Some Selected Biomedical Applications - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) Degradation and Drug Release Characteristics of Monosize Poly(ethylcyano-acrylate) Microspheres - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
25-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
27-) Degradation and Drug Release Characteristics of Monosize Poly(ethylcyano-acrylate) Microspheres - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
28-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
29-) Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
30-) A Low Temperature Production Method For Cationic Hydrogels - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
31-) Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
32-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
33-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
34-) Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
35-) Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
36-) Investigation of Surface Properties of Bioderadable Albumin Microspheres via Phagocytosis Phenomena - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
37-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
38-) Degradation and Drug Release Characteristics of Monosize Poly(ethylcyano-acrylate) Microspheres - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
39-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
40-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
41-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
42-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
43-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
44-) A Low Temperature Production Method For Cationic Hydrogels - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
45-) Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
46-) Investigation of Surface Properties of Bioderadable Albumin Microspheres via Phagocytosis Phenomena - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
47-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
48-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
49-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
50-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
51-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
52-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
53-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
54-) Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
55-) 2-Hydroxyethylmethacrylate Carrying Uniform Porous Particles : Preparation and Electron Microscopy - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
56-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
57-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
58-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
59-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
60-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
61-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
62-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
63-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
64-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
65-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
66-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
67-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
68-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
69-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
70-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
71-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
72-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
73-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
74-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 4
75-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
76-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
77-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
78-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
79-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
80-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 2
81-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 10
82-) Investigation of Surface Properties of Bioderadable Albumin Microspheres via Phagocytosis Phenomena - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
83-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 6
84-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 3
85-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
86-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
87-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 3
88-) Degradation and Drug Release Characteristics of Monosize Poly(ethylcyano-acrylate) Microspheres - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
89-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 2
90-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 2
91-) 2-Hydroxyethylmethacrylate Carrying Uniform Porous Particles : Preparation and Electron Microscopy - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 4
92-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
93-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1
94-) 2-Hydroxyethylmethacrylate Carrying Uniform Porous Particles : Preparation and Electron Microscopy - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2
95-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2
96-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 6
97-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 5
98-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1
99-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2
100-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1
101-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 2
102-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 3
103-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 4
104-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 2
105-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 5
106-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 5
107-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 2
108-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 4
109-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 5
110-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 2
111-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 4
112-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 2
113-) Nondegradable and Biodegradable Polymeric Particles: Preparation and Some Selected Biomedical Applications - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1
114-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 3
115-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
116-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
117-) Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
118-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
119-) 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
120-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
121-) A Low Temperature Production Method For Cationic Hydrogels - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1
122-) A Low Temperature Production Method For Cationic Hydrogels - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 1
123-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 1
124-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 4
125-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 6
126-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 1
127-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 1999 Atıf Sayısı: 1
128-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 1999 Atıf Sayısı: 1
129-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 1999 Atıf Sayısı: 2
130-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 1998 Atıf Sayısı: 1
131-) Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels - Atıf Yılı: 1998 Atıf Sayısı: 1
132-) Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization - Atıf Yılı: 1998 Atıf Sayısı: 1
133-) Nondegradable and Biodegradable Polymeric Particles: Preparation and Some Selected Biomedical Applications - Atıf Yılı: 1996 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: PEG (polietilenglikol) bazlı biyopolimerik IPN (iç içe geçmiş ağsı yapı) hidrojellerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları. Konu: PEG (polietilenglikol) bazlı biyopolimerik IPN (iç içe geçmiş ağsı yapı) hidrojellerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları. NAZLI-SÖKMEN BEDEL. 2013

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Propolis Için Uygun Taşıyıcı Sentezi Ve Ağız Ile Sindirim Sistemindeki Bazı Biyolojik Aktivitelerin Tayini. Konu: Propolis Için Uygun Taşıyıcı Sentezi Ve Ağız Ile Sindirim Sistemindeki Bazı Biyolojik Aktivitelerin Tayini. HATİCE-KARAKUŞ. 2017
2-) Tez Adı: Fotokatalitik özellikli TiO2/polimerik jel kompozit yapıların üretilmesi ve atık suların arıtımında kullanılabilirliği. Konu: Fotokatalitik özellikli TiO2/polimerik jel kompozit yapıların üretilmesi ve atık suların arıtımında kullanılabilirliği. MELEK-TEZCAN. 2013
3-) Tez Adı: Komşu hidroksil grubu taşıyan flavonoidlerin boronik asit fonksiyonlu makrogözenekli eş boyutlu poli(4-klorometilstiren-ko-divinilbenzen) partiküllerle kesikli sistemde ayrılması ve bitki özütlerinin antioksidan aktivitesinin artırılmasına yönelik kullanımı. Konu: Komşu hidroksil grubu taşıyan flavonoidlerin boronik asit fonksiyonlu makrogözenekli eş boyutlu poli(4-klorometilstiren-ko-divinilbenzen) partiküllerle kesikli sistemde ayrılması ve bitki özütlerinin antioksidan aktivitesinin artırılmasına yönelik kullanımı. ONUR-ÇETİNKAYA. 2012

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: GEKA - ”Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi”. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. GEKA - ”Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi”. 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Projede, Bor içerikli monomerler kullanılarak polimerler üretilmesi ve bunların özellikle hastane ortamları ve doku etkileşiminin olduğu kateter gibi yapılarda kullanılmak üzere antibacteriyel bir yüzey oluşturmak ve bu yüzey vasutasıyla bakterilerin çoğlaması amaçlanmıştır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bor Temelli Polimerik Yapıların üretilmesi ve Antibakteryel Özelliklerinin Belirlenmesi. 2014-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Aerodinamik Isınmaya Karşı Aşınarak Dayanım Sağlayan Özellikteki Yalıtım Kaplamasının Püskürtme Yöntemi ile Uygulanabilir Formda Geliştirilmes. Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Aerodinamik Isınmaya Karşı Aşınarak Dayanım Sağlayan Özellikteki Yalıtım Kaplamasının Püskürtme Yöntemi ile Uygulanabilir Formda Geliştirilmesi. 2013-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kolon Kromatografisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Komşu Hidroksi Grubu Taşıyan Flavonoidlerin Boronik Asit Fonksiyonlu Makrogözenekli Eş Boyutlu Poli 4 Klorometilstiren Ko Divinilbenzen Partiküllerle Kesikli Sistemde Ayrılması Ve Bitki Özütlerinin Antioksidan Aktivitesinin Artırılmasına Yönelik Kullanımı. 2010-2011
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kolon Kromatografisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Boronik asit fonksiyonlu silika mikropartiküllerin sentezi karakterizasyonu ve bitki özütlerinin antioksidan aktivitesinin arttırılmasına yönelik kullanımı. 2010-2011

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kolon Kromatografisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sıcaklığa Duyarlı Uniform ve Gözenekli Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Protein Adsorpsiyon Kapasitelerinin Sıcaklıkla Değişimi. 1997-1998
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Hastalıkların tedavisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Fagozite Edilebilen Polimerik Mikrotaşıyıcılar Aracılığıyla Intraselüler Yerleşen Mikroorganizmalara Karşı Kullanılan Antibiyotiklerin Etkinliğinin Artırılması. 1995-1996
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Akıllı polimerler. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kallojen Bazlı Sıcaklık ve pH Duyarlı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. 1995-1996
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Akıllı polimerler. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sıcaklığa Duyarlı Polimerik Matrislerin Sentezi ve Enzim İmmobilizasyonunda Taşıyıcı Olarak Kullanımı. 1995-1996
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yardımcı Personel. Konu: Biyoparçalanabilir Yara ve Yanık Örtü Materyalleri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Biyoparçalanabilir Yara ve Yanık Örtü Materyalleri. 1994-1996

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Polietilenglikol Tabanlı İç İçe Geçmiş Ağlı Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları, - 2013
2-) Fotokatalitik Özellikli TiO2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretilmesi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği, - 2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Fotokatalitik Özellikli TiO2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretilmesi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fotokatalitik Özellikli TiO2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretilmesi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği. 2012-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bitki Özütlerinden Yüksek Radikal Giderim ve Antioksidan Etkili Fraksiyonların Fonksiyon Çeşitliliği İçeren Yeni Polimerik Adsorban Partiküllerle İzolasyonu. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bitki Özütlerinden Yüksek Radikal Giderim ve Antioksidan Etkili Fraksiyonların Fonksiyon Çeşitliliği İçeren Yeni Polimerik Adsorban Partiküllerle İzolasyonu. 2012-2013
5-) Bitki Özütlerinden Yüksek Radikal Giderim ve Antioksidan Etkili Fraksiyonların Fonksiyon Çeşitliliği İçeren Yeni Polimerik Adsorban Partiküllerle İzolasyonu - 2012
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: KOMŞU HİDROKSİL GRUBU TAŞIYAN FLAVONOİDLERİN BORONİK ASİT FONKSİYONLU MAKROGÖZENEKLİ EŞ BOYUTLU POLİMERİK PARTİKÜLLERLE KESİKLİ SİSTEMDE AYRILMASI VE BİTKİ ÖZÜTLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KULLANIMI. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. KOMŞU HİDROKSİL GRUBU TAŞIYAN FLAVONOİDLERİN BORONİK ASİT FONKSİYONLU MAKROGÖZENEKLİ EŞ BOYUTLU POLİMERİK PARTİKÜLLERLE KESİKLİ SİSTEMDE AYRILMASI VE BİTKİ ÖZÜTLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KULLANIMI. 2011-2011
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: POLİETİLENGLİKOL TABANLI İÇ İÇE POLİMERİK AĞLI HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMALARI. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. POLİETİLENGLİKOL TABANLI İÇ İÇE POLİMERİK AĞLI HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMALARI. 2010-2012

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Boronik asit fonksiyonlu silika mikropartiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve bitki özütlerinin antioksidan aktivitesinin arttırılmasına yönelik kullanımı, Muğla Üniversitesi BAP Projesi, - 2011
2-) Sıcaklığa Duyarlı Uniform ve Gözenekli Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Protein Adsorpsiyon Kapasitelerinin Sıcaklıkla Değişimi, - 1999
3-) Sıcaklığa Duyarlı Polimerik Matrislerin Sentezi ve Enzim İmmobilizasyonunda Taşıyıcı Olarak Kullanımı - 1996
4-) Kollajen Bazlı Sıcaklık ve pH Duyarlı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu - 1996

(S-1) Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde

1-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2016. DOC-00004194 numaralı İş Tanımı kapsamında RS Altyapısında Yalıtım Kaplama Sistemi Alternatiflerinin Kupon Seviyesi ve Gerçek Ölçekli Parça Seviyesi Uygulama Denemeleri

Verdiği Dersler

KİM5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi