Personel

Doktor Öğretim Üyesi HATİCE DEMİR KÜRECİ
Doktor Öğretim Üyesi
Hatice Demir Küreci
@ E-posta
hdkureci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5198

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Küreci, H., Demir Zencirci, A., Ulusoy, M.F., 2008. Determınıng The Knowledge of Graduate Assistants on Research Ethıcs. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan, M., Demir Küreci, H., Özer, F.E., 2016. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bebek Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalara Bir Örnek: Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir? . Akademik Bakış Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan, M., Demir Küreci, H., 2016. Savaş Cerrahisi Tarihimizden Önemli Bir Belge: Cerrahi-İ Harbiye Dair Malumat Ve Müşahedat . Tarih Okulu Dergisi (TOD)

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özcan, M., Demir Küreci, H., 2016. Yüz yıl öncesinde yanıt aranan soru: Teşkilat-ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı?. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
2-) Demir Küreci, H., Örnek Büken, N., 2016. Kanser Tanısı Alan Çocuk/Ergenlerin Onay Sürecine ve Tedaviye Katılımlarının Değerlendirilmesi. Güncel Pediatri
3-) Demir Küreci, H., Örnek Büken, N., 2014. Çocuklar ve Ergenler Aydınlatılmış Onam Sürecinin Neresinde?. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan, M., Demir Küreci, H., Kılınç, R.M., Tanrıverdi, Ö., 2016. Genç Türkiye Cumhuriyetinden Önemli Bir Eser: Radyumla Tedavi Esasları. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Özer, F.E., Özcan, M., Küçük, M., Demir Küreci, H., Kasap Harmandar, B., Topal, Y., 2016. Douglas S. DIEKEMA, Mark R. MERCURIO Çeviri editörleri . Pediatride Klinik Etik,Ema tıp Kitapevi Yayıncılık,Ekim 2016. İstanbul ISBN:9786056600364. Yayın Evi: EMA TIP KİTAPEVİ Editör Adı: Müesser ÖZCAN, Hatice DEMİR KÜRECİ

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocuk Dostu Kent. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Çocuk Dostu Kent Muğla. 2015-2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tıp Etiği Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE ETİK ve PROFESYONEL DEĞERLER EĞİTİMİNDE SİNEMA FİLMLERİNİN KULANIMI. 2016--1