Personel

Prof.Dr. HÜSEYİN GAZİ TOPDEMİR
Prof.Dr.
Hüseyin Gazi Topdemir
@ E-posta
hgtopdemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5558

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Bilim Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Bilim Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Sistematik Felsefe ve Mantık 1985

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Bilim Tarihi 1988

Doktora

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Bilim Tarihi 1994

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2008. Taqi al Din ibn Ma ruf and the Science of Optics The Nature of Light and the Mechanism of Vision. Muslim Heritage

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2019. Medeniyet Tasavvurunu Bilim Tarihi Üzerinden Okumak. ÖZNE Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2011. Bilim Tarihi Ne Söyler. Bilim ve Teknik Dergisi
3-) Topdemir, H.G., 2009. Galileo'nun Bilimsel Çalışmaları Üzerine Değerlendirme. Kutadgubilig

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) 2003. “Optik Biliminde Bir Öncü: İbnü’l-Heysem”. Kutadgubilig
2-) 2002. "Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme". Felsefe Dünyası
3-) 2000. “Aristoteles’in Bilim Anlayışı”. Felsefe Dünyası
4-) 1999. “Francis Bacon’ın Bilim Anlayışı”. Felsefe Dünyası

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2006. Introducing Taqi al Din b Ma rûf s The Nature of Light and Formation of Vision. Muslim Education Quarterly
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2006. Aristoteles in Doğa Felsefesinin Ortaçağ daki Yansımaları. Felsefe Tartışmaları

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2009. Felsefe Nedir Bilgi Nedir. Türk Kütüphaneciliği
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, Yinilmez Akagündüz Seval, 2009. Galileo nun Bilimsel Çalışmaları Üzerine Değerlendirme. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi
3-) Topdemir, H.G., 2007. Introducing Taqi al-Din b. Ma‘rûf’s The Nature of Light and Formation of Vision. Muslim Education Quarterly
4-) Topdemir, H.G., 2007. Platon’da Bilgi Kaynağı Olarak Görme. Felsefe Dünyası
5-) Topdemir, H.G., 2007. Kamal Al-Din Al-Farisi’s Explanation of the Rainbow. Humanity & Social Sciences Journal
6-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2007. Kamal Al Din Al Farisi s Explanationof the Rainbow. Humanity & Social Sciences Journal
7-) Topdemir, H.G., 2006. Aristoteles’in Doğa Felsefesinin Ortaçağ’daki Yansımaları. Felsefe Tartışmaları
8-) 2004. Aristoteles’in Doğa –Fizik- Felsefesi Sayı 39, Ankara 2004, s. 3–19.. Felsefe Dünyası

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2019. Fuat Sezgin’in Bilim Tarihçiliği. Bilim ve Teknik Dergisi
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2012. İslam Dünyasında Matematik. Bilim ve Teknik Dergisi
3-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2006. Aristoteles in Doğa Felsefesinin Ortaçağ daki Yansımaları. Felsefe Tartışmaları
4-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2005. İbn Sînâ nın Bilimsel Çalışmaları Üzerine Bazı değerlendirmeler. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı
5-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2004. Aristoteles in Doğa Fizik Felsefesi. Felsefe Dünyası
6-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2002. Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme. Felsefe Dünyası
7-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2002. Mirim Çelebinin Gökkuşağı ve Halenin Oluşumu Adlı Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
8-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2000. Aristoteles in Bilim Anlayışı. Felsefe Dünyası
9-) Topdemir Hüseyin Gazi, 1999. Francis Bacon un Bilim Anlayışı. Felsefe Dünyası
10-) 1999. “Osmanlılarda Fizik Çalışmaları” Cilt 8, 1999, ss. 445-460. Osmanlı
11-) Topdemir, H.G., 1998. “Işığın Yayılımının Niteliği Konusunda Üç Önemli Adım: İbn el-Heysem, Kemâlüddîn el-Fârisî, Takîyüddîn b. Marûf". D. T. C. Fakültesi Dergisi
12-) 1997. “İbn el-Heysem’in Işık Üzerine Adlı Makalesi”. Belleten
13-) Topdemir Hüseyin Gazi, 1997. Galileo ve Modern Mekaniğin Doğuşu. Felsefe Dünyası
14-) 1990. “Kemalüddîn el-Fârîsî’nin Gökkuşağı Açıklaması". D. T. C. Fakültesi Dergisi

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topdemir, H.G., 2007. Abd al-Wajid: Badr al-Din Abd al-Wajid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Hanafi , Volume I, Kluwer Academic Publishers, 2007, pp. 5-6.. The Biographical Encyclopedia of Astronomers

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2010. Bütün Zamanların En Büyük Optikçisi: İbn el-Heysem. Bilim ve Teknik
2-) Topdemir, H.G., 2009. "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?”. Türk Kütüphaneciliği

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topdemir, H.G., 2013. Topdemir, Hüseyin Gazi, “Bilim Tarihi ile Bilim Felsefesinin Bilgi Kuramsal Bağdaşıklığı”, Toplumsal Tarih, Sayı: 230, 2013, ss. 68-74.. Toplumsal Tarih
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2013. Batıda Bilim Geleneğinin Doğuşu ve Oxford Çevresi. Bilim ve Teknik
3-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2013. Rönesans Döneminde Bilim. Bilim ve Teknik
4-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2013. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis. Günce
5-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2012. Ortaçağ Uygarlıklarında Bilgi ve Bilim. Bilim ve Teknik
6-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2012. İslam Dünyasında Tıp. Bilim ve Teknik
7-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2011. Geç İskenderiye Döneminde Bilim İskenderiyeli Heron. Bilim ve Teknik
8-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2011. Antikçağ da Önemli Bir Okul İskenderiye Mekanik Okulu. Bilim ve Teknik
9-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2011. Tarih Boyunca Geliştirilmiş Evren Modelleri 3 Yer Güneş Merkezli Evren Modeli. Bilim ve Teknik
10-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2011. Tarih Boyunca Geliştirilmiş Evren Modelleri 2 Güneş Merkezli Evren Modeli. Bilim ve Teknik
11-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2011. Tarih Boyunca Geliştirilmiş Evren Modelleri 1 Yer Merkezli Evren Modeli. Bilim ve Teknik
12-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2010. Isaac Newton ve Bilim Devrimi. Bilim ve Teknik Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2018. BİR FELSEFE DİSİPLİNİ OLARAK BİLİM TARİHİ. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2018. MODERNLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2016. El-Cezeri Sonrası İslam Dünyasında Hiyel Geleneğinin Devamı. Uluslararası El-Cezeri Sempozyumu
4-) Topdemir, H.G., 2015. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis. Sempozyum

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Topdemir, H.G., 2015. Klasik Dönemde İslam Dünyasında Teknoloji Çalışmaları. Konferans
2-) Topdemir, H.G., 2015. Modern Bilimin Müslüman Öncüleri. Bilim Şenliği
3-) Topdemir, H.G., 2014. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Geleneğinin Oluşumu. Cumhuriyet, Kültür ve Erdem
4-) Topdemir, H.G., 2014. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Geleneğinin Oluşumu. Panel
5-) Topdemir, H.G., 2011. Uygarlık ve Güç Haktır Öğretisi. Şehir ve Felsefe
6-) Topdemir, H.G., 2010. Sofos, Sofist, Filozof: Hayat ve Bilgelik. Ilgaz Felsefe Günleri
7-) Topdemir, H.G., 2010. Doğa Felsefesinden Fiziğe. Türkler ve Bilim
8-) Topdemir, H.G., 2010. Bilim Felsefesinde Modernite Karşıtı Yaklaşımlar: Feyerabend ve Kuhn. Ulusal Sempozyum
9-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2010. Sofos, Sofist, Filozof: Hayat ve Bilgelik. I. Ilgaz Felsefe Günleri, Felsefe ve Hayat

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Unat Yavuz, Topdemir Hüseyin Gazi, 2019. Bilim Tarihi ve Felsefesi/. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: -
2-) Tekeli Sevim, Kahya Esin, Dosay Gökdoğan Melek, Topdemir Hüseyin Gazi, Demir Remzi, Unat Yavuz, Koç Aydın Ayten, 2018. Bilim Tarihine Giriş/. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: -
3-) Unat Yavuz, Topdemir Hüseyin Gazi, 2018. Bilim Tarihi/. Yayın Evi: Pegem Editör Adı: -
4-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2018. Türk düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’e Armağan/Fârâbî Düşüncesinde Politika İlkesi Olarak Özdeşlik. Yayın Evi: Aktif Düşünce Editör Adı: Fazıl Karahan, Fikri Gül, Milay Köktürk
5-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2017. Kitâbu Nûri Hadakati el-Ebsâr ve Nûri Hadîkati el-Enzâr/. Yayın Evi: Türkiye Bilimler Akademisi Editör Adı: -
6-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2001. Modern Optiğin Kurucusu İbnü l Heysem/. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi Editör Adı: -

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2017. Fârâbî/. Yayın Evi: Say Yayınları Editör Adı: -
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2016. Felsefe/. Yayın Evi: Pegem Editör Adı: -
3-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2016. İbn Rüşd/. Yayın Evi: Say Editör Adı: -
4-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2016. Bilim Tarihi ve FelsefesiTarih ve Problemler/RÖNESANS’TAN GÜNÜMÜZE BİLİM, FELSEFE VE YENİ SORUNLAR. Yayın Evi: Mardin Artuklu Üniversitesi Editör Adı: Ömer Bozkurt
5-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2015. İbn Sina ve Bilim/. Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı Editör Adı: -
6-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2013. Bilim ve Teknoloji Tarihi/Türklerin İslâmiyet’e Giriş Döneminde Bilim ve Teknolojiye Etkileri. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Editör Adı: Yörükoğulları, Ertuğrul İhsanoğlu, Ekmeleddin
7-) Topdemir Hüseyin Gazi, Özsoy Seda, 2013. Uygarlık Tarihi/. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: -
8-) Topdemir, H.G., 2013. İbn el-Heysem ve Yeni Optik. Yayın Evi: Lotus Editör Adı: hgt
9-) Topdemir, H.G., 2009. İbn Sînâ. Yayın Evi: TDV Editör Adı: hgt
10-) Topdemir Hüseyin Gazi, Yinilmez Akagündüz Seval, 2009. Galileo Dünyayı Döndüren Adam/. Yayın Evi: Say Editör Adı: -
11-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2009. İbn Sina Doğunun Sönmeyen Yıldızı/. Yayın Evi: Yayınları Editör Adı: -
12-) Topdemir, H.G., 2008. Felsefe. Yayın Evi: Pegem Editör Adı: hgt
13-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2008. İbn el Heysem ve Yeni Optk/. Yayın Evi: Lotus Editör Adı: -
14-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2007. Işığın Öyküsü/. Yayın Evi: TÜBİTAK Editör Adı: -
15-) Topdemir, H.G., 2007. Işığın Öyküsü. Yayın Evi: TÜBİTAK Editör Adı: YOK
16-) Topdemir, H.G., 2002. Modern Optiğin Kurucusu: İbnü'l-Heysem. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi Editör Adı: hüseyin gazi topdemir
17-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2002. İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı/. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Editör Adı: -
18-) Topdemir, H.G., 2002. İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Editör Adı: hüseyin gazi topdemir
19-) Topdemir, H.G., 1999. Takîyüddîn’in Optik Kitabı. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Editör Adı: Yok
20-) Tekeli Sevim, Kahya Esin, Dosay Gökdoğan Melek, Demir Remzi, Unat Yavuz, Topdemir Hüseyin Gazi, Koç Aydın Ayten, 1997. Bilim Tarihi/. Yayın Evi: Doruk Editör Adı: x

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2019. Etik ve Etik Sorunlar/Bilim ve Etik İlişkisini Bilim Tarihi Üzerinden Okumak. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Celal Türer
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2017. 2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’inDünya Tefekküründeki Yeri/Aristoteles’in Doğa Felsefesi ve Ortaçağ’a Yansımaları. Yayın Evi: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ Recep DURAN

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Topdemir Hüseyin Gazi, 2016. IV Uluslararası Felsefe Kongresi Yoksulluk Dayanışma ve Adalet BİLDİRİ KİTABI/Bir Entelektüel Tavır Olarak Dayanışma. Yayın Evi: ASA Editör Adı: Mehmet Fatih Elmas, Metin Becermen
2-) Topdemir Hüseyin Gazi, Kahya Esin, 2002. Türkler/İlk Müslüman Türk Devletleri’nde Bilim. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları Editör Adı: -

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Sarıkaya Muammer, Cihan Ahmet Kamil, Yalın Salih, Ameen Taher, T.A.M., Apaydın Hacı Yunus, Arıkan Mehmet, İltaş Davut, Fırat Yavuz, Bayder Osman, Baga Elif, Arslan Taha Yasin, Tekin Hakkı, Topdemir Hüseyin Gazi, 2019. EL-FEVÂİDÜ’L-HÂKÂNİYYE / ŞİRVÂNÎ’NİN BİLİMLER TASNİFİ/Fıkıh, Feraiz. Yayın Evi: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları Editör Adı: Ahmet Kamil CİHAN

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Dört Öğe.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Dört Öğe.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Dört Öge.

(D-3-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dört Öğe.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2013 Güz.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Belgeler, TTK, Ankara 2015.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Kilikya Dergisi, Cilt 1, Mersin 2015.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Özne FelsefeBilim ve Sanat Yazıları.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Dört Öge.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Kitâbu Nûri Hadakati el-Ebâr ve Nûri Hadîkati el-EnzârIşığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu Üzerine.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. Bilim Felsefesine Giriş.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2001. Türk Düşünce Tarihi.

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Spinozada Sempati Kavramı. Konu: Felsefe Tarihi. Kubilay-Saygılı. 2019
2-) Tez Adı: JEAN PAUL SARTRE'DA ÖZGÜRLÜK BİLİNCİ. Konu: Felsefe Tarihi. SERAP-BOZ. 2019
3-) Tez Adı: BİRLİKTE VAROLUŞ OLARAK BEN VE ÖTEKİNİN DAYANIŞMASI. Konu: Sistematik Felsefe. AHMET BAHADIR-İÇEL. 2019
4-) Tez Adı: Zamanın felsefi temelleri üzerine bir inceleme. Konu: Bilim Felsefesi. AYNUR-YETMEN. 2015
5-) Tez Adı: Bir söylem kümesi olarak açıklamanın yöntembilimsel ve tarihsel temelleri üzerine bir araştırma. Konu: Bilim Felsefesi. SÜLEYMAN ERTAN-TAĞMAN. 2014
6-) Tez Adı: Kütleçekimi ve görünmeyen el kavramlaştırmaları arasındaki bağlantı üzerine bir araştırma. Konu: Bilim Felsefesi. SEDA-ÖZSOY. 2013
7-) Tez Adı: Rudolf Carnap'ta gözlemlenebilirlik. Konu: Bilim felsefesi. FARUK-AKKAYA. 2012
8-) Tez Adı: Pozitivist felsefede doğrulama kavramının yeri. Konu: Bilim Felsefesi. ERCAN-SALGAR. 2011
9-) Tez Adı: Osmanlıların modernleşme sürecinde "yeni bilim anlayışının" etkisi: Doğa felsefesi mi? fizik mi?. Konu: Osmanlı Düşüncesi. SEVAL-YİNİLMEZ. 2009
10-) Tez Adı: Türkiye'de bilim kadınları ve bilimin gelişimine katkıları. Konu: Bilim Tarihi. GÜNSELİ-NAYMANSOY. 2009
11-) Tez Adı: Osmanlı felsefe tarihi ve bilim tarihine materyalist bir bakış: Baha Tevfik. Konu: Osmanlı Düşüncesi. OĞUZ-TIRPANLI. 2008
12-) Tez Adı: Katip Çelebi'nin Cihancuma adlı eserine İbrahim Müteferrika'nın yaptığı ekler doğrultusunda çağdaş bilimlerin Türkiye'ye girişi. Konu: Türk Düşüncesi. İNAN-KALAYCIOĞULLARI. 2003

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

FEL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

FEL 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

FEL 5090 2020-2021 Güz

Seminer

FEL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6537 2020-2021 Güz

Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları

FEL 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

FEL 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

FEL 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

FEL3003 2020-2021 Güz

Modern Felsefe I

GKD00040 2020-2021 Güz

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

FEL 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

FEL 5538 2019-2020 Bahar

Bilimsel Düşüncenin Evrimi

FEL 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

FEL 6528 2019-2020 Bahar

Modern Bilimde Doğa

FEL 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

FEL 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

FEL3004 2019-2020 Bahar

Modern Felsefe II

FEL 5535 2019-2020 Güz

Bilim Kültürü

FEL 6537 2019-2020 Güz

Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları

FEL3003 2019-2020 Güz

Modern Felsefe I

FEL 5538 2018-2019 Bahar

Bilimsel Düşüncenin Evrimi

FEL 6528 2018-2019 Bahar

Modern Bilimde Doğa

FEL2506 2018-2019 Bahar

Analitik Felsefeye Giriş

FEL3004 2018-2019 Bahar

Modern Felsefe II

FEL 5539 2018-2019 Güz

Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi

FEL 6537 2018-2019 Güz

Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları

FEL3003 2018-2019 Güz

Modern Felsefe I

TAR2503 2018-2019 Güz

Türk Bilim Tarihi