Personel

Doç.Dr. HÜSEYİN GÜRÜLER
Doç.Dr.
Hüseyin Gürüler
@ E-posta
hguruler@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1725

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 1999

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Bilgisayar 2005

Doktora

Sakarya Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürüler, H., 2017. A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method. Neural Computing and Applications
2-) Peker, M., Gürüler, H., Şen, B., Istanbullu, A., 2017. A New Fuzzy Logic Based Career Guidance System: WEB-CGS. Technical Gazette
3-) Gürüler, H., Peker, M., Baysal, Ö., 2015. Soft computing model on genetic diversity and pathotype differentiation of pathogens: A novel approach. ELECTRONIC JOURNAL of BIOTECHNOLOGY
4-) Peker, M., Şen, B., Gürüler, H., 2015. Rapid Automated Classification of Anesthetic Depth Levels using GPU Based Parallelization of Neural Networks. JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS
5-) Coskun, M., Gürüler, H., Istanbullu, A., Peker, M., 2015. Determining the Appropriate Amount of Anesthetic Gas Using DWT and EMD Combined with Neural Network. JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS
6-) Gürüler, H., Şahin, M., Ferikoğlu, A., 2014. Feature selection on single-lead ECG for obstructive sleep apnea diagnosis. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE
7-) Guruler, H., Istanbullu, A., Karahasan, M., 2010. A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. COMPUTERS & EDUCATION

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Maulenov Yelzhan, Gürüler Hüseyin, Serbin V, Mamatova M, Bekaulova Zh, 2020. CONCEPTUAL MODEL OF AN ADAPTIVE EDUCATIONAL ONLINE SYSTEM BASED ON SMART TECHNOLOGIES. VESTNIK KazNRTU
2-) Çetin Gürcan, Gürüler Hüseyin, Devrim Mehmet Osman, Tuncay Sefa, 2018. Performance Analysis of ZigBee Protocol in the Large-Scale Network Topologies. International Journal of Computer Applications
3-) Ayvaz Uğur, Gürüler Hüseyin, Devrim Mehmet Osman, 2017. Use of Facial Emotion Recognition in E-learning Systems. Information Technologies and Learning Tools

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ayvaz Uğur, Gürüler Hüseyin, 2017. Bilgisayar Kullanıcılarına Yönelik Duygusal İfade Tespiti. Bilişim Teknolojileri Dergisi
2-) Gürüler Hüseyin, Ayvaz Uğur, 2017. Ergonomik Bilgisayar Kullanımına Yönlendiren Bir Asistan Sistem Tasarımı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürüler, H., 2016. Yeni Nesil Bilgisayar Sistemleri: İki Ekranlı Dokunmatik Bir Sistem Prototipi – h2C. Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı
2-) Gürüler, H., Balli, S., Yeniocak, M., Göktaş, O., 2015. Estimation The Properties of Particleboards Manufactured From Vine Prunings Stalks Using Artificial Neural Networks. Mugla Journal of Science and Technology
3-) Yaman, G., Yaman, R., Istanbullu, A., Gürüler, H., 2015. Evaluation of Information and Communication Technology Usage for Engineering Students. Mugla Journal of Science and Technology
4-) Gürüler, H., Karahasan, M., İstanbullu, A., 2007. Üniversite Öğrencilerinin Profilini Belirleme: Muğla Üniversitesi Veri Tabanları Üzerinde Bir Durum Çalışması. Muğla Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Faaeq Aınuddın, Gürüler Hüseyin, Peker Musa, 2018. Image Classification using Manifold Learning Based Non-Linear Dimensionality Reduction. 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2018)
2-) Ayvaz Uğur, Gürüler Hüseyin, 2017. Öğrencilerin Sınıf içi Duygusal Durumlarının Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi - Real-time detection of students’ emotional states in the classroom. 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
3-) Ayvaz, U., Peker, M., Gürüler, H., 2016. Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğunun bir Karar Destek Sistemi ile Tespiti. 1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALI BİLİMLER KONFERANSI
4-) Peker, M., Gürüler, H., 2016. Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi -Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı
5-) Gürüler, H., Ayvaz, U., 2016. Yazılım Geliştirme Herkes İçin Mümkün: Çocuklar ve Gençler İçin Programlamayı Kolaylaştıran Araçlar. Uluslararası Genc¸lik Aras¸tırmaları Kongresi
6-) Gürüler, H., 2015. The Design and Implementation of A GSM Based User-Machine Interacted Refrigerator. International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications
7-) Guruler, H., Ferikoglu, A., 2014. Diagnosing Sleep Apnea via Feature Selection on Single Channel ECG. International Symposium on Sustainable Development (ISSD), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
8-) Peker, M., Guruler, H., 2014. Real-Time Face Recognition with Artificial Neural Network Trained by Particle Swarm Optimization. International Symposium on Sustainable Development (ISSD), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
9-) Plass, D., Duvinage, M., Oktay, O., Delgado Saa, J., Guruler, H., Istanbullu, A., Van Vliet, M., Van De Laar, B., Poel, M., Roijendijk, L., Tonin, L., Bahramisharif, A., Reuderink, B., 2011. Looking around with your brain in a virtual world. IEEE Symposium on Computational Intelligence, Cognitive Algorithms, Mind, and Brain (SSCI) 2011
10-) Gürüler, H., İstanbullu, A., 2005. İlk Programlama Dili Eğitiminde .NET Ortamı. I. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi (MTET’05)
11-) İstanbullu, A., Gürüler, H., 2005. Animasyon Destekli programlamaya Giriş: Visual ANI.NET. IV. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
12-) İstanbullu, A., Gürüler, H., Tarımer, İ., Tenruh, M., 2004. Temel Elektronik Eğitiminde BDE Deneyimi: TEDAY. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu
13-) Gürüler, H., İstanbullu, A., Yiğitbaşı, O.N., Ersoy, O.K., 2003. Endüstride Sanal Enstrumantasyon ve Veri Toplama. XII. Uluslararası Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu (TAINN’03)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ayvaz Uğur, Gürüler Hüseyin, 2018. Automatic Speaker Recognition Using Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) for Turkish Speakers. International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2018
2-) Gürüler Hüseyin, Yılmaz Yasin, Karasoy Onur, Ayvaz Uğur, 2018. PinPaper: Web-Based Smart Conference Management System. International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2018
3-) Nadeem Saıd, Gürüler Hüseyin, Özler Mehmet Ali, Çiçek Hüseyin, 2017. Non-scientific requirements of scientific journals, suggestions and need of a one click software. International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics
4-) Durgut Aykut, Gürüler Hüseyin, 2017. Object oriented programming education. Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
5-) Baysal Ömür, Gürüler Hüseyin, Tarkan Ali Serhan, 2017. Use of artificial intelligence for prediction of genetic diversity and ecological behaviour within invasive species. II. WORKSHOP ON INVASIVE SPECIES: Global meeting on invasion ecology
6-) Ayvaz Uğur, Gürüler Hüseyin, Çetin Gürcan, Peker Musa, Ökmen Serim, 2017. Gençlik ve Terörizm: Türkiye’de 1970-2015 Yılları Arasında Gerçekleşen Terör Saldırılarının Analiz ve Görselleştirilmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
7-) Kesimal Betül, Peker Musa, Ayvaz Uğur, Gürüler Hüseyin, 2017. Sosyal Medyanın Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Çalışması. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
8-) Baysal, Ö., Gürüler, H., Silme, R.S., 2016. Bitki Patolojisinde Mikroorganizmalar Hakkında Bilgi Ediniminde Suni Zeka Kullanımı. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Guruler, H., Sahin, M., Ordek, G., Ferikoglu, A., 2012. Sleep Apnea Diagnosis via Single Channel ECG Feature Selection. 38th Annual Northeast Bioengineering Conference (NEBEC), Pennyslvania, USA, 2012

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ayvaz, U., Çoban, A., Gürüler, H., Peker, M., 2016. Python Dilinin Öznitelikleri, Programlama Eğitiminde ve Yazılım Dünyasındaki Yeri. Academic Bilişim 2016
2-) Gürüler, H., Şüyun, S.B., 2016. İki Ekranlı ve Çok Kullanıcılı Taşınabilir Bilgisayar: h2C. Academic Bilişim 2016
3-) Gürüler, H., Peker, M., 2015. Karmaşık Değerlikli Sinir Ağları için Bir Yazılım Aracı: CV-ANN. SİU 2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
4-) Yaslan, S., Gürüler, H., 2015. Fotovoltaik Pille Beslemesi Yapılan Hidrojen Pem Yakıt Pili Sisteminin Verimliği Açısından İncelenmesi. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2015)
5-) Gürüler, H., İstanbullu, A., Sarıçiçek, B., 2007. XML Biçimli, Belirsiz Değişkenlikteki Verilerin Aktarım ve Görselleştirmesine Mikrodenetleyici Destekli Bir Çözüm,. Akademik Bilişim 2007

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gürüler Hüseyin, Çetin Gürcan, 2020. Smart Technologies for Smart Cities/A Novel Intelligent WEB Application on Refrigerator Systems. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Mohammad M. Banat, Sara Paiva
2-) Peker Musa, Gürüler Hüseyin, İstanbullu Ayhan, 2018. Peker, M., Gürüler,H., Istanbullu,A. Expert System Techniques in Biomedical Science Practice. Chapter 2: A Medical Decision Support System Based on Ensemble of Complex-Valued Radial Basis Function Networks. Eds. Prasant Kumar Pattnaik, Aleena Swetapadma, Jay Sarraf.. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Prasant Kumar Pattnaik, Aleena Swetapadma, Jay Sarraf
3-) Gürüler, H., Istanbullu, A., 2014. Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala. Yayın Evi: Springer International Publishing Editör Adı: Alejandro Peña-Ayala

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Neural Computing and Applications. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Neural Computing and Applications. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Engineering research. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) TÜBİTAK, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Artificial Intelligence Review. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Trends in Food Science & Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of Engineering research. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
9-) TÜBİTAK, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Neural Computing and Applications. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Journal of Medical Systems. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications.. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Mugla Journal of Science and Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES). 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES). 2017. Hakemlik Sayısı: 2
8-) International Journal of Technology (IJTech). 2014. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES). 2014. Hakemlik Sayısı: 1
10-) WSEAS Transactions on Signal Processing. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES). 2013. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET). 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Data Science and Applications.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Veri Bilimi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Veri Bilimi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Feature selection on single-lead ECG for obstructive sleep apnea diagnosis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
3-) Rapid Automated Classification of Anesthetic Depth Levels using GPU Based Parallelization of Neural Networks - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 13
5-) Use of Facial Emotion Recognition in E-learning Systems - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
7-) Rapid Automated Classification of Anesthetic Depth Levels using GPU Based Parallelization of Neural Networks - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
8-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Looking around with your brain in a virtual world - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Rapid Automated Classification of Anesthetic Depth Levels using GPU Based Parallelization of Neural Networks - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Use of Facial Emotion Recognition in E-learning Systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
15-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Rapid Automated Classification of Anesthetic Depth Levels using GPU Based Parallelization of Neural Networks - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Feature selection on single-lead ECG for obstructive sleep apnea diagnosis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
19-) Sleep Apnea Diagnosis via Single Channel ECG Feature Selection - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) Rapid Automated Classification of Anesthetic Depth Levels using GPU Based Parallelization of Neural Networks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
21-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Determining the Appropriate Amount of Anesthetic Gas Using DWT and EMD Combined with Neural Network - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
25-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) Feature selection on single-lead ECG for obstructive sleep apnea diagnosis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
27-) Looking around with your brain in a virtual world - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
28-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
29-) Endüstride Sanal Enstrumantasyon ve Veri Toplama - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
30-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
31-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) A New Fuzzy Logic Based Career Guidance System: WEB-CGS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Use of Facial Emotion Recognition in E-learning Systems - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Estimation The Properties of Particleboards Manufactured From Vine Prunings Stalks Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Image Classification using Manifold Learning Based Non-Linear Dimensionality Reduction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Bilgisayar Kullanıcılarına Yönelik Duygusal İfade Tespiti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) A New Fuzzy Logic Based Career Guidance System: WEB-CGS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Estimation The Properties of Particleboards Manufactured From Vine Prunings Stalks Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Feature selection on single-lead ECG for obstructive sleep apnea diagnosis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Rapid Automated Classification of Anesthetic Depth Levels using GPU Based Parallelization of Neural Networks - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Evaluation of Information and Communication Technology Usage for Engineering Students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
10-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Use of Facial Emotion Recognition in E-learning Systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Determining the Appropriate Amount of Anesthetic Gas Using DWT and EMD Combined with Neural Network - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
14-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Feature selection on single-lead ECG for obstructive sleep apnea diagnosis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
17-) Estimation The Properties of Particleboards Manufactured From Vine Prunings Stalks Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
18-) A novel diagnosis system for Parkinson’s disease using complex-valued artificial neural network with k-means clustering feature weighting method - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Estimation The Properties of Particleboards Manufactured From Vine Prunings Stalks Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
21-) Üniversite Öğrencilerinin Profilini Belirleme: Muğla Üniversitesi Veri Tabanları Üzerinde Bir Durum Çalışması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
23-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
24-) Üniversite Öğrencilerinin Profilini Belirleme: Muğla Üniversitesi Veri Tabanları Üzerinde Bir Durum Çalışması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
25-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Öğrencilerin Sınıf içi Duygusal Durumlarının Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi - Real-time detection of students’ emotional states in the classroom - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Karmaşık Değerlikli Sinir Ağları için Bir Yazılım Aracı: CV-ANN - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Öğrencilerin Sınıf içi Duygusal Durumlarının Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi - Real-time detection of students’ emotional states in the classroom - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Image Classification using Manifold Learning Based Non-Linear Dimensionality Reduction - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Karmaşık Değerlikli Sinir Ağları için Bir Yazılım Aracı: CV-ANN - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) The Design and Implementation of A GSM Based User-Machine Interacted Refrigerator - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Sleep Apnea Diagnosis via Single Channel ECG Feature Selection - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) Educational Data Mining: Applications and Trends. Chapter 4: Modeling Student Performance in Higher Education Using Data Mining. Eds. Alejandro Peña-Ayala - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
10-) A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Öğrencilerin Sınıf içi Duygusal Durumlarının Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi - Real-time detection of students’ emotional states in the classroom - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Öğrencilerin Sınıf içi Duygusal Durumlarının Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi - Real-time detection of students’ emotional states in the classroom - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Sleep Apnea Diagnosis via Single Channel ECG Feature Selection - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) Endüstride Sanal Enstrumantasyon ve Veri Toplama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Soft computing model on genetic diversity and pathotype differentiation of pathogens: A novel approach - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) Looking around with your brain in a virtual world - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
17-) Looking around with your brain in a virtual world - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
18-) Looking around with your brain in a virtual world - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
19-) Endüstride Sanal Enstrumantasyon ve Veri Toplama - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
20-) Endüstride Sanal Enstrumantasyon ve Veri Toplama - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Endüstride Sanal Enstrumantasyon ve Veri Toplama - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenmede CPU ve GPU Tabanlı Hızlandırma Tekniklerinin Karşılaştırılması. Konu: Tez kapsamında, hem CPU hem de GPU çekirdekleri ile makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları üzerinde paralel hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Paralel hesaplama yöntemlerinin ne kadar hız artışı sağladıkları karşılaştırılmıştır. . Gökhan Egemen-Öğüt. 2019
2-) Tez Adı: Lisansüstü Tez Yazım Stilini Kolaylaştırmak için Editör Yazılımı. Konu: Bu tez çalışması kapsamında lisansüstü tezleri uygun formatta hazırlamaya yardım eden Web tabanlı bir yazılım (TezManager) hazırlanmıştır. Bu sayede, öğrencilerin tezlerin yazım formatı yerine tezlerdeki metin, resim ve çizelge gibi ana bileşenlerine odaklanmasına, dolayısıyla, lisansüstü tez yazımının kolaylaştırılmasına imkan vermektedir.. Said-Nadeem. 2019
3-) Tez Adı: Farklı Derin Evrişimsel Sinir Ağlarının Yüz İfadesi Tanıma İşlemindeki Karşılaştırılması. Konu: Bu tez çalışasında, kişilerin yüz ifadelerine dayalı duygusal durumları hakkında anlık bilgi edinmesini sağlamak için gerçek zamanlı yüz ifade tanıma sistemi geliştirilmiş ve sabit görüntülerde derin evrişimsel sinir ağlarının karşılaştırılması yapılmıştır. . Mehmet Osman-Devrim. 2019
4-) Tez Adı: Sanal Gerçekliğe Dayalı Bir Ofis Asistanı Tasarımı. Konu: Tez çalışmasının amacı, ofis ortamında çalışan bilgisayar kullanıcısı bireyi gerçek zamanlı olarak takip eden ve kullanıcı ile etkileşim halinde olarak ergonomik bilgisayar kullanımına yönlendiren bir sanal bir ofis asistanı arayüzü tasarlamaktır.. Uğur-Ayvaz. 2017
5-) Tez Adı: Fotovoltaik Pille Beslemesi Yapılan Hidrojen PEM Yakit Pili Sisteminin Verimliliği Açısından İncelenmesi. Konu: Enerji, Hidrojen Yakıt Pili. Sedat-Yaslan. 2014

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MEVLANA - PAK-TURK - RESEARCHERS’ MOBILITY GRANT PROGRAM 2018. Robots and Smart Systems. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). A Smart Application of Deep Learning for Robot Based Human Action Recognition. 2019-2021

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Beyin ve Göz işaretleri bir bilgisayara giriş birimi olacak şekilde 3D oyun kontrolü gerçekleştirilmiştir.. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Looking around in a virtual world, 6th International Summer Workshop on Multimodal Interfaces – eNTERFACE’10, JULY 12th - AUGUST 6th, Amsterdam, The Netherlands. 2010. 2010-2010

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: 2209–A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Üniversite Yerleşkesindeki Öğrenciler, Misafir ve Görevlilere Yönelik Bina içi Tanıtım Sistemi. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: 2209–A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İnternet ortamındaki belirsiz sıklıkla değişen verilerin kablosuz bir elektronik cihaza aktarılması. 2012-2013

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek lisans tez projesi çalışmasında ofis ortamında çalışan bilgisayar kullanıcısı bireyi çalışma süresince takip eden ve kullanıcı ile gerçek zamanlı etkileşim halinde olarak ergonomik bilgisayar kullanımına yönlendiren bir sanal bir ofis asistan arayüzü tasarlanmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sanal Gerçekliğe Dayalı bir Sanal Ofis Asistanı Tasarımı. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilgisayar sistem tasarımı Bu projenin amacı ekranları arasındaki açı değerine göre üç farklı şekilde kullanıma sahip bir taşınabilir bilgisayar gerçekleştirmektir Proje çerçevesinde bahsedilen amaçları gerçekleştiren sistemin prototipi gerçekleştirmek ve iki farklı kullanıcının aynı ve veya farklı uygulamaları aynı anda kullanabilmesinin fizibilitesini araştırmaktır. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İki ekranlı ve çok kullanıcılı taşınabilir bilgisayar prototipinin gerçekleştirilmesi. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Bu proje AB MEDA fonunun finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için yapılmıştır. Proje teknik ve mesleki eğitimde reformgereklilikleriyle bağlantılı olarak, daha etkili ve modern bir öğretmen yetiştirme sisteminin kullanıma sunulması ve organizasyonuyla MEB’in kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Proje ayrıca milli ve yerel düzeyde insan kaynağı geliştirme stratejisininhazırlanmasını amaçlamaktadır.Bu kapsamda, Öncelikle öğretmenlerin meslek standartları geliştirilmiş ve bu standartlara dayalı eğitim programları hazırlanmıştır. 6 alanda meslek standardı ve modüler eğitim programı geliştirme çalışması tamamlanmıştır. Geliştirilen programlar öğretmen yetiştiren fakültelerde pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Ulusal ve yerel düzeyde bir insan kaynakları gelişim stratejisi belirlenmiştir.Proje Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Mesleki ve Teknik Liseleri, sosyal ortakları, STK’lar ve şirketler gibi ilgili tarafları teşvik etmeyi amaçlamıştır.Hizmet sözleşmesi teknik yardım ve programın amaçlarına ulaşması için uzun ve kısa dönemli uluslararası ve yerel uzmanlardan istenen eğitimlerden meydana gelmektedir. Projenin süresi 42 ay olup 2003 yılında başlamış ve 2007 yılında tamamlanmıştır.Bu projede kapsamında Uzman olarak Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi oalrak Elektronik Ders içeriği geliştirilmiştir.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM), Projeyi Yürüten Kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Finasman Kaynağı AB MEDA, Proje Ortakları British Council, Carl Bro, DEL. 2003-2007

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bilgisayar destekli test ölçüm ve simülasyon tekniklerinin Labview DAQ veri toplama kartları gibi incelenmesi ve elektronik endüstrisinde uygulamalarını araştırmaktır. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Elektronik Endüstrisinde PC destekli test ölçüm ve simülasyon tekniklerinin incelenmesi. 2002-2006

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı, Patent Tescil Ödülü. 2016
2-) Kurum Adı: . TÜBİTAK 1602 - Patent Destek Programı 2014. 2014
3-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı, Yayın Teşvik Ödülü 2014. 2014
4-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı, Patent başvuru desteği 2014. 2014
5-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı, Patent Tescil Ödülü. 2014
6-) Kurum Adı: . TÜBİTAK- BİDEB 2214 Yurt Dışı Araştırma Burs Programı . 2011
7-) Kurum Adı: . TÜBİTAK – BİDEB 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Bursu. 2010
8-) Kurum Adı: . TÜBİTAK – ARDEB 1008 Patent başvurusu teşvik ve destekleme programı. 2010
9-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı, Patent başvuru desteği 2010. 2010
10-) Kurum Adı: . TÜBİTAK, UBYT - Uluslar Arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı. 2010
11-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı, Yayın Teşvik Ödülü 2010. 2010

(H-2) Yurtiçi patent

1-) Patent Sahibi: Hüseyin Gürüler, Abdulsamet Aydın, Fatih Ayvacı. Akıllı Buzdolabı. 2016
2-) Patent Sahibi: Hüseyin Gürüler. Bir Taşınabilir Bilgisayar. 2013

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı. Türkiye. . 2020
2-) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm başkanlığı. Türkiye. . 2019
3-) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı. . . 2017

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ana bilim dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2020
2-) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ana bilim dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2019
3-) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ana bilim dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2017

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA). İstanbul. . 2020
2-) International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA). Edremit. . 2019
3-) International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA). Yalova. . 2018
4-) Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi -Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı. Ankara Sheraton Hotel, Türkiye. . 2016
5-) International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) 2015. 2 September 2015. Madrid Spain. 2015
6-) International Symposium on Sustainable Development (ISSD) 2014, . 16 May 2014. Bosnia Herzegovina. 2014

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SIU 2015), 16 Mayıs 2015, Malatya. Mayıs. . 2015

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA), October 3-6. Edremit. . 2019
2-) International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA), October 4-7. Yalova. . 2018
3-) IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 15-18 Mayıs (SIU 2017). Antalya. . 2017
4-) 2nd International Conference on Medicine Sciences and Bioengineering (ICMSB2016 ), October 15-16. Guangzhou, Guangdong, China. . 2016
5-) International Conference on Electronic and Information Technology (ICEIT2016), November 4-6. Guilin, China. . 2016
6-) The First International Conference on Wireless Communications and Computing Networks (WCCN2015). July 20-21. Beijing, China. 2015

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 16-19 Mayıs 2016 (SIU 2016). Zonguldak. . 2016
2-) IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 16-19 Mayıs 2015 (SIU 2015). Malatya. . 2015
3-) IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 23-25 Nisan 2014 (SIU 2014). Trabzon. . 2014

Verdiği Dersler

BSM3010 2020-2021 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

BSM3502 2020-2021 Bahar

Makine Öğrenmesine Giriş

BSM4012 2020-2021 Bahar

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

BSM3007 2020-2021 Güz

Veri Madenciliği

BSM3030 2020-2021 Güz

Meslek Stajı II

BSM4007 2020-2021 Güz

Mühendislik Projesi

BSM4012 2020-2021 Güz

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

BSM5529 2020-2021 Güz

Veri Biliminde Temel Kavramlar ve Uygulamalar

BSM5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5801 2020-2021 Güz

Yüksek Lisans Tezi

BSM 4001 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

BSM 4002 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

BSM2000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM2014 2019-2020 Bahar

Bilgisayar Mimarisi

BSM2021 2019-2020 Bahar

Grafik Kullanıcılı Arayüz Programlama

BSM3000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM3002 2019-2020 Bahar

İşyeri Eğitimi

BSM4526 2019-2020 Bahar

Makine Öğrenmesine Giriş

BSM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BSM5530 2019-2020 Bahar

Makina Öğrenmesi

BSM5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM2021 2019-2020 Güz

Grafik Kullanıcılı Arayüz Programlama

BSM3007 2019-2020 Güz

Data Mining

BSM3007 2019-2020 Güz

Veri Madenciliği

BSM4001 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

BSM4002 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması II