Personel

Araş.Gör.Dr. HİLMİ ETCİ
Araş.Gör.Dr.
Hilmi Etci
@ E-posta
hilmietci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5069

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Endüstri İlişkileri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Endüstri İlişkileri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2009

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 2012

Doktora

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 2018

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Etci Hilmi, Karagöl Veysel, 2019. Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: 2000-2018. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Kağnıcıoğlu Deniz, Etci Hilmi, 2019. Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. Çalışma ve Toplum
3-) Etci Hilmi, Kağnıcıoğlu Deniz, 2019. Değişen İstihdam Yapısı ve Genç İşsizlerin Gözünden Sendikalar. Sosyal Güvenlik Dergisi
4-) Etci Hilmi, 2018. 2000 Sonrasında Türkiye’de Gerekçeleri ile Sendikal Kriz. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
5-) Kağnıcıoğlu Deniz, Duyan Emin Cihan, Etci Hilmi, 2018. Y Kuşağının Kariyer Değerleri ve Kişilik Özelliklerinin Araştırılması ve Karşılaştırılması. ”İŞ, GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
6-) Etci Hilmi, Kağnıcıoğlu Deniz, 2017. Kamuda Taşeron Çalışan İşçilerin Sendikal Algısı: Eskişehir Örneği. Çalışma ve Toplum
7-) Aydın Ufuk, Canbey Özgüler Verda, Kocabaş Fatma, Yalız Solmaz Dilek, Katırcı Hakan, Demirkaya Seher, Yüce Arif, Etci Hilmi, 2017. Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri. Çalışma ve Toplum
8-) Şişman Yener, Etci Hilmi, 2017. Sosyal Politika Açısından Enformel Sektörün Bir Yansıması: Sokakta Çalışan Çocuklar. International Journal of Academic Value Studies(Javstudies)
9-) Başol Oğuz, Duyan Emin Cihan, Etci Hilmi, 2015. Vakıf ve Devlet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Karşılaştırılması. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akgül Taylan, Etci Hilmi, 2017. İstihdam Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Etkisi Kadın ve Erkeklerde Aynı mı? 2004 ve 2013 Hane Halkı İşgücü Anketleri Üzerinden Bir Analiz. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Etci Hilmi, Avcı Mehmet, Çağan Semih, 2019. Genç İşsizlerin İstihdamında Muğla İŞKUR’un Aktif İşgücü Piyasası Politiklarının Önemi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Etci Hilmi, Çiçek Hüseyin, Kılıç İsmail, 2019. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Avcı Mehmet, Erek Didem, Etci Hilmi, 2019. Türkiye’de Teknoparkların Gelişimi ve Sağlanan Vergisel Avantajlar Üzerine Bir Değerlendirme. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duyan Emin Cihan, Kağnıcıoğlu Deniz, Etci Hilmi, 2016. Career Values and Personality of Generation Y. 2nd World Conference on Personality
2-) Şişman Yener, Etci Hilmi, 2013. Producing a Drama with Disabled Individuals. EighthInternational Conference on the Arts in Society
3-) Etci Hilmi, Şişman Yener, 2013. An Art Education for Disabled People The Governor’s Disability Coordination Centre in Eskişehir. Eighth International Conference on the Arts in Society

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Etci Hilmi, Kağnıcıoğlu Deniz, 2019. Sendikalar ve Y Kuşağı İşsizler. 20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
2-) Akgül Taylan, Etci Hilmi, 2016. İstihdam Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Etkisi Kadın ve Erkeklerde Aynı mı?. 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
3-) Şişman Yener, Etci Hilmi, 2014. Türkiye’de Çalısma Yasamında Engelliler: Engelliler Ve Toplumsal Açıdan Çalısmanın Gerekliligi, Teori Ve Uygulama. Ulusal Emek ve Toplum Kongresi
4-) Şişman Yener, Etci Hilmi, 2014. Sokakta Çalısan Çocuklar Sorunu Ve Sosyal Politika Açısından Bir Çözüm Önerisi: “Bizim Çocuklar Merkezi”. Ulusal Emek ve Toplum Kongresi
5-) Etci Hilmi, 2013. Türkiye de Sosyal Yardımların Politik Nitelik Kazanması 2002 2011 Dönemi Üzerine Bir İnceleme. 6. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Etci Hilmi, Özbek Çağlar, 2018. Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış - 2/Kuşak Çalışmalarında Gençlik: Y ve Z Kuşağı Öğrencilerinin Kaygı Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Özkoç, Hatice Hicret, Bayrakdaroğlu, Funda

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD).

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 2000 Sonrasında Türkiye’de Gerekçeleri ile Sendikal Kriz - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Vakıf ve Devlet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: 2000-2018 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Sosyal Politika Açısından Enformel Sektörün Bir Yansıması: Sokakta Çalışan Çocuklar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Vakıf ve Devlet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Kamuda Taşeron Çalışan İşçilerin Sendikal Algısı: Eskişehir Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) İstihdam Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Etkisi Kadın ve Erkeklerde Aynı mı? 2004 ve 2013 Hane Halkı İşgücü Anketleri Üzerinden Bir Analiz - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) İstihdam Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Etkisi Kadın ve Erkeklerde Aynı mı? 2004 ve 2013 Hane Halkı İşgücü Anketleri Üzerinden Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Kamuda Taşeron Çalışan İşçilerin Sendikal Algısı: Eskişehir Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
13-) Vakıf ve Devlet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
14-) Vakıf ve Devlet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Kamuda Taşeron Çalışan İşçilerin Sendikal Algısı: Eskişehir Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
16-) İstihdam Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Etkisi Kadın ve Erkeklerde Aynı mı? 2004 ve 2013 Hane Halkı İşgücü Anketleri Üzerinden Bir Analiz - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İstihdam Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Etkisi Kadın ve Erkeklerde Aynı mı? 2004 ve 2013 Hane Halkı İşgücü Anketleri Üzerinden Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İŞKUR’a Başvuran Farklı Kuşaklardaki İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri Örneği. 2019--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Y Kuşağının Kariyer Değerleri ve Kişilik Özelliklerinin Araştırılması ve Karşılaştırılması. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri: Futbol Takımları Örneği. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin İşgücü Piyasalarındaki Kimlik Algıları ve Mezuniyet Sonrası Beklentileri. 2015-2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü. 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. TÜRKİYE. . 2019
2-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. TÜRKİYE. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. TÜRKİYE/Eskişehir. . 2014
2-) IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. TÜRKİYE/Muğla. . 2012

Verdiği Dersler

ÇEİ3003 2020-2021 Güz

Endüstri İlişkileri

ÇEİ4002 2019-2020 Bahar

Sendikacılık

ÇEİ3003 2019-2020 Güz

Endüstri İlişkileri

ÇEİ4002 2018-2019 Bahar

Sendikacılık

ÇEİ3003 2018-2019 Güz

Endüstri İlişkileri