Personel

Öğretim Görevlisi HALİSE TAŞKIN DUMAN
Öğretim Görevlisi
Halise Taşkın Duman
@ E-posta
htaskin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5124

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik/İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2004

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Olgun, N., Taşkın Duman, H., 2005. Management of patients with non-invasive positive pressure ventilation therapy in intensive care unit.. The World of Critical Care Nursing

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taşkın Duman Halise, Karadakovan Ayfer, 2019. BAĞIRSAK MİKROBİYATSININ KORUNMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ. EJONS

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Taşkın Duman Halise, Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Zehra Çiçek, Şenuzun Aykar Fisun, 2020. Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu. KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Taşkın Duman, H., Erdem, N., 2009. Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerde Diyabet Risk Profilinin Belirlenmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
2-) Taşkın Duman, H., Olgun, N., 2005. Maske ile CPAP uygulanan hastalarda ağız ve yüz ülserasyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taşkın Duman, H., 2012. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekte Güç Oluşturmayla İlgili Düşünceleri. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Yavuz, C., Özcan, Z., Taşkın Duman, H., 2006. Fethiye Ilçesinde Evde Bakım Hizmetlerine Gereksininmin Değerlendirilmesi ve Mevcut Durum. 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşkın Duman Halise, Yıldız Oktay, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Obezite Sıklığının Belirlenmesi. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) BURDUR-TURKEY
2-) Taşkın Duman Halise, Oksel Esra, Akyol Asiye, 2018. Son Dönem Kanser Hastasında Palyatif Bakım: Olgu Sunumu. 3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ
3-) Taşkın Duman Halise, Bardız Mehmet, 2017. Gençlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
4-) Taşkın Duman Halise, Şişkin Hasan, 2017. Üniversite Öğrencilerinin AIDS Hakkındaki Bilgi Durumlarının Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Taşkın Duman Halise, Arslan Zeynep Seçil, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına İlişkin Beklentileri. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Taşkın Duman Halise, İlik Burhan, 2017. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşkın Duman Halise, Toksöz Tuğba, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Hizmetleri Kullanımı. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Taşkın Duman Halise, Duran Seyhan, 2017. Diyabet Hastalarında Hastalık Yönetimi ve Gelişen Komplikasyonların İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Taşkın Duman Halise, Akkuş Emine, 2017. Kronik Hastalığı Olan Bireylere Verilen Bakımın Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
4-) Baybek, H., Kıvrak, A., Taşkın Duman, H., 2015. Acil Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen EKG Bulgularını Tanıyabilme Değerlendirebilme Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) Erdem, N., Taşkın Duman, H., 2011. Entegre Eğitim Sistemini Uygulayan Öğretim Elemanlarının Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
6-) Erdem, N., Taşkın Duman, H., 2011. Entegre Eğitim Sistemi İle Eğitim Gören Öğrencilerin Entegre Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
7-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2009. Sağlık Alanında çalışan Kadın Özellikleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi
8-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2008. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığı Durumlarının Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
9-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2008. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Sigara Kullanma Özellikleri. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
10-) Taşkın Duman, H., 2008. Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin KOAH Risk Profilinin Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
11-) Taşkın Duman, H., 2006. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve Internet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
12-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2006. Evli Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi
13-) Erdem, N., Taşkın Duman, H., 2006. Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14-) Yavuz Cemil, Erdem Neşe, Taşkın Duman Halise, 2006. Hemşirelik Dergilerinin Yazım Kuralları Yazarlara Nekadar Bilgi verici. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Verdiği Dersler

HEM2522 2019-2020 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM2526 2019-2020 Bahar

Diyaliz Hemşireliği

HEM2528 2019-2020 Bahar

Kronik Hastalıklarda Bakım

HEM3526 2019-2020 Bahar

Yaşam Kalitesi

HEM3547 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması - II

HEM2007 2019-2020 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM3547 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması - II

HEM2522 2018-2019 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM2526 2018-2019 Bahar

Diyaliz Hemşireliği

HEM3526 2018-2019 Bahar

Yaşam Kalitesi

HEM2007 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği