Personel

Öğr.Gör.Dr. HALİSE TAŞKIN DUMAN
Öğr.Gör.Dr.
Halise Taşkın Duman
@ E-posta
htaskin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5124

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik/İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2004

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği 27.12.2021

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Olgun, N., Taşkın Duman, H., 2005. Management of patients with non-invasive positive pressure ventilation therapy in intensive care unit.. The World of Critical Care Nursing

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taşkın Duman Halise, Karadakovan Ayfer, 2019. BAĞIRSAK MİKROBİYATSININ KORUNMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ. EJONS

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Taşkın Duman Halise, Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Zehra Çiçek, Şenuzun Aykar Fisun, 2020. Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu. KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Taşkın Duman, H., Erdem, N., 2009. Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerde Diyabet Risk Profilinin Belirlenmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
2-) Taşkın Duman, H., Olgun, N., 2005. Maske ile CPAP uygulanan hastalarda ağız ve yüz ülserasyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşkın Duman Halise, Karadakovan Ayfer, 2022. Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalara Yapılan Video Eğitiminin Semptom Yükü, Konfor Düzeyi ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 6. Ulusal, 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
2-) Yoldaş Gülistan, Taşkın Duman Halise, Karadakovan Ayfer, 2020. EVALUATION OF DAILY LIFE ACTIVITIES AND MALNUTRITION STATUS IN ELDERLY INDIVIDUALS. 2. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
3-) Taşkın Duman Halise, Oksel Esra, Akyol Asiye, 2018. Son Dönem Kanser Hastasında Palyatif Bakım: Olgu Sunumu. 3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ
4-) Taşkın Duman Halise, Yıldız Oktay, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Obezite Sıklığının Belirlenmesi. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) BURDUR-TURKEY
5-) Taşkın Duman Halise, Bardız Mehmet, 2017. Gençlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Taşkın Duman Halise, Şişkin Hasan, 2017. Üniversite Öğrencilerinin AIDS Hakkındaki Bilgi Durumlarının Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
7-) Taşkın Duman Halise, Arslan Zeynep Seçil, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına İlişkin Beklentileri. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
8-) Taşkın Duman Halise, İlik Burhan, 2017. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
9-) Taşkın Duman, H., 2012. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekte Güç Oluşturmayla İlgili Düşünceleri. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
10-) Yavuz, C., Özcan, Z., Taşkın Duman, H., 2006. Fethiye Ilçesinde Evde Bakım Hizmetlerine Gereksininmin Değerlendirilmesi ve Mevcut Durum. 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşkın Duman Halise, Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Zehra Çiçek, Şenuzun Aykar Fisun, 2020. PARKINSON AND RHEUMATOID ARTHRITIS CASE REPORT WITHIN NEUMAN’S SYSTEMS MODEL (CASE REPORT). 2. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
2-) Taşkın Duman Halise, Toksöz Tuğba, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Hizmetleri Kullanımı. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3-) Taşkın Duman Halise, Duran Seyhan, 2017. Diyabet Hastalarında Hastalık Yönetimi ve Gelişen Komplikasyonların İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
4-) Taşkın Duman Halise, Akkuş Emine, 2017. Kronik Hastalığı Olan Bireylere Verilen Bakımın Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
5-) Baybek, H., Kıvrak, A., Taşkın Duman, H., 2015. Acil Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen EKG Bulgularını Tanıyabilme Değerlendirebilme Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Erdem, N., Taşkın Duman, H., 2011. Entegre Eğitim Sistemini Uygulayan Öğretim Elemanlarının Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
7-) Erdem, N., Taşkın Duman, H., 2011. Entegre Eğitim Sistemi İle Eğitim Gören Öğrencilerin Entegre Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
8-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2009. Sağlık Alanında çalışan Kadın Özellikleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi
9-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2008. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığı Durumlarının Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
10-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2008. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Sigara Kullanma Özellikleri. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
11-) Taşkın Duman, H., 2008. Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin KOAH Risk Profilinin Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
12-) Taşkın Duman, H., 2006. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve Internet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
13-) Sohbet, R., Taşkın Duman, H., 2006. Evli Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi
14-) Erdem, N., Taşkın Duman, H., 2006. Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
15-) Yavuz Cemil, Erdem Neşe, Taşkın Duman Halise, 2006. Hemşirelik Dergilerinin Yazım Kuralları Yazarlara Nekadar Bilgi verici. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Taşkın Duman Halise, 2023. Olgu, Soru ve Yanıtlarla Onkoloji Hemşireliği /Lösemiler. Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık Editör Adı: Usta Yeşilbalkan Öznur, Özkaraman Ayşe
2-) Taşkın Duman Halise, Alankaya Naile, Karadakovan Ayfer, 2023. MEDİCAL NURSİNG/Cognitive Disorders. Yayın Evi: Nova Science Publishers Editör Adı: CAN GÜLBEYAZ, TÜLEK ZELİHA
3-) Karadakovan Ayfer, Taşkın Duman Halise, 2022. KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ/Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yönetimi. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitabevleri Editör Adı: Tan Mehtap, Kavurmacı Mehtap, Akgün Şahin Zümrüt
4-) Taşkın Duman Halise, 2020. YAŞLIDA DESTEK BAKIM/Yaşlıda Kardiyovasküler Sistem Sorunlarında Destek Bakım. Yayın Evi: Akademisyen Yayınevi Editör Adı: KARADAKOVAN AYFER

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Türkiye. . 2022

Verdiği Dersler

HEM2007 2023-2024 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM3527 2023-2024 Güz

Yoğun Bakım Hemşireliği

HEM2008 2022-2023 Bahar

Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği

HEM2526 2022-2023 Bahar

Diyaliz Hemşireliği

HEM3526 2022-2023 Bahar

Yaşam Kalitesi

HEM2007 2022-2023 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2519 2022-2023 Güz

Kardiyoloji Hemşireliği

HEM2008 2021-2022 Bahar

Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği

HEM2522 2021-2022 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM2526 2021-2022 Bahar

Diyaliz Hemşireliği

HEM2528 2021-2022 Bahar

Kronik Hastalıklarda Bakım

HEM2532 2021-2022 Bahar

Obezite

HEM2007 2021-2022 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği